การเปลี่ยนขนาดรูในแผนภูมิโดนัท

  1. คลิกชุดข้อมูลในแผนภูมิโดนัทที่คุณต้องการเปลี่ยน

  2. บนเมนู รูปแบบ ให้คลิก ชุดข้อมูลที่เลือก แล้วคลิกแท็บ ตัวเลือก

  3. ในกล่อง ขนาดรูของโดนัท ให้พิมพ์ค่าระหว่าง 10 ถึง 90 เพื่อระบุเส้นผ่าศูนย์กลางของรู

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×