การเน้นเซลล์

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

Excel ต่างจากโปรแกรม Microsoft Office อื่นๆ เช่น Word โดยจะไม่มีปุ่มที่คุณสามารถใช้เพื่อเน้นข้อมูลในเซลล์ทั้งหมดหรือบางส่วนได้

อย่างไรก็ตาม คุณสามารถเลียนแบบการเน้นบนเซลล์ในเวิร์กชีตได้โดยการเติมสีเน้นให้กับเซลล์ สำหรับวิธีที่รวดเร็วในการเลียนแบบการเน้น คุณสามารถสร้างลักษณะเซลล์แบบกำหนดเองที่คุณสามารถนำไปใช้เพื่อเติมสีเน้นให้กับเซลล์ได้ หลังจากที่คุณนำลักษณะเซลล์นั้นไปใช้เพื่อเน้นเซลล์ คุณจะสามารถคัดลอกการเน้นนั้นไปยังเซลล์อื่นๆ ได้โดยใช้ ตัวคัดวางรูปแบบ

ถ้าคุณต้องการทำให้ข้อมูลบางส่วนในเซลล์ดูโดดเด่น คุณสามารถแสดงข้อมูลนั้นด้วยสีแบบอักษรหรือรูปแบบที่ต่างออกไป

คุณต้องการทำสิ่งใด

สร้างลักษณะเซลล์เพื่อเน้นเซลล์

ใช้ตัวคัดวางรูปแบบเพื่อเน้นเซลล์อื่น

แสดงบางข้อมูลด้วยสีหรือรูปแบบที่ต่างออกไป

สร้างลักษณะเซลล์เพื่อเน้นเซลล์

 1. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม ลักษณะ คลิก ลักษณะเซลล์

  รูป Ribbon ของ Excel

  เคล็ดลับ: ถ้าคุณไม่เห็นปุ่ม ลักษณะเซลล์ ในกลุ่ม ลักษณะ ให้คลิกปุ่ม เพิ่มเติม รูปปุ่ม ถัดจากกล่องลักษณะเซลล์

 2. คลิก สร้างลักษณะของเซลล์ใหม่

 3. ในกล่อง ชื่อลักษณะ ให้พิมพ์ชื่อที่เหมาะสมสำหรับลักษณะของเซลล์ใหม่

  เคล็ดลับ: ตัวอย่างเช่น พิมพ์ การเน้น

 4. คลิก รูปแบบ

 5. ในกล่องโต้ตอบ การจัดรูปแบบเซลล์ บนแท็บ การเติม ให้เลือกสีที่คุณต้องการใช้สำหรับการเน้น แล้วคลิก ตกลง

 6. คลิก ตกลง เพื่อปิดกล่องโต้ตอบ ลักษณะ

  ลักษณะใหม่จะถูกเพิ่มไว้ภายใต้ กำหนดเอง ในกล่องลักษณะเซลล์

 7. บนแผ่นงาน เลือกเซลล์หรือช่วงของเซลล์ที่คุณต้องการเน้น

  วิธีการเลือกเซลล์หรือช่วง

  ต้องการจะเลือก

  ให้ทำดังนี้

  เซลล์เดียว

  คลิกที่เซลล์ หรือกดแป้นลูกศรเพื่อย้ายไปยังเซลล์นั้น

  ช่วงของเซลล์

  คลิกที่เซลล์แรกในช่วง แล้วลากไปยังเซลล์สุดท้าย หรือกด SHIFT ค้างไว้ขณะกดแป้นลูกศรเพื่อขยายส่วนที่เลือก

  คุณยังสามารถเลือกเซลล์แรกในช่วงของเซลล์ แล้วจึงกด F8 เพื่อขยายส่วนที่เลือกโดยใช้ปุ่มลูกศรได้ เมื่อต้องการหยุดการขยายส่วนที่เลือก ให้กด F8 อีกครั้ง

  ช่วงกว้างของเซลล์

  คลิกเซลล์แรกในช่วง จากนั้นให้กด SHIFT ค้างไว้ในขณะที่คุณคลิกเซลล์สุดท้ายในช่วง คุณสามารถเลื่อนเพื่อทำให้มองเห็นเซลล์สุดท้าย

  เซลล์ทั้งหมดบนแผ่นงาน

  คลิกปุ่ม เลือกทั้งหมด

  ปุ่ม เลือกทั้งหมด

  เมื่อต้องการเลือกทั้งแผ่นงาน คุณสามารถกด CTRL+A ได้ด้วย

  หมายเหตุ: ถ้าแผ่นงานมีข้อมูล CTRL+A จะเลือกขอบเขตปัจจุบัน การกด CTRL+A ครั้งที่สองจะเลือกทั้งแผ่นงาน

