ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office

การเปลี่ยนการจัดรูปแบบสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือลำดับเลข

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงการจัดรูปแบบสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือลำดับเลขในรายการ ให้คลิกสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือลำดับเลขใดๆ เพื่อเลือกสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือลำดับเลขทั้งหมดที่อยู่ในรายการ ถ้าคุณเลือกข้อความ การจัดรูปแบบของทั้งข้อความและสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือลำดับเลขจะมีการเปลี่ยนแปลง

เลือกรูปแบบสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือลำดับเลขใหม่

 1. คลิกสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือตัวเลขในรายการที่คุณต้องการจะเปลี่ยน

  ในรายการหลายระดับ คุณสามารถเปลี่ยนการจัดรูปแบบหนึ่งระดับในหนึ่งครั้งโดยการคลิกสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหนึ่งสัญลักษณ์หรือลำดับเลขหนึ่งลำดับที่ระดับนั้นในรายการ

 2. บนแท็บหน้าแรก ภายใต้ย่อหน้า คลิกลูกศรอยู่ถัดจากแสดงหัวข้อย่อย หรือลำดับเลข

  Ribbon ย่อหน้าสำหรับโทรทั่วโลก ด้วยสัญลักษณ์ที่ถูกเน้น

 3. คลิกรูปแบบรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือลำดับเลขที่คุณต้องการใน ไลบรารีสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย หรือ ไลบรารีลำดับเลข

  Chosing สไตล์สัญลักษณ์แสดงหัวข้อใหม่

กำหนดตัวอักขระของสัญลักษณ์แสดงหัวข้อใหม่ ฟอนต์ หรือรูปภาพ

สัญลักษณ์ที่แสดงอยู่ในไลบรารีสัญลักษณ์แสดงหัวข้อคือ ชุดย่อยของไลบรารีฟอนต์ Word นั่นหมายความว่า คุณสามารถเลือกอักขระที่แตกต่างกันสำหรับสัญลักษณ์แสดงหัวข้อของคุณ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเปลี่ยนสัญลักษณ์แสดงหัวข้อของจุดการลูกศรหรือแม้แต่บางสิ่งบางอย่างเช่นอักขระยูโรหรือดอลลาร์ คุณยังสามารถใช้รูปใดพบผ่าน ทางอินเทอร์เน็ต หรือ บนคอมพิวเตอร์ของคุณ

 1. คลิกสัญลักษณ์แสดงหัวข้ออยู่ในรายการเพื่อเลือกสัญลักษณ์แสดงหัวข้อทั้งหมด

  รายการที่เลือกไว้

 2. คลิกลูกศรถัดจากไอคอนสัญลักษณ์แสดงหัวข้อ รูปปุ่มสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

 3. ที่ด้านล่างของ pop ค่าแผง คลิกกำหนดสัญลักษณ์ใหม่

  สัญลักษณ์แสดงหัวข้อแบบดรอปดาวน์กับ highlihted กำหนดหัวข้อย่อยใหม่
 4. ในบานหน้าต่างกำหนดหัวข้อย่อยใหม่ เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการเปลี่ยน หรือเพิ่มอักขระคลิกสัญลักษณ์ จากไลบรารีสัญลักษณ์ อักขระที่เลือก แล้วคลิกตกลง

   เมื่อต้องการเปลี่ยนแอตทริบิวต์ของฟอนต์หลังจากเลือกอักขระใหม่ คลิกฟอนต์ เปลี่ยนสไตล์ ขนาด และฟอนต์ นั้นแล้ว คลิกตกลง

   กำหนดหน้าจอสัญลักษณ์แสดงหัวข้อใหม่ ด้วยลูกศร
  • เมื่อต้องการเพิ่มรูปภาพ คลิกรูปภาพ ในหน้าต่างการแทรกรูปภาพ คลิกจากไฟล์ สำหรับรูปบนคอมพิวเตอร์ของคุณ หรือBing Image Search เพื่อค้นหารูปภาพแบบออนไลน์

   เลือกรูปภาพคุณต้องการใช้จากคอมพิวเตอร์ของคุณ หรือ Bing ค้นหา แล้ว คลิ กเปิด หรือแทรก

   หน้าจอสัญลักษณ์แสดงหัวข้อใหม่กับรูปภาพที่เลือก
 5. ถ้าสัญลักษณ์ใหม่ของคุณดูดีในPreview แล้วคลิกตกลง

