การเปลี่ยนการนัดหมาย เหตุการณ์ หรือการประชุม

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

การเปลี่ยนแปลงการนัดหมายหรือการประชุมหนึ่งๆ

  1. เปิดการนัดหมายหรือการประชุม ถ้าคุณเปิดรายการที่เป็นส่วนหนึ่งของชุดเหตุการณ์ที่เป็นกิจวัตร ในกล่องโต้ตอบ เปิดรายการที่เป็นกิจวัตร ให้คลิก เปิดเหตุการณ์นี้ แล้วคลิก ตกลง

  2. บนแท็บ การเกิดขึ้นของรายการ ให้เปลี่ยนตัวเลือกที่คุณต้องการ แล้วคลิก บันทึกแล้วปิด หรือถ้าเป็นการประชุม ให้คลิก ส่งการปรับปรุง

เคล็ดลับ: คุณสามารถลากการนัดหมายหรือการประชุมไปยังวันที่อื่นๆ บนปฏิทินได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถแก้ไขเรื่องได้โดยการคลิกที่ข้อความแล้วพิมพ์การเปลี่ยนแปลงของคุณ

ด้านบนของเพจ

การเปลี่ยนแปลงการนัดหมายหรือการประชุมที่เป็นกิจวัตร

  1. เปิดการนัดหมายหรือการประชุม ถ้าคุณเปิดรายการที่เป็นส่วนหนึ่งของชุดเหตุการณ์ที่เป็นกิจวัตร ในกล่องโต้ตอบ เปิดรายการที่เป็นกิจวัตร ให้คลิก เปิดชุดเหตุการณ์ แล้วคลิก ตกลง

  2. บนแท็บ ชุดการนัดหมาย หรือ ลำดับการประชุม ให้เปลี่ยนตัวเลือกตามที่คุณต้องการ

  3. เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงตัวเลือกกิจวัตร บนแท็บ ชุดการนัดหมาย หรือ ลำดับการประชุม ในกลุ่ม ตัวเลือก ให้คลิก กิจวัตร เปลี่ยนแปลงตัวเลือกตามที่คุณต้องการ เช่น เวลา รูปแบบกิจวัตร หรือช่วงของกิจวัตร แล้วคลิก ตกลง

  4. คลิก บันทึกแล้วปิด หรือหากเป็นการประชุม ให้คลิก ส่งการปรับปรุง

ด้านบนของเพจ

การเปลี่ยนแปลงเหตุการณ์

คุณสามารถเปลี่ยนแปลงเหตุการณ์ได้ในลักษณะเดียวกับการนัดหมายหรือการประชุม ยกเว้นในกรณีที่คุณมีเหตุการณ์ตลอดทั้งวัน เช่น งานสัมมนา เป็นต้น โดยค่าเริ่มต้น เหตุการณ์ตลอดวันจะนับจากเที่ยงคืนถึงเที่ยงคืน อย่างไรก็ตาม เวลาดังกล่าวจะไม่ปรากฏขึ้นบนปฏิทินของคุณเป็นไม่ว่าง

เมื่อต้องการบล็อกเวลาของเหตุการณ์ในปฏิทินของคุณ ให้ทำดังต่อไปนี้

  1. เปิดเหตุการณ์ในปฏิทินของคุณ

  2. ล้างกล่องกาเครื่องหมายที่ ตลอดทั้งวัน

  3. ใส่ เวลาเริ่มต้น และ เวลาสิ้นสุด แล้วคลิก บันทึกแล้วปิด

ด้านบนของเพจ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×