การเปลี่ยนขนาดของสไลด์

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ขั้นตอนพื้นฐาน

เมื่อต้องการเปลี่ยนขนาดสไลด์:

 1. เลือกแท็บออกแบบ ของเครื่องมือ ribbon

 2. เลือกขนาดสไลด์ ไอคอนขนาดสไลด์ ใกล้กับด้านขวาสุดของแถบเครื่องมือ

 3. เลือกมาตรฐาน(อัตราส่วนกว้างยาว 4:3) หรือจอกว้าง(16:9) หรือขนาดสไลด์แบบกำหนดเอง

การเปรียบเทียบมาตรฐาน (ซ้าย) และอัตราส่วนขนาดสไลด์แบบจอกว้าง (ขวา)

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขนาดกำหนดไว้ล่วงหน้า (รวมถึงรูปแบบเช่นบริหาร A3, A4 แบนเนอร์ B4 และ B5) หรือของคุณเองสำหรับปรับขนาดแบบกำหนดเองคลิกส่วนหัวที่ด้านล่างเพื่อขยาย และดูรายละเอียด

ขั้นตอนโดยละเอียด

 1. บนแท็บออกแบบ ของ Ribbon ค้นหาขนาดสไลด์ ในกลุ่มกำหนดเอง ใกล้กับด้านขวาสุดของแถบเครื่องมือ

  ปุ่มขนาดสไลด์อยู่ที่มุมขวาสุดของแท็บการออกแบบของเครื่องมือ ribbon
 2. เลือกขนาดสไลด์ จากนั้นเป็นแบบมาตรฐาน (4:3) หรือจอกว้าง (16:9)

  ปุ่มขนาดสไลด์ในกลุ่มการกำหนดเอง

  เมื่อPowerPoint ไม่สามารถปรับมาตราส่วนเนื้อหาของคุณโดยอัตโนมัติ จะพร้อมท์ให้คุณ มีสองตัวเลือก:

  • ขยายใหญ่สุด: เลือกตัวเลือกนี้เพื่อเพิ่มขนาดเนื้อหาของสไลด์ของคุณเมื่อคุณกำลังเพิ่มขนาดสไลด์ให้ใหญ่ขึ้น การเลือกตัวเลือกนี้อาจทำให้เนื้อหาของคุณไม่พอดีกับสไลด์

  • ให้พอดี: เลือกตัวเลือกนี้เพื่อลดขนาดเนื้อหาของคุณเมื่อคุณลดขนาดสไลด์ให้เล็กลง การกระทำนี้อาจทำให้เนื้อหาของคุณดูเล็กลง แต่คุณจะสามารถเห็นเนื้อหาทั้งหมดบนสไลด์ของคุณได้

   ให้พอดีหรือขยายใหญ่สุด

การตั้งค่าแบบจอกว้าง 16:9 เป็นค่าเริ่มต้นสำหรับงานนำเสนอที่คุณสร้างใหม่ เมื่อคุณเปลี่ยนขนาดสไลด์สำหรับงานนำเสนอ ขนาดที่คุณเลือกนำไปใช้กับงานนำเสนอนั้นเท่านั้น  อย่างไรก็ตาม คุณสามารถทำให้ง่ายต่อการสร้างงานนำเสนอ 4:3 สำหรับตัวคุณเองเมื่อใดก็ ตามที่คุณต้องนั่นคือ โดยการกำหนดชุดรูปแบบแบบกำหนดเองที่ใช้อัตราส่วนกว้างยาว 4:3 ได้ ดูการทำให้สไลด์ใหม่เป็นค่าเริ่มต้นสำหรับงานนำเสนอใหม่ที่ปรับขนาดด้านล่าง

 1. บนแท็บออกแบบ ของ Ribbon ค้นหาขนาดสไลด์ ในกลุ่มกำหนดเอง ใกล้กับด้านขวาสุดของแถบเครื่องมือ

  ปุ่มขนาดสไลด์อยู่ที่มุมขวาสุดของแท็บการออกแบบของเครื่องมือ ribbon
 2. เลือกขนาดสไลด์ จากนั้น เลือกขนาดสไลด์แบบกำหนดเอง

  ตัวเลือกเมนูขนาดสไลด์แบบกำหนดเอง
 3. ในกล่องขนาดสไลด์ คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจากสไลด์ที่มีขนาดสำหรับ และเลือกตัวเลือก ขนาดของพวกเขาจะแสดงอยู่ด้านล่าง:

  ชื่อ

  ความกว้าง

  ความสูง

  แสดงบนหน้าจอ (4:3)

  10 ใน / เซนติเมตร 25.4

  7.5 ใน / เซนติเมตร 19.05

  กระดาษจดหมาย (ขนาด 8.5 x 11 ใน)

  10 ใน / เซนติเมตร 25.4

  7.5 ใน / เซนติเมตร 19.05

  บัญชีแยกประเภทกระดาษ (11 x 17 นิ้ว)

  13.319 ใน / เซนติเมตร 33.831

  9.99 ใน / เซนติเมตร 25.374

  A3 กระดาษ (297x420 มม.)

