การเปลี่ยนชนิดเนื้อหาของรายการหรือไลบรารี

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

การเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่คุณทำกับชนิดเนื้อหาของไซต์ของรายการหรือไลบรารีจะนำไปใช้เฉพาะกับอินสแตนซ์ของชนิดเนื้อหานั้นที่ถูกเพิ่มลงในรายการหรือไลบรารี ชนิดเนื้อหาของไซต์แม่ซึ่งชนิดเนื้อหาถูกสร้างขึ้นมาจะไม่ได้รับการปรับปรุงตามการเปลี่ยนแปลงต่างๆ

คุณต้องมีระดับสิทธิ์ 'การออกแบบ' เป็นอย่างน้อยเพื่อที่จะเปลี่ยนชนิดเนื้อหาสำหรับรายการหรือไลบรารี

คุณต้องการทำสิ่งใด

เพิ่มเทมเพลตเอกสารให้กับชนิดเนื้อหา

เพิ่มคอลัมน์ลงในชนิดเนื้อหา

เปลี่ยนลำดับของคอลัมน์สำหรับชนิดเนื้อหา

กำหนดเป็นคอลัมน์ที่จำเป็นสำหรับชนิดเนื้อหา

เพิ่มเวิร์กโฟลว์ลงในชนิดเนื้อหา

ทำให้กับชนิดเนื้อหาแบบอ่านอย่างเดียว

ระบุนโยบายการจัดการข้อมูลสำหรับชนิดเนื้อหา

เปลี่ยนการตั้งค่าแผงข้อมูลคุณสมบัติเอกสารสำหรับชนิดเนื้อหา

เพิ่มแม่แบบเอกสารลงในชนิดเนื้อหา

คุณสามารถกำหนดความสัมพันธ์แม่แบบเอกสารเฉพาะกับชนิดเนื้อหาเอกสารเท่านั้น (ชนิดเนื้อหาใดๆ ที่ได้รับมาจากชนิดเนื้อหาของไซต์หลักของเอกสาร) ด้วยการกำหนดความสัมพันธ์แม่แบบเอกสารกับชนิดเนื้อหา คุณสามารถช่วยทำให้แน่ใจได้ว่าเมื่อผู้สร้างสร้างเอกสารใหม่ของชนิดเนื้อหานี้ เอกสารต่างๆ จะยึดตามแม่แบบเดียวกันทั้งหมด

ตัวอย่างเช่น องค์กรของคุณอาจใช้แม่แบบเอกสารที่เฉพาะเจาะจงสำหรับสัญญาทางกฎหมาย ถ้าคุณกำหนดความสัมพันธ์แม่แบบเอกสารนี้กับชนิดเนื้อหาที่องค์กรของคุณใช้สำหรับสัญญาทางกฎหมาย สัญญาทางกฎหมายใหม่อื่นๆ ที่สร้างโดยชนิดเนื้อหานี้จะยึดตามแม่แบบเอกสารสัญญาทางกฎหมายทั้งหมด

 1. หากไลบรารีไม่ได้เปิดอยู่ ให้คลิก ชื่อไลบรารีใน 'เปิดใช้งานด่วน'

  ถ้าชื่อไลบรารีของคุณไม่ปรากฏ ให้คลิก ดูเนื้อหาไซต์ทั้งหมด จากนั้นคลิกชื่อไลบรารีของคุณ

  1. บนเมนู การตั้งค่า เมนู การตั้งค่า ให้คลิกการตั้งค่าสำหรับประเภทไลบรารีที่คุณต้องการเปิด

   เช่น ในไลบรารีเอกสาร ให้คลิก การตั้งค่าไลบรารีเอกสาร

 2. ภายใต้ ชนิดเนื้อหา ให้คลิกชื่อของชนิดเนื้อหาที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

  ถ้าไลบรารีเอกสารไม่ได้ถูกตั้งค่าให้อนุญาตให้มีชนิดเนื้อหาได้หลายชนิด ส่วน ชนิดเนื้อหา จะไม่ปรากฏบนเพจ กำหนดเอง สำหรับไลบรารี

 3. ภายใต้ การตั้งค่า ให้คลิก การตั้งค่าขั้นสูง

 4. ถ้าคุณต้องการป้อน URL ของแม่แบบเอกสารที่มีอยู่ ในส่วน แม่แบบเอกสาร ให้คลิก ใส่ URL ของแม่แบบเอกสารที่มีอยู่ จากนั้นพิมพ์ URL สำหรับตำแหน่งของแม่แบบเอกสารที่ต้องการใช้

  คุณสามารถใช้ URL แบบเต็มหรือ URL ที่สัมพันธ์กับตำแหน่งที่ตั้งบนเซิร์ฟเวอร์ ไซต์ หรือโฟลเดอร์ทรัพยากร ตารางต่อไปนี้แสดงตัวอย่างชนิดของ Url ที่คุณสามารถใช้ ตัวอย่างสมมติที่มีอยู่ของทรัพยากรชนิดเนื้อหาของโฟลเดอร์ (โฟลเดอร์ที่ประกอบด้วยไฟล์สำหรับชนิดเนื้อหาของไซต์) ที่อยู่ด้าน http://contoso/_cts/ContentTypeName/ และว่า เทมเพลตเอกสารที่มีชื่อว่าDocname.doc

  ทรัพยากรโฟลเดอร์ ซึ่งจะมีป้ายชื่อ _cts/ContentTypeName ซึ่ง ContentTypeName คือ ชื่อของชนิดเนื้อหาของไซต์ ระดับรากของแต่ละไซต์อยู่

