การเปลี่ยนกล่องกาเครื่องหมายเป็นกลุ่มของปุ่มตัวเลือก

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถใช้ตัวเลือก เปลี่ยนเป็น ซึ่งปรากฏเมื่อคุณคลิกขวาตัวควบคุมเพื่อแปลงชนิดของตัวควบคุมชนิดหนึ่งเป็นอีกชนิดหนึ่งอย่างรวดเร็ว ตัวอย่างเช่น คุณสามารถแปลงชุดของกล่องกาเครื่องหมายเป็นกลุ่มของปุ่มตัวเลือกได้

คุณสามารถใช้กลุ่มของปุ่มตัวเลือกบนเทมเพลตฟอร์ม Microsoft Office InfoPath เมื่อคุณต้องการให้ผู้ใช้สามารถทำการเลือกเพียงหนึ่งจากชุดจำกัดของตัวเลือก

  1. ในเทมเพลตฟอร์ คลิกหนึ่งกล่องกาเครื่องหมายที่คุณต้องการ แปลง แล้วกด CTRL ค้างไว้ และคลิกแต่ละกล่องกาเครื่องหมายเพิ่มเติมที่คุณต้องการแปลง

  2. บนเมนูแก้ไข ชี้ไปที่เปลี่ยนเป็น แล้ว คลิ กปุ่มตัวเลือก

    ขณะนี้ในกลุ่มของปุ่มตัวเลือกปรากฏในตำแหน่งของกล่องกาเครื่องหมายในแม่แบบของฟอร์ม ปุ่มตัวเลือกแต่ละรายการถูกผูกไว้กับเขตข้อมูลเดียวกันในแหล่งข้อมูล เมื่อผู้ใช้คลิกที่ปุ่มตัวเลือก ค่าที่เกี่ยวข้องกับปุ่มตัวเลือกที่จะเก็บไว้ในเขตข้อมูล

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×