การเปลี่ยนชนิดเนื้อหาของรายการหรือไลบรารี

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อคุณได้เพิ่มตัวชนิดเนื้อหาของไซต์ กับรายการหรือไลบรารี คุณสามารถกำหนดชนิดเนื้อหาสำหรับใช้ในตำแหน่งที่ตั้งเพื่อให้ได้รับผลกระทบเฉพาะรายการในรายการหรือไลบรารี โดยการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น คุณสามารถ ตัวอย่างเช่น เพิ่มเทมเพลตเอกสารเฉพาะหรือเวิร์กโฟลว์กับชนิดเนื้อหารายการหรือไลบรารี หรือปรับเปลี่ยนคอลัมน์ในชนิดเนื้อหาสำหรับรายการที่ระบุหรือไลบรารีใด ๆ มีสิ่งสำคัญที่สังเกต อย่างไรก็ตาม ว่า รายการใด ๆ ที่สร้างขึ้นก่อนที่จะเปลี่ยนชนิดเนื้อหาจะไม่สืบทอดการเปลี่ยนแปลงใหม่ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณอัปเดแม่แบบที่สัมพันธ์กับชนิดเนื้อหารายการหรือไลบรารี แม่แบบใหม่จะไม่นำไปใช้กับเอกสารใด ๆ ที่สร้างไว้ก่อนหน้านี้ จะมีผลเฉพาะรายการใหม่ถูกสร้างขึ้นจากชนิดเนื้อหามีการเปลี่ยนแปลง นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่คุณทำให้กับชนิดเนื้อหาสำหรับรายการหรือไลบรารี นำไปใช้กับอินสแตนซ์ของชนิดเนื้อหาที่ถูกเพิ่มลงในรายการหรือไลบรารีเท่านั้น ไซต์ชนิดเนื้อหาแม่ที่มีการสร้างชนิดเนื้อหาที่ไม่ได้รับการปรับปรุงการเปลี่ยนแปลง

คุณต้องการทำสิ่งใด

เพิ่มเทมเพลตเอกสารกับชนิดเนื้อหาของไลบรารี

เพิ่มคอลัมน์ลงในชนิดเนื้อหา

เปลี่ยนลำดับของคอลัมน์สำหรับชนิดเนื้อหา

กำหนดเป็นคอลัมน์ที่จำเป็นสำหรับชนิดเนื้อหา

เพิ่มเวิร์กโฟลว์ลงในชนิดเนื้อหา

ทำให้กับชนิดเนื้อหาแบบอ่านอย่างเดียว

เพิ่มเทมเพลตเอกสารกับชนิดเนื้อหาของไลบรารี

คุณสามารถกำหนดความสัมพันธ์เทมเพลตเอกสารเฉพาะกับชนิดเนื้อหาของเอกสาร (ชนิดเนื้อหาใด ๆ ที่ได้รับมาจากชนิดเนื้อหาไซต์แม่เอกสาร) ด้วยการกำหนดความสัมพันธ์ของเทมเพลตเอกสารกับชนิดเนื้อหา คุณสามารถช่วยให้มั่นใจได้ว่า เมื่อผู้เขียนสร้างเอกสารใหม่ของชนิดเนื้อหานี้ เอกสารที่มีทั้งหมดโดยยึดตามแม่แบบเดียวกัน

ตัวอย่างเช่น องค์กรของคุณสามารถใช้แม่แบบเอกสารเฉพาะสำหรับสัญญาทางกฎหมาย ถ้าคุณกำหนดความสัมพันธ์แม่แบบเอกสารนี้กับชนิดเนื้อหาที่องค์กรของคุณใช้สำหรับสัญญาทางกฎหมายแล้ว สัญญาทางกฎหมายใหม่ใดๆ ที่สร้างโดยใช้ชนิดเนื้อหานี้ทั้งหมดจะยึดตามแม่แบบเอกสารสัญญาทางกฎหมายนี้

 1. หากไลบรารีไม่ได้เปิดอยู่ ให้คลิก ชื่อไลบรารีใน 'เปิดใช้งานด่วน'

  ถ้าชื่อของไลบรารีของคุณไม่ปรากฏ ให้คลิก แสดงเนื้อหาไซต์ทั้งหมด จากนั้นคลิกชื่อของไลบรารีของคุณ

 2. บน Ribbon คลิกแท็บไลบรารี แล้ว คลิ กตั้งค่าไลบรารี

  การตั้งค่าไลบรารี

 3. ภายใต้ ชนิดเนื้อหา ให้คลิกชื่อของชนิดเนื้อหาที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