ชนิด URL

ตัวอย่าง

แบบเต็ม

http://contoso/_cts/ContentTypeName/Docname.doc

สัมพันธ์กับไซต์

~site/LibraryName/Docname.doc

สัมพันธ์กับเซิร์ฟเวอร์

_cts/ContentTypeName/Docname.doc

สัมพันธ์กับโฟลเดอร์แหล่งข้อมูล

Docname.doc

 1. ถ้าคุณต้องการอัปโหลดแม่แบบเอกสารที่คุณต้องการใช้ ในส่วน แม่แบบเอกสาร ให้คลิก อัปโหลดแม่แบบเอกสารใหม่ แล้วคลิก เรียกดู ในกล่องโต้ตอบ เลือกแฟ้ม ให้เรียกดูตำแหน่งที่ตั้งของแฟ้มที่คุณต้องการใช้ เลือกแฟ้มนั้น แล้วคลิก เปิด

 2. คลิก ตกลง

ด้านบนของหน้า

เพิ่มคอลัมน์ลงในชนิดเนื้อหา

คุณสามารถระบุคุณสมบัติหรือ Metadata ที่คุณต้องการเก็บรวบรวมไว้สำหรับรายการของชนิดเนื้อหาที่ระบุได้โดยการเพิ่มคอลัมน์ลงในชนิดเนื้อหานั้น ตัวอย่างเช่น องค์กรของคุณอาจต้องการติดตามชุดของ Metadata ที่เจาะจงสำหรับใบสั่งซื้อทั้งหมด เช่น หมายเลขบัญชี หมายเลขโครงการ และผู้จัดการโครงการ เป็นต้น ถ้าคุณเพิ่มคอลัมน์สำหรับหมายเลขบัญชี หมายเลขโครงการ และผู้จัดการโครงการลงในชนิดเนื้อหาของใบสั่งซื้อ ผู้ใช้จะถูกพร้อมท์เพื่อให้ข้อมูล Metadata นี้สำหรับรายการของชนิดเนื้อหาดังกล่าว

ถ้าคุณมีรายการหรือไลบรารีที่มีรายการของชนิดเนื้อหาที่แตกต่างกันหลายชนิด คุณสามารถเก็บรวบรวม Metadata ที่ไม่ซ้ำกันสำหรับรายการของแต่ละชนิดเนื้อหาได้ด้วยการเพิ่มคอลัมน์ให้กับชนิดเนื้อหาที่เกี่ยวข้องโดยตรงแทนที่จะเพิ่มให้กับรายการหรือไลบรารี

 1. หากรายการหรือไลบรารีไม่ได้เปิดอยู่ ให้คลิกชื่อรายการหรือไลบรารีใน Quick Launch

  หากชื่อรายการหรือไลบรารีของคุณไม่ปรากฏ ให้คลิก ดูเนื้อหาทั้งหมดของไซต์ แล้วคลิกชื่อรายการหรือไลบรารีของคุณ

  1. การตั้งค่า เมนู เมนู การตั้งค่า คลิกการตั้งค่ารายการ หรือคลิกการตั้งค่าสำหรับชนิดของไลบรารีที่คุณกำลังเปิด

   ตัวอย่างเช่น ในไลบรารีเอกสาร ให้คลิก การตั้งค่าไลบรารีเอกสาร

 2. ภายใต้ ชนิดเนื้อหา ให้คลิกชื่อของชนิดเนื้อหาที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

  ถ้ารายการหรือไลบรารีไม่ได้ถูกตั้งค่าให้อนุญาตให้มีชนิดเนื้อหาได้หลายชนิด ส่วน ชนิดเนื้อหา จะไม่ปรากฏบนเพจ กำหนดเอง ของรายการหรือไลบรารี

 3. ภายใต้ คอลัมน์ ให้คลิก เพิ่มจากคอลัมน์รายการหรือไซต์ที่มีอยู่

 4. ในส่วน เลือกคอลัมน์ ภายใต้ เลือกคอลัมน์จาก ให้คลิกลูกศรเพื่อเลือกกลุ่มที่คุณต้องการเพิ่มคอลัมน์

 5. ภายใต้ คอลัมน์ที่มีอยู่ ให้คลิกคอลัมน์ที่คุณต้องการเพิ่ม แล้วคลิก เพิ่ม เพื่อย้ายคอลัมน์ไปยังรายการ คอลัมน์ที่จะเพิ่ม

 6. เมื่อต้องการเพิ่มคอลัมน์เพิ่มเติม ให้ทำซ้ำขั้นตอนที่ 5 และ 6

ด้านบนของหน้า

เปลี่ยนลำดับคอลัมน์ของชนิดเนื้อหา

 1. หากรายการหรือไลบรารีไม่ได้เปิดอยู่ ให้คลิกชื่อรายการหรือไลบรารีใน Quick Launch

  หากชื่อรายการหรือไลบรารีของคุณไม่ปรากฏ ให้คลิก ดูเนื้อหาทั้งหมดของไซต์ แล้วคลิกชื่อรายการหรือไลบรารีของคุณ

  1. การตั้งค่า เมนู เมนู การตั้งค่า คลิกการตั้งค่ารายการ หรือคลิกการตั้งค่าสำหรับชนิดของไลบรารีที่คุณกำลังเปิด

   ตัวอย่างเช่น ในไลบรารีเอกสาร ให้คลิก การตั้งค่าไลบรารีเอกสาร

 2. ภายใต้ ชนิดเนื้อหา ให้คลิกชื่อของชนิดเนื้อหาที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

