การเน้นข้อความ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

Word มีปากกาเน้นข้อความหลายสีที่จะทำให้ข้อความของคุณโดดเด่นในหน้าจอเหมือนกับเวลาที่คุณเน้นข้อความบนกระดาษด้วยปากกาสะท้อนแสง

เลือกข้อความที่คุณต้องการเน้น ให้คลิก หน้าแรก คลิกลูกศรถัดจาก สีเน้นข้อความ แล้วคลิกสีที่คุณต้องการ

ตัวเลือก สีเน้นข้อความ แสดงบนแท็บ หน้าแรก

นอกจากนี้...

ถ้าคุณต้องการเอาการเน้นออก ให้เลือกข้อความที่เน้นไว้และเลือก ไม่มีสี จากรายการแบบดรอปดาวน์ ถ้าคุณต้องการเอาการเน้นออกจากข้อความทั้งหมด ให้เลือกข้อความทั้งหมด (ทางลัดคือ กด CTRL+A) แล้วเลือก ไม่มีสี

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×