Office

การเน้นใน Power View

การเน้นเป็นวิธีตรวจสอบเซตย่อยของข้อมูลของผมขณะที่ยังสามารถมองเห็นเซตข้อมูลทั้งหมดได้ ข้อมูลที่เลือกจะถูกเน้น ส่วนข้อมูลที่ไม่ได้เลือกก็จะเป็นสีจางๆ เพียงเลือกจุดข้อมูลที่แสดงการเชื่อมต่อ (หรือขาดการเชื่อมต่อ) กับข้อมูลที่เหลือ

เนื่องจาก Metadata ใน ตัวแบบข้อมูล ต้นแบบ Power View จะใช้ความสัมพันธ์ระหว่างตารางและเขตข้อมูลที่แตกต่างกันในตัวแบบข้อมูลเพื่อสร้างรายการบนแผ่นงานที่ถูกเน้น

การเน้นจะไม่ถูกบันทึกลงในรายงาน เมื่อคุณบันทึกเวิร์กบุ๊กของคุณแล้วเปิดขึ้นใหม่อีกครั้ง สิ่งต่างๆ ที่คุณเคยเน้นไว้จะถูกล้างออกทั้งหมด

เบราว์เซอร์ของคุณไม่สนับสนุนวิดีโอ ติดตั้ง Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player หรือ Internet Explorer 9

การเน้นกับการกรอง

การเน้นต่างจากการกรองตรงที่การเน้นจะเน้นสิ่งที่อยู่ในมุมมอง ในทางกลับกัน การกรองจะเอาข้อมูลออก แต่การเน้นจะถูกรวมเข้ากับการกรอง การเน้นมักจะเป็นผลลัพธ์ของการกรองแบบไขว้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับชนิดของการแสดงภาพในแหล่งข้อมูล (ทำการเน้นหรือการกรอง) และการแสดงภาพชนิดใดเป็นเป้าหมาย (สิ่งที่ถูกเน้นหรือถูกกรอง) การแสดงภาพเป้าหมายจะถูกกรองหรือเน้นเอาไว้ ถ้ามีการเน้น ซึ่งบางครั้งเรียกว่า 1 การเน้นแบบไขว้

การกรองใน Power View

เพิ่มการเน้น

ในแผ่นงาน Power View ที่มีหนึ่งแผนภูมิ และมีแผนภูมิหรือแผนที่อื่นๆ อย่างน้อยหนึ่งรายการ ให้เลือกแท่งหรือชิ้นส่วนในแผนภูมิอย่างน้อยหนึ่งรายการ

ใช้ Ctrl + แล้วคลิกเพื่อเลือกค่าหลายค่า เมื่อต้องการล้างการเน้น ให้คลิกในการแสดงภาพ โดยไม่ต้องคลิกที่ค่า

ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณเลือกแท่งในแผนภูมิ (กรองแบบไขว้) แผนภูมิและแผนที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องบนแผ่นงานนั้นจะถูกเน้น

  • ในแผ่นงานนี้ การเลือกค่าหลายค่าในแผนภูมิแท่งจะเน้นแผนภูมิคอลัมน์ แผนภูมิวงกลม และแผนที่

  • ในกรณีที่การเน้นไม่สามารถนำไปใช้กับคอลัมน์ทั้งหมดหรือชิ้นส่วนในแผนภูมิได้ ค่าก่อนหน้านี้ก็ยังคงแสดงเป็นสีซีดอยู่ คุณจึงสามารถมองเห็นภาพทั้งหมดได้ ไม่ใช่เฉพาะค่าที่เกิดจากการเน้นเท่านั้น

  • แม้แต่คอลัมน์ที่ไม่ได้มีการเน้นก็จะแสดงให้เห็นด้วย ซึ่งทำให้เห็นว่ารายการที่ถูกเลือกมาจากการแสดงภาพอื่นๆ นั้นจะไม่แสดงอยู่ในแผนภูมิ

    การเน้นใน Power View

การเน้นแผนภูมิที่มีการรวมค่าเฉลี่ย

เมื่อคุณมีการแสดงภาพที่แสดงค่าเฉลี่ย ในบางครั้งการเลือกที่ถูกเน้นเอาไว้จะสูงกว่าค่าเฉลี่ย แผนภูมิคอลัมน์นี้แสดงค่าเฉลี่ยของพื้นที่ประเทศ/ภูมิภาคที่เข้าร่วมตามปี พื้นที่ของสหรัฐอเมริกานั้นใหญ่กว่าค่าเฉลี่ย ดังนั้น เมื่อคุณคลิก USA แถบที่เน้นจะแคบลง ซึ่งคุณยังสามารถมองเห็นแถบผลรวมสีซีดได้

การเน้นค่าเฉลี่ยใน Power View

ดูเพิ่มเติม

การกรองและการเน้นใน Power View

Power View: สำรวจ แสดงภาพ และนำเสนอข้อมูลของคุณ

วิดีโอ Power View และ Power Pivot

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×