  14 ใน / เซนติเมตร 35.56

  10.5 ใน / เซนติเมตร 26.67

  A4 กระดาษ (210 x 297 mm)

  10.833 ใน / เซนติเมตร 27.517

  7.5 ใน / เซนติเมตร 19.05

  B4 กระดาษ (ISO) (250x353mm)

  11.84 ใน / เซนติเมตร 30.074

  8.88 ใน / เซนติเมตร 22.556

  B5 กระดาษ (ISO) (176x250mm)

  7.84 ใน / เซนติเมตร 19.914

  5.88 ใน / เซนติเมตร 14.936

  ภาพนิ่ง 35 mm

  11.25 ใน / เซนติเมตร 28.575

  7.5 ใน / เซนติเมตร 19.05

  ค่าใช้จ่ายใน

  10 ใน / เซนติเมตร 25.4

  7.5 ใน / เซนติเมตร 19.05

  แบนเนอร์

  8 ใน / เซนติเมตร 20.32

  1 ใน / เซนติเมตร 2.54

  แสดงบนหน้าจอ (16:9)

  10 ใน / เซนติเมตร 25.4

  5.625 ใน / เซนติเมตร 14.288

  แสดงบนหน้าจอ (16:10)

  10 ใน / เซนติเมตร 25.4

  6.25 ใน / เซนติเมตร 15.875

  จอกว้าง

  13.333 / 33.867 เซนติเมตร

  7.5 ใน / เซนติเมตร 19.05

  ค่าใช้จ่ายใน มีอัตราส่วนกว้างยาวใกล้เคียงกับขนาดสไลด์มาตรฐาน 4:3 มาก

  มีสองตัวเลือกสำหรับอัตราส่วนกว้างยาว 16:9:

  • แบบนำเสนอทางหน้าจอ (16:9) ตั้งค่าขนาดของสไลด์ที่ 10 x 5.625 นิ้ว

  • จอกว้าง ตั้งค่าอยู่ที่ 13.333 x 7.5 นิ้ว

   ตัวเลือกเหล่านี้มีอัตราส่วนกว้างยาวเดียวกันเพื่อให้พวกเขาจะมีลักษณะเหมือนกับในมุมมองปกติ เนื่องจากPowerPoint ปรับระดับการย่อ/ขยาย จอกว้าง (13.333 x 7.5 นิ้ว) แสดงเพิ่มเติมสไลด์พื้นที่สำหรับเนื้อหา เพื่อที่เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับงานนำเสนอ จอกว้างจะไม่พอดีกับขนาด 8.5 " x 11" แผ่นกระดาษคุณไม่ต้องการปรับมาตราส่วนลงโดยไม่มี

  แบบจอกว้าง หรือ แบบนำเสนอทางหน้าจอ 16:9
 4. เลือกตกลง เพื่อยอมรับมิติ และปิดกล่องโต้ตอบขนาดสไลด์

 1. บนแท็บออกแบบ ของ Ribbon ค้นหาขนาดสไลด์ ในกลุ่มกำหนดเอง ใกล้กับด้านขวาสุดของแถบเครื่องมือ

  ปุ่มขนาดสไลด์อยู่ที่มุมขวาสุดของแท็บการออกแบบของเครื่องมือ ribbon
 2. เลือกขนาดสไลด์ จากนั้น เลือกขนาดสไลด์แบบกำหนดเอง

  ตัวเลือกเมนูขนาดสไลด์แบบกำหนดเอง

  กล่องโต้ตอบ ขนาดสไลด์ จะเปิดขึ้น

 3. ในกล่องโต้ตอบขนาดสไลด์ มั่นใจการวางแนวที่ถูกตั้งค่าตามคุณต้องเท่านั้น

 4. ในกล่องความสูง และความกว้างPowerPoint ยอมรับการวัดในนิ้วเซนติเมตรหรือพิกเซล พิมพ์ตัวเลขแล้วตาม ด้วยช่องว่าง และตัวย่อที่เหมาะสม:ในเซนติเมตรหรือpx

  ความสูงหรือความกว้าง

  ค่าน้อยที่สุด:   

  ใน 1

  เซนติเมตร 2.54

  120 px

  สูงสุด:   

  ใน 56

  เซนติเมตร 142.24

  720 px

  PowerPoint แปลงหน่วยวัด แล้วถ้าจำเป็น ชนิดของหน่วยที่ใช้ระบบปฏิบัติการของคุณ

 5. คลิก ตกลง

  เมื่อPowerPoint ไม่สามารถปรับมาตราส่วนเนื้อหาของคุณโดยอัตโนมัติ จะพร้อมท์ให้คุณ มีสองตัวเลือก:

  • ขยายใหญ่สุด: เลือกตัวเลือกนี้เพื่อเพิ่มขนาดเนื้อหาของสไลด์ของคุณเมื่อคุณกำลังเพิ่มขนาดสไลด์ให้ใหญ่ขึ้น การเลือกตัวเลือกนี้อาจทำให้เนื้อหาของคุณไม่พอดีกับสไลด์

  • ให้พอดี: เลือกตัวเลือกนี้เพื่อลดขนาดเนื้อหาของคุณเมื่อคุณลดขนาดสไลด์ให้เล็กลง การกระทำนี้อาจทำให้เนื้อหาของคุณดูเล็กลง แต่คุณจะสามารถเห็นเนื้อหาทั้งหมดบนสไลด์ของคุณได้

   ให้พอดีหรือขยายใหญ่สุด

คุณสามารถเปลี่ยนหน่วยการวัดที่จะแสดงอยู่ในกล่องโต้ตอบ PowerPointถ้าคุณต้องการ

PowerPoint รุ่นนี้มีขนาดเริ่มต้นของ 16:9 สำหรับงานนำเสนอใหม่ แต่คุณสามารถสร้างการเริ่มต้นแตกต่างกันสำหรับตัวคุณเอง

 1. เริ่มต้น PowerPoint

 2. บนแท็บไฟล์ ของ ribbon เครื่องมือ เลือกใหม่ แล้ว ดับเบิลคลิกที่งานนำเสนอเปล่า เพื่อสร้างงานนำเสนอใหม่ ว่างไว้

 3. จากนั้นบนแท็บออกแบบ คลิกขนาดสไลด์ และเลือกขนาดคุณต้องการหาค่าเริ่มต้น

  ตัวเลือกเมนูขนาดสไลด์แบบกำหนดเอง

  (ถ้าคุณต้องการให้มีขนาดสไลด์เริ่มต้นที่แตกต่างกันกว่าที่มีอยู่มี เลือกขนาดสไลด์แบบกำหนดเอง แล้ว เลือกขนาดของคุณในกล่องโต้ตอบขนาดสไลด์ นั้นแล้ว คลิกตกลง )

