การเปลี่ยนชนิดแผนภูมิของแผนภูมิที่มีอยู่

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

สำหรับแผนภูมิประโยชน์สูงสุด 2-D คุณสามารถเปลี่ยนชนิดแผนภูมิของแผนภูมิทั้งหมดเพื่อสร้างแผนภูมิให้มีลักษณะที่แตกต่างกัน หรือคุณสามารถเลือกชนิดแผนภูมิที่แตกต่างกันสำหรับใด ๆ เดียวชุดข้อมูล ซึ่งเป็นแผนภูมิลงในแผนภูมิผสม

แผนภูมิผสมที่จัดรูปแบบ

สำหรับแผนภูมิฟองและแผนภูมิสามมิติส่วนใหญ่ คุณสามารถเปลี่ยนชนิดแผนภูมิทั้งแผนภูมิเท่านั้น

สิ่งสำคัญ: เมื่อต้องการทำกระบวนงานนี้ให้เสร็จสมบูรณ์ คุณต้องมีแผนภูมิที่มีอยู่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสร้างแผนภูมิ ดูที่การสร้างแผนภูมิ

 1. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนชนิดแผนภูมิของแผนภูมิทั้งหมด คลิพื้นที่แผนภูมิ หรือพื้นที่การลงจุด ของแผนภูมิเพื่อแสดงเครื่องมือแผนภูมิ

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนชนิดแผนภูมิของชุดข้อมูล ให้คลิกชุดข้อมูลนั้น

   หมายเหตุ: คุณสามารถเปลี่ยนชนิดแผนภูมิของชุดข้อมูลเพียงหนึ่งครั้ง เมื่อต้องการเปลี่ยนชนิดแผนภูมิของชุดข้อมูลหลายชุดในแผนภูมิ ทำซ้ำขั้นตอนของกระบวนงานนี้สำหรับแต่ละชุดข้อมูลที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

 2. เคล็ดลับ: ซึ่งแสดงเครื่องมือแผนภูมิ เพิ่มแท็บออกแบบเค้าโครง และรูป แบบ

 3. บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม ชนิด ให้คลิก เปลี่ยนชนิดแผนภูมิ

  รูป Ribbon ของ Excel

 4. ในกล่องโต้ตอบ เปลี่ยนชนิดแผนภูมิ ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • คลิกชนิดแผนภูมิในกล่องแรก แล้วคลิกชนิดย่อยของแผนภูมิที่คุณต้องการใช้ในกล่องที่สอง

   สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับชนิดแผนภูมิที่คุณสามารถใช้ ดูชนิดแผนภูมิที่พร้อมใช้งาน

  • ถ้าคุณบันทึกชนิดแผนภูมิเป็นแม่แบบ ให้คลิก แม่แบบ แล้วคลิกที่แม่แบบแผนภูมิที่คุณต้องการใช้ในกล่องที่สอง

เคล็ดลับ: ถ้าคุณใช้ชนิดแผนภูมิบางชนิดบ่อยๆ เมื่อคุณสร้างแผนภูมิ คุณอาจต้องการตั้งค่าแผนภูมิชนิดนั้นเป็นชนิดแผนภูมิเริ่มต้น หลังจากคุณเลือกชนิดแผนภูมิและชนิดแผนภูมิย่อยในกล่องโต้ตอบ เปลี่ยนชนิดแผนภูมิ ให้คลิก ตั้งเป็นแผนภูมิเริ่มต้น

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×