  หมายเหตุ: ถ้าไลบรารีเอกสารไม่ได้ถูกตั้งค่าให้อนุญาตให้มีชนิดเนื้อหาได้หลายชนิด ส่วน ชนิดเนื้อหา จะไม่ปรากฏบนเพจ กำหนดเอง สำหรับไลบรารี

 4. ภายใต้การตั้งค่าทั่วไป คลิกการตั้งค่าขั้นสูง

  รายการเนื้อหาชนิดขั้นสูงหน้าการตั้งค่าปรากฏขึ้น

  การตั้งค่าขั้นสูงของชนิดเนื้อหาของรายการ

 5. เมื่อต้องการใส่ URL สำหรับเอกสารที่มีอยู่ เทมเพลต ในส่วนเทมเพลตเอกสาร พิมพ์ URL สำหรับตำแหน่งที่ตั้งของเทมเพลตเอกสารที่คุณต้องการใช้

  หมายเหตุ: คุณสามารถใช้ URL ที่สัมพันธ์กับตำแหน่งที่ตั้งในโฟลเดอร์ที่ไซต์หรือทรัพยากร เทมเพลตเอกสารจะเก็บไว้ในตัวใดตัวหนึ่งเริ่มต้นไซต์ทรัพยากรตำแหน่งที่ตั้ง http://Server ชื่อชื่อ / / เอกสารไซต์ไลบรารีชื่อ/ฟอร์ม/เนื้อหาชนิด / หรือตำแหน่งที่ตั้งสามารถทรัพยากรรายการหรือไลบรารีตำแหน่งที่ตั้งค่าเพื่อเก็บเทมเพลตเอกสารเฉพาะ

  ตารางต่อไปนี้แสดงตัวอย่างของชนิด URL ที่คุณสามารถใช้ได้ ตัวอย่างเหล่านี้จะถือว่าโฟลเดอร์ทรัพยากรแม่แบบเอกสารเริ่มต้น (โฟลเดอร์ที่มีแฟ้มสำหรับชนิดเนื้อหาของไซต์) มีตำแหน่งที่ตั้งอยู่ที่ http://ชื่อเซิร์ฟเวอร์/ไซต์/ชื่อไลบรารีเอกสาร/ฟอร์ม/ชื่อชนิดเนื้อหา/ และแม่แบบเอกสารมีชื่อว่า Docname.doc

ชนิดของ URL

ตัวอย่าง

เส้นทางแบบสัมพัทธ์ไปยังไซต์

ชื่อเซิร์ฟเวอร์/ไซต์/ชื่อไลบรารี/ฟอร์ม/Docname.doc

เส้นทางแบบสัมพัทธ์ไปที่โฟลเดอร์ทรัพยากร

Docname.doc

 1. ถ้าคุณต้องการอัปโหลดแม่แบบเอกสารที่คุณต้องการใช้ ในส่วน แม่แบบเอกสาร ให้คลิก อัปโหลดแม่แบบเอกสารใหม่ แล้วคลิก เรียกดู ในกล่องโต้ตอบ เลือกแฟ้ม ให้เรียกดูตำแหน่งที่ตั้งของแฟ้มที่คุณต้องการใช้ เลือกแฟ้มนั้น แล้วคลิก เปิด

  หมายเหตุ: เมื่อต้องการอัปโหลดเทมเพลตเอกสารใหม่ เทมเพลถูกเก็บไว้ในโฟลเดอร์เริ่มต้นของเอกสารเทมเพลทรัพยากรอยู่ด้าน http://Server ชื่อชื่อ / / เอกสารไซต์ไลบรารีชื่อ/ฟอร์ม/เนื้อหาชนิดโดยอัตโนมัติ /

 2. หลังจากเพิ่มแบบเอกสารไปยังไลบรารีชนิดเนื้อหา คลิกตกลง

บนของเพจ

เพิ่มคอลัมน์ลงในชนิดเนื้อหา

คุณสามารถระบุคุณสมบัติหรือ Metadata ที่คุณต้องการรวบรวมสำหรับรายการของชนิดเนื้อหาที่ระบุด้วยการเพิ่มคอลัมน์ลงในชนิดเนื้อหาดังกล่าว ตัวอย่างเช่น องค์กรของคุณอาจต้องการติดตามชุด Metadata ที่เฉพาะเจาะจงของใบสั่งซื้อทั้งหมด เช่น เลขที่บัญชี หมายเลขโครงการ และผู้จัดการโครงการ ถ้าคุณเพิ่มคอลัมน์สำหรับเลขที่บัญชี หมายเลขโครงการ และผู้จัดการโครงการลงในชนิดเนื้อหาของใบสั่งซื้อ ผู้ใช้จะถูกพร้อมท์ให้ป้อน Metadata นี้สำหรับรายการของชนิดเนื้อหานี้

