การเปลี่ยนชื่อผู้สร้างสำหรับข้อคิดเห็นการตรวจทาน

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ชื่อหรือชื่อย่อปรากฏ ในบอลลูนข้อคิดเห็น (หรือ ในวงเล็บเหลี่ยมเมื่อไม่ได้ถูกใช้บอลลูนข้อคิดเห็น) คุณสามารถเปลี่ยนชื่อที่ปรากฏขึ้นเมื่อคุณทำรีวิวข้อคิดเห็น ตัวเลือกอื่น ๆ และนี้จะพร้อมใช้งานในกลุ่มการติดตามในแท็บรีวิว

เมื่อต้องการเปิดกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกการติดตามการเปลี่ยนแปลงขั้นสูง ให้ทำดังนี้

 1. จากแท็บ รีวิว ในกลุ่ม การติดตาม ให้คลิกตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบ เปลี่ยนตัวเลือกการติดตาม

  ตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบ การติดตาม

 2. ในกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกการติดตามการเปลี่ยนแปลง ให้คลิก ตัวเลือกขั้นสูง

  เลือกปุ่ม ตัวเลือกขั้นสูง ในกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกการติดตามการเปลี่ยนแปลง

เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงการจัดรูปแบบของมาร์กอัปบางชนิด ให้เลือกตัวเลือกจากเมนูแบบดรอปดาวน์ที่อยู่ถัดจากชนิดของมาร์กอัปคุณต้องการเปลี่ยน

ตัวเลือกการตั้งค่าในกล่องโต้ตอบตัวเลือกการติดตามการเปลี่ยนแปลงขั้นสูง

ตามค่าเริ่มต้นแล้ว Word จะกำหนดสีต่างกันสำหรับการแทรก การลบ และการเปลี่ยนแปลงการจัดรูปแบบของผู้ตรวจทานแต่ละราย

สีของการติดตามการเปลี่ยนแปลงตามผู้เขียน

หมายเหตุ: สีที่กำหนดอาจเปลี่ยนแปลง เมื่อเอกสารถูกปิด หรือเปิดใหม่ หรือ เมื่อมีบางคนเปิดบนคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น

คุณไม่สามารถเลือกสีที่ Word กำหนดให้กับผู้ตรวจทานได้ แต่คุณสามารถเลือกสีสำหรับชนิดต่างๆ ของมาร์กอัปได้ ถ้าคุณต้องการให้สีถูกกำหนดโดยชนิดของมาร์กอัป แทนที่จะถูกกำหนดโดยผู้เขียน ให้เลือกสีจากเมนูแบบดรอปดาวน์ดังนี้

การติดตามการเปลี่ยนแปลง ตัวเลือกขั้นสูง - ดรอปดาวน์ของสีทั่วไป

คุณสามารถกำหนดวิธีเครื่องหมายตรวจทานและข้อคิดเห็นของคุณดูบนหน้า ใช้บ่อยที่สุดตัวเลือกเหมาะสมด้านหน้าสูงสุดสำหรับคุณบน ribbon แต่ตัวเลือกมากมายอื่น ๆ จะพร้อมใช้งาน คุณสามารถค้นหาทั้งหมดในเดียวบนกล่องโต้ตอบตัวเลือกการเปลี่ยนแปลงที่ติดตาม ได้

สกรีนช็อตของกล่องโต้ตอบตัวเลือกการติดตามการเปลี่ยนแปลง
 1. คลิกแท็บตรวจทาน นั้นแล้ว คลิกครึ่งล่างของปุ่มการติดตามการเปลี่ยนแปลง ที่คุณเห็นลูกศรลง

  ปุ่ม ติดตามการเปลี่ยนแปลง ที่มีลูกศรลงถูกเน้น

 2. เมื่อต้องการเปลี่ยนการจัดรูปแบบของมาร์กอัปบางชนิด เนื้อหาย้าย (เช่นเมื่อย่อหน้าย้ายจากสถานที่หนึ่งไปยังอีก), หรือแสดงข้อคิดเห็น เลือกตัวเลือกจากเมนูดรอปดาวน์ถัดจากรายการคุณต้องการเปลี่ยนแปลง

  ตัวเลือกการตั้งค่าในกล่องโต้ตอบตัวเลือกการติดตามการเปลี่ยนแปลงขั้นสูง

 3. ตามค่าเริ่มต้น Word กำหนดสีของผู้ตรวจทานแต่ละแทรก ลบ และการเปลี่ยนแปลงการจัดรูปแบบอื่น สีที่กำหนดอาจเปลี่ยนแปลง เมื่อเอกสารถูกปิด หรือเปิดใหม่ หรือ เมื่อมีบางคนเปิดบนคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น

  สีของการติดตามการเปลี่ยนแปลงตามผู้เขียน

 4. คลิก ตกลง

 1. บนแท็บรีวิว ในกลุ่มการติดตาม คลิกลูกศรอยู่ถัดจากการติดตามการเปลี่ยนแปลง แล้ว คลิ กเปลี่ยนชื่อผู้ใช้

  เปลี่ยนชื่อผู้ใช้

 2. คลิก เป็นที่นิยม

 3. ภายใต้ปรับเปลี่ยนโปรแกรม Office ของคุณแบบ เปลี่ยนชื่อหรือชื่อย่อที่ใช้ในข้อคิดเห็นของคุณเอง

หมายเหตุ: 

 • ชื่อและชื่อย่อที่คุณพิมพ์ถูกใช้ โดยโปรแกรม Microsoft Office ทั้งหมด เปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่คุณเปลี่ยนการตั้งค่าเหล่านี้มีผลต่อโปรแกรม Office อื่น ๆ

 • เมื่อคุณทำการเปลี่ยนแปลงชื่อหรือชื่อย่อที่คุณต้องการใช้สำหรับข้อคิดเห็นของคุณเอง เฉพาะข้อคิดเห็นที่คุณทำการเปลี่ยนแปลงหลังจากจะมีผลกระทบ ไม่มีการปรับปรุงข้อคิดเห็นที่มีอยู่แล้วในเอกสารก่อนที่คุณเปลี่ยนชื่อหรือชื่อย่อ

คุณสามารถบันทึกเอกสาร โดยไม่มีชื่อหรือชื่อย่อของผู้ตรวจทานที่เกี่ยวข้องกับเอกสาร

 1. เปิดเอกสารที่ได้รับการบันทึก มีข้อคิดเห็นที่คุณต้องการทำให้ไม่ระบุชื่อ

 2. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม ชี้ไปที่ จัดเตรียม แล้วคลิก ตรวจสอบเอกสาร

 3. คลิก ตรวจสอบ

 4. คลิกเอาออกทั้งหมด ถัดจากคุณสมบัติเอกสารและข้อมูลส่วนบุคคล

  สิ่งสำคัญ: อย่าคลิกเอาออกทั้งหมด ถัดจากข้อคิดเห็น ตรวจทานแก้ไข เวอร์ชัน และคำอธิบายประกอบ ถ้าคุณคลิกเอาออกทั้งหมด ข้อคิดเห็นทั้งหมดจากเอกสารจะถูกลบอย่างถาวร

 5. คลิกReinspect และบันทึกเอกสารนั้น

  เมื่อคุณเปิดเอกสาร ข้อคิดเห็นทั้งหมดที่ปรากฏในเอกสารจะปรากฏขึ้น โดยไม่มีชื่อหรือชื่อย่อ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ดูเพิ่มเติม

ติดตามการเปลี่ยนแปลงใน Word

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ยอดเยี่ยม! มีคำติชมอื่นๆ อีกหรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×