การเปลี่ยนค่าในแผนภูมิสองมิติด้วยการลากตัวแสดงข้อมูล

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อคุณเปลี่ยนค่าของตัวแสดงข้อมูลด้วยการลาก นอกจากนี้ Microsoft Graph จะเปลี่ยนค่าที่เป็นพื้นฐานในแผ่นข้อมูลด้วยเช่นกัน

  1. คลิกชุดข้อมูลที่มีตัวแสดงข้อมูลที่คุณต้องการเปลี่ยน แล้วคลิกตัวแสดงข้อมูล

  2. ถ้าตัวแสดงข้อมูลเป็นตัวแสดงข้อมูลฟอง ตัวแสดงข้อมูลเส้นสองมิติ หรือตัวแสดงข้อมูล xy (กระจาย) ให้ลากตัวแสดงข้อมูล

    ถ้าตัวแสดงข้อมูลเป็นตัวแสดงข้อมูลแท่งสองมิติหรือตัวแสดงข้อมูลคอลัมน์สองมิติ ให้ลากจุดจับสิ่งที่เลือกกึ่งกลางด้านบน

    ถ้าตัวแสดงข้อมูลเป็นตัวแสดงข้อมูลของแผนภูมิวงกลมสองมิติหรือแผนภูมิโดนัท ให้ลากจุดจับสิ่งที่เลือกที่ใหญ่ที่สุดภายนอกขอบของตัวแสดงข้อมูล

หมายเหตุ: คุณไม่สามารถเปลี่ยนค่าในแผนภูมิสามมิติด้วยการลากตัวแสดงข้อมูล

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×