 4. บนแท็บออกแบบ ให้คลิกลูกศรเพิ่มเติม ที่มุมล่างขวาของกลุ่มธีม: ลูกศรเพิ่มเติม

 5. เลือก บันทึกธีมปัจจุบัน

 6. ตั้งชื่อธีมของคุณด้วยชื่อที่คุณจดจำได้ง่าย แล้วคลิก บันทึก อย่าเปลี่ยนโฟลเดอร์ที่จะบันทึกธีมใหม่

 7. บนแท็บออกแบบ คลิกลูกศรเพิ่มเติม อีกครั้งในมุมล่างขวาของกลุ่มชุดรูปแบบ คุณจะเห็นชุดรูปแบบของคุณเพิ่งบันทึกไว้ภายใต้หัวเรื่องแบบกำหนดเอง

 8. คลิกขวาธีมแบบกำหนดเองใหม่ภายใต้หัวเรื่อง กำหนดเอง จากนั้นเลือก ตั้งธีมเป็นค่าเริ่มต้น:

  คลิกขวาธีมใหม่ที่แสดงภายใต้หัวเรื่อง “กำหนดเอง” จากนั้นเลือก “ตั้งเป็นธีมเริ่มต้น”
 9. ปิด PowerPoint อย่าบันทึกไฟล์ใดๆ ถ้าคุณได้รับพร้อมท์

 10. เปิด PowerPoint อีกครั้ง บนแท็บ ไฟล์ ของ Ribbon แถบเครื่องมือ ให้เลือก สร้าง

  ธีมแบบกำหนดเองที่คุณบันทึกอยู่ที่มุมบนซ้าย ชื่อธีมเริ่มต้น รูปขนาดย่อลักษณะสไลด์แบบจอกว้าง แต่ในความเป็นจริง เมื่อคุณสร้างงานนำเสนอใหม่โดยยึดตามธีม งานนำเสนอที่มีอัตราส่วนกว้างยาวที่คุณได้กำหนดไว้สำหรับชุดรูปแบบเริ่มต้นนี้

ในครั้งถัดไปที่คุณเปิด PowerPoint คุณจะเห็นธีมเริ่มต้นที่มุมบนซ้ายของแกลเลอรีธีม เมื่อคุณเลือกธีมดังกล่าว สไลด์ทั้งหมดจะเป็นขนาดแบบกำหนดเองที่คุณเลือกตามค่าเริ่มต้น

คุณไม่มีโปรเจกเตอร์แบบหน้าจอกว้างใช่ไหม บอกเราว่าคุณมีโปรเจกเตอร์ที่คุณใช้โดยการไปที่ ฟอรั่ม UserVoice ของ PowerPoint สำหรับ Windows วิธีนี้จะช่วยให้เราจัดให้ฟีเจอร์ใหม่เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการอัปเดตในอนาคต

ปรับขนาดที่นำไปใช้กับสไลด์ทั้งหมดในงานนำเสนอ

มีคำถามผู้เชี่ยวชาญด้านบางอย่างเกี่ยวกับปรับขนาดภาพนิ่งหนึ่งภายในงานนำเสนอ PowerPoint ไม่สามารถดำเนินดังกล่าว สไลด์ทั้งหมดในงานนำเสนอมีขนาดเดียวกัน

การวางแนวที่นำไปใช้กับสไลด์ทั้งหมดในงานนำเสนอ

ยังมีคำถามผู้เชี่ยวชาญด้านบางอย่างเกี่ยวกับการเปลี่ยนการวางแนวหน้ากระดาษของสไลด์บางอย่าง PowerPoint ไม่สามารถดำเนินดังกล่าว สไลด์ทั้งหมดในงานนำเสนอที่มีการวางแนวหน้าเดียวกัน

ดูเพิ่มเติม

เปลี่ยนการวางแนวหน้ากระดาษใน PowerPoint ระหว่างแนวนอนและแนวตั้ง

ใช้การวางแนวสไลด์แนวตั้งและแนวนอนในงานนำเสนอเดียวกัน

ลดขนาดไฟล์รูปภาพ

ขั้นตอนพื้นฐาน

เมื่อต้องการเปลี่ยนขนาดสไลด์:

 1. เลือกแท็บออกแบบ ของเครื่องมือ ribbon

 2. เลือกการตั้งค่าหน้ากระดาษ ไอคอนการตั้งค่าหน้ากระดาษ บนด้านซ้ายสุดของแถบเครื่องมือ

 3. ในกล่องโต้ตอบการตั้งค่าหน้ากระดาษ ภายใต้ขนาดภาพนิ่งสำหรับ เลือกขนาดกำหนดไว้ล่วงหน้าคุณ ต้อง หรือเลือกแบบกำหนดเอง และระบุขนาดคุณต้องการ

การเปรียบเทียบมาตรฐาน (ซ้าย) และอัตราส่วนขนาดสไลด์แบบจอกว้าง (ขวา)

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขนาดกำหนดไว้ล่วงหน้า (รวมถึงรูปแบบเช่นบริหาร A3, A4 แบนเนอร์ B4 และ B5) หรือของคุณเองสำหรับปรับขนาดแบบกำหนดเองคลิกส่วนหัวที่ด้านล่างเพื่อขยาย และดูรายละเอียด

ขั้นตอนโดยละเอียด

 1. บนแท็บออกแบบ ของ Ribbon เลือกตั้งค่าหน้ากระดาษ

  บนแท็บ ออกแบบ ของ Ribbon ให้เลือก การตั้งค่าหน้ากระดาษ

  กล่องโต้ตอบการตั้งค่าหน้ากระดาษ เปิดขึ้น

 2. เลือกภาพนิ่งขนาดสำหรับ รายชื่อการเปิดสมุดงาน นั้นแล้ว เลือกหนึ่งในตัวเลือก

  ตัวเลือกและหน่วยวัดของพวกเขาจะแสดงอยู่ด้านล่าง:

