การเปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับตัวดึงข้อมูล RSS

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

หลังจากที่คุณเพิ่มแอตัวดึงข้อมูล RSS คุณไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนการตั้งค่าอื่น ๆ อย่างไรก็ตามMicrosoft Outlook 2010 มีตัวเลือกการกำหนดเองหลาย รวมถึงวิธีที่คุณได้รับรายการ RSS ที่อัปเด ตำแหน่งบันทึกรายการ RSS และดาวน์โหลดสิ่งที่แนบมาหรือไม่

คุณต้องการทำอะไร

ตรวจทาน หรือเปลี่ยนความถี่ดาวน์โหลดรายการ

เปลี่ยนตำแหน่งที่ตัวดึงข้อมูล RSS จะถูกบันทึก

เปลี่ยนชื่อที่แสดงตัวดึงข้อมูล RSS

ดาวน์โหลดบทความการเชื่อมโยงเป็นสิ่งที่แนบมา

ดาวน์โหลดสิ่งที่แนบมาโดยอัตโนมัติ

ตรวจทานหรือเปลี่ยนความถี่ในการดาวน์โหลดรายการ

เมื่อคุณสมัครใช้งานตัวดึงข้อมูล RSS แล้ว Outlook จะคอยตรวจสอบเพื่อหาการประกาศที่มีการปรับปรุงเป็นระยะๆ

ผู้ประกาศตัวดึงข้อมูล RSS สามารถระบุความถี่สูงสุดซึ่งควรเกิดขึ้นการตรวจหารายการบัญชีใหม่ ขีดจำกัดเหล่านี้ช่วยจัดการนดีมานด์บนเซิร์ฟเวอร์ ตัวอย่างเช่น ตัวดึงข้อมูล RSS อาจมีความถี่ในการสำรวจสูงสุดของ 60 นาทีนั่นคือนี้หมายความว่าไม่ต้องตรวจสอบหาโปรแกรมอัปเดมากกว่าหนึ่งครั้งต่อชั่วโมงได้

สิ่งสำคัญ: ผู้ประกาศบางเคร่งครัดการบังคับให้มีขีดจำกัดเหล่านี้ ถ้าคุณเลือกสำหรับการปรับปรุงมากกว่าระบุขีดจำกัด publisher ตัวดึงข้อมูล RSS สามารถชั่วคราว หรือถาวรบล็อก access ของคุณ ใช่ Microsoft และ Outlook สามารถช่วยคุณถ้าเป็นการชั่วคราว หรือห้ามผู้ประกาศตัวดึงข้อมูล RSS ของคุณเข้าถึง

เมื่อต้องการตรวจสอบว่าผู้ประกาศ RSS ได้ระบุขีดจำกัดเวลาหรือไม่ ให้ทำดังนี้

 1. คลิกแท็บ ไฟล์

 2. คลิก การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้แล้วคลิก การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้

  การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ในมุมมอง Backstage

 3. บนแท็บ ตัวดึงข้อมูล RSS ให้คลิกตัวดึงข้อมูล แล้วคลิก เปลี่ยน

  ในส่วน การจำกัดการปรับปรุง จะแสดงเวลา ข้อจำกัดของผู้ให้บริการปัจจุบัน

  ภาพหน้าจอการจำกัดการปรับปรุง

  เราขอแนะนำว่าคุณไม่ควรล้างกล่องกาเครื่องหมาย การจำกัดการปรับปรุง เพราะการตั้งค่านี้จะช่วยป้องกันไม่ให้คุณถูกห้ามใช้งานจากตัวเผยแพร่เนื้อหาอันเนื่องมาจากการตรวจหารายการปรับปรุงบ่อยเกินไป

ถ้าไม่มีการกำหนดค่าโดยตัวดึงข้อมูล RSS ของคุณ การตั้งค่า ส่ง/รับ สำหรับตัวดึงข้อมูล RSS จะถูกนำมาใช้ เมื่อต้องการตรวจสอบหรือเปลี่ยนการตั้งค่านี้ ให้ทำดังนี้

