การเปลี่ยนความละเอียดในการพิมพ์หรือคุณภาพการพิมพ์สำหรับแผ่นงาน

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

การใช้ความละเอียดจุดต่อนิ้ว (dpi) ที่สูงสำหรับการพิมพ์ จะทำให้ได้งานพิมพ์ที่มีคุณภาพแต่อาจใช้เวลาพิมพ์นานขึ้น คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าความละเอียดเป็นการตั้งค่า dpi ที่ต่ำลงขึ้นอยู่กับชนิดของเครื่องพิมพ์ที่คุณใช้ ถ้าเครื่องพิมพ์ที่คุณใช้สนับสนุนการพิมพ์ด้วยคุณภาพแบบร่าง คุณจะสามารถระบุคุณภาพแบบร่างเพื่อการพิมพ์ที่เร็วขึ้นแทนได้

คุณต้องการทำสิ่งใด

เปลี่ยนความละเอียดพิมพ์

พิมพ์คุณภาพแบบร่าง

เปลี่ยนความละเอียดในการพิมพ์

 1. คลิกแผ่นงานที่คุณต้องการเปลี่ยนความละเอียดในการพิมพ์

  1. บนแท็บเค้าโครงหน้า ในกลุ่มตั้งค่าหน้ากระดาษคลิกเปิดใช้กล่องโต้ตอบ รูปปุ่ม ถัดจากการตั้งค่าหน้ากระดาษ
   รูป Ribbon ของ Excel

  2. บนแท็บ หน้า ในช่อง คุณภาพการพิมพ์ ให้คลิกความละเอียดที่คุณต้องการใช้

หมายเหตุ: การตั้งค่า dpi ที่มี จะขึ้นอยู่กับชนิดของเครื่องพิมพ์ที่คุณใช้อยู่

ด้านบนของหน้า

ระบุการพิมพ์คุณภาพแบบร่าง

 1. คลิกแผ่นงานที่คุณต้องการพิมพ์โดยใช้การพิมพ์คุณภาพแบบร่าง

  1. บนแท็บเค้าโครงหน้า ในกลุ่มตั้งค่าหน้ากระดาษคลิกเปิดใช้กล่องโต้ตอบ รูปปุ่ม ถัดจากการตั้งค่าหน้ากระดาษ
   รูป Ribbon ของ Excel

  2. บนแท็บ แผ่นงาน ภายใต้ พิมพ์ ให้คลิกกล่องกาเครื่องหมาย คุณภาพแบบร่าง

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×