การเปลี่ยนขนาดของสไลด์

ใน PowerPoint เวอร์ชันก่อนหน้า สไลด์มีรูปร่างเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสมากกว่านี้ (4:3) ขนาดสไลด์เริ่มต้นใน PowerPoint 2013 และ PowerPoint 2016 คือแบบจอกว้าง (16:9) อย่างไรก็ตาม คุณสามารถปรับขนาดสไลด์เป็น 4:3 หรือแม้แต่ขนาดแบบกำหนดเอง นอกจากนี้ คุณยังสามารถกำหนดขนาดสไลด์ให้เท่ากับกระดาษทั่วไปที่มีหลากหลายขนาด และองค์ประกอบอื่นๆ ของหน้าจอ

ถ้าคุณต้องการสลับจากการวางแนวในแนวนอนเป็นแนวตั้ง โปรดดู ใช้มุมมองสไลด์แนวตั้งกับงานนำเสนอของคุณ

ใช้ได้กับจอกว้าง

เปลี่ยนขนาดสไลด์จากแบบจอกว้าง (16:9) เป็นแบบมาตรฐาน (4:3) หรือจากแบบมาตรฐานเป็นแบบจอกว้าง

 1. ขั้นแรก ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณอยู่ในมุมมองปกติ (บนแท็บ มุมมอง คลิก ปกติ) จากนั้นคลิกแท็บ ออกแบบ แล้วคลิก ขนาดสไลด์ ในกลุ่ม กำหนดเอง

  ปุ่มขนาดสไลด์ในกลุ่มการกำหนดเอง

  หมายเหตุ: ยังสามารถใช้งานปุ่ม ขนาดสไลด์ ได้ในมุมมอง ต้นแบบภาพนิ่ง บนแท็บ ต้นแบบภาพนิ่ง

 2. คลิก มาตรฐาน (4:3) หรือ จอกว้าง (16:9)

  หมายเหตุ: เมื่อ PowerPoint ไม่สามารถวัดขนาดเนื้อหาของคุณได้โดยอัตโนมัติ โปรแกรมจะเสนอตัวเลือก 2 ตัวเลือกให้คุณ ดังนี้

  • ขยายใหญ่สุด: เลือกตัวเลือกนี้เพื่อเพิ่มขนาดเนื้อหาของสไลด์ของคุณเมื่อคุณกำลังเพิ่มขนาดสไลด์ให้ใหญ่ขึ้น การเลือกตัวเลือกนี้อาจทำให้เนื้อหาของคุณไม่พอดีกับสไลด์

  • ให้พอดี: เลือกตัวเลือกนี้เพื่อลดขนาดเนื้อหาของคุณเมื่อคุณลดขนาดสไลด์ให้เล็กลง การกระทำนี้อาจทำให้เนื้อหาของคุณดูเล็กลง แต่คุณจะสามารถเห็นเนื้อหาทั้งหมดบนสไลด์ของคุณได้

   ให้พอดีหรือขยายใหญ่สุด

ปรับขนาดสไลด์ของคุณเป็นขนาดแบบกำหนดเอง และขนาดกระดาษทั่วไป ตลอดจนขนาดหน้าจออื่นๆ รวมถึงเค้าร่าง

 1. ขั้นแรก ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณอยู่ในมุมมองปกติ (บนแท็บ มุมมอง คลิก ปกติ) จากนั้นบนแท็บ ออกแบบ คลิก ขนาดสไลด์ แล้วคลิก ขนาดสไลด์แบบกำหนดเอง

  ตัวเลือกเมนูขนาดสไลด์แบบกำหนดเอง

  หมายเหตุ: ยังสามารถใช้งานปุ่ม ขนาดสไลด์ ได้ในมุมมอง ต้นแบบภาพนิ่ง บนแท็บ ต้นแบบภาพนิ่ง

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ในกล่อง ขนาดสไลด์

  • ตั้งค่าขนาดความสูงและความกว้าง และการวางแนว

  • คลิกลูกศรลงที่อยู่ถัดจาก ขนาดสไลด์สำหรับ แล้วเลือกตัวเลือก

   เคล็ดลับ: มีตัวเลือกสองตัวเลือกสำหรับอัตราส่วน 16:9: แบบจอกว้าง และ แบบนำเสนอทางหน้าจอ (16:9) ซึ่งมีความแตกต่างระหว่างทั้งสองแบบดังนี้:

