การเปลี่ยนชื่อต้นแบบสไลด์

  1. บนแท็บ มุมมอง ในกลุ่ม มุมมองต้นแบบ ให้คลิก ต้นแบบสไลด์

  2. ในรูปขนาดย่อของสไลด์ทางด้านซ้าย ให้คลิกต้นแบบสไลด์ที่คุณต้องการเปลี่ยนชื่อ

  3. บนแท็บ ต้นแบบสไลด์ ในกลุ่ม แก้ไขต้นแบบ ให้คลิก เปลี่ยนชื่อ

  4. ในกล่องโต้ตอบ เปลี่ยนชื่อต้นแบบ ในกล่อง ชื่อต้นแบบ ให้พิมพ์ชื่อใหม่ จากนั้นคลิก เปลี่ยนชื่อ

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×