การเปลี่ยนการตั้งค่าหรือเอาปฏิทินที่ประกาศไปยัง Office Online แล้วออก

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถทำการเปลี่ยนแปลง ยกเลิกการใช้งานร่วมกัน หรือเอาปฏิทินที่คุณได้ประกาศไปยัง Microsoft Office Online แล้วออกได้

คุณต้องการทำสิ่งใด

ทำการเปลี่ยนในปฏิทินของคุณที่ใช้ร่วมกันบน Office Online

ให้สิทธิ์การเข้าถึงปฏิทินที่ประกาศแล้วของคุณ

ยกเลิกการเข้าถึงปฏิทินของคุณบน Office Online

เอาปฏิทินของคุณออกจาก Office Online

ทำการเปลี่ยนในปฏิทินของคุณที่ใช้ร่วมกันบน Office Online

 1. ใน ปฏิทิน ในบานหน้าต่างนำทาง ให้คลิกขวาที่ปฏิทินที่ใช้ร่วมกันซึ่งคุณต้องการเปลี่ยนแปลง

 2. บนเมนูทางลัด ให้ชี้ไปที่ ประกาศไปยังอินเทอร์เน็ต แล้วคลิก ประกาศไปยัง Office Online

 3. ถัดจาก แสดงทุกครั้ง ให้เลือกจำนวนวันที่คุณต้องการให้ใช้ปฏิทินของคุณร่วมกัน

  ปุ่มช่วงวันที่

 4. ถัดจาก รายละเอียด ให้คลิกลูกศรและเลือกปริมาณรายละเอียดที่จะใช้ร่วมกัน ถ้าคุณต้องการ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย แสดงเวลาที่อยู่ในชั่วโมงทำงานของฉันเท่านั้น เพื่อจำกัดรายละเอียดที่ใช้ร่วมกันไว้เฉพาะส่วนที่ใช้สำหรับชั่วโมงทำงานที่คุณระบุใน Microsoft Office Outlook 2007

  รายละเอียดปฏิทิน

 5. ถัดจาก สิทธิ์ ให้เลือกว่าจะให้บุคคลตามที่ระบุเท่านั้นสามารถดูปฏิทิน หรือจะให้บุคคลใดๆ ที่ใช้ Office Online สามารถค้นหาและดูข้อมูลปฏิทินของคุณได้

  • ผู้ใช้ที่ได้รับเชิญเท่านั้นสามารถแสดงปฏิทินนี้     ถ้าคุณคลิกตัวเลือกนี้ ข้อความอีเมลการใช้งานร่วมกันของ Outlook จะเปิดขึ้นหลังจากปฏิทินถูกประกาศไปยัง Office Online แล้ว คุณสามารถส่งข้อความอีเมลการใช้งานร่วมกันถึงแต่ละบุคคลที่คุณต้องการให้การเข้าถึงปฏิทินของคุณ ข้อความการใช้งานร่วมกันจะรวมการเชื่อมโยงไปยังปฏิทินโดยอัตโนมัติและคุณสามารถพิมพ์ข้อความที่คุณต้องการได้

  • ผู้ใดก็ได้สามารถแสดงและค้นหาปฏิทินนี้บน Office Online      ถ้าคุณเลือกตัวเลือกนี้ ผู้ใดก็ตามที่ทราบการเชื่อมโยงไปยังปฏิทินของคุณจะสามารถดูปฏิทินของคุณได้ โดยไม่จำเป็นใช้บัญชีผู้ใช้ของ Windows Live ID เพื่อเข้าสู่ระบบหรือลงชื่อเข้าใช้บริการใดๆ นอกจากนี้ ผู้ใช้ Office Online จะสามารถพบปฏิทินนี้ได้เมื่อทำการค้นหาปฏิทิน

 6. ถ้าคุณกำลังประกาศปฏิทินที่ทุกคนสามารถดูและค้นหาได้ ให้พิมพ์คำอธิบายปฏิทินของคุณในช่อง คำอธิบาย ข้อมูลนี้ช่วยให้ผู้ใช้ Office Online คนอื่นๆ สามารถค้นหาปฏิทินของคุณได้

  โดยค่าเริ่มต้น ปฏิทินนี้จะได้รับการปรับปรุงเป็นระยะๆ การเปลี่ยนแปลงในปฏิทินจะถูกประกาศไปที่ Office Online ในระหว่างการส่ง/รับแบบอัตโนมัติหรือด้วยตนเองในครั้งถัดไป โดยค่าเริ่มต้น จะเว้นช่วงเวลา 30 นาทีระหว่างการส่ง/รับแต่ละครั้งสำหรับกลุ่ม ส่ง/รับ แต่ละกลุ่ม ถ้าคุณเปลี่ยนช่วงเวลาการส่ง/รับอัตโนมัติให้ต่ำกว่า 20 นาที การปรับปรุงปฏิทินไปยัง Office Online จะถูกส่งโดยเว้นช่วงน้อยสุด 20 นาที