เปลี่ยนรูปแบบฟอนต์ สี หรือขนาดสำหรับหัวข้อย่อยหรือลำดับเลขในรายการ

สัญลักษณ์แสดงหัวข้อ และตัวเลขฟอนต์ สี และขนาดทั้งหมดควบคุม โดยแอตทริบิวต์ของฟอนต์ คุณสามารถเปลี่ยนรูปแบบข้อความของสัญลักษณ์หัวข้อย่อยหรือลำดับเลขในรายการโดยไม่เปลี่ยนแปลงข้อความในรายการ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถจัดรูปแบบตัวเลขหรือสัญลักษณ์ ด้วยสีฟอนต์อื่นกว่าข้อความในรายการ

 1. คลิกสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือลำดับเลขในรายการ 

  สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือลำดับเลขทั้งหมดในรายการจะถูกเลือก

  รายการที่เลือกไว้

 2. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม แบบอักษร ให้ทำการเปลี่ยนแปลงตามที่คุณต้องการ

  Ribbon ฟอนต์บนแท็บหน้าแรก

  ตัวอย่างเช่น ให้คลิกลูกศรถัดจาก สีแบบอักษร จากนั้นให้คลิกสีที่คุณต้องการ

คุณสามารถเปลี่ยนระดับของข้อมูลในรายการได้อย่างง่ายดาย

 1. คลิกสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือลำดับเลขที่ได้ย้ายออกจากตำแหน่ง

 2. บนแท็บหน้าแรก ภายใต้ย่อหน้า คลิกลูกศรอยู่ถัดจากแสดงหัวข้อย่อย หรือลำดับเลข

  Ribbon ย่อหน้าสำหรับโทรทั่วโลก ด้วยสัญลักษณ์ที่ถูกเน้น

 3. ชี้ไปที่ เปลี่ยนแปลงระดับรายการ แล้วคลิกระดับที่คุณต้องการ

  เปลี่ยนระดับรายการบนของหัวข้อย่อย หรือ รายการลำดับเลข

 1. คลิกสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือตัวเลขในรายการที่คุณต้องการจะเปลี่ยน

  คุณสามารถเลือกทั้งรายการโดยการคลิกสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือลำดับเลขในรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือรายการลำดับเลขที่รู้จักโดยอัตโนมัติ

 2. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม ย่อหน้า ให้คลิก สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย หรือ ลำดับเลข

  คลิกแสดงหัวข้อย่อยหรือลำดับเลขเพื่อสลับระหว่างสองจุด

  เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงรายการกลับ คลิกสัญลักษณ์ รูปปุ่มสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย หรือลำดับเลข รูปปุ่ม

รายการหลายระดับจะแสดงข้อมูลในรายการที่หลายระดับแทนที่จะเป็นระดับเดียว

เค้าร่างรายการลำดับเลข

 1. ให้คลิกสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือลำดับเลขในรายการที่ระดับที่คุณต้องการเปลี่ยน

  คุณสามารถเลือกข้อมูลในรายการทั้งหมดที่อยู่ที่ระดับนั้นโดยเฉพาะ โดยการคลิกสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือลำดับเลขในรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือรายการลำดับเลขที่รู้จักโดยอัตโนมัติ

  เมื่อต้องการแปลงรายการหลายระดับทั้งหมดเป็นสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือลำดับเลข ให้เลือกทั้งรายการ

 2. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม ย่อหน้า ให้คลิก สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย หรือ ลำดับเลข

  คลิกแสดงหัวข้อย่อยหรือลำดับเลขเพื่อสลับระหว่างสองจุด

  เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงรายการกลับ คลิกสัญลักษณ์ รูปปุ่มสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย หรือลำดับเลข รูปปุ่ม

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

สร้างรายการหัวข้อย่อย หรือลำดับเลข

การเปิดหรือปิดสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือลำดับเลขอัตโนมัติ

กำหนดสัญลักษณ์แสดงหัวข้อใหม่ ตัวเลข และรายการหลายระดับ

การปรับช่องว่างระหว่างรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือลำดับเลขรายการกับข้อความ

เรายินดีรับฟัง!

อัปเดตแล้ว 11 พฤษภาคม 2017 ขอบคุณต่อคำติชมลูกค้า

บทความนี้มีประโยชน์เป็นพิเศษได้อย่างไร ถ้าใช่ โปรดให้เราทราบที่ด้านล่างของหน้านี้ ถ้าไม่ใช่ค่าเดิมประโยชน์เป็นพิเศษ ให้เราทราบสิ่งที่ถูกทำให้สับสน หรือหายไป โปรดใส่Word และคุณกำลังใช้เวอร์ชันระบบปฏิบัติการของคุณ เราจะใช้คำติชมของคุณเพื่อตรวจสอบอีกครั้งข้อเท็จจริง เพิ่มข้อมูล และอัปเดบทความนี้

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×