การเปลี่ยนคุณสมบัติการดาวน์โหลดโฟลเดอร์ใน SharePoint Workspace 2010

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

คุณสามารถเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติการดาวน์โหลดสำหรับโฟลเดอร์ต่อไปนี้

เปลี่ยนคุณสมบัติการดาวน์โหลดสำหรับโฟลเดอร์ 2007 หรือแฟ้ม SharePoint เครื่องมือ

เปลี่ยนคุณสมบัติการดาวน์โหลดสำหรับโฟลเดอร์ในแฟ้มพื้นที่ทำงานร่วมกัน

การเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติการดาวน์โหลดสำหรับโฟลเดอร์ในเครื่องมือแฟ้ม 2007 หรือแฟ้ม SharePoint

คุณสามารถเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติโฟลเดอร์ที่ระบุเวลาที่จะดาวน์โหลดแฟ้มใหม่ ตามค่าเริ่มต้น โฟลเดอร์ใหม่ที่คุณสร้างจะสืบทอดการตั้งค่าการดาวน์โหลดจากโฟลเดอร์หลัก การตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับแฟ้ม (โฟลเดอร์ราก) ในพื้นที่ทำงานใหม่ที่คุณสร้างจะถูกกำหนดเป็น ดาวน์โหลดอัตโนมัติแบบสมบูรณ์ ถ้าคุณได้รับเชิญให้ไปยังพื้นที่ทำงาน การตั้งค่าเริ่มต้นของคุณในเบื้องต้นจะสืบทอดจากสมาชิกที่เชิญคุณ

ถ้าคุณเปลี่ยนคุณสมบัติการดาวน์โหลดโฟลเดอร์เป็น ดาวน์โหลดด้วยตนเอง หมายความว่าคุณต้องดาวน์โหลดแฟ้มใหม่ที่สมาชิกรายอื่นวางไว้ในโฟลเดอร์นั้นด้วยตนเอง อย่างไรก็ตาม เมื่อดาวน์โหลดแฟ้มแล้ว การปรับปรุงแฟ้มนั้นทั้งหมดจะถูกดาวน์โหลดโดยอัตโนมัติโดยไม่คำนึงถึงการตั้งค่าการดาวน์โหลดของโฟลเดอร์

เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติการดาวน์โหลดของโฟลเดอร์ ให้ทำดังต่อไปนี้

 1. คลิกขวาที่โฟลเดอร์แล้วคลิก คุณสมบัติ

 2. เลือกแท็บ ดาวน์โหลดในกล่องโต้ตอบ คุณสมบัติ

 3. ตั้งค่าตัวเลือกการดาวน์โหลดที่คุณต้องการแล้วคลิก ตกลง

  รายละเอียด

  • เมื่อต้องการดาวน์โหลดแฟ้มใหม่ทั้งหมดโดยอัตโนมัติ ให้คลิก ดาวน์โหลดอัตโนมัติแบบสมบูรณ์

  • เมื่อต้องการดาวน์โหลดแฟ้มใหม่โดยอัตโนมัติถ้าอยู่ภายในขีดจำกัดขนาดที่กำหนด ให้คลิก ดาวน์โหลดอัตโนมัติแบบจำกัด แล้วป้อนขีดจำกัดขนาดในหน่วยเมกะไบต์ ถ้าแฟ้มใหม่มีขนาดเกินขีดจำกัด SharePoint Workspace จะแสดงรายการแฟ้มและให้มีแฟ้มพร้อมสำหรับดาวน์โหลดด้วยตนเอง

  • เมื่อต้องการดาวน์โหลดแฟ้มใหม่ด้วยตนเอง ให้เลือก ดาวน์โหลดด้วยตนเอง

   เคล็ดลับ: คุณสามารถตั้งค่าแฟ้มใดๆ เพื่อดาวน์โหลดการปรับปรุงโดยอัตโนมัติทุกครั้งที่สมาชิกรายอื่นบันทึกการปรับปรุงแฟ้ม โดยคลิกขวาที่แฟ้ม แล้วคลิก ปรับปรุงแฟ้มนี้ให้ทันสมัยอยู่เสมอโดยอัตโนมัติ

