การเปลี่ยนขนาดหรือเนื้อหาของแถบรายการที่ต้องทำ

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

คุณสามารถปรับขนาดแถบรายการที่ต้องทำขณะที่คุณต้องการ คุณสามารถใช้แถบรายการที่ต้องทำย่อเล็กสุดเพื่อแสดงภาพ snapshot ของเหตุการณ์ที่กำลังมาถึงของคุณที่รับค่าเฉพาะส่วนขนาดเล็กของหน้าจอของคุณ คุณสามารถกำหนดแถบรายการที่ต้องทำ เพื่อที่จะแสดงเฉพาะข้อมูลที่คุณต้องการดู

คุณต้องการทำอะไร

แสดงงานเพิ่มเติมในแถบรายการที่ต้องทำ

เปิด หรือปิดแถบรายการที่ต้องทำ

ย่อเล็กสุด หรือขยายแถบรายการที่ต้องทำ

เปลี่ยนขนาดของแถบรายการที่ต้องทำ

แสดงการนัดหมายเพิ่มเติมในแถบรายการที่ต้องทำ

แสดงปฏิทินเพิ่มเติมในแถบรายการที่ต้องทำ

แสดงงานเพิ่มเติมในแถบรายการที่ต้องทำ

แถบรายการที่ต้องทำประกอบด้วยส่วนสี่: ตัวนำ ทางวันที่ ส่วนนัดหมาย แผงที่ใช้งาน และรายการงาน คุณสามารถเปิดแต่ละส่วน หรือปิด

เมื่อต้องการดูงานเพิ่มเติมในรายการงาน คุณสามารถปิดใช้งาน หรือลดขนาดของสิ่งที่ต้องทำแถบส่วนอื่น ๆ ตัวอย่าง คุณสามารถปิดใช้งานตัวนำทางวันที่ หรือเปลี่ยนจำนวนของการนัดหมายที่แสดงอยู่ ดูส่วนอื่น ๆ ของบทความนี้สำหรับคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการทำการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

เคล็ดลับ: คุณได้อย่างรวดเร็วสามารถเปิด หรือ ปิดส่วนต่าง ๆ ของแถบรายการที่ต้องทำ คลิกขวาแถบชื่อเรื่องแถบรายการที่ต้องทำ แล้ว คลิ กส่วนที่คุณต้องการเปิด หรือปิด

ด้านบนของหน้า

เปิด หรือปิดแถบรายการที่ต้องทำ

สิ่งที่ต้องทำในแถบเปิดใช้งานตามค่าเริ่มต้น แต่คุณสามารถเปิดปิดเมื่อใดก็ ตามที่คุณต้องการ ถ้าคุณปิดใช้งานแถบรายการที่ต้องทำ ปิดใช้งานเฉพาะในมุมมองปัจจุบัน และนั้นจะยังคงถูกปิดใช้งานในมุมมองเมื่อคุณเริ่ม Outlook ถัดไป

 • เมื่อต้องการเปิดแถบรายการที่ต้องทำบน บนเมนูมุมมอง ชี้ไปที่แถบรายการที่ต้องทำ แล้ว คลิ กปกติ

  แป้นพิมพ์ลัดแถบรายการที่ต้องทำตัวคุณสามารถเปิด หรือปิด ด้วยการกด ALT + F2

 • เมื่อต้องการเปิดแถบรายการที่ต้องทำปิด บนเมนูมุมมอง ชี้ไปที่แถบรายการที่ต้องทำ แล้ว คลิ กปิด

  แป้นพิมพ์ลัดแถบรายการที่ต้องทำตัวคุณสามารถเปิด หรือปิด ด้วยการกด ALT + F2

ด้านบนของหน้า

ย่อเล็กสุด หรือขยายแถบรายการที่ต้องทำ

 • เพื่อลดสิ่งที่ต้องทำแถบ บนเมนูมุมมอง ชี้ไปที่แถบรายการที่ต้องทำ แล้ว คลิ กย่อเล็กสุด

 • เมื่อต้องการคืนค่าขนาดปกติสิ่งที่ต้องทำแถบ บนเมนูมุมมอง ชี้ไปที่แถบรายการที่ต้องทำ แล้ว คลิ กปกติ

การเปลี่ยนขนาดของแถบรายการที่ต้องทำ

 • ชี้ไปขอบของแถบรายการที่ต้องทำ เมื่อตัวชี้กลายเป็นแบบ ไอคอนจุดจับสำหรับปรับขนาดในแนวนอน ลากเพื่อปรับขนาด

