การเปลี่ยนชนิดแผนภูมิเริ่มต้นใน Microsoft Graph

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ชนิดแผนภูมิเริ่มต้นสำหรับ Microsoft Graph คือแผนภูมิคอลัมน์ ถ้าคุณสร้างแผนภูมิชนิดที่ต่างกันอยู่เป็นประจำ เช่น แผนภูมิเส้น คุณสามารถเปลี่ยนชนิดแผนภูมิเริ่มต้น ถ้าคุณมีแผนภูมิที่มีชนิดแผนภูมิ รายการ และการจัดรูปแบบที่คุณต้องการอยู่แล้ว คุณสามารถใช้แผนภูมินั้นเป็นชนิดแผนภูมิเริ่มต้น

เปลี่ยนชนิดแผนภูมิเริ่มต้น

  1. บนเมนู แผนภูมิ ให้คลิก ชนิดแผนภูมิ

  2. บนแท็บ ชนิดมาตรฐาน หรือ ชนิดกำหนดเอง ให้คลิกชนิดแผนภูมิที่คุณต้องการ

    แท็บชนิดที่กำหนดเอง แสดงรายการชนิดแผนภูมิปัจจุบันเริ่มต้น ชนิดแผนภูมิแบบกำหนดเองอยู่แล้วภายใน และชนิดแผนภูมิแบบกำหนดเองใด ๆ ที่คุณได้เพิ่ม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มชนิดแผนภูมิแบบกำหนดเอง ดูทำชนิดแผนภูมิของคุณเอง

  3. คลิก ตั้งเป็นแผนภูมิเริ่มต้น แล้วคลิก ใช่

ใช้แผนภูมิที่เลือกเป็นชนิดของแผนภูมิเริ่มต้น

  1. บนเมนู แผนภูมิ ให้คลิก ชนิดแผนภูมิ

  2. บนแท็บ ชนิดกำหนดเอง ให้คลิก ตั้งเป็นแผนภูมิเริ่มต้น แล้วคลิก ใช่

  3. ถ้ากล่องโต้ตอบ การเพิ่มชนิดแผนภูมิแบบกำหนดเอง ปรากฏขึ้น ให้พิมพ์ชื่อในกล่อง ชื่อ พิมพ์คำอธิบายในกล่อง คำอธิบาย แล้วคลิก ตกลง

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×