การเปลี่ยนขนาดแบบอักษร

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถเปลี่ยนขนาดฟอนต์สำหรับข้อความทั้งหมดหรือเพียงแค่ข้อความที่เลือกในบนเดสก์ท็อป Excel, PowerPoint หรือ Word ได้

เปลี่ยนขนาดฟอนต์เริ่มต้นสำหรับข้อความทั้งหมด

วิธีคุณเปลี่ยนขนาดฟอนต์เริ่มต้นแตกต่างกัน ด้วยการเลือกแอปของคุณ app. นั้นแล้ว ทำตามขั้นตอน

 1. คลิก ไฟล์ > ตัวเลือก

  (ใน Excel 2007 คลิก ปุ่ม Microsoft Office >ตัวเลือกของ Excel ออก)

 2. ในกล่องโต้ตอบ คลิกทั่วไป

  (ใน Excel 2007 คลิกเป็นที่นิยม )

 3. ภายใต้ เมื่อสร้างเวิร์กบุ๊กใหม่ ในกล่อง ขนาดฟอนต์ ให้ใส่ขนาดฟอนต์ที่คุณต้องการ

  ตัวเลือกในกล่องโต้ตอบทั่วไป

  หรือ คุณสามารถพิมพ์ในขนาดใด ๆ ที่คุณต้องการ เลขระหว่าง 1 ถึง 409 ในพหุคูณของ.5 เช่น 10.5 หรือ 105.5 คุณยังสามารถเลือกสไตล์ฟอนต์เริ่มต้นที่แตกต่างกัน

หมายเหตุ: เมื่อต้องการเริ่มใช้ขนาดฟอนต์เริ่มต้นใหม่หรือฟอนต์ คุณต้องเริ่ม Excel ฟอนต์เริ่มต้นใหม่และขนาดฟอนต์ที่ใช้ในเวิร์กบุ๊กใหม่ที่สร้างขึ้นหลังจากที่คุณเริ่ม Excel เท่านั้น เวิร์กบุ๊กใด ๆ ที่มีอยู่จะไม่ได้รับผลกระทบ เมื่อต้องการใช้แบบอักษรเริ่มต้นใหม่และขนาดในเวิร์กบุ๊กที่มีอยู่ย้ายแผ่นงานจากเวิร์กบุ๊กที่มีอยู่ไปยังเวิร์กบุ๊กใหม่

เมื่อต้องการเปลี่ยนขนาดฟอนต์สำหรับสไลด์ทั้งหมด เปลี่ยนบนต้นแบบสไลด์ งานนำเสนอ PowerPoint ทุกประกอบด้วยต้นแบบภาพนิ่งกับเค้าโครงสไลด์ที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ: ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนธีมคุณควรทำก่อนที่การเปลี่ยนฟอนต์ เนื่องจากธีมแตกต่างกันอาจใช้ฟอนต์แบบต่าง ๆ

 1. บนแท็บ มุมมอง ให้คลิก ต้นแบบสไลด์

  ต้นแบบสไลด์และสองเค้าโครง

  ใน มุมมองต้นแบบสไลด์ ต้นแบบสไลด์จะอยู่ที่ด้านบนของบานหน้าต่างรูปขนาดย่อพร้อมด้วยเค้าโครงที่เกี่ยวข้องอยู่ข้างใต้

 2. คลิกต้นแบบสไลด์เมื่อต้องการเปลี่ยนแบบอักษรบนภาพนิ่งทั้งหมด หรือคลิกอย่างใดของเค้าโครงเพื่อเปลี่ยนขนาดฟอนต์บนเพียงแค่เค้าโครงนั้น

 3. บนต้นแบบสไลด์หรือเค้าโครง เลือกระดับของข้อความพื้นที่ที่สำรองไว้ที่คุณต้องการเปลี่ยนขนาดฟอนต์

  เค้าโครงต้นแบบสไลด์ที่มีข้อความระดับที่สองถูกเลือก

 4. บนแท็บ หน้าแรก ให้คลิกขนาดฟอนต์ที่คุณต้องการในกล่อง ขนาดฟอนต์

  กล่อง ขนาดฟอนต์ บนแท็บ หน้าแรก

  คุณยังสามารถพิมพ์ในขนาดคุณต้องการในพหุคูณของ.1 เช่น 10.3 หรือ 105.7

  สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยจะเพิ่มหรือลดขนาดโดยอัตโนมัติเพื่อให้ตรงกับขนาดฟอนต์ที่เปลี่ยนไป

 1. เปิดเอกสารใหม่ที่เป็นเอกสารเปล่า

 2. บนแท็บหน้าแรก ในกลุ่มสไตล์ คลิกตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบ ปุ่ม ตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบ บน Ribbon ...

