การเปลี่ยนความกว้างคอลัมน์ในแผ่นข้อมูล

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

  1. สลับไปยังแผ่นข้อมูล

    ฉันได้อย่างไร

  2. ลากเส้นขอบบนด้านขวาของส่วนหัวของคอลัมน์ จนกระทั่งคอลัมน์มีความกว้างที่คุณต้องการ

    ลากเพื่อปรับขนาด

เคล็ดลับ เมื่อต้องการเปลี่ยนความกว้างคอลัมน์หลายคอลัมน์ ให้เลือกคอลัมน์ที่คุณต้องการเปลี่ยนความกว้าง จากนั้น ให้ลากเส้นขอบทางขวาของส่วนหัวของคอลัมน์ที่เลือก เมื่อต้องการเปลี่ยนความกว้างคอลัมน์ของคอลัมน์ทั้งหมดในแผ่นข้อมูล ให้คลิกTE000126921 แล้วลากเส้นขอบของหัวคอลัมน์ใดก็ได้

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×