การเปลี่ยนการรวมข้อมูลของแผ่นงานหลายแผ่น

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

หลังจากที่คุณมีข้อมูลที่รวมจากหลายเวิร์กชีต คุณอาจต้องการเปลี่ยนลักษณะที่จะรวมข้อมูล ตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องเพิ่มแผ่นงานจากสำนักงานภูมิภาคใหม่ ลบแผ่นงานจากแผนกที่มีอยู่ไม่ หรือเปลี่ยนแปลงสูตรที่ มีการอ้างอิงสามมิติ

คุณต้องการทำสิ่งใด

เปลี่ยนการรวมข้อมูลที่ทำ โดยตำแหน่งหรือประเภท

เปลี่ยนการรวมข้อมูลตามสูตร

การเปลี่ยนการรวมจากตำแหน่งหรือประเภท

หมายเหตุ: คุณสามารถเปลี่ยนการรวมข้อมูลได้ก็ต่อเมื่อคุณไม่ได้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย สร้างการเชื่อมโยงไปยังแหล่งข้อมูล ไว้ก่อนหน้านี้ในกล่องโต้ตอบ การรวมข้อมูล ถ้ากล่องกาเครื่องหมายถูกเลือกอยู่ ให้คลิก ปิด แล้วสร้างการรวมข้อมูลใหม่

 1. คลิกเซลล์ด้านบนซ้ายในข้อมูลการรวม

 2. บนแท็บ ข้อมูล ในกลุ่ม เครื่องมือข้อมูล ให้คลิก การรวมข้อมูล

 3. เลือกทำอย่างน้อยหนึ่งอย่างต่อไปนี้

  เพิ่มช่วงของแหล่งข้อมูลอื่นเพื่อรวมข้อมูล

  ช่วงแหล่งข้อมูลใหม่ต้องมีข้อมูลในตำแหน่งเดียวกัน (ถ้าคุณได้รวมข้อมูลก่อนหน้านี้ตามตำแหน่ง) หรือป้ายชื่อคอลัมน์ที่ตรงกับป้ายชื่อในช่วงอื่นๆ ในการรวมข้อมูล (ถ้าคุณได้รวมข้อมูลก่อนหน้านี้ตามประเภท)

  1. ถ้าแผ่นงานอยู่ในสมุดงานอื่น ให้คลิก เรียกดู เพื่อค้นหาแฟ้ม แล้วคลิก ตกลง เพื่อปิดกล่องโต้ตอบ เรียกดู

   เส้นทางแฟ้มจะถูกป้อนในกล่อง การอ้างอิง ตามด้วยเครื่องหมายอัศเจรีย์

  2. พิมพ์ชื่อที่คุณจะตั้งให้ช่วง แล้วคลิก เพิ่ม

  ปรับขนาดหรือรูปร่างของช่วงแหล่งข้อมูล

  1. ภายใต้ การอ้างอิงทั้งหมด ให้คลิกช่วงแหล่งข้อมูลที่คุณต้องการเปลี่ยน

  2. ในกล่อง การอ้างอิง ให้แก้ไขการอ้างอิงที่เลือก

  3. คลิก เพิ่ม

  ลบช่วงแหล่งข้อมูลจากการรวม

  1. ภายใต้ การอ้างอิงทั้งหมด ให้คลิกช่วงแหล่งข้อมูลที่คุณต้องการลบ

  2. คลิก ลบ

  ทำให้การรวมข้อมูลที่อัปเดตโดยอัตโนมัติ

  สิ่งสำคัญ: คุณสามารถเลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้ได้ก็ต่อเมื่อแผ่นงานอยู่ในสมุดงานอีกเล่มหนึ่ง เมื่อคุณเลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้แล้ว คุณจะไม่สามารถเปลี่ยนเซลล์และช่วงที่รวมอยู่ในการรวมข้อมูลได้

  เลือกกล่องกาเครื่องหมาย สร้างการเชื่อมโยงไปยังแหล่งข้อมูล

 4. เมื่อต้องการปรับปรุงการรวมข้อมูลด้วยการเปลี่ยนแปลง ให้คลิก ตกลง

ด้านบนของหน้า

เปลี่ยนการรวมข้อมูลตามสูตร

คุณสามารถเปลี่ยนการรวมข้อมูลตามสูตรได้ด้วยการแก้ไขสูตร เช่นการเปลี่ยนฟังก์ชันหรือนิพจน์ เมื่อดูจากการอ้างอิงเซลล์ คุณสามารถเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

ถ้าข้อมูลที่จะรวมอยู่ในเซลล์ต่าง ๆ บนแผ่นงานอื่น   

 • เพิ่ม เปลี่ยน หรือลบการอ้างอิงเซลล์ไปยังแผ่นงานอื่น ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการเพิ่มการอ้างอิงไปยังเซลล์ G3 ในแผ่นงาน Facilities ซึ่งคุณแทรกข้อมูลต่อไปนี้ในแผ่นงาน Marketing คุณจะแก้ไขสูตรตามที่ปรากฏในตัวอย่างต่อไปนี้

  ก่อน:

  สูตรเพื่อรวมข้อมูลเซลล์จากสามเวิร์กชีตที่ใช้การอ้างอิงเซลล์

  หลังจาก:

  สูตรเพื่อรวมข้อมูลเซลล์จากสามเวิร์กชีตที่ใช้การอ้างอิงเซลล์ (แก้ไข)

ถ้าข้อมูลที่จะรวมอยู่ในเซลล์เดียวกันบนแผ่นงานอื่น   

 • เมื่อต้องการเพิ่มแผ่นงานอื่นลงในการรวมข้อมูล ให้ย้ายแผ่นงานลงในพื้นที่ที่สูตรของคุณอ้างไป ตัวอย่างเช่น การเพิ่มการอ้างอิงลงในเซลล์ B3 ในแผ่นงานฝ่ายซ่อมบำรุง ย้ายแผ่นงานฝ่ายซ่อมบำรุงระหว่างแผ่นงานฝ่ายขายและฝ่ายบุคคล ดังแสดงในตัวอย่างด้านล่างนี้

  การแทรกแผ่นงานในการรวมข้อมูล

  เนื่องจากสูตรของคุณมีการอ้างอิงสามมิติไปยังช่วงของชื่อแผ่นงาน ฝ่ายขาย:ฝ่ายการตลาด!B3 แผ่นงานทั้งหมดในช่วงจะถูกรวมอยู่ในการคำนวณใหม่

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×