การเปลี่ยนการนัดหมาย เหตุการณ์ หรือการประชุม

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

 1. เปิดการนัดหมาย เหตุการณ์ หรือการประชุมที่คุณต้องการเปลี่ยน

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เปลี่ยนตัวเลือกสำหรับการนัดหมายที่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของชุดเหตุการณ์   

   • บนแท็บ การนัดหมาย ให้เปลี่ยนตัวเลือก เช่น เรื่อง สถานที่ หรือเวลาที่คุณต้องการเปลี่ยน แล้วคลิก บันทึกแล้วปิด

  • เปลี่ยนตัวเลือกสำหรับรายการทั้งหมดในชุดข้อมูล   

   1. ในกล่องโต้ตอบ เปิดรายการที่เป็นกิจวัตร ให้คลิก เปิดชุดเหตุการณ์

    กล่องโต้ตอบ เปิดรายการที่เป็นกิจวัตร

   2. บนแท็บ การนัดหมาย ให้เปลี่ยนตัวเลือก เช่น เรื่อง สถานที่ และเวลาที่คุณต้องการเปลี่ยน

   3. เมื่อต้องการเปลี่ยนตัวเลือกกิจวัตร บนแท็บ การนัดหมาย ในกลุ่ม ตัวเลือก ให้คลิก กิจวัตร จากนั้นเปลี่ยนตัวเลือก เช่น เวลา รูปแบบของกิจวัตร หรือช่วงของกิจวัตร แล้วคลิก ตกลง

    สกรีนช็อตรูปแบบที่เป็นกิจวัตร

   4. คลิก บันทึกแล้วปิด

  • เปลี่ยนตัวเลือกสำหรับรายการเดียวที่เป็นส่วนหนึ่งของชุดข้อมูล   

   1. ในกล่องโต้ตอบ เปิดรายการที่เป็นกิจวัตร ให้คลิก เปิดเหตุการณ์นี้

    กล่องโต้ตอบ เปิดรายการที่เป็นกิจวัตร

   2. บนแท็บ การนัดหมาย ให้เปลี่ยนตัวเลือก เช่น เรื่อง สถานที่ และเวลาที่คุณต้องการเปลี่ยน แล้วคลิก บันทึกแล้วปิด

เคล็ดลับ: ในปฏิทิน คุณสามารถลากการนัดหมาย เหตุการณ์ หรือการประชุมไปยังวันที่อื่นได้ คุณยังสามารถแก้ไขเรื่องได้ด้วยการคลิกที่ข้อความคำอธิบายแล้วพิมพ์ข้อความที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง คุณสามารถเปลี่ยนแปลงเหตุการณ์ให้เป็นการนัดหมาย เพื่อทำให้เวลาถูกบล็อกในปฏิทินของคุณด้วยการล้างกล่องกาเครื่องหมาย ตลอดทั้งวัน แล้วใส่เวลาเริ่มต้นและเวลาสิ้นสุดตามที่คุณต้องการ เหตุการณ์จะถูกกำหนดให้ใช้เวลาตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่เที่ยงคืนวันหนึ่งถึงเที่ยงคืนอีกวันหนึ่ง การล้างกล่องกาเครื่องหมายนี้ทำให้คุณสามารถป้อนเวลาเริ่มต้นและเวลาสิ้นสุดที่เจาะจงได้

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×