การเปลี่ยนการตั้งค่าการวินิจฉัย Office

เมื่อตั้งค่า Microsoft Office คุณสามารถให้สิทธิ์ Microsoft Office ในการดาวน์โหลดไฟล์ซึ่งจะช่วยให้ Microsoft สามารถวินิจฉัยปัญหาของระบบได้ คุณสามารถเปิดหรือปิดใช้งานการตั้งค่านี้ได้ทุกเมื่อในศูนย์ความเชื่อถือของโปรแกรม Microsoft Office ใดๆ จากนั้นการเปลี่ยนแปลงนี้จะถูกนำไปใช้กับโปรแกรม Office ทั้งหมด

  1. คลิกแท็บ ไฟล์

  2. คลิก ตัวเลือก

  3. คลิก ศูนย์ความเชื่อถือ คลิก การตั้งค่าศูนย์ความช่วยถือ แล้วคลิก ตัวเลือกความเป็นส่วนตัว

  4. เลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมาย ดาวน์โหลดไฟล์เป็นระยะๆ ซึ่งจะช่วยระบุปัญหาของระบบ

  5. ถ้าคุณเปิดใช้งานตัวเลือกนี้ ให้รอประมาณหนึ่งสัปดาห์จึงจะมีการดาวน์โหลดไฟล์

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×