การเติมข้อมูลในเซลล์เวิร์กชีตโดยอัตโนมัติ

การเติมข้อมูลในเซลล์เวิร์กชีตโดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

คุณไม่จำเป็นต้องเติมข้อมูลในเวิร์กชีตเองอีกต่อไป เพียงแค่ใช้ฟีเจอร์ การเติมอัตโนมัติ ซึ่งจะช่วยเติมข้อมูลตามรูปแบบหรือตามข้อมูลในเซลล์อื่นๆ ได้

บทความนี้ไม่ได้อธิบายถึงวิธีการเติมข้อมูลด้วยตนเองหรือการเติมข้อมูลพร้อมกันบนเวิร์กชีตหลายๆ แผ่น ถ้าต้องการดูวิธีการเติมข้อมูลด้วยตนเอง ให้ดูที่บทความ การเติมข้อมูลในเซลล์เวิร์กชีตด้วยตนเอง

ทำซ้ำค่าที่มีอยู่แล้วในคอลัมน์โดยอัตโนมัติ

ถ้าอักขระที่คุณพิมพ์แรกๆ ในเซลล์ตรงกับข้อมูลที่มีอยู่ในคอลัมน์นั้น Excel จะใส่อักขระที่เหลือให้คุณโดยอัตโนมัติ Excel จะเติมข้อมูลดังกล่าวให้สมบูรณ์โดยอัตโนมัติก็ต่อเมื่อข้อมูลนั้นประกอบด้วยข้อความหรือข้อความผสมกับตัวเลข ข้อมูลที่มีเฉพาะตัวเลข วันที่ หรือเวลาจะไม่ถูกทำให้สมบูรณ์โดยอัตโนมัติ

หลังจากที่ Excel เติมข้อมูลที่คุณเริ่มพิมพ์ให้สมบูรณ์แล้ว ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 • ถ้าต้องการยอมรับข้อมูลที่เสนอ ให้กด Enter

  ข้อมูลที่สมบูรณ์จะตรงตามรูปแบบตัวอักษรพิมพ์ใหญ่และตัวอักษรพิมพ์เล็กของข้อมูลที่มีอยู่

 • เมื่อต้องการแทนที่อักขระที่เติมให้โดยอัตโนมัติ ให้พิมพ์ต่อไป

 • เมื่อต้องการลบอักขระที่ใส่ให้โดยอัตโนมัติ ให้กด Backspace

หมายเหตุ: 

 • Excel จะเติมข้อมูลให้สมบูรณ์ก็ต่อเมื่อเคอร์เซอร์อยู่ที่ตำแหน่งสุดท้ายของเนื้อหาในเซลล์ปัจจุบันเท่านั้น

 • Excel จะยึดตามรายการของข้อมูล การทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติ ที่เป็นไปได้บนคอลัมน์ที่มีเซลล์ที่ใช้งาน แต่ข้อมูลที่มีการทำซ้ำในแถวจะไม่ถูกทำให้สมบูรณ์โดยอัตโนมัติ

เปิดหรือปิดใช้งานการเติมค่าในเซลล์ให้สมบูรณ์โดยอัตโนมัติ

ถ้าคุณไม่ต้องการให้ Excel เติมค่าในเซลล์ให้สมบูรณ์โดยอัตโนมัติ คุณสามารถปิดฟีเจอร์นี้ได้

 1. คลิกแท็บ ไฟล์ แล้วคลิก ตัวเลือก

 2. คลิก ขั้นสูง จากนั้นภายใต้ ตัวเลือกการแก้ไข ให้เลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมาย เปิดการใช้งานการทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติสำหรับค่าในเซลล์ เพื่อเปิดหรือปิดการเติมค่าในเซลล์ให้สมบูรณ์โดยอัตโนมัติ

เติมข้อมูลในเซลล์ที่อยู่ติดกันโดยใช้จุดจับเติม

เมื่อต้องการเติมชุดข้อมูลหลายๆ ชนิดอย่างรวดเร็ว คุณสามารถเลือกเซลล์และลากจุดจับเติม จุดจับเติม ได้ เมื่อต้องการใช้จุดจับเติม ให้คุณเลือกเซลล์ที่คุณต้องการใช้เป็นพื้นฐานสำหรับการเติมเซลล์เพิ่มเติม จากนั้นลากจุดจับเติมตามแนวตั้งหรือแนวนอนในเซลล์ที่คุณต้องการเติมข้อมูล

