ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office

การเปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับตัวดึงข้อมูล RSS

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

Outlook 2013 และ Outlook 2016 รวมตัวเลือกการกำหนดเองตัวดึงข้อมูล RSS เช่นความถี่ในการตรวจหารายการที่อัปเด ที่ตัวดึงข้อมูล RSS จะถูกบันทึก และเลือกว่าจะดาวน์โหลดสิ่งที่แนบมา

คุณต้องการทำสิ่งใด

ตรวจทาน หรือเปลี่ยนความถี่ดาวน์โหลดรายการ

เปลี่ยนตำแหน่งที่ตัวดึงข้อมูล RSS จะถูกบันทึก

เปลี่ยนชื่อที่แสดงตัวดึงข้อมูล RSS

ดาวน์โหลดบทความการเชื่อมโยงเป็นสิ่งที่แนบมา

ดาวน์โหลดสิ่งที่แนบมาโดยอัตโนมัติ

ลบตัวดึงข้อมูล RSS

รีวิวหรือเปลี่ยนความถี่ในการดาวน์โหลดรายการ

เมื่อคุณสมัครใช้งานตัวดึงข้อมูล RSS แล้ว Outlook จะคอยตรวจหาการประกาศที่อัปเดตเป็นระยะ

ผู้ประกาศตัวดึงข้อมูล RSS สามารถระบุความถี่สูงสุดที่ควรตรวจหาการประกาศใหม่ โดยขีดจำกัดดังกล่าวจะช่วยจัดการความต้องการในการใช้เซิร์ฟเวอร์ ตัวอย่างเช่นตัวดึงข้อมูล RSS อาจมีความถี่ของการแสดงความคิดเห็นสูงสุด 60 นาที นี่หมายความว่าไม่ต้องค้นหาการอัปเดตหลายครั้งต่อชั่วโมง

สิ่งสำคัญ: ผู้ประกาศบางรายจะบังคับให้ทำตามขีดจำกัดเหล่านี้อย่างเคร่งครัด ถ้าคุณตรวจสอบเพื่อหาการอัปเดตบ่อยครั้งกว่าขีดจำกัดที่ระบุไว้ ผู้ประกาศตัวดึงข้อมูล RSS อาจจะบล็อกการเข้าถึงของคุณโดยชั่วคราวหรือถาวร ทั้ง Microsoft และ Outlook จะไม่สามารถช่วยคุณได้ในกรณีที่การเข้าถึงของคุณถูกหยุดหรือถูกห้ามใช้งานโดยผู้ประกาศตัวดึงข้อมูล RSS

เมื่อต้องการตรวจสอบว่าผู้ประกาศ RSS ได้ระบุขีดจำกัดเวลาหรือไม่ ให้ทำดังนี้

 1. คลิกแท็บ ไฟล์

 2. คลิก การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ แล้วคลิก การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้

  การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ในมุมมอง Backstage

 3. บนแท็บ ตัวดึงข้อมูล RSS ให้คลิกตัวดึงข้อมูล แล้วคลิก เปลี่ยน

  ในส่วน การจำกัดการอัปเดต จะแสดงเวลา ข้อจำกัดของผู้ให้บริการปัจจุบัน

  การตั้งค่าการจำกัดการอัปเดตตัวดึงข้อมูล RSS

  เราขอแนะนำว่าคุณไม่ควรล้างกล่องกาเครื่องหมาย การจำกัดการอัปเดต การตั้งค่านี้ช่วยป้องกันไม่ให้คุณถูกห้ามใช้งานจากผู้ประกาศเนื้อหาอันเนื่องมาจากการตรวจหาการอัปเดตบ่อยเกินไป

ถ้าไม่มีการกำหนดค่าโดยตัวดึงข้อมูล RSS ของคุณการตั้งค่า ส่ง/รับ สำหรับตัวดึงข้อมูล RSS จะถูกนำมาใช้ เมื่อต้องการตรวจสอบหรือเปลี่ยนการตั้งค่านี้ ให้ทำดังนี้