ถ้าคุณมีรายการหรือไลบรารีที่มีรายการต่างๆ ของชนิดเนื้อหาหลายชนิด คุณสามารถรวบรวม Metadata ที่ไม่ซ้ำกันสำหรับรายการของชนิดเนื้อหาแต่ละชนิดด้วยการเพิ่มคอลัมน์โดยตรงลงในชนิดเนื้อหาที่เกี่ยวข้องแทนการเพิ่มลงในรายการหรือไลบรารีเอง

 1. หากรายการหรือไลบรารีไม่ได้เปิดอยู่ ให้คลิกชื่อรายการหรือไลบรารีใน Quick Launch

  ถ้าชื่อของรายการหรือไลบรารีของคุณปรากฏ คลิกมุมมองทั้งหมดเนื้อหาไซต์ นั้นแล้ว คลิกชื่อของรายการหรือไลบรารีของคุณ

 2. ถ้าคุณกำลังทำงานกับรายการ คลิกที่แท็บรายการ บน Ribbon แล้ว คลิ กการตั้งค่ารายการ การตั้งค่าไลบรารี หรืออีกวิธีหนึ่ง ถ้าคุณกำลังทำงานกับไลบรารี คลิกแท็บไลบรารี บน Ribbon นั้นแล้ว คลิกการตั้งค่าไลบรารี การตั้งค่าไลบรารี

 3. ภายใต้ ชนิดเนื้อหา ให้คลิกชื่อของชนิดเนื้อหาที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

  หมายเหตุ: ถ้าไลบรารีเอกสารไม่ได้ถูกตั้งค่าให้อนุญาตให้มีชนิดเนื้อหาได้หลายชนิด ส่วน ชนิดเนื้อหา จะไม่ปรากฏบนเพจ กำหนดเอง สำหรับไลบรารี

 4. ภายใต้ คอลัมน์ ให้คลิก เพิ่มจากคอลัมน์รายการหรือไซต์ที่มีอยู่

  การเพิ่มคอลัมน์ให้กับชนิดเนื้อหา

 5. ในส่วนเลือกคอลัมน์ ภายใต้เลือกคอลัมน์จาก คลิกลูกศรเพื่อเลือกกลุ่มคอลัมน์คุณต้องการเพิ่มคอลัมน์

 6. ภายใต้ คอลัมน์ที่มีอยู่ ให้คลิกคอลัมน์ที่คุณต้องการเพิ่ม แล้วคลิก เพิ่ม เพื่อย้ายคอลัมน์ไปยังรายการ คอลัมน์ที่จะเพิ่ม

 7. เมื่อต้องการเพิ่มคอลัมน์เพิ่มเติม ให้ทำซ้ำขั้นตอนที่ 5 และ 6

 8. ถ้ารายการหรือไลบรารีถูกตั้งค่าสำหรับชนิดเนื้อหาหลายชนิด คุณสามารถเลือกที่จะเพิ่มคอลัมน์เหล่านี้ลงในชนิดเนื้อหาทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับรายการหรือไลบรารี ด้วยการเลือกกล่องกาเครื่องหมายเพิ่มเข้ากับชนิดเนื้อหาทั้งหมด คุณยังสามารถเลือกเพื่อแสดงคอลัมน์เพิ่มเข้าไปในมุมมองเริ่มต้นของรายการหรือไลบรารี ด้วยการเลือกกล่องกาเครื่องหมายเพิ่มไปยังมุมมองเริ่มต้น

 9. คลิก ตกลง

บนของเพจ

เปลี่ยนลำดับคอลัมน์ของชนิดเนื้อหา

คุณสามารถเปลี่ยนลำดับคอลัมน์ปรากฏสำหรับชนิดเนื้อหา ตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องการให้ผู้ใช้กรอกข้อมูลสำหรับไลบรารี หรือข้อมูลในรายการในลำดับเฉพาะเจาะจง หรือคุณอาจต้องการให้ตรงกับลำดับที่ใส่ข้อมูลลงอื่นฟอร์มข้อมูลจะได้รับมา