 4. ถ้าโฟลเดอร์มีโฟลเดอร์ย่อย ให้เลือกตัวเลือกที่จะนำไปใช้กับโฟลเดอร์ย่อยแล้วคลิก ตกลง

ด้านบนของหน้า

การเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติการดาวน์โหลดสำหรับโฟลเดอร์ในพื้นที่ทำงานการใช้แฟ้มร่วมกัน

คุณสามารถเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติโฟลเดอร์ที่ระบุเวลาที่จะดาวน์โหลดแฟ้มใหม่หรือแฟ้มที่ได้รับการปรับปรุง การตั้งค่าการดาวน์โหลดเริ่มแรกสำหรับโฟลเดอร์ในพื้นที่ทำงานการใช้แฟ้มร่วมกันขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณเลือกเมื่อได้รับพร้อมท์ขณะสร้างพื้นที่ทำงานหรือยอมรับการเชิญให้ไปยังพื้นที่ทำงาน

ถ้าคุณเปลี่ยนคุณสมบัติการดาวน์โหลดโฟลเดอร์เป็น ดาวน์โหลดด้วยตนเอง หมายความว่าคุณต้องดาวน์โหลดแฟ้มใหม่ที่สมาชิกรายอื่นวางไว้ในโฟลเดอร์นั้นด้วยตนเอง และดาวน์โหลดแฟ้มใดๆ ที่ปรับปรุงโดยสมาชิกรายอื่นด้วยตนเองอีกครั้ง

เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการดาวน์โหลด ให้ทำดังต่อไปนี้

 1. เลือกโฟลเดอร์ที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการดาวน์โหลด

 2. คลิก แก้ไขการตั้งค่าการดาวน์โหลดของโฟลเดอร์นี้ ในบานหน้าต่าง งานเกี่ยวกับแฟ้มและโฟลเดอร์

 3. ตั้งค่า ตัวเลือกการดาวน์โหลด ที่ต้องการแล้วคลิก ตกลง

  รายละเอียด

  • เมื่อต้องการดาวน์โหลดแฟ้มใหม่โดยอัตโนมัติ ให้เลือกดาวน์โหลดอัตโนมัติแบบสมบูรณ์

  • เมื่อต้องการดาวน์โหลดแฟ้มใหม่โดยอัตโนมัติถ้าอยู่ภายในขีดจำกัดขนาดที่กำหนด ให้คลิก ดาวน์โหลดอัตโนมัติแบบจำกัด แล้วป้อนขีดจำกัดขนาดในหน่วยเมกะไบต์ ถ้าแฟ้มใหม่มีขนาดเกินขีดจำกัด SharePoint Workspace จะแสดงรายการแฟ้มและให้มีแฟ้มพร้อมสำหรับดาวน์โหลดด้วยตนเอง

  • เมื่อต้องการดาวน์โหลดแฟ้มใหม่ด้วยตนเอง ให้เลือก ดาวน์โหลดด้วยตนเอง

   เคล็ดลับ: คุณสามารถตั้งค่าแฟ้มใดๆ เพื่อดาวน์โหลดการปรับปรุงโดยอัตโนมัติทุกครั้งที่สมาชิกรายอื่นบันทึกการปรับปรุงแฟ้ม โดยเลือกแฟ้ม คลิก แสดงคุณสมบัติของแฟ้มนี้ ภายใต้ งานเกี่ยวกับแฟ้มและโฟลเดอร์ แล้วเลือก ปรับปรุงแฟ้มนี้ให้ทันสมัยอยู่เสมอโดยอัตโนมัติ

 4. ถ้าโฟลเดอร์มีโฟลเดอร์ย่อย ให้เลือกตัวเลือกที่จะนำไปใช้กับโฟลเดอร์ย่อยแล้วคลิก ตกลง

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×