การเปลี่ยนการจัดรูปแบบตัวเลขของเซลล์แผ่นข้อมูลหรือรายการแผนภูมิ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

  1. การจัดรูปแบบเซลล์ คลิกมุมมองแผ่น Button image ถ้าคุณจำเป็นต้องแสดงแผ่นข้อมูล จากนั้น เลือกเซลล์คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

    ฉันได้อย่างไร

    เมื่อต้องการจัดรูปแบบรายการแผนภูมิ เช่นป้ายชื่อข้อมูลหรือแกน ให้คลิกรายการแผนภูมิที่คุณต้องการเปลี่ยน

    ฉันได้อย่างไร

  2. คลิกปุ่มของการจัดรูปแบบที่คุณต้องการ

    เมื่อต้องการเลือกรูปแบบอื่น ให้คลิก ตัวเลข บนเมนู รูปแบบ

เมื่อต้องการแสดง

ให้คลิก

เครื่องหมายจุลภาคเพื่อคั่นหลักพัน

ลักษณะเครื่องหมายจุลภาค

Button image

สัญลักษณ์สกุลเงิน

ลักษณะสกุลเงิน

Button image

ตัวเลขและเปอร์เซ็นต์เป็น 100

ลักษณะเปอร์เซ็นต์

Button image

ตำแหน่งน้อยลงหลังจากจุดทศนิยม

ลดตำแหน่งทศนิยม

Button image

ตำแหน่งเพิ่มขึ้นหลังจากจุดทศนิยม

เพิ่มตำแหน่งทศนิยม

Button image

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×