 1. หากรายการหรือไลบรารีไม่ได้เปิดอยู่ ให้คลิกชื่อรายการหรือไลบรารีใน Quick Launch

  หากชื่อรายการหรือไลบรารีของคุณไม่ปรากฏ ให้คลิก ดูเนื้อหาทั้งหมดของไซต์ แล้วคลิกชื่อรายการหรือไลบรารีของคุณ

 2. ถ้าคุณกำลังทำงานกับรายการ คลิกที่แท็บรายการ บน Ribbon แล้ว คลิ กการตั้งค่ารายการ การตั้งค่ารายการ หรืออีกวิธีหนึ่ง ถ้าคุณกำลังทำงานกับไลบรารี คลิกแท็บไลบรารี บน Ribbon นั้นแล้ว คลิกการตั้งค่าไลบรารี การตั้งค่าไลบรารี

 3. ภายใต้ ชนิดเนื้อหา ให้คลิกชื่อของชนิดเนื้อหาที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

  หมายเหตุ: ถ้ารายการหรือไลบรารีไม่ได้ถูกตั้งค่าให้อนุญาตให้มีชนิดเนื้อหาได้หลายชนิด ส่วน ชนิดเนื้อหา จะไม่ปรากฏบนเพจ 'กำหนดเอง' ของรายการหรือไลบรารี

 4. ภายใต้คอลัมน์ คลิกเรียงลำดับคอลัมน์

  การเปลี่ยนลำดับคอลัมน์

 5. ในส่วนเขตข้อมูลลำดับ คลิกลูกศรอยู่ถัดจากคอลัมน์ที่คุณต้องการจัดลำดับในคอลัมน์ตำแหน่งจากด้านบน จากนั้น เลือกหมายเลขลำดับที่คุณต้องการ

 6. คลิก ตกลง

บนของเพจ

ทำให้ต้องมีคอลัมน์สำหรับชนิดเนื้อหา

ถ้าคุณได้กำหนดให้ต้องมีคอลัมน์สำหรับชนิดเนื้อหา ผู้ใช้จะถูกพร้อมท์ให้ป้อน Metadata (ค่าคอลัมน์) เมื่อมีการสร้างรายการใหม่ของชนิดเนื้อหานี้

 1. หากรายการหรือไลบรารีไม่ได้เปิดอยู่ ให้คลิกชื่อรายการหรือไลบรารีใน Quick Launch

  หากชื่อรายการหรือไลบรารีของคุณไม่ปรากฏ ให้คลิก ดูเนื้อหาทั้งหมดของไซต์ แล้วคลิกชื่อรายการหรือไลบรารีของคุณ

 2. ถ้าคุณกำลังทำงานกับรายการ คลิกที่แท็บรายการ บน Ribbon แล้ว คลิ กการตั้งค่ารายการ การตั้งค่ารายการ หรืออีกวิธีหนึ่ง ถ้าคุณกำลังทำงานกับไลบรารี คลิกแท็บไลบรารี บน Ribbon นั้นแล้ว คลิกการตั้งค่าไลบรารี การตั้งค่าไลบรารี

 3. ภายใต้ ชนิดเนื้อหา ให้คลิกชื่อของชนิดเนื้อหาที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

  หมายเหตุ: ถ้ารายการหรือไลบรารีไม่ได้ถูกตั้งค่าให้อนุญาตให้มีชนิดเนื้อหาได้หลายชนิด ส่วน ชนิดเนื้อหา จะไม่ปรากฏบนเพจ 'กำหนดเอง' ของรายการหรือไลบรารี

 4. ภายใต้ คอลัมน์ ให้คลิกชื่อคอลัมน์ที่คุณต้องการทำให้ต้องมี

  สร้างคอลัมน์เขตข้อมูลที่ต้องการ

 5. ในส่วนการตั้งค่าคอลัมน์เพิ่มเติมใช่ เลือกตัวเลือกภายใต้จำเป็นต้องให้คอลัมน์นี้ประกอบด้วยข้อมูล