  ชื่อ

  ความกว้าง

  ความสูง

  แสดงบนหน้าจอ (4:3)

  10 ใน / เซนติเมตร 25.4

  7.5 ใน / เซนติเมตร 19.05

  แสดงบนหน้าจอ (16:9)

  10 ใน / เซนติเมตร 25.4

  5.625 ใน / เซนติเมตร 14.288

  แสดงบนหน้าจอ (16:10)

  10 ใน / เซนติเมตร 25.4

  6.25 ใน / เซนติเมตร 15.875

  กระดาษจดหมาย (ขนาด 8.5 x 11 ใน)

  10 ใน / เซนติเมตร 25.4

  7.5 ใน / เซนติเมตร 19.05

  บัญชีแยกประเภทกระดาษ (11 x 17 นิ้ว)

  13.319 ใน / เซนติเมตร 33.831

  9.99 ใน / เซนติเมตร 25.374

  A3 กระดาษ (297x420 มม.)

  14 ใน / เซนติเมตร 35.56

  10.5 ใน / เซนติเมตร 26.67

  A4 กระดาษ (210 x 297 mm)

  10.833 ใน / เซนติเมตร 27.517

  7.5 ใน / เซนติเมตร 19.05

  B4 กระดาษ (ISO) (250x353mm)

  11.84 ใน / เซนติเมตร 30.074

  8.88 ใน / เซนติเมตร 22.556

  B5 กระดาษ (ISO) (176x250mm)

  7.84 ใน / เซนติเมตร 19.914

  5.88 ใน / เซนติเมตร 14.936

  ภาพนิ่ง 35 mm

  11.25 ใน / เซนติเมตร 28.575

  7.5 ใน / เซนติเมตร 19.05

  ค่าใช้จ่ายใน

  10 ใน / เซนติเมตร 25.4

  7.5 ใน / เซนติเมตร 19.05

  แบนเนอร์

  8 ใน / เซนติเมตร 20.32

  1 ใน / เซนติเมตร 2.54

  กำหนดเอง

  n/a

  n/a

  ค่าใช้จ่ายใน มีอัตราส่วนกว้างยาวใกล้เคียงกับขนาดสไลด์มาตรฐาน 4:3 มาก

 3. คลิก ตกลง

  เมื่อ PowerPoint ไม่สามารถวัดขนาดเนื้อหาของคุณได้โดยอัตโนมัติ โปรแกรมจะเสนอตัวเลือก 2 ตัวเลือกให้คุณ ดังนี้

  • ขยายใหญ่สุด: เลือกตัวเลือกนี้เพื่อเพิ่มขนาดเนื้อหาของสไลด์ของคุณเมื่อคุณกำลังเพิ่มขนาดสไลด์ให้ใหญ่ขึ้น การเลือกตัวเลือกนี้อาจทำให้เนื้อหาของคุณไม่พอดีกับสไลด์

  • ให้พอดี: เลือกตัวเลือกนี้เพื่อลดขนาดเนื้อหาของคุณเมื่อคุณลดขนาดสไลด์ให้เล็กลง การกระทำนี้อาจทำให้เนื้อหาของคุณดูเล็กลง แต่คุณจะสามารถเห็นเนื้อหาทั้งหมดบนสไลด์ของคุณได้

   ให้พอดีหรือขยายใหญ่สุด

 1. บนแท็บออกแบบ ของ Ribbon เลือกตั้งค่าหน้ากระดาษ

  บนแท็บ ออกแบบ ของ Ribbon ให้เลือก การตั้งค่าหน้ากระดาษ

  กล่องโต้ตอบการตั้งค่าหน้ากระดาษ เปิดขึ้น

 2. เลือกภาพนิ่งขนาดสำหรับ รายชื่อการเปิดสมุดงาน และจากนั้น เลือกแบบกำหนดเอง ที่ด้านล่างของรายการ

 3. ในกล่องความสูง และความกว้าง ระบุขนาดคุณต้องการ

  หน่วยวัดสำหรับกล่องเหล่านี้จะขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการของคอมพิวเตอร์ของคุณ ถ้าคุณจำเป็นต้องแปลงจากระบบหนึ่งไปยังอีก ดูการแปลงออนไลน์เช่นUnitConverters.net

  ยอมรับขนาดสูงสุด และต่ำสุดPowerPoint ที่เป็น:

  ความสูงหรือความกว้าง

  ค่าน้อยที่สุด:   

  ใน 1

  เซนติเมตร 2.54

  120 px

  สูงสุด:   

  ใน 56

  เซนติเมตร 142.24

  720 px

คุณสามารถเปลี่ยนหน่วยการวัดที่จะแสดงอยู่ในกล่องโต้ตอบ PowerPoint

ปรับขนาดที่นำไปใช้กับสไลด์ทั้งหมดในงานนำเสนอ

มีคำถามผู้เชี่ยวชาญด้านบางอย่างเกี่ยวกับปรับขนาดภาพนิ่งหนึ่งภายในงานนำเสนอ PowerPoint ไม่สามารถดำเนินดังกล่าว สไลด์ทั้งหมดในงานนำเสนอมีขนาดเดียวกัน

การวางแนวที่นำไปใช้กับสไลด์ทั้งหมดในงานนำเสนอ

ยังมีคำถามผู้เชี่ยวชาญด้านบางอย่างเกี่ยวกับการเปลี่ยนการวางแนวหน้ากระดาษของสไลด์บางอย่าง PowerPoint ไม่สามารถดำเนินดังกล่าว สไลด์ทั้งหมดในงานนำเสนอที่มีการวางแนวหน้าเดียวกัน

ดูเพิ่มเติม

เปลี่ยนการวางแนวหน้ากระดาษใน PowerPoint ระหว่างแนวนอนและแนวตั้ง

ใช้การวางแนวสไลด์แนวตั้งและแนวนอนในงานนำเสนอเดียวกัน

ลดขนาดไฟล์รูปภาพ

ขั้นตอนพื้นฐาน

เมื่อต้องการเปลี่ยนขนาดสไลด์:

