การเปลี่ยนชื่อผู้สร้างสำหรับเอกสาร

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ทุกครั้งที่คุณสร้างเอกสารใหม่ Word ตั้งค่าคุณสมบัติผู้เขียนโดยยึดตามการตั้งค่าชื่อผู้ใช้ที่ปรากฏในกล่องโต้ตอบตัวเลือกของ Word นอกจากนี้การตั้งค่าชื่อผู้ใช้ให้ชื่อและชื่อย่อที่แสดงอยู่ในข้อคิดเห็น และติดตามการเปลี่ยนแปลง

เมื่อต้องการดูคุณสมบัติเขียนสำหรับเอกสาร คลิกไฟล์และค้นหาเขียน ภายใต้บุคคลที่เกี่ยวข้อง แล้ว ทางด้านขวา

เปลี่ยนชื่อผู้เขียนสำหรับเอกสารใหม่

  1. คลิก ไฟล์ > ตัวเลือก

  2. ภายใต้ปรับเปลี่ยนโปรแกรม Microsoft Office ของคุณแบบ พิมพ์ชื่อใหม่ในกล่องชื่อผู้ใช้

เปลี่ยนชื่อผู้เขียนในเอกสารที่มีอยู่เท่านั้น

  1. คลิกไฟล์ และค้นหาผู้เขียน ภายใต้บุคคลที่เกี่ยวข้อง แล้ว ทางด้านขวา

  2. คลิกขวาชื่อผู้สร้าง นั้นแล้ว คลิกแก้ไขคุณสมบัติ

  3. พิมพ์ชื่อใหม่ในกล่องโต้ตอบแก้ไขบุคคล

หมายเหตุ: การเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติผู้เขียนในบานหน้าต่างคุณสมบัติของเอกสารที่มีอยู่จะไม่มีผลกับการตั้งค่าชื่อผู้ใช้ในกล่องโต้ตอบตัวเลือกของ Word

คุณสมบัติชื่อผู้สร้างตรงกับชื่อในการตั้งค่าโปรแกรมประยุกต์

1ในเอกสารใหม่ ชื่อที่แสดงเป็นคุณสมบัติเขียน (ที่มองเห็นได้ในแผงข้อมูลคุณสมบัติเอกสาร) มาจากกล่องUser name ในกล่องโต้ตอบตัวเลือก Word

เมื่อต้องการดูคุณสมบัติผู้เขียนสำหรับเอกสาร คลิกปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม ชี้ไปที่เตรียม แล้ว คลิ กคุณสมบัติ

เปลี่ยนชื่อผู้เขียนสำหรับเอกสารใหม่

  1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม จากนั้นคลิก ตัวเลือกของ Word

  2. คลิก เป็นที่นิยม

  3. ภายใต้ปรับเปลี่ยนโปรแกรม Office ของคุณแบบ พิมพ์ชื่อใหม่ในกล่องชื่อผู้ใช้

เปลี่ยนชื่อผู้เขียนในเอกสารที่มีอยู่เท่านั้น

  1. คลิกปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม ชี้ไปที่เตรียม แล้ว คลิ กคุณสมบัติ

  2. ในแผงข้อมูลคุณสมบัติเอกสาร พิมพ์ชื่อผู้เขียนในกล่องผู้เขียน

หมายเหตุ: การเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติผู้เขียนในแผงข้อมูลคุณสมบัติเอกสารของเอกสารที่มีอยู่จะไม่มีผลกับการตั้งค่าชื่อผู้ใช้ในกล่องโต้ตอบตัวเลือกของ Word

ดูเพิ่มเติม

ดูหรือเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของไฟล์ Office

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×