ด้านบนของหน้า

แสดงการนัดหมายเพิ่มเติมในแถบรายการที่ต้องทำ

 1. บนเมนูมุมมอง ชี้ไปที่แถบรายการที่ต้องทำ แล้ว คลิ กตัวเลือก

  เคล็ดลับ: คุณสามารถเปิดกล่องโต้ตอบตัวเลือกแถบรายการที่ต้องทำ ได้อย่างรวดเร็ว ด้วยการคลิกขวาแถบชื่อเรื่องแถบรายการที่ต้องทำ แล้ว คลิกตัวเลือก

  กล่องโต้ตอบตัวเลือกแถบรายการที่ต้องทำ ปรากฏขึ้น

  กล่องโต้ตอบสารบัญแถบรายการสิ่งที่ต้องทำ

 2. ภายใต้แสดงการนัดหมายแผงกำลังมาถึง ในกล่องข้อความแสดงการนัดหมาย n พิมพ์ตัวเลขตั้งแต่0ถึง25

  หมายเหตุ: นอกจากนี้ ในกล่องโต้ตอบนี้ คุณสามารถล้างกล่องกาเครื่องหมายสำหรับใด ๆ แถบรายการที่ต้องทำส่วนประกอบที่คุณไม่ต้องการแสดง

  ดังที่แสดงด้านล่าง ลดจำนวนการนัดหมายลดขนาดของการนัดหมายส่วนในแถบรายการที่ต้องทำ

  แถบรายการที่ต้องทำ

ด้านบนของหน้า

แสดงปฏิทินเพิ่มเติมในแถบรายการที่ต้องทำ

คุณสามารถแสดงหลายปฏิทินจัดเรียงตามแนวนอนในหนึ่งแถว โดยการเพิ่มความกว้างของแถบรายการที่ต้องทำ เมื่อต้องการแสดงปฏิทินเพิ่มเติมที่จัดเรียงตามแนวตั้ง คุณสามารถระบุจำนวนแถวปฏิทินจะรวมอยู่ในแถบรายการที่ต้องทำแน่นอน

เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

 • แสดงปฏิทินเพิ่มเติมที่จัดเรียงตามแนวนอน   

  ตามค่าเริ่มต้นแล้ว จะมีการแสดงปฏิทินในตัวนำทางวันที่เพียงหนึ่งชุดเท่านั้น คุณสามารถเปลี่ยนจำนวนปฏิทินที่แสดงได้ด้วยการปรับเปลี่ยนขนาดของแถบรายการที่ต้องทำ ดังนี้

  • ชี้ไปขอบของแถบรายการที่ต้องทำ เมื่อตัวชี้กลายเป็นแบบ ไอคอนจุดจับสำหรับปรับขนาดในแนวนอน ลากเพื่อเพิ่ม หรือลดความกว้างของแถบรายการที่ต้องทำ

   เมื่อคุณปล่อยปุ่มเมาส์ จำนวนของปฏิทินจะเพิ่ม หรือลดการเติมช่องว่างพร้อมใช้งาน

 • แสดงปฏิทินเพิ่มเติมที่จัดเรียงตามแนวตั้ง   

  ตามค่าเริ่มต้น ปฏิทินเดียวเท่านั้นจะแสดงอยู่ในการนำทางวันที่ ในกล่องโต้ตอบสิ่งที่ต้องทำแถบเนื้อหา คุณสามารถระบุจำนวนของปฏิทินที่แสดงอยู่ในแนวตั้ง:

  1. บนเมนูมุมมอง ชี้ไปที่แถบรายการที่ต้องทำ แล้ว คลิ กตัวเลือก

   กล่องโต้ตอบตัวเลือกแถบรายการที่ต้องทำ ปรากฏขึ้น

   กล่องโต้ตอบสารบัญแถบรายการสิ่งที่ต้องทำ

  2. ภายใต้แสดงแผงตัวนำทางวัน ในกล่องข้อความแสดงเดือน n พิมพ์ตัวเลขตั้งแต่0ถึง9

   หมายเหตุ: นอกจากนี้ ในกล่องโต้ตอบนี้ คุณสามารถล้างกล่องกาเครื่องหมายสำหรับใด ๆ แถบรายการที่ต้องทำส่วนประกอบที่คุณไม่ต้องการแสดง

   ดังที่แสดงด้านล่าง เพิ่มจำนวนเดือนที่แสดงในการนำทางวันที่เพิ่มขนาดของพื้นที่ที่นำทางวันที่

   แถบรายการที่ต้องทำ

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×