ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office

การเปลี่ยนความสัมพันธ์ของชนิดแฟ้ม

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

หมายเหตุ: คำแนะนำต่อไปนี้ใช้กับ Microsoft Windows XP, Windows Vista และ Windows 7 เมื่อคุณเรียกใช้ Microsoft Picture Manager ในฐานะผู้ดูแลระบบ ใช้รูปแบบ .jpg เมื่อต้องการบันทึกใน Windows Vista

การเปลี่ยนความสัมพันธ์ของชนิดแฟ้มจะทำให้คุณสามารถระบุชนิดของแฟ้มรูปภาพที่คอมพิวเตอร์ของคุณจะเปิดด้วย Microsoft Picture Manager โดยอัตโนมัติ

  1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ชนิดแฟ้ม

  2. เลือกกล่องกาเครื่องหมายสำหรับชนิดรูปแบบที่คุณต้องการให้เปิดด้วย Microsoft Office Picture Manager

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×