การเปลี่ยนจำนวนระเบียนที่แสดงในมุมมองข้อมูล

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

คุณสามารถเปลี่ยนจำนวนของระเบียนที่มุมมองข้อมูลที่แสดงในเบราว์เซอร์ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถมีมุมมองข้อมูลที่แสดงรายการทั้งหมดหรือเฉพาะบางจำนวนรายการทั้งหมด คุณยังสามารถตั้งค่าการแบ่งหน้าตามเพื่อให้มุมมองข้อมูลแสดงรายการในชุดของตัวเลข ถ้าคุณเพิ่มการแบ่งหน้าไปยังมุมมองข้อมูล คุณสามารถนำทางระหว่างหน้าในเบราว์เซอร์

คุณยังสามารถเปลี่ยนจำนวนของระเบียนที่แสดงมุมมองข้อมูลในมุมมองออกแบบ เพื่อให้คุณสามารถดูตัวอย่างรวดเร็วของฉันมุมมองข้อมูลจะแสดงเองกับจำนวนของระเบียน

เมื่อต้อง การสร้างตัวอย่างข้อมูลและมุมมองข้อมูลที่ใช้ในตัวอย่างต่อไปนี้ หรือเมื่อต้อง การเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับมุมมองข้อมูล ดูบทความการสร้างมุมมองข้อมูล

ในบทความนี้

เปลี่ยนจำนวนของระเบียนที่แสดงในเบราว์เซอร์

เปลี่ยนจำนวนของระเบียนที่แสดงในมุมมองออกแบบ

เปลี่ยนจำนวนของระเบียนที่แสดงในเบราว์เซอร์

ถ้ามุมมองข้อมูลของคุณมีระเบียนที่น้อยกว่า 25 ตามค่าเริ่มต้น มุมมองข้อมูลแสดงระเบียนทั้งหมดในเบราว์เซอร์

ถ้ามุมมองข้อมูลของคุณมีระเบียนมากกว่า 25 ตามค่าเริ่มต้น มุมมองข้อมูลแสดงระเบียนสิบต่อลิงก์หน้าและการนำทางในมุมล่างขวาของมุมมองข้อมูล เมื่อคุณดูมุมมองข้อมูล ในเบราว์เซอร์คุณสามารถคลิลิงก์การนำทางเหล่านี้เมื่อต้องการย้ายไปมาระหว่างหน้า

ภาพประกอบต่อไปนี้แสดงมุมมองข้อมูลในเบราว์เซอร์พร้อมกับลิงก์การนำทางหน้า

การเชื่อมโยงการแบ่งหน้าในมุมมองข้อมูลในเบราว์เซอร์

หมายเหตุ: เมื่อมุมมองข้อมูลใช้แบ่งหน้า คุณสามารถดูระเบียนที่เฉพาะหน้าแรกในมุมมองออกแบบ เมื่อต้องการดูระเบียนบนหน้าอื่น ๆ คุณต้องดูมุมมองข้อมูลในเบราว์เซอร์ แล้ว คลิ กลิงก์การนำทางเพื่อไปยังหน้าที่เหมาะสม

เมื่อต้องการเปลี่ยนจำนวนของระเบียนที่มุมมองข้อมูลที่แสดงในเบราว์เซอร์:

 1. เปิดหน้าที่ประกอบด้วยมุมมองข้อมูล

 2. คลิกขวาที่มุมมองข้อมูล แล้ว คลิ กแสดงตัวควบคุมงานทั่วไป

  เคล็ดลับ: คุณสามารถเพิ่มเติม ให้คลิกมุมมองข้อมูล และจากนั้น คลิกลูกศร รูปปุ่ม ในมุมขวาบนเพื่อแสดงรายการงานมุมมองข้อมูลทั่วไป คลิกลูกศรอีกครั้งเพื่อซ่อนรายการ

 3. คลิกการแบ่งหน้าตาม

 4. บนแท็บการแบ่งหน้าตาม เลือกหนึ่งในตัวเลือกต่อไปนี้

ตัวเลือก

คำอธิบาย

แสดงรายการทั้งหมด

แสดงระเบียนทั้งหมดในมุมมองข้อมูล

แสดงรายการในชุดของขนาดต่อไปนี้

แสดงชุดของระเบียนnบนแต่ละหน้าโดยขึ้นอยู่กับค่าในกล่องนี้

หมายเหตุ: ค่าเริ่มต้นในตัวเลือกนี้เป็น10ถ้ามีมากกว่า 25 ระเบียนในมุมมองข้อมูล และ6ถ้ามุมมองข้อมูลมีระเบียนที่น้อยกว่า 25

