การเปลี่ยนขนาดแบบอักษร

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

คุณสามารถเปลี่ยนขนาดฟอนต์สำหรับข้อความทั้งหมดหรือเพียงแค่ข้อความที่เลือกในบนเดสก์ท็อป Excel, PowerPoint หรือ Word ได้

เปลี่ยนขนาดฟอนต์เริ่มต้นสำหรับข้อความทั้งหมด

วิธีคุณเปลี่ยนขนาดฟอนต์เริ่มต้นแตกต่างกัน ด้วยการเลือกแอปของคุณ app. นั้นแล้ว ทำตามขั้นตอน

 1. คลิก ไฟล์ > ตัวเลือก

  (ใน Excel 2007 คลิก ปุ่ม Microsoft Office >ตัวเลือกของ Excel ออก)

 2. ในกล่องโต้ตอบ คลิกทั่วไป

  (ใน Excel 2007 คลิกเป็นที่นิยม )

 3. ภายใต้ เมื่อสร้างเวิร์กบุ๊กใหม่ ในกล่อง ขนาดฟอนต์ ให้ใส่ขนาดฟอนต์ที่คุณต้องการ

  ตัวเลือกในกล่องโต้ตอบทั่วไป

  หรือ คุณสามารถพิมพ์ในขนาดใด ๆ ที่คุณต้องการ เลขระหว่าง 1 ถึง 409 ในพหุคูณของ.5 เช่น 10.5 หรือ 105.5 คุณยังสามารถเลือกสไตล์ฟอนต์เริ่มต้นที่แตกต่างกัน

หมายเหตุ: เมื่อต้องการเริ่มใช้ขนาดฟอนต์เริ่มต้นใหม่หรือฟอนต์ คุณต้องเริ่ม Excel ฟอนต์เริ่มต้นใหม่และขนาดฟอนต์ที่ใช้ในเวิร์กบุ๊กใหม่ที่สร้างขึ้นหลังจากที่คุณเริ่ม Excel เท่านั้น เวิร์กบุ๊กใด ๆ ที่มีอยู่จะไม่ได้รับผลกระทบ เมื่อต้องการใช้แบบอักษรเริ่มต้นใหม่และขนาดในเวิร์กบุ๊กที่มีอยู่ย้ายแผ่นงานจากเวิร์กบุ๊กที่มีอยู่ไปยังเวิร์กบุ๊กใหม่

เมื่อต้องการเปลี่ยนขนาดฟอนต์สำหรับสไลด์ทั้งหมด เปลี่ยนบนต้นแบบสไลด์ งานนำเสนอ PowerPoint ทุกประกอบด้วยต้นแบบภาพนิ่งกับเค้าโครงสไลด์ที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ: ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนธีมคุณควรทำก่อนที่การเปลี่ยนฟอนต์ เนื่องจากธีมแตกต่างกันอาจใช้ฟอนต์แบบต่าง ๆ

 1. บนแท็บ มุมมอง ให้คลิก ต้นแบบสไลด์

  ต้นแบบสไลด์และสองเค้าโครง

  ใน มุมมองต้นแบบสไลด์ ต้นแบบสไลด์จะอยู่ที่ด้านบนของบานหน้าต่างรูปขนาดย่อพร้อมด้วยเค้าโครงที่เกี่ยวข้องอยู่ข้างใต้

 2. คลิกต้นแบบสไลด์เมื่อต้องการเปลี่ยนแบบอักษรบนภาพนิ่งทั้งหมด หรือคลิกอย่างใดของเค้าโครงเพื่อเปลี่ยนขนาดฟอนต์บนเพียงแค่เค้าโครงนั้น

 3. บนต้นแบบสไลด์หรือเค้าโครง เลือกระดับของข้อความพื้นที่ที่สำรองไว้ที่คุณต้องการเปลี่ยนขนาดฟอนต์

  เค้าโครงต้นแบบสไลด์ที่มีข้อความระดับที่สองถูกเลือก

 4. บนแท็บ หน้าแรก ให้คลิกขนาดฟอนต์ที่คุณต้องการในกล่อง ขนาดฟอนต์

  กล่อง ขนาดฟอนต์ บนแท็บ หน้าแรก

  คุณยังสามารถพิมพ์ในขนาดคุณต้องการในพหุคูณของ.1 เช่น 10.3 หรือ 105.7

  สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยจะเพิ่มหรือลดขนาดโดยอัตโนมัติเพื่อให้ตรงกับขนาดฟอนต์ที่เปลี่ยนไป

 1. เปิดเอกสารใหม่ที่เป็นเอกสารเปล่า

 2. บนแท็บหน้าแรก ในกลุ่มสไตล์ คลิกตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบ ปุ่ม ตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบ บน Ribbon ...