 6. คลิก ตกลง

บนของเพจ

เพิ่มเวิร์กโฟลว์ลงในชนิดเนื้อหา

เวิร์กโฟลว์ช่วยให้คุณสามารถระบุกระบวนการทางธุรกิจสำหรับรายการและเอกสารต่าง ๆ ในไซต์ องค์กรที่สามารถใช้เวิร์กโฟลว์โดยอัตโนมัติ และจัดการบางอย่างทั่วไปกระบวนการทางธุรกิจ เช่นการอนุมัติเอกสาร หรือตรวจทาน ด้วยการเพิ่มเวิร์กโฟลว์ลงในชนิดเนื้อหา คุณสามารถช่วยให้แน่ใจว่า รายการทั้งหมดของชนิดเนื้อหานั้นอยู่ภายใต้กระบวนการทางธุรกิจที่คล้ายกัน และสอดคล้องกัน ถ้าเวิร์กโฟลว์ถูกเพิ่มลงในชนิดเนื้อหา ที่เวิร์กโฟลว์จะเริ่มต้นบนรายการแต่ละรายการของชนิดเนื้อหานั้น

 1. หากรายการหรือไลบรารีไม่ได้เปิดอยู่ ให้คลิกชื่อรายการหรือไลบรารีใน Quick Launch

  หากชื่อรายการหรือไลบรารีของคุณไม่ปรากฏ ให้คลิก ดูเนื้อหาทั้งหมดของไซต์ แล้วคลิกชื่อรายการหรือไลบรารีของคุณ

 2. ถ้าคุณกำลังทำงานกับรายการ คลิกที่แท็บรายการ บน Ribbon แล้ว คลิ กการตั้งค่ารายการ การตั้งค่ารายการ หรืออีกวิธีหนึ่ง ถ้าคุณกำลังทำงานกับไลบรารี คลิกแท็บไลบรารี บน Ribbon นั้นแล้ว คลิกการตั้งค่าไลบรารี การตั้งค่าไลบรารี

 3. ภายใต้ ชนิดเนื้อหา ให้คลิกชื่อของชนิดเนื้อหาที่ต้องการเพิ่มเวิร์กโฟลว์

  หมายเหตุ: ถ้ารายการหรือไลบรารีไม่ได้ถูกตั้งค่าให้อนุญาตให้มีชนิดเนื้อหาได้หลายชนิด ส่วน ชนิดเนื้อหา จะไม่ปรากฏบนเพจ 'กำหนดเอง' ของรายการหรือไลบรารี

 4. ภายใต้การตั้งค่า คลิกการตั้งค่าเวิร์กโฟลว์

  หน้าการตั้งค่าเวิร์กโฟลว์ปรากฏขึ้น

 5. คลิก เพิ่มเวิร์กโฟลว์

  เพิ่มเวิร์กโฟลว์หน้าปรากฏขึ้น

  เพิ่มหน้าต่างเวิร์กโฟลว์

 6. ในเพจ 'เพิ่มเวิร์กโฟลว์' ในส่วน เวิร์กโฟลว์ ให้คลิกแม่แบบเวิร์กโฟลว์ที่คุณต้องการใช้

  หมายเหตุ: คุณสามารถเพิ่มเวิร์กโฟลว์ลงในชนิดเนื้อหาสำหรับรายการหรือไลบรารีได้ก็ต่อเมื่อมีการปรับใช้เวิร์กโฟลว์สำหรับไซต์ของคุณหรือพื้นที่ทำงาน ถ้าเวิร์กโฟลว์ไม่ปรากฏขึ้นพร้อมใช้งาน ติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณ

 7. ในส่วน ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อที่ไม่ซ้ำให้กับเวิร์กโฟลว์

 8. ในส่วนรายการงาน ระบุรายการงานเพื่อใช้กับเวิร์กโฟลว์นี้ คุณสามารถเลือกจากหลายตัวเลือกที่แตกต่างกันโดยขึ้นอยู่กับว่าคุณวางแผนที่จะใช้รายการงานของคุณ :

  • ใช้รายการงานเริ่มต้น หรือคุณสามารถสร้างคิวรีใหม่ โดยการเลือกรายการงานใหม่ ถ้าคุณใช้รายการงานเริ่มต้น ผู้เข้าร่วมเวิร์กโฟลว์จะสามารถค้นหา และดูงานเวิร์กโฟลว์ของพวกเขาได้อย่างง่ายดาย โดยใช้มุมมองงานของฉันของรายการงาน

  • สร้างรายการงานใหม่ถ้างานต่างๆ ของเวิร์กโฟลว์นี้จะเกี่ยวข้องหรือเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญหรือข้อมูลลับที่คุณต้องการเก็บแยกจากรายการงานทั่วไป