  ถ้าไลบรารีเอกสารไม่ได้ถูกตั้งค่าให้อนุญาตให้มีชนิดเนื้อหาได้หลายชนิด ส่วน ชนิดเนื้อหา จะไม่ปรากฏบนเพจ กำหนดเอง สำหรับไลบรารี

 3. ภายใต้ คอลัมน์ ให้คลิก ลำดับคอลัมน์

 4. ในส่วน ลำดับคอลัมน์ ให้คลิกลูกศรที่อยู่ติดกับคอลัมน์ที่คุณต้องการจัดลำดับใหม่ในคอลัมน์ ตำแหน่งจากบนสุด จากนั้นเลือกหมายเลขลำดับที่คุณต้องการ

ด้านบนของหน้า

สร้างคอลัมน์ที่ต้องการสำหรับชนิดเนื้อหา

ถ้าคุณสร้างคอลัมน์สำหรับชนิดเนื้อหาที่ต้องการ ผู้ใช้จะถูกพร้อมท์เพื่อให้ข้อมูล Metadata (ค่าของคอลัมน์) เมื่อผู้ใช้สร้างรายการใหม่ของชนิดเนื้อหานี้

 1. หากรายการหรือไลบรารีไม่ได้เปิดอยู่ ให้คลิกชื่อรายการหรือไลบรารีใน Quick Launch

  หากชื่อรายการหรือไลบรารีของคุณไม่ปรากฏ ให้คลิก ดูเนื้อหาทั้งหมดของไซต์ แล้วคลิกชื่อรายการหรือไลบรารีของคุณ

  1. การตั้งค่า เมนู เมนู การตั้งค่า คลิกการตั้งค่ารายการ หรือคลิกการตั้งค่าสำหรับชนิดของไลบรารีที่คุณกำลังเปิด

   ตัวอย่างเช่น ในไลบรารีเอกสาร ให้คลิก การตั้งค่าไลบรารีเอกสาร

 2. ภายใต้ ชนิดเนื้อหา ให้คลิกชื่อของชนิดเนื้อหาที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

  ถ้าไลบรารีเอกสารไม่ได้ถูกตั้งค่าให้อนุญาตให้มีชนิดเนื้อหาได้หลายชนิด ส่วน ชนิดเนื้อหา จะไม่ปรากฏบนเพจ กำหนดเอง สำหรับไลบรารี

 3. ภายใต้ คอลัมน์ ให้คลิกชื่อของคอลัมน์ที่คุณต้องการเพื่อทำให้เป็นคอมลัมน์ที่ต้องการ

 4. ในส่วน การตั้งค่าคอลัมน์ ให้คลิก ต้องการ

ด้านบนของหน้า

เพิ่มเวิร์กโฟลว์ลงในชนิดเนื้อหา

เวิร์กโฟลว์ช่วยให้คุณสามารถระบุกระบวนการทางธุรกิจสำหรับรายการและเอกสารต่าง ๆ ในไซต์ องค์กรที่สามารถใช้เวิร์กโฟลว์โดยอัตโนมัติ และจัดการบางอย่างทั่วไปกระบวนการทางธุรกิจ เช่นการอนุมัติเอกสาร หรือตรวจทาน ด้วยการเพิ่มเวิร์กโฟลว์ลงในชนิดเนื้อหา คุณสามารถช่วยให้แน่ใจว่า รายการทั้งหมดของชนิดเนื้อหานั้นอยู่ภายใต้กระบวนการทางธุรกิจที่คล้ายกัน และสอดคล้องกัน ถ้าเวิร์กโฟลว์ถูกเพิ่มลงในชนิดเนื้อหา ที่เวิร์กโฟลว์จะเริ่มต้นบนรายการแต่ละรายการของชนิดเนื้อหานั้น

หมายเหตุ: คุณสามารถเพิ่มเวิร์กโฟลว์ลงในชนิดเนื้อหาสำหรับรายการหรือไลบรารีได้ก็ต่อเมื่อได้มีการปรับใช้เวิร์กโฟลว์สำหรับไซต์หรือพื้นที่ทำงานของคุณแล้วเท่านั้น ถ้าเวิร์กโฟลว์ไม่ปรากฏว่าพร้อมใช้งาน กรุณาติดต่อผู้ดูแลส่วนกลางของคุณ

 1. หากรายการหรือไลบรารีไม่ได้เปิดอยู่ ให้คลิกชื่อรายการหรือไลบรารีใน Quick Launch

  หากชื่อรายการหรือไลบรารีของคุณไม่ปรากฏ ให้คลิก ดูเนื้อหาทั้งหมดของไซต์ แล้วคลิกชื่อรายการหรือไลบรารีของคุณ

  1. การตั้งค่า เมนู เมนู การตั้งค่า คลิกการตั้งค่ารายการ หรือคลิกการตั้งค่าสำหรับชนิดของไลบรารีที่คุณกำลังเปิด

   ตัวอย่างเช่น ในไลบรารีเอกสาร ให้คลิก การตั้งค่าไลบรารีเอกสาร

 2. ภายใต้ ชนิดเนื้อหา ให้คลิกชื่อของชนิดเนื้อหาที่คุณต้องการเพิ่มเวิร์กโฟลว์ลงไป

  ถ้ารายการหรือไลบรารีไม่ได้ถูกตั้งค่าให้อนุญาตให้มีชนิดเนื้อหาได้หลายชนิด ส่วน ชนิดเนื้อหา จะไม่ปรากฏบนเพจ กำหนดเอง สำหรับรายการหรือไลบรารี

 3. ภายใต้ การตั้งค่า ให้คลิก การตั้งค่าเวิร์กโฟลว์

 4. บนเพจ เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเวิร์กโฟลว์ ให้คลิก เพิ่มเวิร์กโฟลว์