ตามค่าเริ่มต้นแล้ว จะมีการแสดงจุดจับเติมให้เห็น แต่คุณสามารถซ่อนหรือให้แสดงขึ้นมาได้ในกรณีที่ถูกซ่อนไว้

หลังจากที่คุณลากจุดจับเติม ปุ่ม ตัวเลือกการเติมอัตโนมัติ จะปรากฏขึ้น ถ้าคุณไม่ต้องการให้ปุ่ม ตัวเลือกการเติมอัตโนมัติ แสดงขึ้นทุกครั้งที่คุณลากจุดจับเติม คุณสามารถปิดการทำงานตัวเลือกนี้ได้ และถ้าปุ่ม ตัวเลือกการเติมอัตโนมัติ ไม่ปรากฏขึ้นเมื่อคุณลากจุดจับเติม คุณก็สามารถเปิดใช้งานตัวเลือกนี้ได้

แสดงหรือซ่อนจุดจับเติม

 1. คลิกแท็บ ไฟล์ แล้วคลิก ตัวเลือก

 2. คลิก ขั้นสูง ด้านล่าง ตัวเลือกการแก้ไข ให้เลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมาย เปิดใช้งานจุดจับเติมและการลากแล้วปล่อยเซลล์ เพื่อแสดงหรือซ่อนจุดจับเติม

 3. เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงการแทนที่ข้อมูลที่มีอยู่เมื่อคุณลากจุดจับเติม ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่ากล่องกาเครื่องหมาย แจ้งเตือนก่อนเขียนทับเซลล์ นั้นถูกเลือกไว้ ถ้าคุณไม่ต้องการเห็นข้อความเกี่ยวกับการเขียนทับเซลล์ที่ไม่ว่าง คุณสามารถล้างกล่องกาเครื่องหมายนี้ได้

ลากจุดจับเติมเพื่อเติมข้อมูลลงในเซลล์ที่อยู่ติดกัน

 1. เลือกเซลล์ที่มีข้อมูลที่คุณต้องการเติมลงในเซลล์ที่อยู่ติดกัน

 2. ลากจุดจับเติมผ่านเซลล์ที่คุณต้องการเติมข้อมูล

 3. เมื่อต้องการเลือกวิธีที่คุณต้องการเติมส่วนที่เลือก ให้คลิก ตัวเลือกการเติมอัตโนมัติ รูปปุ่ม แล้วคลิกตัวเลือกที่คุณต้องการ

  ตัวอย่าง เช่น คุณสามารถเลือกเติมเฉพาะรูปแบบเซลล์ได้ด้วยการคลิก เติมรูปแบบเท่านั้น หรือคุณสามารถเลือกเติมเฉพาะเนื้อหาของเซลล์ได้ด้วยการคลิก เติมโดยปราศจากทำรูปแบบ

หมายเหตุ: ถ้าคุณลากจุดจับเติมขึ้นหรือไปทางซ้ายของสิ่งที่เลือก และหยุดที่เซลล์ที่เลือก โดยไม่ผ่านคอลัมน์แรกหรือแถวบนสุดในส่วนที่เลือกไว้ Excel จะลบข้อมูลภายในส่วนที่เลือกดังกล่าว และคุณต้องลากจุดจับเติมออกจากพื้นที่ที่เลือกไว้ก่อนที่จะปล่อยปุ่มเมาส์

เปิดหรือปิด ตัวเลือกการเติมอัตโนมัติ

 1. คลิกแท็บ ไฟล์ แล้วคลิก ตัวเลือก

 2. คลิก ขั้นสูง จากนั้นภายใต้ ตัด คัดลอก และ วาง ให้เลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมาย แสดงปุ่ม ตัวเลือกการวาง เมื่อวางเนื้อหาลงในข้อความ เพื่อเปิดหรือปิดตัวเลือกนี้