 1. บนแท็บ ส่ง/รับ ในกลุ่ม ส่งและรับ ให้คลิก กลุ่ม ส่ง/รับ

 2. คลิก กำหนดกลุ่ม ส่ง/รับ

 3. ภายใต้ ชื่อกลุ่ม ให้เลือกกลุ่มที่มีบัญชีที่ชื่อ RSS

  ตามค่าเริ่มต้น RSS จะอยู่ใน บัญชีทั้งหมด ถ้าคุณไม่แน่ใจว่า RSS อยู่ในกลุ่มใด ให้เลือกชื่อกลุ่ม แล้วคลิก แก้ไข ให้ทำซ้ำจนกว่าคุณจะพบกลุ่มที่มี RSS ตามที่แสดงในภาพประกอบต่อไปนี้

  การตั้งค่า ส่ง/รับ

 4. ภายใต้การตั้งค่าสำหรับกลุ่ม "บัญชีทั้งหมด" ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายกำหนดการการส่ง/รับโดยอัตโนมัติทุก ๆ n นาที

  กลุ่ม ส่ง/รับ

 5. พิมพ์ค่าไม่เกิน 1440 ลงในกล่องข้อความ

  หมายเหตุ: ถ้าคุณระบุช่วงเวลาที่ใช้บ่อยมากเกินขีดจำกัดการตั้งค่า โดยผู้เผยแพร่ Outlook ใช้การตั้งค่าของ publisher ซึ่งช่วยป้องกันไม่ให้ ban จากผู้ประกาศเนื้อหาได้เนื่องจากไม่ขีดจำกัด

 6. คลิก ปิด

ด้านบนของหน้า

เปลี่ยนตำแหน่งที่ใช้ในการบันทึกตัวดึงข้อมูล RSS

ในกรณีส่วนใหญ่ คุณไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนตำแหน่งที่ใช้ในการบันทึกตัวดึงข้อมูล RSS อย่างไรก็ตาม คุณอาจต้องเปลี่ยนตำแหน่งที่ตั้งเมื่อคุณใช้บัญชีผู้ใช้ Microsoft Exchange Server และองค์กรของคุณมีที่เก็บข้อมูลขนาดเล็กที่จำกัดจำนวนข้อมูล ที่คุณสามารถเก็บไว้บนเซิร์ฟเวอร์ การบันทึกตัวดึงข้อมูล RSS ไปยังแฟ้มข้อมูล Outlook (.pst) บนคอมพิวเตอร์ของคุณจะทำให้เนื้อหาตัวดึงข้อมูล RSS ของคุณไม่ต้องใช้การจัดสรรพื้นที่ว่างบนเซิร์ฟเวอร์ของคุณ

ถ้าคุณตัดสินใจที่จะเก็บตัวดึงข้อมูล RSS ไว้ในแฟ้มข้อมูล Outlook (.pst) คุณจะสามารถเข้าถึงรายการต่างๆ ได้เฉพาะบนคอมพิวเตอร์ที่มีแฟ้ม .pst อยู่เท่านั้น

ตัวดึงข้อมูล RSS ที่บันทึกรายการลงในโฟลเดอร์ซึ่งอยู่ภายในกล่องจดหมาย Exchange ของคุณจะสามารถใช้งานได้จากคอมพิวเตอร์เครื่องใดก็ได้ที่เชื่อมต่อกับบัญชีผู้ใช้ Exchange ของคุณ รวมถึงเมื่อคุณเชื่อมต่อกับบัญชีผู้ใช้ Exchange ของคุณโดยใช้ Outlook Anywhere หรือจาก Outlook Web Access ด้วย

 1. คลิกแท็บ ไฟล์

 2. คลิก การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้แล้วคลิก การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้

  การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ในมุมมอง Backstage

 3. บนแท็บ ตัวดึงข้อมูล RSS ให้คลิกตัวดึงข้อมูล RSS แล้วคลิก เปลี่ยนโฟลเดอร์

 4. ภายใต้ เลือกโฟลเดอร์ ให้เลือกตำแหน่งการนำส่งตัวดึงข้อมูล RSS ใหม่หรือสร้างโฟลเดอร์ โดยคลิกที่ สร้างโฟลเดอร์

 5. คลิก ตกลง เพื่อกลับไปยังกล่องโต้ตอบ การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้

ด้านบนของหน้า

เปลี่ยนชื่อที่ใช้แสดงของตัวดึงข้อมูล RSS

ตัวดึงข้อมูล RSS แต่ละมีชื่อระบุไว้ โดยผู้ประกาศ RSS คุณสามารถเปลี่ยนชื่อจะปรากฏในบานหน้าต่างนำทาง และตั้งค่าบัญชีผู้ใช้

