การเปลี่ยนขนาดพื้นที่ลงจุดของแผนภูมิวงกลมจากวงกลมหรือการลงจุดแผนภูมิแท่งจากวงกลม

  1. คลิกชุดข้อมูลในแผนภูมิวงกลมที่คุณต้องการเปลี่ยน

  2. บนเมนู รูปแบบ ให้คลิก ชุดข้อมูลที่เลือก แล้วคลิกแท็บ ตัวเลือก

  3. ในกล่อง ขนาดการลงจุดครั้งที่สอง ให้ป้อนค่าระหว่าง 5 ถึง 200 เพื่อระบุขนาดของแผนภูมิวงกลมที่สองหรือแผนภูมิแท่งที่สองเป็นเปอร์เซ็นต์ของแผนภูมิวงกลมแรก ตัวอย่างเช่น 105 ทำให้แผนภูมิวงกลมหรือแผนภูมิแท่งที่สองใหญ่กว่าแผนภูมิแรก 5 เปอร์เซ็นต์

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×