 1. บนเมนูไฟล์ เลือกตั้งค่าหน้ากระดาษ

 2. ในกล่องโต้ตอบการตั้งค่าหน้ากระดาษ ภายใต้ขนาดภาพนิ่งสำหรับ เลือกขนาดกำหนดไว้ล่วงหน้าคุณต้องการ หรือเลือกแบบกำหนดเอง และขนาดคุณต้องระบุ

การเปรียบเทียบมาตรฐาน (ซ้าย) และอัตราส่วนขนาดสไลด์แบบจอกว้าง (ขวา)

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขนาดกำหนดไว้ล่วงหน้า (รวมถึงรูปแบบเช่นบริหาร A3, A4 แบนเนอร์ B4 และ B5) หรือของคุณเองสำหรับปรับขนาดแบบกำหนดเองคลิกส่วนหัวที่ด้านล่างเพื่อขยาย และดูรายละเอียด

ขั้นตอนโดยละเอียด

 1. บนแท็บออกแบบ ของ Ribbon ค้นหาขนาดสไลด์ ในกลุ่มกำหนดเอง ใกล้กับด้านขวาสุดของแถบเครื่องมือ

  ปุ่มขนาดสไลด์อยู่ที่มุมขวาสุดของแท็บการออกแบบบนแถบเครื่องมือ
 2. เลือกขนาดสไลด์

  แสดงปุ่มขนาดสไลด์

 3. เลือกแบบมาตรฐาน (4:3) หรือจอกว้าง (16:9)

  แสดงเมนูขนาดสไลด์

PowerPoint อาจพร้อมท์เตือนคุณเกี่ยวกับมาตราส่วนเนื้อหาของคุณ เลือกหนึ่งในตัวเลือกต่อไปนี้:

 • ปรับขนาด: เลือกตัวเลือกนี้เพื่อลดหรือเพิ่มขนาดเนื้อหาบนสไลด์ของคุณ เมื่อคุณลดขนาดสไลด์ให้เล็กลง อาจทำให้เนื้อหาของคุณดูเล็กลง แต่คุณจะสามารถเห็นเนื้อหาทั้งหมดบนสไลด์ของคุณได้

 • ไม่ปรับมาตราส่วน: เลือกตัวเลือกนี้เมื่อต้องการรักษาขนาดของเนื้อหาสไลด์ของคุณ เลือกตัวเลือกนี้อาจทำให้เนื้อหาของคุณไม่พอดีบนสไลด์

  เมื่อคุณเปลี่ยนขนาดสไลด์ PowerPoint ขอให้เลือกว่าต้องการปรับมาตราส่วนเนื้อหาของคุณให้พอดีกับภาพนิ่ง

 1. บนแท็บออกแบบ ของ Ribbon ค้นหาขนาดสไลด์ ในกลุ่มกำหนดเอง ใกล้กับด้านขวาสุดของแถบเครื่องมือ

  ปุ่มขนาดสไลด์อยู่ที่มุมขวาสุดของแท็บการออกแบบบนแถบเครื่องมือ
 2. เลือกขนาดสไลด์

  แสดงปุ่มขนาดสไลด์

 3. เลือกตั้งค่าหน้ากระดาษ จากเมนูที่ปรากฏขึ้น

  แสดงเมนูขนาดสไลด์

  ตั้งค่าหน้ากระดาษ ให้การจัดประเภทของตัวเลือกขนาดสไลด์/หน้าที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ตัวเลือกและขนาดของพวกเขาจะแสดงอยู่ด้านล่าง:

  ชื่อ

  ความกว้าง

  ความสูง

  แสดงบนหน้าจอ (4:3)

  10 ใน / เซนติเมตร 25.4

  7.5 ใน / เซนติเมตร 19.05

  กระดาษจดหมาย (ขนาด 8.5 x 11 ใน)

  10 ใน / เซนติเมตร 25.4

  7.5 ใน / เซนติเมตร 19.05

  บัญชีแยกประเภทกระดาษ (11 x 17 นิ้ว)

  13.319 ใน / เซนติเมตร 33.831

  9.99 ใน / เซนติเมตร 25.374

  A3 กระดาษ (297x420 มม.)

  14 ใน / เซนติเมตร 35.56

  10.5 ใน / เซนติเมตร 26.67

  A4 กระดาษ (210 x 297 mm)

  10.833 ใน / เซนติเมตร 27.517

  7.5 ใน / เซนติเมตร 19.05

  B4 กระดาษ (ISO) (250x353mm)

  11.84 ใน / เซนติเมตร 30.074

  8.88 ใน / เซนติเมตร 22.556

  B5 กระดาษ (ISO) (176x250mm)

  7.84 ใน / เซนติเมตร 19.914

  5.88 ใน / เซนติเมตร 14.936

  ภาพนิ่ง 35 mm

  11.25 ใน / เซนติเมตร 28.575

  7.5 ใน / เซนติเมตร 19.05

  ค่าใช้จ่ายใน

  10 ใน / เซนติเมตร 25.4

  7.5 ใน / เซนติเมตร 19.05

  แบนเนอร์

  8 ใน / เซนติเมตร 20.32

  1 ใน / เซนติเมตร 2.54

  แสดงบนหน้าจอ (16:9)

  10 ใน / เซนติเมตร 25.4

  5.625 ใน / เซนติเมตร 14.288

  แสดงบนหน้าจอ (16:10)

  10 ใน / เซนติเมตร 25.4

  6.25 ใน / เซนติเมตร 15.875

  จอกว้าง

  13.333 / 33.867 เซนติเมตร

  7.5 ใน / เซนติเมตร 19.05

 4. ในกล่องขนาดสไลด์ คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจากสไลด์ที่มีขนาดสำหรับ และเลือกตัวเลือก