  • สร้างรายการงานใหม่ถ้าองค์กรของคุณจะมีเวิร์กโฟลว์จำนวนมากหรือถ้าเวิร์กโฟลว์จะเกี่ยวข้องกับงานจำนวนมาก ในกรณีนี้ คุณอาจต้องการสร้างรายการงานสำหรับแต่ละเวิร์กโฟลว์

 9. ในส่วน รายการประวัติ ให้เลือกรายการประวัติเพื่อใช้กับเวิร์กโฟลว์นี้ รายการประวัติจะแสดงเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นระหว่างแต่ละอินสแตนซ์ของเวิร์กโฟลว์

  คุณสามารถใช้รายการประวัติเริ่มต้นถ้ามี หรือคุณสามารถสร้างใหม่ ถ้าองค์กรของคุณจะมีเวิร์กโฟลว์จำนวนมาก คุณอาจต้องการสร้างรายการประวัติแยกต่างหากสำหรับแต่ละเวิร์กโฟลว์

 10. ในส่วน ตัวเลือกการเริ่มต้น ให้ระบุว่าจะให้เวิร์กโฟลว์เริ่มอย่างไร เมื่อใด และโดยใคร

 11. คลิก ถัดไป

 12. ในหน้า กำหนดเวิร์กโฟลว์เอง ให้เลือกตัวเลือกเพิ่มเติมใดๆ ที่ต้องการ จากนั้นคลิก ตกลง

  • ตัวเลือกที่ระบุอาจไม่พร้อมใช้งานถ้าไม่ได้รับการสนับสนุนโดยแม่แบบเวิร์กโฟลว์ที่คุณเลือก

  • ตัวเลือก เริ่มเวิร์กโฟลว์นี้เพื่ออนุมัติการประกาศรุ่นหลักของรายการ จะพร้อมใช้งานก็ต่อเมื่อมีการเปิดใช้งานการสนับสนุนของรุ่นหลักและรุ่นรองสำหรับไลบรารีและถ้าแม่แบบเวิร์กโฟลว์ที่คุณเลือกสามารถใช้เพื่อการอนุมัติเนื้อหาได้

 13. คลิก ตกลง

เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำหนดเองเวิร์กโฟลว์ ดูลิงก์ภายใต้การดูเพิ่มเติม

บนของเพจ

ทำชนิดเนื้อหาให้เป็นแบบอ่านอย่างเดียว

ถ้าคุณต้องการป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นทำการเปลี่ยนแปลงชนิดเนื้อหาที่ถูกเพิ่มลงในรายการหรือไลบรารี คุณสามารถทำชนิดเนื้อหาของรายการให้เป็นแบบอ่านอย่างเดียวได้ ถ้าคุณทำให้ชนิดเนื้อหาของรายการเป็นแบบอ่านอย่างเดียว สิ่งนี้จะป้องกันไม่ให้ชนิดเนื้อหาของรายการสืบทอดการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่กระทำกับชนิดเนื้อหาของไซต์แม่

 1. ถ้ารายการหรือไลบรารีที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลงชนิดเนื้อหาไม่ได้เปิดอยู่ ให้คลิกชื่อของรายการหรือไลบรารีนั้นภายใต้ รายการ หรือ เอกสาร บน 'เปิดใช้ด่วน'

 2. ถ้าคุณกำลังทำงานกับรายการ คลิกที่แท็บรายการ บน Ribbon แล้ว คลิ กการตั้งค่ารายการ การตั้งค่ารายการ หรืออีกวิธีหนึ่ง ถ้าคุณกำลังทำงานกับไลบรารี คลิกแท็บไลบรารี บน Ribbon นั้นแล้ว คลิกการตั้งค่าไลบรารี การตั้งค่าไลบรารี

 3. ภายใต้ ชนิดเนื้อหา ให้คลิกชื่อของชนิดเนื้อหาที่คุณต้องการทำให้เป็นแบบอ่านอย่างเดียว

  หมายเหตุ: ถ้าไลบรารีเอกสารไม่ได้รับการตั้งค่าให้อนุญาตให้มีชนิดเนื้อหาได้หลายชนิด ส่วน ชนิดเนื้อหา จะไม่แสดงขึ้นในเพจ กำหนดเอง สำหรับไลบรารี

 4. ภายใต้ การตั้งค่า ให้คลิก การตั้งค่าขั้นสูง

 5. ในส่วนอ่านอย่างเดียว ภายใต้ควรชนิดเนื้อหานี้เป็นแบบอ่านอย่างเดียวได้อย่างไร คลิกใช่ แล้วคลิกตกลง แล้ว

บนของเพจ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×