 5. บนเพจ เพิ่มเวิร์กโฟลว์ ในส่วน เวิร์กโฟลว์ ให้คลิกแม่แบบเวิร์กโฟลว์ที่คุณต้องการใช้

 6. ในส่วน ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อที่ไม่ซ้ำสำหรับเวิร์กโฟลว์

 7. ในส่วน รายการงาน ให้ระบุรายการงานที่จะใช้กับเวิร์กโฟลว์นี้

  • คุณสามารถใช้รายการงานเริ่มต้นหรือคุณสามารถสร้างรายการงานใหม่ขึ้นมาได้ ถ้าคุณใช้รายการงานเริ่มต้น ผู้เข้าร่วมเวิร์กโฟลว์จะสามารถค้นหาและแสดงงานเวิร์กโฟลว์ของพวกเขาได้อย่างง่ายดายโดยใช้มุมมอง งานของฉัน ของรายการงาน

  • สร้างรายการงานใหม่ถ้างานสำหรับเวิร์กโฟลว์นี้เกี่ยวข้องหรือเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญหรือข้อมูลที่เป็นความลับที่คุณต้องการเก็บไว้แยกต่างหากจากรายการงานทั่วไป

  • สร้างรายการงานใหม่ถ้าองค์กรของคุณมีเวิร์กโฟลว์จำนวนมาก หรือถ้าเวิร์กโฟลว์เกี่ยวข้องกับงานจำนวนมาก ในอินสแตนซ์นี้ คุณอาจต้องการสร้างรายการงานสำหรับแต่ละเวิร์กโฟลว์

 8. ในส่วน รายการประวัติ ให้เลือกรายการประวัติที่จะใช้กับเวิร์กโฟลว์นี้ รายการประวัติจะแสดงเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นระหว่างแต่ละอินสแตนซ์ของเวิร์กโฟลว์

  คุณสามารถใช้รายการ ประวัติ เริ่มต้น หรือคุณสามารถสร้างรายการประวัติใหม่ได้ ถ้าองค์กรของคุณมีเวิร์กโฟลว์จำนวนมาก คุณอาจต้องการสร้างรายการประวัติที่แยกต่างหากสำหรับแต่ละเวิร์กโฟลว์

 9. ในส่วน ตัวเลือกการเริ่มต้น ให้ระบุว่าจะให้เวิร์กโฟลว์เริ่มอย่างไร เมื่อใด และโดยใคร

  หมายเหตุ: 

  • ตัวเลือกเฉพาะอาจไม่พร้อมใช้งานถ้าไม่ได้รับการสนับสนุนโดยแม่แบบเวิร์กโฟลว์ที่คุณเลือก

  • ตัวเลือก เริ่มเวิร์กโฟลว์นี้เพื่ออนุมัติการประกาศรุ่นหลักของรายการ จะพร้อมใช้งานก็ต่อเมื่อมีการเปิดใช้งานการสนับสนุนของรุ่นหลักและรองสำหรับไลบรารีและถ้าแม่แบบเวิร์กโฟลว์ที่คุณเลือกสามารถนำมาใช้เพื่อการอนุมัติเนื้อหาได้

 10. คลิก ถัดไป

 11. ในหน้า กำหนดเวิร์กโฟลว์เอง ให้เลือกตัวเลือกเพิ่มเติมใดๆ ที่ต้องการ จากนั้นคลิก ตกลง

ด้านบนของหน้า

ทำชนิดเนื้อหาให้เป็นแบบอ่านอย่างเดียว

ถ้าคุณต้องการป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นทำการเปลี่ยนแปลงชนิดเนื้อหาที่ถูกเพิ่มลงในรายการหรือไลบรารี คุณสามารถทำชนิดเนื้อหาของรายการให้เป็นแบบอ่านอย่างเดียวได้ ถ้าคุณทำให้ชนิดเนื้อหาของรายการเป็นแบบอ่านอย่างเดียว สิ่งนี้จะป้องกันไม่ให้ชนิดเนื้อหาของรายการสืบทอดการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่กระทำกับชนิดเนื้อหาของไซต์แม่

 1. ถ้ารายการหรือไลบรารีที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลงชนิดเนื้อหาไม่ได้เปิดอยู่ ให้คลิกชื่อของรายการหรือไลบรารีนั้นภายใต้ รายการ หรือ เอกสาร บน 'เปิดใช้ด่วน'

 2. ในการตั้งค่า เมนู เมนู การตั้งค่า ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • ถ้าคุณกำลังทำงานอยู่ในรายการ ให้คลิก การตั้งค่ารายการ

  • ถ้าคุณกำลังทำงานอยู่ในไลบรารีเอกสาร ให้คลิก การตั้งค่าไลบรารีเอกสาร

 3. ภายใต้ ชนิดเนื้อหา ให้คลิกชื่อของชนิดเนื้อหาที่คุณต้องการทำให้เป็นแบบอ่านอย่างเดียว

  ถ้ารายการหรือไลบรารีไม่ได้ถูกตั้งค่าให้อนุญาตให้มีชนิดเนื้อหาได้หลายชนิด ส่วน ชนิดเนื้อหา จะไม่ปรากฏบนเพจ กำหนดเอง สำหรับรายการหรือไลบรารี

 4. ภายใต้ การตั้งค่า ให้คลิก การตั้งค่าขั้นสูง

 5. ในส่วน อ่านอย่างเดียว ภายใต้ ชนิดเนื้อหานี้ควรเป็นแบบอ่านอย่างเดียวหรือไม่ ให้คลิก ใช่