คุณสามารถเปลี่ยนค่าเริ่มต้นนี้ได้ ด้วยการใส่หมายเลขใหม่ในกล่องข้อความสอดคล้องกัน

เลือกตัวเลือกนี้จะแสดงลิงก์การนำทางในมุมมองข้อมูลถ้าจำนวนรวมของระเบียนในมุมมองข้อมูลเกินกว่าจำนวนระบุไว้ในตัวเลือกนี้กัน

จำกัดจำนวนรายการที่แสดงการรวม

ตั้งค่าข้อจำกัดเกี่ยวกับจำนวนสูงสุดของรายการที่จะแสดงในมุมมองข้อมูล ตามค่าเริ่มต้น ค่าในเขตข้อมูลนี้จะถูกตั้งค่าเป็น100เสมอ คุณสามารถเปลี่ยนค่านี้ได้ ด้วยการใส่ตัวเลขในกล่องข้อความสอดคล้องกัน

 1. คลิก ตกลง

ด้านบนของหน้า

เปลี่ยนจำนวนของระเบียนที่แสดงในมุมมองออกแบบ

คุณสามารถเปลี่ยนจำนวนของระเบียนที่แสดงมุมมองข้อมูลในมุมมองออกแบบ ค่านี้จะมีประโยชน์เมื่อคุณกำลังออกแบบมุมมองข้อมูลและคุณต้องการให้มีการแสดงตัวอย่างรวดเร็วในมุมมองออกแบบของฉันจะแสดงมุมมองข้อมูลกับจำนวนของระเบียน

 1. เปิดหน้าที่ประกอบด้วยมุมมองข้อมูล

 2. คลิกขวาที่มุมมองข้อมูล แล้ว คลิ กแสดงตัวควบคุมงานทั่วไป

  เคล็ดลับ: คุณสามารถเพิ่มเติม ให้คลิกมุมมองข้อมูล และจากนั้น คลิกลูกศร รูปปุ่ม ในมุมขวาบนเพื่อแสดงรายการงานมุมมองข้อมูลทั่วไป คลิกลูกศรอีกครั้งเพื่อซ่อนรายการ

 3. ในรายการแสดงตัวอย่างมุมมองข้อมูล คลิกตัวเลือกต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง และมุมมองข้อมูลจะแสดงตามลำดับ

ตัวเลือก

คำอธิบาย

ค่าเริ่มต้น

แสดงลักษณะที่ปรากฏเริ่มต้นของมุมมองข้อมูล

หมายเหตุ: ถ้าคุณได้ตั้งค่าตัวเลือกสำหรับการกรอง การเรียงลำดับ จัดกลุ่ม หรือแบ่งหน้าตามในมุมมองข้อมูล มุมมองข้อมูลจะแสดงให้สอดคล้องกัน

ซ่อนตัวกรองทั้งหมด

ถ้าคุณใช้ตัวกรองมุมมองข้อมูล ตัวเลือกนี้แสดงมุมมองข้อมูล โดยไม่มีตัวกรอง

หมายเหตุ: ตัวเลือกนี้มีผลกระทบต่อตัวกรองที่นำไปใช้กับแหล่งข้อมูล

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ตัวกรองมุมมองข้อมูลของคุณ ดูบทความการกรองข้อมูลในมุมมองข้อมูล

จำกัดที่ 1 รายการ

แสดงเฉพาะรายการแรกในมุมมองข้อมูล

จำกัดการ 5 รายการ

แสดงเฉพาะก่อน 5 รายการ ถ้ามี ในมุมมองข้อมูล

จำกัดที่ 10 รายการ

แสดงเฉพาะ 10 แรกรายการ ถ้ามี ในมุมมองข้อมูล

เทมเพล 'ไม่มีรายการที่ตรงกัน'

แสดงข้อความที่จะปรากฏในมุมมองข้อมูลให้กับผู้ใช้เมื่อมีค่าไม่มีรายการที่ตรงกับตัวกรอง เรียงลำดับ คิวรี หรือกลุ่ม

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×