การเปลี่ยนการผูกข้อมูลของตัวควบคุม

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ตัวควบคุมที่ผู้ใช้ให้ใส่ หรือเลือกข้อมูลบนฟอร์ม รวมถึงกล่องข้อความ กล่องกาเครื่องหมาย และ กล่องรายการ ถูกผูกไว้กับเขตข้อมูลและกลุ่มในแหล่งข้อมูลของฟอร์ม แหล่งข้อมูล ซึ่งจะมองเห็นได้ถูกแสดง ด้วยโฟลเดอร์ (กลุ่ม) และไอคอนเอกสาร (เขตข้อมูล) ในบานหน้าต่างงานแหล่งข้อมูล จัดเก็บข้อมูลเกี่ยวข้องกับฟอร์ม ถ้าไม่มีผูกตัวควบคุมลงในเขตข้อมูลหรือกลุ่มในแหล่งข้อมูล หรือถ้าถูกผูกไม่ถูกต้อง ป้อนข้อมูลลงใน ตัวควบคุมที่ไม่สามารถบันทึก

ในบางครั้ง คุณอาจพบว่าคุณจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงการผูกข้อมูลของตัวควบคุมบนแม่แบบฟอร์ม ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณคัดลอกกล่องข้อความและวางไว้ภายในมุมมองเดียวกันของแม่แบบฟอร์มของคุณ คุณจะเห็นข้อความเมื่อคุณย้ายเมาส์ไปไว้เหนือกล่องข้อความนั้น ซึ่งจะระบุว่าได้มีการเก็บข้อมูลที่ซ้ำกันนี้ไว้ สิ่งนี้เกิดขึ้นเนื่องจากกล่องข้อความเหล่านั้นถูกผูกไว้กับเขตข้อมูลเดียวกัน คุณสามารถผูกกล่องข้อความกล่องใดกล่องหนึ่งใหม่กับเขตข้อมูลอื่นในแหล่งข้อมูลได้

หมายเหตุ: Business ตรรกะฟีเจอร์บางอย่าง ตลอดจนการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล, การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข กฎ จะยึดตามเขตข้อมูล และกลุ่ม ตัวควบคุมไม่ ในกรณีนี้ ที่เมื่อคุณเปลี่ยนการผูกข้อมูลสำหรับตัวควบคุม คุณอาจสูญเสียใด ๆ ตรวจสอบข้อมูล ตามเงื่อนไขการจัดรูปแบบ หรือกฎที่เกี่ยวข้องกับตัวควบคุมต้นฉบับ

 1. คลิกขวาตัวควบคุมที่มีการผูกข้อมูลที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง แล้วคลิก เปลี่ยนแปลงการผูกข้อมูล บนเมนูทางลัด

 2. ถ้าเทมเพลตของคุณฟอร์มใช้แหล่งข้อมูลมากกว่าหนึ่ง คลิปที่คุณต้องการใช้ในรายการแหล่งข้อมูล ในกล่องโต้ตอบการผูกตัวควบคุม

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการสร้างเขตข้อมูลหรือกลุ่มใหม่เพื่อผูกข้อมูลกับตัวควบคุม ให้คลิกขวากลุ่มที่คุณต้องการเพิ่มเขตข้อมูลหรือกลุ่มใหม่ คลิก เพิ่ม บนเมนูทางลัด ป้อนคุณสมบัติที่เหมาะสมในกล่องโต้ตอบ การเพิ่มเขตข้อมูลหรือกลุ่ม แล้วคลิก ตกลง

  • เมื่อต้องการผูกตัวควบคุมกับตัวควบคุมที่มีอยู่ ให้คลิกเขตข้อมูลหรือกลุ่มที่คุณต้องการผูกกับตัวควบคุมนั้น แล้วคลิก ตกลง

 4. เมื่อต้องการทดสอบตัวควบคุมและตรวจสอบว่าการผูกข้อมูลนั้นถูกต้องหรือไม่ ให้เลือกตัวควบคุมบนแม่แบบฟอร์ม ไอคอนที่ปรากฏบนตัวควบคุมจะระบุว่าตัวควบคุมถูกผูกกับเขตข้อมูลหรือกลุ่มถูกต้องหรือไม่

  ไอคอนผูก

  อาจมีไอคอนการผูกข้อมูลได้สามอย่าง

  Icon

  คำอธิบาย

  Icon image

  The binding is correct.

  Icon image

  The control may not function as expected. To identify the potential problem, right-click the control, and then click More Details on the shortcut menu.

  รูปไอคอน

  The control will not function correctly. To identify the problem, right-click the control, and then click More Details on the shortcut menu.

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×