เติมข้อมูลในเซลล์ติดกันโดยใช้คำสั่ง เติม

คุณสามารถใช้คำสั่ง เติม เพื่อเติมข้อมูลลงในเซลล์ที่ใช้งานอยู่ หรือช่วงที่เลือกไว้ที่มีเนื้อหาของเซลล์หรือช่วงที่อยู่ติดกันได้

 1. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเติมเซลล์ที่ใช้งานอยู่ด้วยเนื้อหาของเซลล์ที่อยู่ติดกัน ให้เลือกเซลล์ว่างที่อยู่ด้านล่าง ด้านขวา ด้านบน หรือด้านซ้ายของเซลล์ที่มีข้อมูลที่คุณต้องการใช้เพื่อเติมเซลล์ที่ว่าง

  • เมื่อต้องการเติมหลายๆ เซลล์ที่อยู่ติดกัน ให้เลือกเซลล์ที่มีเนื้อหาที่คุณต้องการเติม และเซลล์ที่อยู่ติดกันที่คุณต้องการเติมเนื้อหาลงไป

 2. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม การแก้ไข ให้คลิก เติม แล้วคลิก ลง ขวา ขึ้น หรือ ซ้าย

รูป Ribbon ของ Excel

แป้นพิมพ์ลัด    เมื่อต้องการเติมข้อมูลลงในเซลล์อย่างรวดเร็วโดยใช้เนื้อหาของเซลล์ที่อยู่ติดกัน คุณสามารถกด Ctrl+D เพื่อเติมจากเซลล์ด้านบนหรือกด Ctrl+R เพื่อเติมจากเซลล์ทางซ้าย

เติมสูตรลงในเซลล์ที่อยู่ติดกัน

 1. เลือกเซลล์ที่มีสูตรที่คุณต้องการเติมลงในเซลล์ที่อยู่ติดกัน

 2. ลากจุดจับเติม จุดจับเติม ผ่านเซลล์ที่คุณต้องการเติมข้อมูล

 3. เมื่อต้องการเลือกวิธีที่คุณต้องการเติมส่วนที่เลือก ให้คลิก ตัวเลือกการเติมอัตโนมัติ รูปปุ่ม แล้วคลิกตัวเลือกที่คุณต้องการ

  หมายเหตุ: ถ้าไม่มีการเปิดใช้งานการคำนวณเวิร์กบุ๊กอัตโนมัติ สูตรจะไม่ถูกคำนวณใหม่เมื่อคุณเติมเซลล์ เมื่อต้องการตรวจสอบตัวเลือกของการคำนวณเวิร์กบุ๊ก ให้ทำดังต่อไปนี้

 4. คลิกแท็บ ไฟล์

 5. ภายใต้ Excel ให้คลิก ตัวเลือก แล้วคลิกประเภท สูตร

 6. ภายใต้ ตัวเลือกการคำนวณ ให้ดูที่ด้านล่างของ การคำนวณเวิร์กบุ๊ก

  • อัตโนมัติ    คำนวณสูตรใหม่โดยอัตโนมัติ

  • ดำเนินการอัตโนมัติยกเว้นตารางข้อมูล    คำนวณสูตรใหม่ ยกเว้นสูตรที่อยู่ใน ตารางข้อมูล

  • ด้วยตนเอง    สูตรจะไม่ถูกคำนวณใหม่โดยอัตโนมัติ

  • คำนวณเวิร์กบุ๊กใหม่ก่อนบันทึก    ตัวเลือกนี้จะพร้อมใช้งานก็ต่อเมื่อตั้งค่า การคำนวณเวิร์กบุ๊ก ไว้เป็น ด้วยตนเอง ถ้าเลือกที่กล่องกาเครื่องหมายนี้ สูตรจะไม่ถูกคำนวณใหม่โดยอัตโนมัติจนกว่าคุณจะบันทึกเวิร์กบุ๊ก การกระทำอื่นๆ อาจทำให้เวิร์กบุ๊กถูกบันทึกได้ เช่น การใช้คำสั่ง ส่งไปยัง

   หมายเหตุ: 