เปลี่ยนชื่อตัวดึงข้อมูล RSS ในบานหน้าต่างนำทาง

 • คลิกขวาที่โฟลเดอร์ ชี้ไปที่ เปลี่ยนชื่อ พิมพ์ชื่อใหม่ แล้วกด ENTER

เปลี่ยนชื่อตัวดึงข้อมูล RSS ในการตั้งค่าบัญชีผู้ใช้

 1. คลิกแท็บ ไฟล์

 2. คลิก การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้แล้วคลิก การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้

  การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ในมุมมอง Backstage

 3. บนแท็บ ตัวดึงข้อมูล RSS ให้คลิก เปลี่ยน

 4. ในส่วน ทั่วไป ให้พิมพ์ชื่อใหม่ในกล่องข้อความ ชื่อตัวดึงข้อมูล RSS

หมายเหตุ: ถ้าคุณใช้ฟีเจอร์การแชร์ตัวดึงข้อมูล RSS บุคคลเหล่านั้นจะได้รับชื่อตัวดึงข้อมูลของผู้ประกาศ RSS เดิม ไม่ใช่ชื่อที่กำหนดเองที่คุณอาจใช้อยู่

ด้านบนของหน้า

ดาวน์โหลดบทความที่เชื่อมโยงเป็นสิ่งที่แนบ

ตัวดึงข้อมูล RSS จำนวนมากจะใช้ข้อความที่มีสรุปย่อของข้อความที่มีขนาดใหญ่หรือบทความพร้อมด้วยการเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่สมบูรณ์ คุณสามารถกำหนดค่า Outlook ให้ดาวน์โหลดเนื้อหาที่ถูกเชื่อมโยงเป็นสิ่งที่แนบลงในข้อความ RSS โดยอัตโนมัติ

 1. คลิกแท็บ ไฟล์

 2. คลิก การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้แล้วคลิก การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้

  การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ในมุมมอง Backstage

 3. บนแท็บ ตัวดึงข้อมูล RSS ให้คลิก เปลี่ยน

 4. ภายใต้ ดาวน์โหลด ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ดาวน์โหลดบทความเต็มเป็นสิ่งที่แนบมาแบบ .html ไปยังแต่ละรายการ

ด้านบนของหน้า

ดาวน์โหลดสิ่งที่แนบมาโดยอัตโนมัติ

ข้อความ RSS อาจประกอบด้วยสิ่งที่แนบมา โดยค่าเริ่มต้น Outlook จะไม่ดาวน์โหลดสิ่งที่แนบมา ถ้าคุณต้องการให้ดาวน์โหลดสิ่งที่แนบมาโดยอัตโนมัติ ให้ทำดังต่อไปนี้

 1. คลิกแท็บ ไฟล์

 2. คลิก การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้แล้วคลิก การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้

  การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ในมุมมอง Backstage

 3. บนแท็บ ตัวดึงข้อมูล RSS ให้คลิก เปลี่ยน

 4. ภายใต้ ดาวน์โหลด ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ดาวน์โหลดสิ่งที่แนบสำหรับตัวดึงข้อมูล RSS นี้โดยอัตโนมัติ

  หมายเหตุ: 

  • ตามค่าเริ่มต้น Outlook จะบล็อกแฟ้มที่แนบมาที่อาจไม่ปลอดภัย เช่น .bat, .exe, .vbs และ .js ซึ่งอาจมีไวรัส คุณไม่สามารถดูหรือเข้าถึงสิ่งที่แนบมาที่ถูกบล็อกได้ กล่องจดหมายเข้า ของคุณจะแสดงไอคอนรูปคลิปหนีบกระดาษในคอลัมน์ สิ่งที่แนบมา เพื่อแจ้งให้คุณทราบว่าข้อความนี้มีสิ่งที่แนบมา และคุณจะเห็นรายการของแฟ้มที่แนบมาที่ถูกบล็อกในแถบข้อมูลที่ด้านบนของข้อความของคุณ

  • ขอแนะนำว่าก่อนที่จะเปิดสิ่งที่แนบมา คุณควรใช้โปรแกรมป้องกันไวรัสเพื่อสแกนหาไวรัส

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×