การเน้นเขตข้อมูลผสาน

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อคุณแทรกเขตข้อมูลจดหมายเวียนลงในเอกสารหลัก ชื่อเขตข้อมูลนั้นจะได้รับการล้อมรอบด้วยเครื่องหมายบั้ง (« ») เสมอ เครื่องหมายบั้งนี้ไม่แสดงในเอกสารที่ผสาน เพียงแต่ช่วยคุณแยกเขตข้อมูลในเอกสารหลักจากข้อความธรรมดา

เขตข้อมูลที่แทรกลงในเอกสาร Word

เพื่อทำให้มองเห็นเขตข้อมูลผสานได้ง่ายยิ่งขึ้น ให้คลิก เน้นเขตข้อมูลผสาน ในกลุ่ม เขียน & แทรกเขตข้อมูล บนแท็บ การส่งจดหมาย

ใน Word บนแท็บ การส่งจดหมาย ในกลุ่ม เขียนและแทรกเขตข้อมูล

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×