 1. คลิก ส่ง/รับ

 2. ในกลุ่ม ส่งและรับ ให้คลิก กลุ่ม ส่ง/รับ

 3. คลิก กำหนดกลุ่มส่ง/รับ

คีย์ลัด    เมื่อต้องการเปิดกล่องโต้ตอบ กลุ่มส่ง/รับ ให้กด Ctrl+Alt+S

 1. ภายใต้ ชื่อกลุ่ม ให้เลือกกลุ่มที่มีบัญชีที่ชื่อ RSS

  ตามค่าเริ่มต้น RSS จะอยู่ใน บัญชีทั้งหมด ถ้าคุณไม่แน่ใจว่า RSS อยู่ในกลุ่มใด ให้เลือกชื่อกลุ่ม แล้วคลิก แก้ไข ให้ทำซ้ำจนกว่าคุณจะพบกลุ่มที่มี RSS ตามที่แสดงในภาพประกอบต่อไปนี้

  RSS ในกลุ่มส่ง/รับ

 2. ภายใต้การตั้งค่าสำหรับกลุ่ม "บัญชีทั้งหมด" เลือกกล่องกาเครื่องหมายกำหนดการการส่ง/รับโดยอัตโนมัติทุก ๆ n นาที

  ตัวเลือกตัวดึงข้อมูล RSS

 3. พิมพ์ค่าไม่เกิน 1440 ลงในกล่องข้อความ

  หมายเหตุ: ถ้าคุณระบุช่วงเวลาที่ถี่กว่าขีดจำกัดที่กำหนดโดยผู้ประกาศ Outlook จะใช้การตั้งค่าของผู้ประกาศ ซึ่งจะช่วยป้องกันไม่ให้การห้ามใช้งานจากผู้ประกาศเนื้อหาเนื่องจากการละเลยขีดจำกัด

 4. คลิก ปิด

ด้านบนของหน้า

เปลี่ยนตำแหน่งที่ใช้ในการบันทึกตัวดึงข้อมูล RSS

ในกรณีส่วนใหญ่ คุณไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนตำแหน่งการบันทึกตัวดึงข้อมูล RSS อย่างไรก็ตาม คุณอาจต้องเปลี่ยนตำแหน่งที่ตั้งเมื่อคุณใช้บัญชีผู้ใช้ Microsoft Exchange Server และกล่องจดหมายของคุณมีขีดจำกัดการเก็บขนาดเล็ก โดยการบันทึกตัวดึงข้อมูล RSS ไปยังไฟล์ข้อมูล Outlook (.pst) บนคอมพิวเตอร์ของคุณจะทำให้เนื้อหาตัวดึงข้อมูล RSS ของคุณไม่ต้องใช้การจัดสรรพื้นที่ว่างบนเซิร์ฟเวอร์ของคุณ

ถ้าคุณตัดสินใจเก็บตัวดึงข้อมูล RSS ไว้ในไฟล์ข้อมูล Outlook (.pst) คุณจะสามารถเข้าถึงรายการต่างๆ ได้เฉพาะบนคอมพิวเตอร์ที่มีไฟล์นั้นอยู่เท่านั้น

ตัวดึงข้อมูล RSS ที่บันทึกรายการลงในโฟลเดอร์ที่อยู่ในกล่องจดหมาย Exchange ของคุณจะพร้อมใช้งานได้จากคอมพิวเตอร์เครื่องใดก็ตามที่มี Outlook และเชื่อมต่อกับบัญชีผู้ใช้ Exchange ของคุณ ซึ่งรวมถึงถ้าคุณเชื่อมต่อกับบัญชีผู้ใช้ Exchange ของคุณโดยใช้ Outlook Anywhere หรือจาก Outlook Web App

 1. คลิกแท็บ ไฟล์

 2. คลิก การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ แล้วคลิก การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้

  การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ในมุมมอง Backstage

 3. บนแท็บตัวดึงข้อมูล RSS คลิกตัวดึงข้อมูล RSS แล้ว คลิ กเปลี่ยนโฟลเดอร์

 4. ภายใต้ เลือกโฟลเดอร์ ให้เลือกตำแหน่งการนำส่งตัวดึงข้อมูล RSS ใหม่หรือสร้างโฟลเดอร์ โดยคลิกที่ โฟลเดอร์ใหม่

 5. คลิก ตกลง เพื่อกลับไปยังกล่องโต้ตอบ การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้

ด้านบนของหน้า

เปลี่ยนชื่อที่ใช้แสดงของตัวดึงข้อมูล RSS

แต่ละตัวดึงข้อมูล RSS จะมีชื่อที่ระบุโดยผู้ประกาศ RSS คุณสามารถเปลี่ยนชื่อตามที่ปรากฏใน บานหน้าต่างนำทาง และ การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ ได้