  ค่าใช้จ่ายใน มีอัตราส่วนกว้างยาวใกล้เคียงกับขนาดสไลด์มาตรฐาน 4:3 มาก

  มีสองตัวเลือกสำหรับอัตราส่วนกว้างยาว 16:9:

  • แบบนำเสนอทางหน้าจอ (16:9) ตั้งค่าขนาดของสไลด์ที่ 10 x 5.625 นิ้ว

  • จอกว้าง ตั้งมิติที่ 13.333 x 7.5 นิ้ว

   ตัวเลือกเหล่านี้มีอัตราส่วนกว้างยาวเดียวกันเพื่อให้พวกเขาจะมีลักษณะเหมือนกับในมุมมองปกติ เนื่องจากPowerPoint ปรับระดับการย่อ/ขยาย จอกว้าง (13.333 x 7.5 นิ้ว) แสดงเพิ่มเติมสไลด์พื้นที่สำหรับเนื้อหา เพื่อที่เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับงานนำเสนอ จอกว้างจะไม่พอดีกับขนาด 8.5 " x 11" แผ่นกระดาษคุณไม่ต้องการปรับมาตราส่วนลงโดยไม่มี

  มีหลายตัวเลือกขนาดสไลด์กำหนดไว้ล่วงหน้าในกล่องโต้ตอบการตั้งค่าหน้ากระดาษ
 5. เลือกตกลง เพื่อยอมรับมิติ และปิดกล่องโต้ตอบขนาดสไลด์

 1. บนแท็บออกแบบ ของ Ribbon ค้นหาขนาดสไลด์ ในกลุ่มกำหนดเอง ใกล้กับด้านขวาสุดของแถบเครื่องมือ

  ปุ่มขนาดสไลด์อยู่ที่มุมขวาสุดของแท็บการออกแบบบนแถบเครื่องมือ
 2. เลือกขนาดสไลด์ แล้ว คลิ กตั้งค่าหน้ากระดาษ

  แสดงตัวเลือก ตั้งค่าหน้ากระดาษ บนเมนู ขนาดสไลด์

  กล่องโต้ตอบการตั้งค่าหน้ากระดาษ เปิดขึ้น

 3. ในกล่องความกว้าง และความสูงPowerPoint ยอมรับการวัดในนิ้วเซนติเมตรหรือพิกเซล พิมพ์ตัวเลขแล้วตาม ด้วยช่องว่าง และตัวย่อที่เหมาะสม:ใน(เป็นนิ้ว) หรือเซนติเมตร(เซนติเมตร) หรือpx (พิกเซล)

  PowerPoint แปลงหน่วยวัด แล้วถ้าจำเป็น ให้เป็นหน่วยวัดที่ใช้ระบบปฏิบัติการของคุณ

  ความสูงหรือความกว้าง

  ค่าน้อยที่สุด:   

  ใน 1

  เซนติเมตร 2.54

  120 px

  สูงสุด:   

  ใน 56

  เซนติเมตร 142.24

  720 px

 4. คลิก ตกลง

  PowerPoint อาจพร้อมท์เตือนคุณเกี่ยวกับมาตราส่วนเนื้อหาของคุณ เลือกหนึ่งในตัวเลือกต่อไปนี้:

  • ปรับขนาด: เลือกตัวเลือกนี้เพื่อลดหรือเพิ่มขนาดเนื้อหาบนสไลด์ของคุณ เมื่อคุณลดขนาดสไลด์ให้เล็กลง อาจทำให้เนื้อหาของคุณดูเล็กลง แต่คุณจะสามารถเห็นเนื้อหาทั้งหมดบนสไลด์ของคุณได้

  • ไม่ปรับมาตราส่วน: เลือกตัวเลือกนี้เมื่อต้องการรักษาขนาดของเนื้อหาสไลด์ของคุณ เลือกตัวเลือกนี้อาจทำให้เนื้อหาของคุณไม่พอดีบนสไลด์

 1. บนแท็บออกแบบ ของ Ribbon ค้นหาขนาดสไลด์ ในกลุ่มกำหนดเอง ใกล้กับด้านขวาสุดของแถบเครื่องมือ

  ปุ่มขนาดสไลด์อยู่ที่มุมขวาสุดของแท็บการออกแบบบนแถบเครื่องมือ
 2. เลือกขนาดสไลด์ นั้นแล้ว เลือกตั้งค่าหน้ากระดาษ

  แสดงตัวเลือก ตั้งค่าหน้ากระดาษ บนเมนู ขนาดสไลด์

 3. ทำตามขั้นตอนในส่วนก่อนหน้านี้เพื่อเลือกขนาดสไลด์คุณต้องการ

 4. บนแท็บ ออกแบบ ให้คลิกลูกศร เพิ่มเติม ทางด้านล่างของธีมมาตรฐาน

  แสดงลูกศร เพิ่มเติม ภายใต้ธีมมาตรฐาน

 5. คลิก บันทึกธีมปัจจุบัน ทางด้านล่างของหน้าต่าง

  แสดงตัวเลือก บันทึกธีมปัจจุบัน บนเมนู เพิ่มเติม

 6. ตั้งชื่อธีมของคุณด้วยชื่อที่คุณจดจำได้ง่าย แล้วคลิก บันทึก

 7. บนแท็บ ออกแบบ ให้คลิกลูกศร เพิ่มเติม ทางด้านล่างของธีมมาตรฐานอีกครั้ง คุณจะเห็นธีมที่คุณบันทึกใหม่อยู่ภายใต้ กำหนดเอง

  แสดงธีมใหม่ในกลุ่ม กำหนดเอง

 8. คลิกขวาที่ธีมแบบกำหนดเองใหม่ของคุณ แล้วคลิก ตั้งเป็นธีมเริ่มต้น

  แสดงตัวเลือก ตั้งเป็นธีมเริ่มต้น สำหรับธีมแบบกำหนดเอง

ในครั้งถัดไปที่คุณเปิดPowerPoint คุณจะเห็นชุดรูปแบบเริ่มต้นของคุณในมุมบนซ้ายของแกลเลอรีธีม เมื่อคุณเลือก สไลด์ทั้งหมดจะได้ขนาดที่คุณเลือกชุดรูปแบบเริ่มต้นของคุณ

