การเปลี่ยนการตั้งค่าเส้นแนวโน้ม

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ตั้งค่าเส้นแนวโน้มส่วนใหญ่จะพร้อมใช้งานสำหรับเส้นแนวโน้มการถดถอยเท่านั้น

  1. คลิกเส้นแนวโน้มที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

  2. บนเมนู รูปแบบ ให้คลิก เส้นแนวโน้มที่เลือก

  3. บนแท็บ ตัวเลือก ให้เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

    เมื่อต้องการเปลี่ยนชื่อของเส้นแนวโน้มหรือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ให้พิมพ์ชื่อในกล่อง กำหนดเอง

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×