   • คุณสามารถเติมสูตรของเซลล์ที่อยู่ติดกันลงในเซลล์ที่ใช้งานอยู่ได้โดยใช้คำสั่ง เติม (บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม การแก้ไข) หรือด้วยการกด Ctrl+D หรือ Ctrl+R เพื่อเติมสูตรลงในเซลล์ที่อยู่ด้านล่างหรือเซลล์ที่อยู่ด้านขวาของเซลล์ที่มีสูตร

   • คุณสามารถเติมสูตรสำหรับทุกเซลล์ที่อยู่ติดกันลงมาโดยอัตโนมัติ ด้วยการดับเบิลคลิกที่จุดจับเติมของเซลล์แรกที่มีสูตรอยู่ ตัวอย่างเช่น เซลล์ A1:A15 และ B1:B15 มีตัวเลขอยู่และคุณพิมพ์สูตร =A1+B1 ในเซลล์ C1 เมื่อต้องการคัดลอกสูตรนั้นลงในเซลล์ C2:C15 ให้เลือกเซลล์ C1 และดับเบิลคลิกที่จุดจับเติม

เติมชุดตัวเลข วันที่ หรือรายการชุดข้อมูลอื่นๆ ที่มีอยู่

คุณสามารถเติมเซลล์ในช่วงอย่างเร็วด้วยชุดข้อมูลตัวเลข หรือวันที่ หรือชุดข้อมูลวัน เดือน ปีที่มีอยู่ โดยใช้จุดจับเติมหรือใช้คำสั่ง เติม

เติมเซลล์ที่มีชุดข้อมูลโดยใช้จุดจับเติม

 1. เลือกเซลล์แรกซึ่งอยู่ในช่วงที่คุณต้องการเติมข้อมูล

 2. พิมพ์ค่าเริ่มต้นสำหรับชุดข้อมูล

 3. พิมพ์ค่าลงในเซลล์ถัดไปเพื่อสร้างรูปแบบ

  ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณต้องการชุดข้อมูล 1, 2, 3, 4, 5..., ให้พิมพ์ 1 และ 2 ในสองเซลล์แรก หรือให้พิมพ์ 2 และ 4 ถ้าคุณต้องการชุดข้อมูล 2, 4, 6, 8... หรือถ้าคุณต้องการชุดข้อมูล 2, 2, 2, 2..., ให้คุณเว้นว่างเซลล์ที่สองไว้

 4. เลือกเซลล์หนึ่งหรือหลายเซลล์ที่มีค่าเริ่มต้น

 5. ลากจุดจับเติม จุดจับเติม ผ่านช่วงที่คุณต้องการเติมข้อมูล

  เมื่อต้องการเติมค่าลำดับเพิ่มขึ้น ให้ลากลงด้านล่างหรือลากไปด้านขวา เมื่อต้องการเติมค่าลำดับลดลง ให้ลากขึ้นด้านบนหรือลากไปด้านซ้าย

  หมายเหตุ: 

 6. คุณยังสามารถระบุชนิดของชุดข้อมูลได้โดยใช้ปุ่มเมาส์ขวาลากจุดจับเติมให้ครอบคลุมช่วง แล้วคลิกคำสั่งที่เหมาะสมบนเมนูทางลัด ตัวอย่างเช่น ถ้าค่าเริ่มต้นคือ ม.ค.-2550 ให้คลิก เติมเดือน สำหรับชุดข้อมูล ก.พ.-2550, มี.ค.-2550 ไปเรื่อยๆ หรือคลิก เติมปี สำหรับชุดข้อมูล ม.ค.-2550, ม.ค.-2551 ไปเรื่อยๆ

 7. ถ้าส่วนที่เลือกมีตัวเลข คุณสามารถควบคุมชนิดของชุดข้อมูลที่คุณต้องการสร้างได้

 8. คุณจะไม่แสดงชุดข้อมูล เติมอัตโนมัติ ก็ได้ด้วยการกดปุ่ม Ctrl ค้างไว้ ขณะที่คุณลากจุดจับเติมของส่วนที่เลือกของเซลล์ตั้งแต่สองเซลล์ขึ้นไป หลังจากนั้นค่าที่เลือกจะถูกคัดลอกไปยังเซลล์ที่อยู่ติดกันและ Excel จะไม่ขยายชุดข้อมูล