  เซลล์หรือช่วงเซลล์ที่ไม่ติดกัน

  เลือกเซลล์หรือช่วงของเซลล์แรก จากนั้นให้กด CTRL ค้างไว้ในขณะที่คุณเลือกเซลล์หรือช่วงอื่น

  นอกจากนั้น คุณยังสามารถเลือกเซลล์หรือช่วงของเซลล์แรก แล้วกด SHIFT+F8 เพื่อเพิ่มเซลล์หรือช่วงที่ไม่ติดกันให้กับส่วนที่เลือก เมื่อต้องการหยุดการเพิ่มเซลล์หรือช่วงในส่วนที่เลือก ให้กด SHIFT+F8 อีกครั้ง

  หมายเหตุ: คุณไม่สามารถยกเลิกการเลือกเซลล์หรือช่วงของเซลล์ในส่วนที่เลือกที่ไม่ติดกันโดยไม่ได้ยกเลิกการเลือกทั้งหมดได้

  ทั้งแถวหรือคอลัมน์

  คลิกส่วนหัวของแถวหรือคอลัมน์

  แผ่นงานที่แสดงส่วนหัวของแถวและส่วนหัวของคอลัมน์

  1. ส่วนหัวของแถว

  2. ส่วนหัวของคอลัมน์

  คุณยังสามารถเลือกเซลล์ในแถวหรือคอลัมน์ได้ด้วยโดยเลือกเซลล์แรก แล้วกด CTRL+SHIFT+แป้นลูกศร (ลูกศรขวาหรือลูกศรซ้ายสำหรับแถว ลูกศรขึ้นหรือลูกศรลงสำหรับคอลัมน์)

  หมายเหตุ: ถ้าแถวหรือคอลัมน์มีข้อมูลอยู่ การกดปุ่ม CTRL+SHIFT+แป้นลูกศรจะเลือกแถวหรือคอลัมน์ไปที่เซลล์สุดท้ายที่ใช้งาน การกด CTRL+SHIFT+แป้นลูกศรครั้งที่สองจะเลือกทั้งแถวหรือทั้งคอลัมน์

  แถวหรือคอลัมน์ที่ติดกัน

  ลากข้ามส่วนหัวของแถวหรือคอลัมน์ หรือเลือกแถวหรือคอลัมน์แรก จากนั้นให้กด SHIFT ค้างไว้ในขณะที่คุณเลือกแถวหรือคอลัมน์สุดท้าย

  แถวหรือคอลัมน์ที่ไม่ติดกัน

  คลิกส่วนหัวของคอลัมน์หรือแถวของแถวหรือคอลัมน์แรกในส่วนที่เลือกของคุณ จากนั้นให้กด CTRL ค้างไว้ในขณะที่คุณคลิกส่วนหัวของคอลัมน์หรือแถวของแถวหรือคอลัมน์อื่นที่คุณต้องการเพิ่มส่วนที่เลือก

  เซลล์แรกหรือเซลล์สุดท้ายในแถวหรือคอลัมน์

  เลือกเซลล์หนึ่งในแถวหรือคอลัมน์นั้น แล้วกด CTRL+แป้นลูกศร (ลูกศรขวาหรือลูกศรซ้ายสำหรับแถว ลูกศรขึ้นหรือลูกศรลงสำหรับคอลัมน์)

  เซลล์แรกหรือเซลล์สุดท้ายในแผ่นงานหรือในตาราง Microsoft Office Excel

  กด CTRL+HOME เพื่อเลือกเซลล์แรกในแผ่นงานหรือในรายการ Excel

  กด CTRL+END เพื่อเลือกเซลล์สุดท้ายในแผ่นงานหรือในรายการ Excel ที่มีข้อมูลหรือการจัดรูปแบบอยู่

  เซลล์ต่างๆ ไปจนถึงเซลล์สุดท้ายที่ถูกใช้ในแผ่นงาน (มุมล่างขวา)

  เลือกเซลล์แรก แล้วกด CTRL+SHIFT+END เพื่อขยายส่วนที่เลือกไปยังเซลล์สุดท้ายที่ถูกใช้ในแผ่นงาน (มุมล่างขวา)

  เซลล์ต่างๆ ไปจนถึงเซลล์เริ่มต้นของแผ่นงาน

  เลือกเซลล์แรก แล้วกด CTRL+SHIFT+HOME เพื่อขยายส่วนของเซลล์ที่เลือกไปยังจุดเริ่มต้นของแผ่นงาน

