การเปลี่ยนการตั้งค่าแถบค่าคลาดเคลื่อน

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อคุณเลือกแถบข้อผิดพลาด เปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่คุณทำให้มีผลกระทบต่อแถบค่าคลาดเคลื่อนในชุดของข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

  1. คลิกชุดข้อมูลที่มีแถบค่าคลาดเคลื่อนที่คุณต้องการเปลี่ยน

  2. บนเมนู รูปแบบ ให้คลิก ชุดข้อมูลที่เลือก

  3. คลิกแท็บ แถบค่าคลาดเคลื่อน Y หรือแท็บ แถบค่าคลาดเคลื่อน X ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดของแถบค่าคลาดเคลื่อนที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

    เมื่อต้องการเลือกแถบค่าคลาดเคลื่อนชนิดอื่น ให้คลิกชนิดที่คุณต้องการภายใต้ แสดง

    เมื่อต้องการเปลี่ยนวิธีที่ใช้เพื่อกำหนดค่าคลาดเคลื่อน ให้เลือกวิธีที่คุณต้องการภายใต้ จำนวนข้อผิดพลาด

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×