การเปลี่ยนขนาดของสไลด์

ใน PowerPoint เวอร์ชันก่อนหน้า สไลด์มีรูปร่างเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสมากกว่านี้ (อัตราส่วนกว้างยาว 4:3) ขนาดสไลด์เริ่มต้นใน PowerPoint 2013 และ PowerPoint 2016 คือแบบจอกว้าง (อัตราส่วนกว้างยาว 16:9) อย่างไรก็ตาม คุณสามารถปรับขนาดสไลด์เป็น 4:3 หรือแม้แต่ขนาดแบบกำหนดเอง นอกจากนี้ คุณยังสามารถกำหนดขนาดสไลด์ให้เท่ากับกระดาษทั่วไปที่มีหลากหลายขนาด และองค์ประกอบอื่นๆ ของหน้าจอ

ใช้ได้กับจอกว้าง

ถ้าคุณต้องการสลับจากการวางแนวในแนวนอนเป็นแนวตั้ง โปรดดู ใช้มุมมองสไลด์แนวตั้งกับงานนำเสนอของคุณ

กำลังใช้ Mac ใช่ไหม    ดู เปลี่ยนขนาดสไลด์ของคุณใน PowerPoint 2016 for Mac

เปลี่ยนขนาดสไลด์จากแบบจอกว้าง (16:9) เป็นแบบมาตรฐาน (4:3) หรือจากแบบมาตรฐานเป็นแบบจอกว้าง

 1. ขั้นแรก ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณอยู่ในมุมมองปกติ (บนแท็บ มุมมอง คลิก ปกติ) จากนั้นคลิกแท็บ ออกแบบ แล้วคลิก ขนาดสไลด์ ในกลุ่ม กำหนดเอง

  ปุ่มขนาดสไลด์ในกลุ่มการกำหนดเอง

  เคล็ดลับ:    ปุ่ม ขนาดสไลด์ ยังมีพร้อมใช้งานในมุมมอง ต้นแบบภาพนิ่ง บนแท็บ ต้นแบบภาพนิ่ง

 2. คลิก มาตรฐาน (4:3) หรือ จอกว้าง (16:9)

  เมื่อ PowerPoint ไม่สามารถวัดขนาดเนื้อหาของคุณได้โดยอัตโนมัติ โปรแกรมจะเสนอตัวเลือก 2 ตัวเลือกให้คุณ ดังนี้

  • ขยายใหญ่สุด: เลือกตัวเลือกนี้เพื่อเพิ่มขนาดเนื้อหาของสไลด์ของคุณเมื่อคุณกำลังเพิ่มขนาดสไลด์ให้ใหญ่ขึ้น การเลือกตัวเลือกนี้อาจทำให้เนื้อหาของคุณไม่พอดีกับสไลด์

  • ให้พอดี: เลือกตัวเลือกนี้เพื่อลดขนาดเนื้อหาของคุณเมื่อคุณลดขนาดสไลด์ให้เล็กลง การกระทำนี้อาจทำให้เนื้อหาของคุณดูเล็กลง แต่คุณจะสามารถเห็นเนื้อหาทั้งหมดบนสไลด์ของคุณได้

   ให้พอดีหรือขยายใหญ่สุด

การตั้งค่าแบบจอกว้าง 16:9 คือค่าเริ่มต้นสำหรับงานนำเสนอใหม่ที่คุณสร้าง เมื่อคุณเปลี่ยนขนาดสไลด์ของงานนำเสนอ ขนาดที่คุณเลือกจะถูกนำไปใช้กับงานนำเสนอนั้นเท่านั้น อย่างไรก็ตาม คุณสามารถทำให้การสร้างงานนำเสนอ 4:3 สำหรับคุณเองเป็นเรื่องง่ายในทุกครั้งที่คุณต้องการได้ โดยการกำหนดธีมแบบกำหนดเองที่ใช้อัตราส่วนกว้างยาว 4:3 ดู ทำให้ขนาดของสไลด์ใหม่เป็นค่าเริ่มต้นสำหรับงานนำเสนอใหม่ ด้านล่าง

ปรับขนาดสไลด์ของคุณเป็นขนาดแบบกำหนดเอง และขนาดกระดาษทั่วไป ตลอดจนขนาดหน้าจออื่นๆ รวมถึงเค้าร่าง

 1. ขั้นแรก ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณอยู่ในมุมมองปกติ (บนแท็บ มุมมอง คลิก ปกติ) จากนั้นบนแท็บ ออกแบบ คลิก ขนาดสไลด์ แล้วคลิก ขนาดสไลด์แบบกำหนดเอง

  ตัวเลือกเมนูขนาดสไลด์แบบกำหนดเอง

  เคล็ดลับ:    ปุ่ม ขนาดสไลด์ ยังมีพร้อมใช้งานในมุมมอง ต้นแบบภาพนิ่ง บนแท็บ ต้นแบบภาพนิ่ง

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ในกล่อง ขนาดสไลด์

  • ตั้งค่าขนาดความสูงและความกว้าง และการวางแนว

  • คลิกลูกศรลงที่อยู่ถัดจาก ขนาดสไลด์สำหรับ แล้วเลือกตัวเลือก

   มีตัวเลือกสองตัวเลือกสำหรับอัตราส่วน 16:9: แบบจอกว้าง และ แบบนำเสนอทางหน้าจอ (16:9) ต่อไปนี้เป็นความแตกต่างระหว่างทั้งสองแบบ:

