การเปลี่ยนขนาดหรือการจัดรูปแบบข้อความ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ใน Outlook คุณสามารถนำรูปแบบไปใช้กับข้อความที่เลือกได้ คุณยังสามารถนำธีมไปใช้ในการจัดรูปแบบข้อความทั้งหมด เพื่อให้มีลักษณะที่เป็นมืออาชีพและทันสมัยได้ ธีม คือ ชุดตัวเลือกการจัดรูปแบบที่สามารถรวมแบบแผนชุดสี (ชุดของสี) แบบแผนฟอนต์ (ชุดของฟอนต์สำหรับหัวเรื่องและเนื้อความ) และแบบแผนเอฟเฟ็กต์ (ชุดของเส้นและเอฟเฟ็กต์การเติม)

คุณต้องการทำสิ่งใด

เปลี่ยนขนาดของข้อความ

นำธีมของฟอนต์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าไปใช้

สร้างธีมของฟอนต์แบบกำหนดเอง

เปลี่ยนขนาดของข้อความ

เลือกข้อความที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง จากนั้นบน Ribbon ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 • ระบุขนาดฟอนต์บนแท็บ ข้อความ ในกลุ่ม ข้อความพื้นฐาน

 • ระบุขนาดฟอนต์บนแท็บ จัดรูปแบบข้อความ ในกลุ่ม ฟอนต์

 • กด Ctrl + Shift + > หรือ Ctrl + Shift + <

ด้านบนของหน้า

นำธีมของฟอนต์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าไปใช้

เปลี่ยนฟอนต์ในข้อความของคุณด้วยการเลือกธีมของฟอนต์ชุดใหม่ ธีมของฟอนต์จะนำไปใช้กับหัวเรื่องและเนื้อความทั้งหมดในข้อความที่คุณกำลังทำงานอยู่

 1. คลิก ตัวเลือก

 2. ในกลุ่ม ธีม ให้คลิก ฟอนต์

  หมายเหตุ: ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนฟอนต์ สี และเอฟเฟ็กต์ในข้อความของคุณ ให้คลิก ธีม แทน ฟอนต์

 3. ภายใต้ Office ให้คลิกธีมของฟอนต์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าที่คุณต้องการใช้

ด้านบนของหน้า

สร้างธีมของฟอนต์แบบกำหนดเอง

 1. คลิก ตัวเลือก

 2. ในกลุ่ม ธีม ให้คลิก ฟอนต์

 3. คลิก กำหนดฟอนต์เอง

 4. เลือกฟอนต์และขนาดที่คุณต้องการใช้ในกล่อง ฟอนต์หัวเรื่อง และ ฟอนต์เนื้อความ

  ตัวอย่างจะถูกอัปเดตด้วยฟอนต์ที่คุณเลือก

 5. ในกล่อง ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อสำหรับธีมของฟอนต์ใหม่

 6. คลิก บันทึก

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×