  หรือกด Ctrl+Alt+Shift+S

 3. คลิกปุ่ม จัดการสไตล์ (ที่สามจากด้านซ้ายที่ด้านล่าง)

  ปุ่ม จัดการสไตล์ บนบานหน้าต่าง สไตล์

 4. คลิกแท็บ ตั้งค่าเริ่มต้น และเลือกขนาดที่คุณต้องการในกล่อง ขนาด

  แท็บ ตั้งค่าเริ่มต้น ในกล่องโต้ตอบ จัดการสไตล์

  คุณยังสามารถพิมพ์ในขนาดใด ๆ ที่คุณต้องการ เลขระหว่าง 1 ถึง 1638 ในพหุคูณของ.5 เช่น 10.5 หรือ 105.5

 5. คลิกตัวเลือก เอกสารใหม่ที่ใช้เทมเพลตนี้

 6. ปิดและเปิด Word ใหม่ ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้บันทึกเทมเพลต Normal ให้ตอบ ใช่

  เคล็ดลับ: คุณยังสามารถเปลี่ยนฟอนต์เริ่มต้นหรือสีฟอนต์ได้บนแท็บ ตั้งค่าเริ่มต้น

เมื่อคุณตั้งค่าฟอนต์เริ่มต้น เอกสารใหม่ทุกๆ ฉบับที่คุณเปิดจะใช้การตั้งค่าฟอนต์ที่คุณเลือกและตั้งค่าเป็นค่าเริ่มต้น ฟอนต์เริ่มต้นจะใช้กับเอกสารใหม่ที่ยึดตามเทมเพลตที่ใช้งานอยู่ ซึ่งมักจะเป็น Normal.dotm คุณสามารถสร้างเทมเพลตอื่นเพื่อใช้การตั้งค่าฟอนต์เริ่มต้นแบบอื่นได้

เปลี่ยนขนาดข้อความที่เลือก

เมื่อต้องการเปลี่ยนขนาดฟอนต์ของข้อความที่เลือกใน Excel, PowerPoint หรือ Word บนเดสก์ท็อป ให้ทำดังนี้

 1. เลือกข้อความ หรือเซลล์ที่ มีข้อความที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง เมื่อต้องการเลือกข้อความทั้งหมดในเอกสาร Word กด Ctrl + a

 2. บนแท็บ หน้าแรก ให้คลิกขนาดฟอนต์ในกล่อง ขนาดฟอนต์

  กล่อง ขนาดฟอนต์ บนแท็บ หน้าแรก

  คุณยังสามารถพิมพ์ในขนาดใด ๆ ที่คุณต้องการ ภายในขีดจำกัดต่อไปนี้:

  • Excel: ระหว่าง 1 ถึง 409 เลขระหว่าง 1 ถึง 409 ในพหุคูณของ.5 (เช่น 10.5 หรือ 105.5)

  • PowerPoint: เลขระหว่าง 1 ถึง 3600 ในพหุคูณของ.1 (เช่น 10.3 หรือ 105.7)

  • Word: เลขระหว่าง 1 ถึง 1638 ในพหุคูณของ.5 (เช่น 10.5 หรือ 105.5)

เคล็ดลับ: 

 • เมื่อคุณเลือกข้อความ แถบเครื่องมือขนาดเล็กปรากฏขึ้นใกล้กับเคอร์เซอร์ของคุณ คุณยังสามารถเปลี่ยนขนาดของข้อความในแถบเครื่องมือนี้
  แถบเครื่องมือขนาดเล็กกับข้อความที่เลือก

 • นอกจากนี้คุณสามารถคลิเพิ่มขนาดฟอนต์ หรือไอคอนการลดขนาดฟอนต์ (เพิ่มขนาดฟอนต์ และลดขนาดฟอนต์ ในโปรแกรม Office รุ่นก่อนหน้าบาง) จนกว่าขนาดคุณต้องจะแสดงในกล่องขนาดฟอนต์
  กล่อง เพิ่มและลดขนาดฟอนต์ บนแท็บ หน้าแรก

ดูเพิ่มเติม

เปลี่ยน หรือตั้งค่าฟอนต์เริ่มต้น

เปลี่ยนฟอนต์ในท้ายกระดาษบนสไลด์

เปลี่ยนธีม (Excel และ Word)

รูปแบบข้อความในเซลล์ (Excel)

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×