ด้านบนของหน้า

ระบุนโยบายการจัดการข้อมูลสำหรับชนิดเนื้อหา

คุณสามารถนำนโยบายไซต์คอลเลกชันที่มีอยู่ไปใช้กับชนิดเนื้อหาสำหรับรายการหรือไลบรารีได้ หรืออีกทางเลือกหนึ่ง คุณสามารถกำหนดนโยบายการจัดการข้อมูลที่จะนำไปใช้เฉพาะกับชนิดเนื้อหาของรายการที่ระบุเท่านั้น

นำโนบายไซต์คอลเลกชันไปใช้กับรายการ ไลบรารี หรือชนิดเนื้อหาของรายการ

ถ้าได้มีการสร้างนโยบายการจัดการข้อมูลไว้แล้วสำหรับไซต์ของคุณให้เป็นนโยบายไซต์คอลเลกชัน คุณสามารถนำนโยบายไซต์คอลเลกชันใดในนโยบายเหล่านี้ไปใช้กับรายการหรือไลบรารีได้ ถ้ารายการหรือไลบรารีสนับสนุนการจัดการชนิดเนื้อหาหลายชนิด คุณจะไม่สามารถระบุนโยบายการจัดการข้อมูลที่จะนำไปใช้กับรายการหรือไลบรารีทั้งหมดได้ คุณจำเป็นต้องกำหนดนโยบายการจัดการข้อมูลสำหรับแต่ละชนิดเนื้อหาของรายการที่สัมพันธ์กับรายการหรือไลบรารีนั้นแทน (อินสแตนซ์ของชนิดเนื้อหาของไซต์ที่สัมพันธ์กับรายการหรือไลบรารีที่ระบุเรียกอีกอย่างว่าชนิดเนื้อหาของรายการ) คุณต้องมีระดับสิทธิ์ 'การออกแบบ' เป็นอย่างน้อยเพื่อเปลี่ยนแปลงการตั้งค่านโยบายการจัดการข้อมูลสำหรับรายการหรือไลบรารี

 1. เปิดรายการหรือไลบรารีที่คุณต้องการระบุนโยบายการจัดการข้อมูล

  1. การตั้งค่า เมนู เมนู การตั้งค่า คลิกการตั้งค่ารายการ หรือคลิกการตั้งค่าสำหรับชนิดของไลบรารีที่คุณกำลังเปิด

   ตัวอย่างเช่น ในไลบรารีเอกสาร ให้คลิก การตั้งค่าไลบรารีเอกสาร

 2. ภายใต้ สิทธิ์และการจัดการ ให้คลิก การตั้งค่านโยบายการจัดการข้อมูล

  ถ้ารายการหรือไลบรารีสนับสนุนการจัดการของชนิดเนื้อหาหลายชนิด ให้เลือกชนิดเนื้อหาที่คุณต้องการระบุนโยบายการจัดการข้อมูล แล้วคลิก ตกลง

 3. ในส่วน ระบุนโยบาย ให้คลิก ใช้นโยบายไซต์คอลเลกชัน แล้วเลือกนโยบายที่คุณต้องการนำไปใช้จากรายการ

  ถ้าตัวเลือก ใช้นโยบายไซต์คอลเลกชัน ไม่พร้อมใช้งาน เท่ากับว่าจะไม่มีการกำหนดนโยบายไซต์คอลเลกชันสำหรับไซต์คอลเลกชัน

 4. คลิก ตกลง

ด้านบนของหน้า

สร้างนโยบายการจัดการข้อมูลใหม่สำหรับชนิดเนื้อหา

คุณสามารถกำหนดนโยบายการจัดการข้อมูลที่นำไปใช้เฉพาะกับรายการหรือไลบรารีที่ระบุเท่านั้นได้ ถ้าคุณสร้างนโยบายการจัดการข้อมูลด้วยวิธีนี้ คุณจะไม่สามารถนำนโยบายนี้มาใช้ใหม่บนรายการ ไลบรารี หรือไซต์อื่นได้ ถ้ารายการหรือไลบรารีสนับสนุนการจัดการชนิดเนื้อหาหลายชนิด คุณจะไม่สามารถกำหนดนโยบายการจัดการข้อมูลที่จะนำไปใช้กับรายการหรือไลบรารีทั้งหมดได้ คุณจำเป็นต้องกำหนดนโยบายการจัดการข้อมูลสำหรับแต่ละชนิดเนื้อหาของรายการที่สัมพันธ์กับรายการหรือไลบรารีนั้นแทน (อินสแตนซ์ของชนิดเนื้อหาของไซต์ที่สัมพันธ์กับชุดรายการหรือไลบรารีที่ระบุเรียกอีกอย่างว่าชนิดเนื้อหาของรายการ) คุณต้องมีสิทธิ์ 'จัดการรายการ' เป็นอย่างน้อยเพื่อเปลี่ยนแปลงการตั้งค่านโยบายการจัดการข้อมูลสำหรับรายการหรือไลบรารี

 1. เปิดรายการหรือไลบรารีที่คุณต้องการระบุนโยบายการจัดการข้อมูล

  1. การตั้งค่า เมนู เมนู การตั้งค่า คลิกการตั้งค่ารายการ หรือคลิกการตั้งค่าสำหรับชนิดของไลบรารีที่คุณกำลังเปิด