ปรับขนาดที่นำไปใช้กับสไลด์ทั้งหมดในงานนำเสนอ

มีคำถามผู้เชี่ยวชาญด้านบางอย่างเกี่ยวกับปรับขนาดภาพนิ่งหนึ่งภายในงานนำเสนอ PowerPoint ไม่สามารถดำเนินดังกล่าว สไลด์ทั้งหมดในงานนำเสนอมีขนาดเดียวกัน

การวางแนวที่นำไปใช้กับสไลด์ทั้งหมดในงานนำเสนอ

ยังมีคำถามผู้เชี่ยวชาญด้านบางอย่างเกี่ยวกับการเปลี่ยนการวางแนวหน้ากระดาษของสไลด์บางอย่าง PowerPoint ไม่สามารถดำเนินดังกล่าว สไลด์ทั้งหมดในงานนำเสนอที่มีการวางแนวหน้าเดียวกัน

ดูเพิ่มเติม

เปลี่ยนการวางแนวหน้ากระดาษใน PowerPoint ระหว่างแนวนอนและแนวตั้ง

ขั้นตอนพื้นฐาน

เมื่อต้องการเปลี่ยนขนาดสไลด์:

 1. เลือกแท็บออกแบบ ของเครื่องมือ ribbon

 2. เลือกขนาดสไลด์ ไอคอนขนาดสไลด์ ใกล้กับด้านขวาสุดของแถบเครื่องมือ

 3. เลือกมาตรฐาน(อัตราส่วนกว้างยาว 4:3) หรือจอกว้าง(16:9) หรือขนาดสไลด์แบบกำหนดเอง

การเปรียบเทียบมาตรฐาน (ซ้าย) และอัตราส่วนขนาดสไลด์แบบจอกว้าง (ขวา)

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขนาดกำหนดไว้ล่วงหน้า (รวมถึงรูปแบบเช่นบริหาร A3, A4 แบนเนอร์ B4 และ B5) หรือของคุณเองสำหรับปรับขนาดแบบกำหนดเองคลิกส่วนหัวที่ด้านล่างเพื่อขยาย และดูรายละเอียด

ขั้นตอนโดยละเอียด

 1. บนแท็บ ออกแบบ ของ Ribbon แถบเครื่องมือ ให้คลิก ขนาดสไลด์ ในกลุ่ม กำหนดเอง

  ตัวเลือกสำหรับขนาดสไลด์จะอยู่ใกล้กับด้านขวาสุดของแท็บออกแบบของ Ribbon แถบเครื่องมือใน PowerPoint Online
 2. คลิก มาตรฐาน (4:3) หรือ จอกว้าง (16:9)

  เมื่อ PowerPoint Online ไม่สามารถปรับมาตราส่วนเนื้อหาของคุณโดยอัตโนมัติ โปรแกรมจะพร้อมท์ 2 ตัวเลือกให้คุณ ดังนี้:

  • ขยายใหญ่สุด: เลือกตัวเลือกนี้เพื่อเพิ่มขนาดเนื้อหาของสไลด์ของคุณเมื่อคุณกำลังเพิ่มขนาดสไลด์ให้ใหญ่ขึ้น การเลือกตัวเลือกนี้อาจทำให้เนื้อหาของคุณไม่พอดีกับสไลด์

  • ให้พอดี: เลือกตัวเลือกนี้เพื่อลดขนาดเนื้อหาของคุณเมื่อคุณลดขนาดสไลด์ให้เล็กลง การกระทำนี้อาจทำให้เนื้อหาของคุณดูเล็กลง แต่คุณจะสามารถเห็นเนื้อหาทั้งหมดบนสไลด์ของคุณได้

   เลือก ขยายใหญ่สุด เมื่อต้องการใช้ประโยชน์สูงสุดจากช่องว่างที่ใช้งานได้ หรือเลือก จัดให้พอดี เพื่อให้แน่ใจว่า เนื้อหาของคุณยาวไม่เกินหน้าแนวตั้ง

การตั้งค่าแบบจอกว้าง 16:9 คือค่าเริ่มต้นสำหรับงานนำเสนอใหม่ที่คุณสร้าง เมื่อคุณเปลี่ยนขนาดสไลด์ของงานนำเสนอ ขนาดที่คุณเลือกจะถูกนำไปใช้กับงานนำเสนอนั้นเท่านั้น

คุณยังสามารถเปลี่ยนการวางแนวของสไลด์ทั้งหมดในงานนำเสนอของคุณได้ ดู เปลี่ยนการวางแนวหน้ากระดาษ สำหรับคำแนะนำ

 1. บนแท็บออกแบบ ของ Ribbon ค้นหาขนาดสไลด์ ในกลุ่มกำหนดเอง ใกล้กับด้านขวาสุดของแถบเครื่องมือ

  ปุ่มขนาดสไลด์อยู่ที่มุมขวาสุดของแท็บการออกแบบของเครื่องมือ ribbon
 2. เลือกขนาดสไลด์ จากนั้น เลือกขนาดสไลด์แบบกำหนดเอง

  ตัวเลือกเมนูขนาดสไลด์แบบกำหนดเอง
 3. ในกล่องขนาดสไลด์ คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจากสไลด์ที่มีขนาดสำหรับ และเลือกตัวเลือก ขนาดของพวกเขาจะแสดงอยู่ด้านล่าง:

  ชื่อ

  ความกว้าง

  ความสูง

  แสดงบนหน้าจอ (4:3)

  10 ใน / เซนติเมตร 25.4

  7.5 ใน / เซนติเมตร 19.05

  กระดาษจดหมาย (ขนาด 8.5 x 11 ใน)

  10 ใน / เซนติเมตร 25.4

  7.5 ใน / เซนติเมตร 19.05

  บัญชีแยกประเภทกระดาษ (11 x 17 นิ้ว)

  13.319 ใน / เซนติเมตร 33.831

  9.99 ใน / เซนติเมตร 25.374

  A3 กระดาษ (297x420 มม.)