  เซลล์มากกว่าหรือน้อยกว่าการเลือกที่ใช้งานอยู่

  กด SHIFT ค้างไว้ในขณะที่คุณคลิกเซลล์สุดท้ายที่คุณต้องการรวมในการเลือกใหม่ ช่วงแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้าระหว่างเซลล์ที่ใช้งานและเซลล์ที่คุณคลิกจะเป็นการเลือกใหม่

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการยกเลิกการเลือกเซลล์ ให้คลิกเซลล์ใดๆ บนแผ่นงาน

 8. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม ลักษณะ คลิก ลักษณะเซลล์

  เคล็ดลับ: ถ้าคุณไม่เห็นปุ่ม ลักษณะเซลล์ ในกลุ่ม ลักษณะ ให้คลิกปุ่ม เพิ่มเติม รูปปุ่ม ถัดจากกล่องลักษณะเซลล์

 9. ภายใต้ กำหนดเอง ให้คลิกลักษณะเซลล์ใหม่นั้น

  เคล็ดลับ: ลักษณะเซลล์แบบกำหนดเองจะแสดงขึ้นที่ด้านบนของรายการของลักษณะเซลล์ ถ้าคุณเห็นกล่องลักษณะเซลล์ในกลุ่ม ลักษณะ และลักษณะเซลล์ใหม่เป็นลักษณะเซลล์หนึ่งในหกลักษณะแรกในรายการ คุณจะสามารถคลิกที่ลักษณะเซลล์ได้โดยตรงในกลุ่ม ลักษณะ

ด้านบนของหน้า

ใช้ตัวคัดวางรูปแบบเพื่อเน้นเซลล์อื่น

 1. เลือกเซลล์ที่ถูกจัดรูปแบบด้วยการเน้นที่คุณต้องการใช้

 2. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม คลิปบอร์ด ให้คลิกสองครั้งที่ ตัวคัดวางรูปแบบ รูปปุ่ม และลากเมาส์ไปตามเซลล์หรือช่วงของเซลล์ที่ต้องการเน้น

 3. เมื่อทำเสร็จแล้ว ให้คลิก ตัวคัดวางรูปแบบ อีกครั้งหรือกดปุ่ม ESC เพื่อปิดการทำงาน

ด้านบนของหน้า

แสดงบางข้อมูลด้วยสีหรือรูปแบบที่ต่างออกไป

 1. ในเซลล์ ให้เลือกข้อมูลที่คุณต้องการแสดงด้วยสีหรือรูปแบบที่ต่างออกไป

  วิธีการเลือกข้อมูลในเซลล์

  เมื่อต้องการเลือกเนื้อหาของเซลล์

  ทำสิ่งนี้

  ในเซลล์

  ดับเบิลคลิกที่เซลล์ แล้วลากคลุมเนื้อหาที่คุณต้องการเลือกของเซลล์

  ใน แถบสูตร รูปปุ่ม

  คลิกเซลล์แล้วลากคลุมเนื้อหาของเซลล์ที่คุณต้องการเลือกในแถบสูตร

  การเลือกโดยใช้แป้นพิมพ์

  กดปุ่ม F2 เพื่อแก้ไขเซลล์ และใช้ปุ่มลูกศรเพื่อจัดตำแหน่งจุดแทรก แล้วกด Shift+ลูกศรเพื่อเลือกเนื้อหา

 2. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม แบบอักษร ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนสีข้อความ ให้คลิกลูกศรถัดจาก สีแบบอักษร รูปปุ่ม จากนั้น ภายใต้ สีของชุดรูปแบบ หรือ สีมาตรฐาน ให้คลิกสีที่คุณต้องการใช้

  • เมื่อต้องการนำสีข้อความที่เลือกล่าสุดไปใช้ ให้คลิก สีแบบอักษร รูปปุ่ม

  • เมื่อต้องการนำสีอื่นนอกเหนือจากสีของชุดรูปแบบและสีมาตรฐานที่มีให้ไปใช้ ให้คลิก สีเพิ่มเติม แล้วกำหนดสีที่คุณต้องการใช้บนแท็บ มาตรฐาน หรือแท็บ กำหนดเอง ของกล่องโต้ตอบ สี

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนรูปแบบ ให้คลิก ตัวหนา รูปปุ่ม ตัวเอียง รูปปุ่ม หรือ ขีดเส้นใต้ รูปปุ่ม

   แป้นพิมพ์ลัดคุณยังสามารถกด CTRL + B, CTRL + ฉัน หรือการกด CTRL + U

 3. รูป Ribbon ของ Excel

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×