   ตัวอย่างเช่น ในไลบรารีเอกสาร ให้คลิก การตั้งค่าไลบรารีเอกสาร

 2. ภายใต้ สิทธิ์และการจัดการ ให้คลิก การตั้งค่านโยบายการจัดการข้อมูล

 3. เลือกชนิดเนื้อหาที่คุณต้องการระบุนโยบายการจัดการข้อมูล แล้วคลิก ตกลง

 4. ในส่วน ระบุนโยบาย ให้คลิก กำหนดนโยบาย

 5. คลิก ตกลง

 6. บนเพจ แก้ไขนโยบาย ในส่วน ชื่อและคำอธิบายผู้ดูแล ให้พิมพ์คำอธิบายโดยย่อสำหรับนโยบายที่คุณกำลังสร้าง

  หมายเหตุ: คุณสามารถระบุชื่อให้กับนโยบายการจัดการข้อมูลที่ระบุอยู่ในรายการ 'นโยบายไซต์คอลเลกชัน' เท่านั้น

 7. ในส่วน ข้อกำหนดนโยบาย ให้พิมพ์ข้อกำหนดที่อธิบายวัตถุประสงค์ของนโยบายแก่ผู้ใช้ ข้อกำหนดนี้จะแสดงขึ้นเมื่อผู้ใช้เปิดเอกสารหรือรายการที่อยู่ภายใต้นโยบายนี้ ดังนั้นจึงควรอธิบายว่าจะนำคุณลักษณะนโยบายใดไปใช้กับเนื้อหาหรือมีการจัดการพิเศษใดที่จำเป็นสำหรับเนื้อหา ทั้งนี้ ข้อกำหนดนโยบายสามารถจะต้องยาวไม่เกิน 512 อักขระ

 8. ในส่วนถัดไป ให้เลือกแต่ละคุณลักษณะนโยบายที่คุณต้องการเพิ่มลงในนโยบายการจัดการข้อมูลของคุณ

 9. เมื่อต้องการให้เอกสารที่อยู่ภายใต้นโยบายนี้มีป้ายชื่อ ให้คลิก เปิดใช้งานป้ายชื่อ แล้วระบุการตั้งค่าที่คุณต้องการสำหรับป้ายชื่อ

  วิธีการ

  1. เมื่อต้องการให้ผู้ใช้เพิ่มป้ายชื่อลงในเอกสาร ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย พร้อมท์ผู้ใช้ให้แทรกป้ายชื่อก่อนบันทึกหรือพิมพ์

   ถ้าคุณต้องการให้ป้ายชื่อเป็นตัวเลือกเพิ่มเติม อย่าเลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้

  2. เมื่อต้องการล็อกป้ายชื่อเพื่อไม่ให้สามารถเปลี่ยนแปลงป้ายชื่อได้หลังจากแทรกลงไปแล้ว ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ป้องกันการเปลี่ยนแปลงในป้ายชื่อหลังจากที่มีการเพิ่มเข้าไป

   หมายเหตุ: ถ้าคุณต้องการให้ป้ายชื่อได้รับการปรับปรุงเมื่อมีการปรับปรุงคุณสมบัติสำหรับเอกสารหรือรายการนี้ ไม่ต้องเลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้

  3. ในกล่อง รูปแบบป้ายชื่อ ให้พิมพ์ข้อความสำหรับป้ายชื่อตามที่คุณต้องการให้แสดง ป้ายชื่อสามารถมีการอ้างอิงคอลัมน์ได้ถึงสิบคอลัมน์ แต่ละคอลัมน์สามารถมีความยาวได้ไม่เกิน 255 อักขระ เมื่อต้องการสร้างรูปแบบสำหรับป้ายชื่อของคุณ ให้ทำดังต่อไปนี้

   • พิมพ์ชื่อของคอลัมน์ที่คุณต้องการรวมไว้ในป้ายชื่อตามลำดับที่คุณต้องการให้ปรากฏ ใส่ชื่อคอลัมน์ไว้ในวงเล็บเหลี่ยม ({}) ตามที่แสดงในตัวอย่างบนเพจ แก้ไขนโยบาย

   • พิมพ์คำเพื่อระบุคอลัมน์ภายนอกวงเล็บเหลี่ยม ตามที่แสดงในตัวอย่างบนเพจ แก้ไขนโยบาย

   • เมื่อต้องการเพิ่มตัวแบ่งบรรทัด พิมพ์\nที่คุณต้องการให้ตัวแบ่งบรรทัดจะปรากฏขึ้น

  4. ในส่วน ลักษณะที่ปรากฏ ให้เลือกขนาดและลักษณะแบบอักษรที่คุณต้องการ และระบุว่าคุณต้องการจัดตำแหน่งให้ป้ายชื่ออยู่ด้านซ้าย กึ่งกลาง หรือด้านขวาภายในเอกสาร เลือกแบบอักษรและลักษณะที่มีอยู่บนคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ ขนาดของแบบอักษรจะมีผลต่อขนาดข้อความที่สามารถแสดงบนป้ายชื่อ

  5. ในส่วน ขนาดป้ายชื่อ ให้พิมพ์ความสูงและความกว้างของป้ายชื่อ ความสูงของป้ายชื่อสามารถอยู่ในช่วงตั้งแต่ .25 ถึง 20 นิ้ว และความกว้างของป้ายชื่อสามารถอยู่ในช่วงตั้งแต่ .25 ถึง 20 นิ้ว ข้อความของป้ายชื่อจะอยู่กึ่งกลางในแนวตั้งภายในรูปป้ายชื่อเสมอ

  6. คลิก ฟื้นฟู เพื่อแสดงตัวอย่างเนื้อหาของป้ายชื่อ

 10. เมื่อต้องการเปิดใช้งานการตรวจสอบสำหรับเอกสารและรายการที่อยู่ภายใต้นโยบายนี้ ให้คลิก เปิดใช้งานการตรวจสอบ แล้วระบุเหตุการณ์ที่คุณต้องการตรวจสอบ