  เมื่อต้องการอัปโหลดปฏิทินนี้ จากนั้นไม่ให้การปรับปรุงอีก ให้คลิก ขั้นสูง แล้วคลิก อัปโหลดครั้งเดียว: การปรับปรุงจะไม่ถูกอัปโหลด

 7. คลิก ตกลง

ด้านบนของเพจ

ให้สิทธิ์การเข้าถึงปฏิทินที่ประกาศแล้วของคุณ

หมายเหตุ: ถ้าคุณได้จำกัดว่าใครสามารถดูปฏิทินได้บ้าง ต้องใช้ที่อยู่อีเมลที่เปิดใช้งานเพื่อใช้บริการการใช้งานปฏิทินร่วมกันบน Office Online ทั้งนี้ ไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับการเปิดใช้งาน Windows Live ID กับที่อยู่อีเมลใดๆ

 1. ใน ปฏิทิน ใน บานหน้าต่างนำทาง ให้คลิกขวาปฏิทินที่คุณได้ใช้ร่วมกันบน Office Online และต้องการให้ผู้อื่นเข้ามาดูหรือสมัครใช้งาน

 2. บนเมนูทางลัด ให้ชี้ไปที่ ประกาศไปยังอินเทอร์เน็ต แล้วคลิก ใช้ปฏิทินที่ประกาศแล้วร่วมกัน

 3. ในข้อความอีเมลเชิญให้ใช้งานร่วมกัน ให้ใส่ชื่อบุคคลที่คุณต้องการให้สิทธิ์การเข้าถึง

 4. ในเนื้อหาข้อความ คุณสามารถใส่เนื้อหาใดๆ ก็ตามที่คุณต้องการ

  เมื่อคุณส่งข้อความ การเชื่อมโยงไปยังปฏิทินที่ประกาศแล้วของคุณจะถูกรวมไว้โดยอัตโนมัติ

 5. เมื่อคุณพร้อมส่งข้อความที่ใช้ร่วมกัน ให้คลิก ส่ง

ด้านบนของหน้า

ยกเลิกการเข้าถึงปฏิทินของคุณบน Office Online

คุณสามารถยกเลิกการใช้งานร่วมกันของปฏิทินที่ได้ประกาศไปยัง Office Online แล้วเมื่อใดก็ได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถเลือกที่จะยกเลิกสิทธิ์การเข้าใช้ของบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นการเฉพาะได้ หรือห้ามไม่ให้ดูปฏิทินได้เช่นกัน

 1. ใน ปฏิทิน ใน บานหน้าต่างนำทาง ให้คลิกขวาที่ปฏิทินที่คุณต้องการหยุดการใช้งานร่วมกันบน Office Online

 2. บนเมนูทางลัด ให้ชี้ไปที่ ประกาศไปยังอินเทอร์เน็ต แล้วคลิก หยุดการใช้ร่วมกัน

 3. ในกล่องโต้ตอบ การเอาสิทธิ์ในการใช้ปฏิทินออก ให้เลือกที่อยู่อีเมลของบุคคลที่คุณต้องการยกเลิกการเข้าถึงยังปฏิทินที่ประกาศแล้วของคุณ แล้วคลิก เอาออก

ด้านบนของหน้า

เอาปฏิทินของคุณออกจาก Office Online

คุณสามารถเอาปฏิทินที่คุณได้ประกาศไปยัง Office Online แล้วออกเมื่อใดก็ได้

หมายเหตุ: เมื่อคุณเอาปฏิทินออก จะไม่มีใคร (รวมถึงตัวคุณเอง) สามารถดูปฏิทินบน Office Online ได้ เมื่อต้องการกลับมาใช้ปฏิทินร่วมกันอีก คุณต้องประกาศปฏิทินใหม่อีกครั้ง

 1. ใน ปฏิทิน ในบานหน้าต่างนำทาง ให้คลิกขวาที่ปฏิทินที่คุณต้องการเอาออกจาก Office Online

 2. บนเมนูทางลัด ให้ชี้ไปที่ ประกาศไปยังอินเทอร์เน็ต แล้วคลิก เอาออกจากเซิร์ฟเวอร์

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×