ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office
การเปรียบเทียบชนิดข้อมูล Access และ SQL Server

การเปรียบเทียบชนิดข้อมูล Access และ SQL Server

ตั้งชื่อชนิดข้อมูล Access ให้แตกต่างจากชนิดข้อมูล SQL Server ตัวอย่างเช่น คอลัมน์ SQL Server ของชนิดข้อมูล bit ถูกนำเข้าหรือถูกลิงก์ลงใน Access ด้วยชนิดข้อมูล ใช่/ไม่ใช่ ตารางต่อไปนี้เปรียบเทียบชนิดข้อมูล SQL Server กับ Access

ชนิดข้อมูล SQL Server

ชนิดข้อมูล Access

ขนาดเขตข้อมูล Access

bigint

ตัวเลขขนาดใหญ่

ดู การใช้ชนิดข้อมูลตัวเลขขนาดใหญ่

ไบนารี (ขนาดของเขตข้อมูล)

ไบนารี

เท่ากับขนาดเขตข้อมูล SQL Server

bit

ใช่/ไม่ใช่

char (ขนาดเขตข้อมูล) ที่ขนาดเขตข้อมูลน้อยกว่าหรือเท่ากับ 255

ข้อความ

เท่ากับขนาดเขตข้อมูล SQL Server

char (ขนาดเขตข้อมูล) ที่ขนาดเขตข้อมูลมากกว่า 255

บันทึกช่วยจำ

datetime

Date/Time

ทศนิยม (ความแม่นยำ มาตราส่วน)

หมายเลข

ทศนิยม (ความแม่นยำในการเข้าถึงและคุณสมบัติมาตราส่วนตรงกับความแม่นยำและมาตราส่วนของ SQL Server)

float

หมายเลข

Double

รูปภาพ

วัตถุ OLE

int

หมายเลข

จำนวนเต็มแบบยาว

money

สกุลเงิน

nchar (ขนาดเขตข้อมูล) ที่ขนาดเขตข้อมูลน้อยกว่าหรือเท่ากับ 255

ข้อความ

เท่ากับขนาดเขตข้อมูล SQL Server

nchar (ขนาดเขตข้อมูล) ที่ขนาดเขตข้อมูลมากกว่า 255

บันทึกช่วยจำ

ntext

บันทึกช่วยจำ

ตัวเลข (ความแม่นยำ มาตราส่วน)

หมายเลข

ทศนิยม (ความแม่นยำในการเข้าถึงและคุณสมบัติมาตราส่วนตรงกับความแม่นยำและมาตราส่วนของ SQL Server)

nvarchar (ขนาดเขตข้อมูล) ที่ขนาดเขตข้อมูลน้อยกว่าหรือเท่ากับ 255

ข้อความ

เท่ากับขนาดเขตข้อมูล SQL Server

nvarchar (ขนาดเขตข้อมูล) ที่ขนาดเขตข้อมูลมากกว่า 255

บันทึกช่วยจำ

nvarchar(MAX)

บันทึกช่วยจำ

real

หมายเลข

Single

smalldatetime

วันที่/เวลา

smallint

หมายเลข

จำนวนเต็ม

smallmoney

สกุลเงิน

sql_variant

ข้อความ

๒๕๕

ข้อความ

บันทึกช่วยจำ

timestamp

ไบนารี

8

tinyint

หมายเลข

ไบต์

uniqueidentifier

หมายเลข

ID การจำลองแบบ

varbinary

ไบนารี

เท่ากับขนาดเขตข้อมูล SQL Server

varbinary (MAX)

วัตถุ OLE

varchar (ขนาดเขตข้อมูล) ที่ขนาดเขตข้อมูลน้อยกว่าหรือเท่ากับ 255

ข้อความ

เท่ากับขนาดเขตข้อมูลของ SQL Server

varchar (ขนาดเขตข้อมูล) ที่ขนาดเขตข้อมูลมากกว่า 255

บันทึกช่วยจำ

varchar(MAX)

บันทึกช่วยจำ

xml

บันทึกช่วยจำ

หมายเหตุ:  หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณสามารถแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลมีประโยชน์หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้คุณใช้อ้างอิง

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×