Office

การเปลี่ยนชื่อผู้สร้างสำหรับเอกสาร

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ทุกครั้งที่คุณสร้างเอกสารใหม่ Word ตั้งค่าคุณสมบัติผู้เขียนโดยยึดตามการตั้งค่าชื่อผู้ใช้ที่ปรากฏในกล่องโต้ตอบตัวเลือกของ Word นอกจากนี้การตั้งค่าชื่อผู้ใช้ให้ชื่อและชื่อย่อที่แสดงอยู่ในข้อคิดเห็น และติดตามการเปลี่ยนแปลง

เมื่อต้องการดูคุณสมบัติผู้เขียนสำหรับเอกสาร คลิกไฟล์ และค้นหาผู้เขียน ภายใต้บุคคลที่เกี่ยวข้อง แล้ว ทางด้านขวา

เปลี่ยนชื่อผู้เขียนสำหรับเอกสารใหม่

  1. คลิก ไฟล์ > ตัวเลือก

  2. ภายใต้ปรับเปลี่ยนโปรแกรม Microsoft Office ของคุณแบบ พิมพ์ชื่อใหม่ในกล่องชื่อผู้ใช้

เปลี่ยนชื่อผู้เขียนในเอกสารที่มีอยู่เท่านั้น

  1. คลิกไฟล์ และค้นหาผู้เขียน ภายใต้บุคคลที่เกี่ยวข้อง แล้ว ทางด้านขวา

  2. คลิกขวาชื่อผู้เขียน แล้ว คลิ กแก้ไขคุณสมบัติ

  3. พิมพ์ชื่อใหม่ในกล่องโต้ตอบแก้ไขบุคคล

หมายเหตุ: การเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติผู้เขียนในบานหน้าต่างคุณสมบัติของเอกสารที่มีอยู่จะไม่มีผลกับการตั้งค่าชื่อผู้ใช้ในกล่องโต้ตอบตัวเลือกของ Word

คุณสมบัติชื่อผู้สร้างตรงกับชื่อในการตั้งค่าโปรแกรมประยุกต์

1ในเอกสารใหม่ ชื่อที่แสดงเป็นคุณสมบัติผู้เขียน (ที่มองเห็นได้ในแผงข้อมูลคุณสมบัติเอกสาร) มาจากกล่องชื่อผู้ใช้ ในกล่องโต้ตอบตัวเลือกของ Word

เมื่อต้องการดูคุณสมบัติผู้เขียนสำหรับเอกสาร คลิกปุ่ม Microsoft Office รูปภาพปุ่ม Office ชี้ไปที่เตรียม แล้ว คลิ กคุณสมบัติ

เปลี่ยนชื่อผู้เขียนสำหรับเอกสารใหม่

  1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปภาพปุ่ม Office แล้วคลิก ตัวเลือกของ Word

  2. คลิก เป็นที่นิยม

  3. ภายใต้ปรับเปลี่ยนโปรแกรม Office ของคุณแบบ พิมพ์ชื่อใหม่ในกล่องชื่อผู้ใช้

เปลี่ยนชื่อผู้เขียนในเอกสารที่มีอยู่เท่านั้น

  1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปภาพปุ่ม Office ชี้ไปที่ จัดเตรียม แล้วคลิก คุณสมบัติ

  2. ในแผงข้อมูลคุณสมบัติเอกสาร พิมพ์ชื่อผู้เขียนในกล่องผู้เขียน

หมายเหตุ: การเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติผู้เขียนในแผงข้อมูลคุณสมบัติเอกสารของเอกสารที่มีอยู่จะไม่มีผลกับการตั้งค่าชื่อผู้ใช้ในกล่องโต้ตอบตัวเลือกของ Word

ดูเพิ่มเติม

ดูหรือเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของไฟล์ Office

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×