   • แบบนำเสนอทางหน้าจอ (16:9) ตั้งค่าขนาดของสไลด์ที่ 10 x 5.625 นิ้ว

   • จอกว้าง ตั้งค่าอยู่ที่ 13.333 x 7.5 นิ้ว


   ทั้งสองตัวเลือกนี้จะมีอัตราส่วนเดียวกัน ดังนั้นจึงมีลักษณะเดียวกันกับมุมมองปกติ เนื่องจากเราปรับการย่อ/ขยายโดยอัตโนมัติได้ แบบจอกว้าง (13.333 x 7.5 นิ้ว) จะให้พื้นที่ผิวสำหรับเนื้อหาของสไลด์มากขึ้น จึงเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับการนำเสนอ อย่างไรก็ตาม ยังมีสิ่งที่จะต้องพิจารณา นั่นคือ แบบหน้าจอกว้าง (13.333 x 7.5 นิ้ว) จะไม่พอดีกับแผ่นงานของกระดาษขนาด 8.5 x 11 ยกเว้นคุณจะทำการปรับขนาด

   แบบจอกว้าง หรือ แบบนำเสนอทางหน้าจอ 16:9

  • ตัวเลือก ค่าใช้จ่าย จะมีอัตราส่วนกว้างยาวที่ใกล้เคียงกับขนาดสไลด์ 4:3 มาตรฐาน

ทำให้ขนาดของสไลด์ใหม่เป็นค่าเริ่มต้นสำหรับงานนำเสนอใหม่

 1. ขั้นแรก ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณอยู่ในมุมมองปกติ (บนแท็บ มุมมอง คลิก ปกติ) จากนั้นบนแท็บ ออกแบบ คลิก ขนาดสไลด์ แล้วคลิก ขนาดสไลด์แบบกำหนดเอง

  ตัวเลือกเมนูขนาดสไลด์แบบกำหนดเอง

 2. ทำตามขั้นตอนในส่วนด้านบนเพื่อเลือกขนาดสไลด์ที่คุณต้องการ

 3. บนแท็บ ออกแบบ ให้คลิกลูกศร เพิ่มเติม ที่มุมล่างขวาของกลุ่ม ธีม

  ลูกศรเพิ่มเติม

 4. เลือก บันทึกธีมปัจจุบัน

 5. ตั้งชื่อธีมของคุณด้วยชื่อที่คุณจะจดจำได้ง่าย แล้วคลิก บันทึก

 6. บนแท็บ ออกแบบ ให้คลิกลูกศร เพิ่มเติม อีกครั้งที่มุมล่างขวาของกลุ่ม ธีม คุณจะเห็นธีมที่คุณเพิ่งบันทึกภายใต้กลุ่ม กำหนดเอง

 7. คลิกขวาที่ธีมแบบกำหนดเองใหม่ของคุณ แล้วเลือก ตั้งเป็นธีมเริ่มต้น

ในครั้งถัดไปที่คุณเปิด PowerPoint คุณจะเห็นธีมเริ่มต้นที่มุมบนซ้ายของแกลเลอรีธีม เมื่อคุณเลือกธีมดังกล่าว สไลด์ทั้งหมดจะเป็นขนาดแบบกำหนดเองที่คุณเลือกตามค่าเริ่มต้น

หมายเหตุ: งานนำเสนอมีได้ขนาดเดียวเท่านั้น (แนวนอนหรือแนวตั้ง) แต่คุณสามารถ เชื่อมโยงงานนำเสนอ 2 งาน (งานหนึ่งเป็นแบบแนวนอนและอีกงานเป็นแบบแนวตั้ง) เพื่อแสดงสไลด์ทั้งแบบแนวตั้งและแนวนอนให้ดูเหมือนเป็นงานนำเสนอเดียวกัน

ถ้าคุณต้องการขอฟีเจอร์พิเศษหรือเสนอการเปลี่ยนแปลงใดๆ โปรดแสดงความเห็นของคุณที่ ฟอรัม PowerPoint สำหรับ Windows UserVoice วิธีนี้จะช่วยให้เราจัดให้ฟีเจอร์ใหม่เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการอัปเดตในอนาคต

ดูเพิ่มเติม

ใช้การวางแนวในแนวตั้งกับงานนำเสนอของคุณ

ใช้สไลด์แนวตั้งและแนวนอนในงานนำเสนอเดียวกัน

ลดขนาดไฟล์ของรูปภาพ

ฉันสามารถเปลี่ยนขนาดสไลด์ใน PowerPoint Online ได้หรือไม่

แชร์ Facebook Facebook Twitter Twitter อีเมล อีเมล

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ยอดเยี่ยม! มีคำติชมอื่นๆ อีกหรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×