การเปลี่ยนการเยื้องสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

การเปลี่ยนตำแหน่งของสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยในรายการ หรือระยะห่างระหว่างสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยกับข้อความให้มีการปรับแต่งการเยื้องสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยที่เหมาะสม วิธีการมีดังนี้:

 1. เลือกสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยในรายการด้วยการคลิกสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย ข้อความจะไม่ปรากฏว่ามีการเลือกไว้

  สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยถูกเลือกไว้

 2. คลิกขวาแล้วคลิก ปรับการเยื้องรายการ

 3. เปลี่ยนระยะห่างของการเยื้องของสัญลักษณ์แสดงหัวข้อจากระยะขอบ ด้วยการคลิกลูกศรในกล่องตำแหน่งของสัญลักษณ์แสดงหัวข้อ หรือเปลี่ยนระยะห่างระหว่างสัญลักษณ์แสดงหัวข้อและข้อความ ด้วยการคลิกลูกศรในกล่องการเยื้องข้อความ

  ในกล่องดรอปดาวน์ตามหลังตัวเลขด้วย เลือกจากอักขระแท็บช่องว่าง หรือไม่มีสิ่งใด

  กล่องโต้ตอบปรับการเยื้องรายการเป็นตำแหน่งที่คุณสามารถระบุการตั้งค่าตำแหน่งของสัญลักษณ์แสดงหัวข้อและเยื้องข้อความ คุณยังสามารถเลือกสิ่งที่คุณต้องการทำตามตัวเลขโดยมี และระบุตำแหน่งที่จะเพิ่มแท็บหยุด
 4. เสร็จสิ้นการปรับแต่งของคุณ แล้ว คลิ กตกลง

เปลี่ยนการเยื้องของสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหนึ่งรายการ

 1. คลิกถัดจากข้อความของสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยที่คุณต้องการเปลี่ยน

 2. คลิก หน้าแรก > ย่อหน้า > แสดงหัวข้อย่อย > เปลี่ยนระดับรายการ

 3. คลิกระดับที่คุณต้องการกำหนดสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย แต่ละระดับจะมีสไตล์สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยที่ต่างกัน

  เคล็ดลับ: ถ้าคุณไม่สนใจ ว่าสัญลักษณ์แสดงหัวข้อมีลักษณะดัง และทั้งหมดที่คุณต้องการทำเปลี่ยนตำแหน่งของสัญลักษณ์แสดงหัวข้อเดียว คลิกถัดจากข้อความของสัญลักษณ์แสดงหัวข้อ แล้ว คลิกหน้าแรก >ย่อหน้า >เพิ่มการเยื้อง หรือลดการเยื้อง.

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

สร้างรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือรายการลำดับเลข

เปลี่ยนระยะห่างระหว่างสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยและข้อความ

ปรับระยะห่างของบรรทัดระหว่างสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยในรายการ

การจัดแนวสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

การเปลี่ยนสไตล์สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×