การเปลี่ยนการตั้งค่าการวินิจฉัย Office

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อตั้งค่า Microsoft Office คุณสามารถให้สิทธิ์ Microsoft Office ในการดาวน์โหลดไฟล์ซึ่งจะช่วยให้ Microsoft สามารถวินิจฉัยปัญหาของระบบได้ คุณสามารถเปิดหรือปิดใช้งานการตั้งค่านี้ได้ทุกเมื่อในศูนย์ความเชื่อถือของโปรแกรม Microsoft Office ใดๆ จากนั้นการเปลี่ยนแปลงนี้จะถูกนำไปใช้กับโปรแกรม Office ทั้งหมด

  1. คลิกแท็บ ไฟล์

  2. คลิก ตัวเลือก

  3. คลิก ศูนย์ความเชื่อถือ คลิก การตั้งค่าศูนย์ความช่วยถือ แล้วคลิก ตัวเลือกความเป็นส่วนตัว

  4. เลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมาย ดาวน์โหลดไฟล์เป็นระยะๆ ซึ่งจะช่วยระบุปัญหาของระบบ

  5. ถ้าคุณเปิดใช้งานตัวเลือกนี้ ให้รอประมาณหนึ่งสัปดาห์จึงจะมีการดาวน์โหลดไฟล์

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×