การเปลี่ยนการเยื้องสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

การเปลี่ยนตำแหน่งของสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยในรายการ หรือระยะห่างระหว่างสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยกับข้อความให้มีการปรับแต่งการเยื้องสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยที่เหมาะสม วิธีการมีดังนี้:

 1. เลือกสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยในรายการด้วยการคลิกสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย ข้อความจะไม่ปรากฏว่ามีการเลือกไว้

  สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยถูกเลือกไว้

 2. คลิกขวาแล้วคลิก ปรับการเยื้องรายการ

 3. Change the distance of the bullet indent from the margin by clicking the arrows in the Bullet position box, or change the distance between the bullet and the text by clicking the arrows in the Text indent box.

  In the Follow number with drop-down box, select from Tab character, Space, or Nothing.

  Screenshot of the Adjust List Indents dialog box where you can specify settings for bullet position and text indent. You can also select what you want to follow a number with and specify where to add a tab stop.
 4. Finish making your adjustments, and then click OK.

เปลี่ยนการเยื้องของสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหนึ่งรายการ

 1. คลิกถัดจากข้อความของสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยที่คุณต้องการเปลี่ยน

 2. On the Home tab, in the Paragraph group, select the arrow next to Multilevel List, and then select Change List Level.

 3. Select the level where you want the bullet. Each level has a different bullet style.

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

Create a bulleted or numbered list

Change the spacing between a bullet and the text

Adjust line spacing between bullets in a list

Align bullets

Change bullet style

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×