เปลี่ยนชื่อตัวดึงข้อมูล RSS ในบานหน้าต่างนำทาง

 • คลิกขวาที่โฟลเดอร์ ชี้ไปที่ เปลี่ยนชื่อ พิมพ์ชื่อใหม่ แล้วกด ENTER

เปลี่ยนชื่อตัวดึงข้อมูล RSS ในการตั้งค่าบัญชีผู้ใช้

 1. คลิกแท็บ ไฟล์

 2. คลิก การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ แล้วคลิก การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้

  การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ในมุมมอง Backstage

 3. บนแท็บ ตัวดึงข้อมูล RSS ให้คลิก เปลี่ยน

 4. ในส่วนทั่วไป พิมพ์ชื่อใหม่ในกล่องข้อความชื่อตัวดึงข้อมูล

หมายเหตุ: ถ้าคุณใช้ฟีเจอร์การแชร์ตัวดึงข้อมูล RSS บุคคลเหล่านั้นจะได้รับชื่อตัวดึงข้อมูลของผู้ประกาศ RSS เดิม ไม่ใช่ชื่อที่กำหนดเองที่คุณอาจใช้อยู่

ด้านบนของหน้า

ดาวน์โหลดบทความที่ลิงก์กันเป็นสิ่งที่แนบมา

ตัวดึงข้อมูล RSS มากมายใช้ข้อความที่มีสรุปย่อของข้อความที่มีขนาดใหญ่หรือบทความที่มีลิงก์ไปยังเนื้อหาที่สมบูรณ์ คุณสามารถกำหนดค่า Outlook ให้ดาวน์โหลดเนื้อหาที่ถูกลิงก์เป็นสิ่งที่แนบมาลงในข้อความ RSS โดยอัตโนมัติ

 1. คลิกแท็บ ไฟล์

 2. คลิก การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ แล้วคลิก การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้

  การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ในมุมมอง Backstage

 3. บนแท็บ ตัวดึงข้อมูล RSS ให้คลิก เปลี่ยน

 4. ภายใต้ ดาวน์โหลด ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ดาวน์โหลดบทความเต็มเป็นสิ่งที่แนบมาแบบ .html ไปยังแต่ละรายการ

ด้านบนของหน้า

ดาวน์โหลดสิ่งที่แนบมาโดยอัตโนมัติ

ข้อความ RSS อาจประกอบด้วยสิ่งที่แนบมา ตามค่าเริ่มต้น สิ่งที่แนบมาจะไม่ดาวน์โหลดโดย Outlook ถ้าคุณต้องการให้ดาวน์โหลดสิ่งที่แนบมาโดยอัตโนมัติ ให้ทำดังต่อไปนี้

 1. คลิกแท็บ ไฟล์

 2. คลิก การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ แล้วคลิก การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้

  การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ในมุมมอง Backstage

 3. บนแท็บ ตัวดึงข้อมูล RSS ให้คลิก เปลี่ยน

 4. ภายใต้ ดาวน์โหลด ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ดาวน์โหลดสิ่งที่แนบมาสำหรับตัวดึงข้อมูลนี้โดยอัตโนมัติ

  หมายเหตุ: 

  • ตามค่าเริ่มต้น Outlook จะบล็อกไฟล์ที่แนบมาที่อาจไม่ปลอดภัย เช่น .bat, .exe, .vbs และ .js ซึ่งอาจมีไวรัสได้ คุณไม่สามารถดูหรือเข้าถึงสิ่งที่แนบมาที่ถูกบล็อกได้ ไอคอนรูปคลิปหนีบกระดาษในคอลัมน์ สิ่งที่แนบมา ทำให้คุณทราบว่ามีเอกสารแนบมาในข้อความด้วย ไฟล์ที่แนบมาที่ถูกบล็อกจะถูกแสดงรายการอยู่ในแถบข้อมูลที่อยู่ด้านบนของข้อความของคุณ

  • ขอแนะนำว่าก่อนเปิดสิ่งที่แนบมา คุณควรสแกนหาไวรัสโดยใช้ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสก่อน

ด้านบนของหน้า

ลบตัวดึงข้อมูล RSS

เมื่อต้องการลบตัวดึงข้อมูล RSS จาก Outlook คลิกขวาที่โฟลเดอร์สำหรับตัวดึงข้อมูล RSS แล้วเลือกลบโฟลเดอร์

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×