การเปลี่ยนขนาดแบบอักษร

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

รายการขนาดฟอนต์ มีขนาดพอยต์ของฟอนต์ที่ใช้กันทั่วไป แต่คุณสามารถพิมพ์ขนาดฟอนต์ที่ไม่ได้แสดงอยู่ในรายการ พร้อมใช้งานแบบอักษรขนาดช่วงจากจุด.5 กับจุด 999.9

คุณต้องการทำสิ่งใด

เลือกขนาดฟอนต์อื่น

ทำให้ขนาดฟอนต์ขนาดใหญ่กว่าจุด 72

เลือกขนาดฟอนต์อื่น

  1. เลือกข้อความที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

  2. บนแถบเครื่องมือการจัดรูปแบบ พิมพ์ หรือเลือกขนาดจุดในรายการขนาดฟอนต์ รูปปุ่ม ตัวอย่างเช่น เลือก10

ทำให้ขนาดฟอนต์ขนาดใหญ่กว่าจุด 72

  1. เลือกข้อความที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

  2. บนแถบเครื่องมือการจัดรูปแบบ พิมพ์ขนาดของจุดในรายการขนาดฟอนต์ รูปปุ่ม ตัวอย่าง พิมพ์592

  3. กด ENTER

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×