  หรือกด Ctrl+Alt+Shift+S

 3. คลิกปุ่ม จัดการสไตล์ (ที่สามจากด้านซ้ายที่ด้านล่าง)

  ปุ่ม จัดการสไตล์ บนบานหน้าต่าง สไตล์

 4. คลิกแท็บ ตั้งค่าเริ่มต้น และเลือกขนาดที่คุณต้องการในกล่อง ขนาด

  แท็บ ตั้งค่าเริ่มต้น ในกล่องโต้ตอบ จัดการสไตล์

  คุณยังสามารถพิมพ์ในขนาดใด ๆ ที่คุณต้องการ เลขระหว่าง 1 ถึง 1638 ในพหุคูณของ.5 เช่น 10.5 หรือ 105.5

 5. คลิกตัวเลือก เอกสารใหม่ที่ใช้เทมเพลตนี้

 6. ปิดและเปิด Word ใหม่ ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้บันทึกเทมเพลต Normal ให้ตอบ ใช่

  เคล็ดลับ: คุณยังสามารถเปลี่ยนฟอนต์เริ่มต้นหรือสีฟอนต์ได้บนแท็บ ตั้งค่าเริ่มต้น

เมื่อคุณตั้งค่าฟอนต์เริ่มต้น เอกสารใหม่ทุกๆ ฉบับที่คุณเปิดจะใช้การตั้งค่าฟอนต์ที่คุณเลือกและตั้งค่าเป็นค่าเริ่มต้น ฟอนต์เริ่มต้นจะใช้กับเอกสารใหม่ที่ยึดตามเทมเพลตที่ใช้งานอยู่ ซึ่งมักจะเป็น Normal.dotm คุณสามารถสร้างเทมเพลตอื่นเพื่อใช้การตั้งค่าฟอนต์เริ่มต้นแบบอื่นได้

เปลี่ยนขนาดข้อความที่เลือก

เมื่อต้องการเปลี่ยนขนาดฟอนต์ของข้อความที่เลือกใน Excel, PowerPoint หรือ Word บนเดสก์ท็อป ให้ทำดังนี้

 1. เลือกข้อความ หรือเซลล์ที่ มีข้อความที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง เมื่อต้องการเลือกข้อความทั้งหมดในเอกสาร Word กด Ctrl + a

 2. บนแท็บ หน้าแรก ให้คลิกขนาดฟอนต์ในกล่อง ขนาดฟอนต์

  กล่อง ขนาดฟอนต์ บนแท็บ หน้าแรก

  คุณยังสามารถพิมพ์ในขนาดใด ๆ ที่คุณต้องการ ภายในขีดจำกัดต่อไปนี้:

  • Excel: ระหว่าง 1 ถึง 409 เลขระหว่าง 1 ถึง 409 ในพหุคูณของ.5 (เช่น 10.5 หรือ 105.5)

  • PowerPoint: เลขระหว่าง 1 ถึง 3600 ในพหุคูณของ.1 (เช่น 10.3 หรือ 105.7)

  • Word: เลขระหว่าง 1 ถึง 1638 ในพหุคูณของ.5 (เช่น 10.5 หรือ 105.5)

เคล็ดลับ: 

 • เมื่อคุณเลือกข้อความ แถบเครื่องมือขนาดเล็กปรากฏขึ้นใกล้กับเคอร์เซอร์ของคุณ คุณยังสามารถเปลี่ยนขนาดของข้อความในแถบเครื่องมือนี้
  แถบเครื่องมือขนาดเล็กกับข้อความที่เลือก

 • นอกจากนี้คุณสามารถคลิเพิ่มขนาดฟอนต์ หรือไอคอนการลดขนาดฟอนต์ (เพิ่มขนาดฟอนต์ และลดขนาดฟอนต์ ในโปรแกรม Office รุ่นก่อนหน้าบาง) จนกว่าขนาดคุณต้องจะแสดงในกล่องขนาดฟอนต์
  กล่อง เพิ่มและลดขนาดฟอนต์ บนแท็บ หน้าแรก

ดูเพิ่มเติม

เปลี่ยน หรือตั้งค่าฟอนต์เริ่มต้น

เปลี่ยนฟอนต์ในส่วนท้ายบนสไลด์

เปลี่ยนธีม (Excel และ Word)

รูปแบบข้อความในเซลล์ (Excel)

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×