  14 ใน / เซนติเมตร 35.56

  10.5 ใน / เซนติเมตร 26.67

  A4 กระดาษ (210 x 297 mm)

  10.833 ใน / เซนติเมตร 27.517

  7.5 ใน / เซนติเมตร 19.05

  B4 กระดาษ (ISO) (250x353mm)

  11.84 ใน / เซนติเมตร 30.074

  8.88 ใน / เซนติเมตร 22.556

  B5 กระดาษ (ISO) (176x250mm)

  7.84 ใน / เซนติเมตร 19.914

  5.88 ใน / เซนติเมตร 14.936

  ภาพนิ่ง 35 mm

  11.25 ใน / เซนติเมตร 28.575

  7.5 ใน / เซนติเมตร 19.05

  ค่าใช้จ่ายใน

  10 ใน / เซนติเมตร 25.4

  7.5 ใน / เซนติเมตร 19.05

  แบนเนอร์

  8 ใน / เซนติเมตร 20.32

  1 ใน / เซนติเมตร 2.54

  แสดงบนหน้าจอ (16:9)

  10 ใน / เซนติเมตร 25.4

  5.625 ใน / เซนติเมตร 14.288

  แสดงบนหน้าจอ (16:10)

  10 ใน / เซนติเมตร 25.4

  6.25 ใน / เซนติเมตร 15.875

  จอกว้าง

  13.333 / 33.867 เซนติเมตร

  7.5 ใน / เซนติเมตร 19.05

  ค่าใช้จ่ายใน มีอัตราส่วนกว้างยาวใกล้เคียงกับขนาดสไลด์มาตรฐาน 4:3 มาก

  มีสองตัวเลือกสำหรับอัตราส่วนกว้างยาว 16:9:

  • แบบนำเสนอทางหน้าจอ (16:9) ตั้งค่าขนาดของสไลด์ที่ 10 x 5.625 นิ้ว

  • จอกว้าง ตั้งค่าอยู่ที่ 13.333 x 7.5 นิ้ว

   ตัวเลือกเหล่านี้มีอัตราส่วนกว้างยาวเดียวกันเพื่อให้พวกเขาจะมีลักษณะเหมือนกับในมุมมองปกติ เนื่องจากPowerPoint ปรับระดับการย่อ/ขยาย จอกว้าง (13.333 x 7.5 นิ้ว) แสดงเพิ่มเติมสไลด์พื้นที่สำหรับเนื้อหา เพื่อที่เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับงานนำเสนอ จอกว้างจะไม่พอดีกับขนาด 8.5 " x 11" แผ่นกระดาษคุณไม่ต้องการปรับมาตราส่วนลงโดยไม่มี

  ตัวเลือกขนาดสไลด์ใน PowerPoint Online
 4. เลือกตกลง เพื่อยอมรับมิติ และปิดกล่องโต้ตอบขนาดสไลด์

 1. บนแท็บออกแบบ ของ Ribbon ค้นหาขนาดสไลด์ ในกลุ่มกำหนดเอง ใกล้กับด้านขวาสุดของแถบเครื่องมือ

  ปุ่มขนาดสไลด์อยู่ที่มุมขวาสุดของแท็บการออกแบบของเครื่องมือ ribbon
 2. เลือกขนาดสไลด์ จากนั้น เลือกขนาดสไลด์แบบกำหนดเอง

  ตัวเลือกเมนูขนาดสไลด์แบบกำหนดเอง

  กล่องโต้ตอบ ขนาดสไลด์ จะเปิดขึ้น

 3. ในกล่องความกว้าง และความสูง พิมพ์หน่วยวัดเป็นนิ้ว PowerPoint ไม่ยอมรับการประเมินภายนอกค่าต่ำสุด และสูงสุดแสดงด้านล่าง:

  ความสูงหรือความกว้าง

  ค่าน้อยที่สุด:   

  1 นิ้วโดยประมาณ

  (นิ้วหนึ่งจะเท่ากับเซนติเมตร 2.54)

  สูงสุด:   

  56 นิ้ว

  (นิ้วห้าสิบหกเป็นเท่ากับเซนติเมตร 142.24)

 4. คลิก ตกลง

  เมื่อ PowerPoint Online ไม่สามารถปรับมาตราส่วนเนื้อหาของคุณโดยอัตโนมัติ โปรแกรมจะพร้อมท์ 2 ตัวเลือกให้คุณ ดังนี้:

  • ขยายใหญ่สุด: เลือกตัวเลือกนี้เพื่อเพิ่มขนาดเนื้อหาของสไลด์ของคุณเมื่อคุณกำลังเพิ่มขนาดสไลด์ให้ใหญ่ขึ้น การเลือกตัวเลือกนี้อาจทำให้เนื้อหาของคุณไม่พอดีกับสไลด์

  • ให้พอดี: เลือกตัวเลือกนี้เพื่อลดขนาดเนื้อหาของคุณเมื่อคุณลดขนาดสไลด์ให้เล็กลง การกระทำนี้อาจทำให้เนื้อหาของคุณดูเล็กลง แต่คุณจะสามารถเห็นเนื้อหาทั้งหมดบนสไลด์ของคุณได้

   เลือก ขยายใหญ่สุด เมื่อต้องการใช้ประโยชน์สูงสุดจากช่องว่างที่ใช้งานได้ หรือเลือก จัดให้พอดี เพื่อให้แน่ใจว่า เนื้อหาของคุณยาวไม่เกินหน้าแนวตั้ง

ดูเพิ่มเติม

เปลี่ยนการวางแนวหน้ากระดาษใน PowerPoint ระหว่างแนวนอนและแนวตั้ง

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×