   • แบบนำเสนอทางหน้าจอ (16:9) ตั้งค่าขนาดของสไลด์ที่ 10 x 5.625 นิ้ว

   • จอกว้าง ตั้งค่าอยู่ที่ 13.333 x 7.5 นิ้ว

   ทั้งสองตัวเลือกนี้จะมีอัตราส่วนเดียวกัน ดังนั้นจึงมีลักษณะเดียวกันกับมุมมองปกติ เนื่องจากเราปรับการย่อ/ขยายโดยอัตโนมัติได้ แบบจอกว้าง (13.333 x 7.5 นิ้ว) จะให้พื้นที่ผิวสำหรับเนื้อหาของสไลด์มากขึ้น จึงเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับการนำเสนอ อย่างไรก็ตาม ยังมีสิ่งที่จะต้องพิจารณา นั่นคือ แบบหน้าจอกว้าง (13.333 x 7.5 นิ้ว) จะไม่พอดีกับแผ่นงานของกระดาษขนาด 8.5 x 11 ยกเว้นคุณจะทำการปรับขนาด

   แบบจอกว้าง หรือ แบบนำเสนอทางหน้าจอ 16:9
  • ตัวเลือก ค่าใช้จ่าย จะมีอัตราส่วนกว้างยาวที่ใกล้เคียงกับขนาดสไลด์ 4:3 มาตรฐาน

ทำให้ขนาดของสไลด์ใหม่เป็นค่าเริ่มต้นสำหรับงานนำเสนอใหม่

 1. ขั้นแรก ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณอยู่ในมุมมองปกติ (บนแท็บ มุมมอง คลิก ปกติ) จากนั้นบนแท็บ ออกแบบ คลิก ขนาดสไลด์ แล้วคลิก ขนาดสไลด์แบบกำหนดเอง

  ตัวเลือกเมนูขนาดสไลด์แบบกำหนดเอง

 2. ทำตามขั้นตอนในส่วนด้านบนเพื่อเลือกขนาดสไลด์ที่คุณต้องการ

 3. บนแท็บ ออกแบบ ให้คลิกลูกศร เพิ่มเติม ที่มุมล่างขวาของกลุ่ม ธีม

  ลูกศรเพิ่มเติม

 4. เลือก บันทึกธีมปัจจุบัน

 5. ตั้งชื่อธีมของคุณด้วยชื่อที่คุณจะจดจำได้ง่าย แล้วคลิก บันทึก

 6. บนแท็บ ออกแบบ ให้คลิกลูกศร เพิ่มเติม อีกครั้งที่มุมล่างขวาของกลุ่ม ธีม คุณจะเห็นธีมที่คุณเพิ่งบันทึกภายใต้กลุ่ม กำหนดเอง

 7. คลิกขวาธีมแบบกำหนดเองใหม่ภายใต้หัวเรื่อง กำหนดเอง จากนั้นเลือก ตั้งธีมเป็นค่าเริ่มต้น:

  คลิกขวาธีมใหม่ที่แสดงภายใต้หัวเรื่อง “กำหนดเอง” จากนั้นเลือก “ตั้งเป็นธีมเริ่มต้น”

ในครั้งถัดไปที่คุณเปิด PowerPoint คุณจะเห็นธีมเริ่มต้นที่มุมบนซ้ายของแกลเลอรีธีม เมื่อคุณเลือกธีมดังกล่าว สไลด์ทั้งหมดจะเป็นขนาดแบบกำหนดเองที่คุณเลือกตามค่าเริ่มต้น

งานนำเสนอมีได้ขนาดเดียวเท่านั้น (แนวนอนหรือแนวตั้ง) แต่คุณสามารถ เชื่อมโยงงานนำเสนอ 2 งาน (งานหนึ่งเป็นแบบแนวนอนและอีกงานเป็นแบบแนวตั้ง) เพื่อแสดงสไลด์ทั้งแบบแนวตั้งและแนวนอนให้ดูเหมือนเป็นงานนำเสนอเดียวกัน

คุณไม่มีโปรเจกเตอร์แบบหน้าจอกว้างใช่ไหม บอกเราว่าคุณมีโปรเจกเตอร์ที่คุณใช้โดยการไปที่ ฟอรั่ม UserVoice ของ PowerPoint สำหรับ Windows วิธีนี้จะช่วยให้เราจัดให้ฟีเจอร์ใหม่เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการอัปเดตในอนาคต

ขนาดสไลด์ใน PowerPoint Online

น่าเสียดาย ในตอนนี้ยังไม่สามารถเปลี่ยนขนาดของสไลด์ของคุณใน PowerPoint Online ได้ ถ้านี่คือฟีเจอร์ที่คุณต้องการร้องขอ โปรดส่งคำติชมของคุณหาเราที่ฟอรั่ม PowerPoint Online User Voice ซึ่งจะช่วยให้เราจัดลำดับความสำคัญฟีเจอร์ใหม่สำหรับการอัปเดตในอนาคต

ดูเพิ่มเติม

ใช้การวางแนวสไลด์แนวตั้งสำหรับงานนำเสนอของคุณ

ใช้การวางแนวสไลด์แนวตั้งและแนวนอนในงานนำเสนอเดียวกัน

ลดขนาดไฟล์รูปภาพ

ฉันสามารถเปลี่ยนขนาดสไลด์ของฉันใน PowerPoint Online หรือไม่

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×