  คุณลักษณะนโยบายการตรวจสอบทำให้องค์กรสามารถสร้างและวิเคราะห์แนวการตรวจสอบสำหรับเอกสาร ข้อมูลในรายการ เช่น รายการงาน รายการประเด็น กลุ่มการอภิปราย หรือปฏิทิน คุณลักษณะนโยบายนี้จะมีบันทึกการตรวจสอบที่บันทึกเหตุการณ์ต่างๆ เช่น เมื่อมีการดู แก้ไข หรือลบเนื้อหา เมื่อมีการเปิดใช้งานการตรวจสอบเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการจัดการข้อมูล ผู้ดูแลระบบสามารถดูข้อมูลการตรวจสอบในรายงานการใช้นโยบายที่ใช้ Microsoft Excel ซึ่งสรุปการใช้งานในปัจจุบัน ผู้ดูแลระบบสามารถใช้รายงานเหล่านี้เพื่อกำหนดวิธีการใช้งานข้อมูลภายในองค์กรได้ รายงานเหล่านี้ยังสามารถช่วยให้องค์กรตรวจสอบและบันทึกการปฏิบัติตามกฎระเบียบเป็นเอกสารหรือเพื่อสอบสวนปัญหาที่อาจเกิดขึ้น

  บันทึกการตรวจสอบจะบันทึกข้อมูลต่อไปนี้ ซึ่งได้แก่ ชื่อเหตุการณ์ วันที่และเวลาของเหตุการณ์ ชื่อระบบของผู้ใช้ที่เป็นผู้ดำเนินการกระทำ

 11. เมื่อต้องการระบุช่วงเวลาการเก็บข้อมูลสำหรับเอกสารและรายการที่อยู่ภายใต้นโยบายนี้ ให้คลิก เปิดใช้งานวันหมดอายุ แล้วระบุช่วงเวลาการเก็บข้อมูลและการกระทำที่คุณต้องการให้เกิดขึ้นเมื่อรายการหมดอายุ

  วิธีการ

  1. เลือกตัวเลือกช่วงเวลาการเก็บข้อมูลเพื่อระบุเวลาหมดอายุของเอกสารหรือรายการ ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

   • เมื่อต้องการตั้งค่าวันที่วันหมดอายุโดยยึดตามคุณสมบัติวันที่ ให้คลิก ช่วงเวลาที่ยึดตามคุณสมบัติของรายการ จากนั้นเลือกการกระทำของรายการหรือเอกสาร (ตัวอย่างเช่น สร้างเมื่อ หรือปรับเปลี่ยนเมื่อ) และการเพิ่มเวลาหลังการกระทำนี้ (ตัวอย่างเช่น จำนวนวัน เดือน หรือปี) เมื่อคุณต้องการให้รายการหมดอายุ

   • เมื่อต้องการใช้เวิร์กโฟลว์หรือสูตรการเก็บข้อมูลแบบกำหนดเองเพื่อระบุวันหมดอายุ ให้คลิก กำหนดการเขียนโปรแกรม

  2. ภายใต้ เมื่อรายการหมดอายุ ให้ระบุสิ่งที่คุณต้องการให้เกิดขึ้นเมื่อเอกสารหรือรายการหมดอายุลง ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

   • เมื่อต้องการเปิดใช้งานการกระทำเฉพาะที่เกิดขึ้นกับเอกสารหรือรายการ (เช่น การลบ) ให้คลิก ดำเนินการกระทำนี้ แล้วเลือกการกระทำจากรายการ

   • เมื่อต้องการเริ่มต้นเวิร์กโฟลว์บนเอกสารหรือรายการ ให้คลิก เริ่มต้นเวิร์กโฟลว์นี้ แล้วเลือกชื่อของเวิร์กโฟลว์

    ตัวเลือกนี้จะพร้อมใช้งานก็ต่อเมื่อคุณกำลังระบุนโยบายสำหรับรายการ ไลบรารี หรือชนิดเนื้อหาที่มีเวิร์กโฟลว์ที่เกี่ยวข้องอยู่ด้วยแล้ว

 12. เมื่อต้องการให้เอกสารหรือรายการที่อยู่ภายใต้นโยบายนี้มีบาร์โค้ด ให้คลิก เปิดใช้งานบาร์โค้ด แล้วคลิกกล่องกาเครื่องหมาย พร้อมท์ผู้ใช้ให้แทรกบาร์โค้ดก่อนทำการบันทึกหรือพิมพ์ ถ้าคุณต้องการพร้อมท์ผู้ใช้เให้แทรกบาร์โค้ด

 13. เมื่อคุณเสร็จสิ้นการเลือกตัวเลือกสำหรับแต่ละคุณลักษณะนโยบายที่คุณต้องการเพิ่มลงในนโยบายการจัดการข้อมูลนี้แล้ว ให้คลิก ตกลง เพื่อนำคุณลักษณะนโยบายไปใช้