เติมเซลล์ที่มีชุดข้อมูลโดยใช้คำสั่ง เติม

 1. เลือกเซลล์แรกซึ่งอยู่ในช่วงที่คุณต้องการเติมข้อมูล

 2. พิมพ์ค่าเริ่มต้นสำหรับชุดข้อมูล

 3. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม การแก้ไข ให้คลิก เติม แล้วคลิก ชุดข้อมูล

  รูป Ribbon ของ Excel

 4. ภายใต้ ชนิด ให้คลิกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้

  • เชิงเส้น    สร้างชุดข้อมูลที่มีการคำนวณด้วยการเพิ่มค่าในกล่อง เปลี่ยนทีละ เป็นลำดับในแต่ละค่าเซลล์

  • เรขาคณิต    สร้างชุดข้อมูลที่มีการคำนวณด้วยการคูณค่าในกล่อง เปลี่ยนทีละ เป็นลำดับในแต่ละค่าเซลล์

  • วันที่    สร้างชุดข้อมูลที่เติมค่าวันที่ด้วยการเพิ่มค่าตามค่าที่อยู่ในกล่อง เปลี่ยนทีละ และตามหน่วยที่ระบุภายใต้ หน่วยวัน-เดือน-ปี

  • เติมอัตโนมัติ    สร้างชุดข้อมูลที่ให้ผลลัพธ์เดียวกันกับการลากจุดจับเติม

 5. เมื่อต้องการสร้างรูปแบบสำหรับชุดข้อมูล ให้พิมพ์ค่าที่คุณต้องการในช่อง เปลี่ยนทีละ และกล่อง ค่าสิ้นสุด

ตัวอย่างเพิ่มเติมของชุดข้อมูลที่คุณสามารถเติมได้

เมื่อคุณเติมชุดข้อมูล ส่วนที่เลือกไว้จะขยายออกตามที่ได้แสดงไว้ในตารางต่อไปนี้ ในตารางนี้ รายการซึ่งคั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาคจะมีอยู่ในแต่ละเซลล์ที่อยู่ติดกันบนเวิร์กชีต

ส่วนที่เลือกเริ่มต้น

ชุดข้อมูลเพิ่มเติม

1, 2, 3

4, 5, 6,...

9:00

10:00, 11:00, 12:00,...

จ.

อ., พ., พฤ.,...

จันทร์

อังคาร, พุธ, พฤหัสบดี,...

ม.ค.

ก.พ., มี.ค., เม.ย.,...

ม.ค., เม.ย.

ก.ค., ต.ค., ม.ค.,...

ม.ค.-50, เม.ย.-50

ก.ค.-50, ต.ค.-50, ม.ค.-50,...

15-ม.ค., 15-เม.ย.

15-ก.ค., 15-ต.ค.,...

2550, 2551

2552, 2553, 2554, ...

1-ม.ค., 1-มี.ค.

1-พ.ค., 1-ก.ค., 1-ก.ย.,...

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4, ไตรมาส 1, ไตรมาส 2,...

ข้อความ 1, ข้อความ A

ข้อความ 2, ข้อความ A, ข้อความ 3, ข้อความ A,...

ช่วงที่ 1

ช่วงที่ 2, ช่วงที่ 3,...

ผลิตภัณฑ์ 1

ผลิตภัณฑ์ 2, ผลิตภัณฑ์ 3,...

เติมข้อมูลโดยใช้การเติมชุดข้อมูลแบบกำหนดเอง

เพื่อให้การสร้างลำดับเฉพาะของข้อมูล (เช่น รายชื่อหรือพื้นที่การขาย) ง่ายดายยิ่งขึ้น คุณสามารถสร้างการเติมชุดข้อมูลแบบกำหนดเองได้ การเติมชุดข้อมูลแบบกำหนดเองนั้นสามารถอ้างอิงกับรายการที่มีอยู่บนเวิร์กชีตที่มีอยู่แล้ว หรือคุณสามารถพิมพ์รายการเองได้ตั้งแต่ต้น คุณไม่สามารถแก้ไขหรือลบการเติมชุดข้อมูลที่มีอยู่แล้ว (เช่น การเติมชุดข้อมูลสำหรับเดือนและวัน) แต่คุณสามารถแก้ไขหรือลบการเติมชุดข้อมูลแบบกำหนดเองได้

