การเปลี่ยนการเยื้องสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

การเปลี่ยนตำแหน่งของสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยในรายการ หรือระยะห่างระหว่างสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยกับข้อความให้มีการปรับแต่งการเยื้องสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยที่เหมาะสม วิธีการมีดังนี้:

 1. เลือกสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยในรายการด้วยการคลิกสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย ข้อความจะไม่ปรากฏว่ามีการเลือกไว้

  สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยถูกเลือกไว้

 2. คลิกขวาแล้วคลิก ปรับการเยื้องรายการ

 3. เปลี่ยนระยะห่างของการเยื้องของสัญลักษณ์แสดงหัวข้อจากระยะขอบ ด้วยการคลิกลูกศรในกล่องตำแหน่งของสัญลักษณ์แสดงหัวข้อ หรือเปลี่ยนระยะห่างระหว่างสัญลักษณ์แสดงหัวข้อและข้อความ ด้วยการคลิกลูกศรในกล่องการเยื้องข้อความ

  ในกล่องดรอปดาวน์ตามหลังตัวเลขด้วย เลือกจากอักขระแท็บช่องว่าง หรือไม่มีสิ่งใด

  สกรีนช็อตของกล่องโต้ตอบปรับการเยื้องรายการที่คุณสามารถระบุการตั้งค่าตำแหน่งของสัญลักษณ์แสดงหัวข้อและเยื้องข้อความ คุณยังสามารถเลือกสิ่งที่คุณต้องการทำตามตัวเลขโดยมี และระบุตำแหน่งที่จะเพิ่มแท็บหยุด
 4. เสร็จสิ้นการปรับแต่งของคุณ แล้ว คลิ กตกลง

เปลี่ยนการเยื้องของสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหนึ่งรายการ

 1. คลิกถัดจากข้อความของสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยที่คุณต้องการเปลี่ยน

 2. บนแท็บหน้าแรก ในกลุ่มย่อหน้า เลือกลูกศรถัดจากรายการหลายระดับ นั้นแล้ว เลือกเปลี่ยนระดับรายการ

 3. เลือกระดับที่คุณต้องการให้สัญลักษณ์แสดงหัวข้อที่ แต่ละระดับมีสไตล์สัญลักษณ์แสดงหัวข้อที่แตกต่างกัน

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

สร้างรายการหัวข้อย่อย หรือลำดับเลข

เปลี่ยนระยะห่างระหว่างสัญลักษณ์แสดงหัวข้อและข้อความ

ปรับระยะห่างบรรทัดระหว่างสัญลักษณ์แสดงหัวข้อในรายการ

จัดแนวสัญลักษณ์

เปลี่ยนสไตล์สัญลักษณ์แสดงหัวข้อ

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×