การเปลี่ยนข้อความในวัตถุรูปวาดอักษรศิลป์

  1. คลิกวัตถุรูปวาดอักษรศิลป์ที่คุณต้องการเปลี่ยน

  2. บนแถบเครื่องมือ อักษรศิลป์ ให้คลิก แก้ไขข้อความ

  3. ทำการเปลี่ยนแปลงที่คุณต้องการ แล้วคลิก ตกลง

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×