ด้านบนของหน้า

เปลี่ยนการตั้งค่าแผงข้อมูลคุณสมบัติเอกสารสำหรับชนิดเนื้อหา

แผงข้อมูลคุณสมบัติเอกสารที่แสดงในโปรแกรม ระบบ Microsoft Office 2007 ต่อไปนี้ ซึ่งได้แก่ Word, Excel และ PowerPoint ทำให้ผู้ใช้สามารถดูและเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติชนิดเนื้อหาของเอกสารที่บันทึกไว้ในเซิร์ฟเวอร์การจัดการเอกสารได้โดยตรงจากภายในโปรแกรม Office ที่ผู้ใช้ใช้เพื่อแก้ไขเอกสาร ตัวอย่างเช่น ถ้าชนิดเนื้อหาของเอกสารสำหรับไลบรารีที่ระบุมีคอลัมน์ 'สถานะ' ผู้ใช้สามารถดูคุณสมบัติ 'สถานะ' ในแผงข้อมูลคุณสมบัติเอกสารใน Word ได้ เมื่อผู้ใช้แก้ไขเอกสาร นอกจากนี้ ผู้ใช้ยังสามารถใช้แผงข้อมูลคุณสมบัติเอกสารเพื่อเปลี่ยนแปลงค่าของคุณสมบัติ 'สถานะ' จาก 'แบบร่าง' เป็น 'ขั้นสุดท้าย' ได้ เมื่อมีการบันทึกเอกสารลงในเซิร์ฟเวอร์ คุณสมบัตินี้จะได้รับการปรับปรุงโดยอัตโนมัติในคอลัมน์ 'สถานะ' สำหรับไลบรารี

แผงข้อมูลคุณสมบัติเอกสารคือฟอร์ม InfoPath ของ Microsoft Office ที่ถูกโฮสต์และแสดงอยู่ภายในโปรแกรม การวางจำหน่าย Office 2007 แผงข้อมูลคุณสมบัติเอกสารจะแสดงคุณสมบัติที่แก้ไขได้ของเอกสารที่ใช้งานอยู่ เมื่อคุณกำหนดค่าชนิดเนื้อหา คุณสามารถสร้างแผงข้อมูลคุณสมบัติเอกสารแบบกำหนดเองสำหรับชนิดเนื้อหานั้นโดยยึดตามคุณสมบัติของชนิดเนื้อหาได้ หลังจากที่มีการปรับใช้แล้ว แผงข้อมูลคุณสมบัติเอกสารที่กำหนดเองจะถูกอ้างอิงโดยเอกสาร และผู้ใช้สามารถใช้แผงข้อมูลคุณสมบัติเอกสารที่กำหนดเองภายในโปรแกรม การวางจำหน่าย Office 2007 เพื่อดูหรือแก้ไขคุณสมบัติเอกสารต่างๆ ได้

 1. หากไลบรารีไม่ได้เปิดอยู่ ให้คลิก ชื่อไลบรารีใน 'เปิดใช้งานด่วน'

  ถ้าชื่อไลบรารีของคุณไม่ปรากฏ ให้คลิก ดูเนื้อหาไซต์ทั้งหมด จากนั้นคลิกชื่อไลบรารีของคุณ

  1. บนเมนู การตั้งค่า เมนู การตั้งค่า ให้คลิกการตั้งค่าสำหรับประเภทไลบรารีที่คุณต้องการเปิด

   เช่น ในไลบรารีเอกสาร ให้คลิก การตั้งค่าไลบรารีเอกสาร

 2. ภายใต้ ชนิดเนื้อหา ให้คลิกชื่อของชนิดเนื้อหาที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

  ถ้ารายการหรือไลบรารีไม่ได้ถูกตั้งค่าให้อนุญาตให้มีชนิดเนื้อหาได้หลายชนิด ส่วน ชนิดเนื้อหา จะไม่ปรากฏบนเพจ กำหนดเอง สำหรับรายการหรือไลบรารี

 3. ภายใต้การตั้งค่า คลิกการตั้งค่าแผงข้อมูลเอกสาร

 4. ในส่วน แม่แบบแผงข้อมูลคุณสมบัติเอกสาร ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการใช้แม่แบบเริ่มต้นที่แสดงคุณสมบัติ (คอลัมน์) ที่ได้กำหนดไว้สำหรับชนิดเนื้อหา ให้คลิก ใช้แม่แบบเริ่มต้นสำหรับโปรแกรมประยุกต์ Microsoft Office

  • เมื่อต้องการใช้แม่แบบแบบกำหนดเองที่มีอยู่ ให้คลิก ใช้แม่แบบแบบกำหนดเองที่มีอยู่ (URL, UNC หรือ URN) แล้วพิมพ์เส้นทางไปยังตำแหน่งที่ตั้งของแม่แบบ

  • เมื่อต้องการอัปโหลดแม่แบบแบบกำหนดเองที่มีอยู่ (XSN) ให้คลิกอัปโหลดแม่แบบแบบกำหนดเองที่มีอยู่ (XSN) เพื่อที่จะใช้ แล้วคลิก เรียกดู เพื่อหาตำแหน่งที่ตั้งแม่แบบที่คุณต้องการใช้

   หมายเหตุ: ถ้าคุณวางแผนที่จะอัปโหลดแม่แบบด้วยวิธีนี้ คุณต้องเอา URL การประกาศออกจากแม่แบบใน InfoPath ก่อนที่คุณประกาศและอัปโหลดแม่แบบ

  • เมื่อต้องการสร้างแผงแบบกำหนดเองใน InfoPath ให้คลิก สร้างแม่แบบแบบกำหนดเองใหม่

   ถ้าคุณเลือกตัวเลือกนี้ InfoPath จะเริ่มทำงานและแสดงแม่แบบเริ่มต้นที่คุณสามารถกำหนดเองเพื่อที่จะสร้างแผงแบบกำหนดเองได้

 5. ในส่วน แสดงเสมอ ให้ระบุว่าคุณต้องการให้แผงข้อมูลคุณสมบัติเอกสารนี้แสดงโดยอัตโนมัติเมื่อเอกสารของชนิดเนื้อหานี้ถูกเปิดหรือบันทึกเป็นครั้งแรกภายในโปรแกรม การวางจำหน่าย Office 2007 หรือไม่

 6. คลิก ตกลง

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×