หมายเหตุ: รายการแบบกำหนดเองจะต้องประกอบด้วยข้อความหรือข้อความผสมตัวเลขเท่านั้น

ใช้การเติมชุดข้อมูลแบบกำหนดเองตามรายการที่มีอยู่

 1. บนเวิร์กชีต ให้เลือกรายการที่คุณต้องการใช้ในการเติมชุดข้อมูล

 2. คลิกแท็บ ไฟล์ แล้วคลิก ตัวเลือก

 3. คลิก ขั้นสูง จากนั้นภายใต้ ทั่วไป ให้คลิก แก้ไขรายการแบบกำหนดเอง

 4. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเซลล์ที่อ้างอิงของรายการที่คุณเลือกแสดงอยู่ในกล่อง นำเข้ารายการจากเซลล์ แล้วจึงคลิก นำเข้า

  ข้อมูลในรายการที่คุณเลือกจะถูกเพิ่มลงในกล่อง รายการแบบกำหนดเอง

 5. คลิก ตกลง สองครั้ง

 6. บนเวิร์กชีต ให้คลิกเซลล์ แล้วพิมพ์รายการการเติมชุดข้อมูลแบบกำหนดเองที่คุณต้องการใช้เพื่อเริ่มต้นรายการ

 7. ลากจุดจับเติม จุดจับเติม ผ่านเซลล์ที่คุณต้องการเติมข้อมูล

ใช้การเติมชุดข้อมูลแบบกำหนดเองตามรายการใหม่

 1. คลิกแท็บ ไฟล์ แล้วคลิก ตัวเลือก

 2. คลิก ขั้นสูง จากนั้นภายใต้ ทั่วไป ให้คลิก แก้ไขรายการแบบกำหนดเอง

 3. ในกล่อง รายการแบบกำหนดเอง ให้คลิก รายการใหม่ แล้วพิมพ์รายการลงในกล่อง รายการสิ่งที่ป้อน โดยเริ่มจากรายการแรกก่อน

 4. กด Enter หลังรายการแต่ละรายการ

 5. เมื่อรายการเสร็จสมบูรณ์แล้ว ให้คลิก เพิ่ม แล้วคลิก ตกลง สองครั้ง

 6. บนเวิร์กชีต ให้คลิกเซลล์ แล้วพิมพ์รายการการเติมชุดข้อมูลแบบกำหนดเองที่คุณต้องการใช้เริ่มต้นรายการ

 7. ลากจุดจับเติม จุดจับเติม ผ่านเซลล์ที่คุณต้องการเติมข้อมูล

แก้ไขหรือลบการเติมชุดข้อมูลแบบกำหนดเอง

 1. คลิกแท็บ ไฟล์ แล้วคลิก ตัวเลือก

 2. คลิกประเภท ขั้นสูง จากนั้นภายใต้ ทั่วไป ให้คลิก แก้ไขรายการแบบกำหนดเอง

 3. ในกล่อง รายการแบบกำหนดเอง ให้เลือกรายการที่คุณต้องการแก้ไขหรือลบ แล้วเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการแก้ไขการเติมชุดข้อมูล ให้ทำการเปลี่ยนแปลงในกล่อง รายการสิ่งที่ป้อน แล้วคลิก เพิ่ม

  • เมื่อต้องการลบการเติมชุดข้อมูล ให้คลิก ลบ

บทความนี้ไม่ได้อธิบายถึงวิธีการเติมข้อมูลด้วยตนเองหรือการเติมข้อมูลพร้อมกันบนเวิร์กชีตหลายๆ แผ่น ถ้าต้องการดูวิธีการเติมข้อมูลด้วยตนเอง ให้ดูที่บทความ การเติมข้อมูลในเซลล์เวิร์กชีตด้วยตนเอง

ทำซ้ำค่าที่มีอยู่แล้วในคอลัมน์โดยอัตโนมัติ

ถ้าอักขระที่คุณพิมพ์แรกๆ ในเซลล์ตรงกับข้อมูลที่มีอยู่ในคอลัมน์นั้น Excel จะใส่อักขระที่เหลือให้คุณโดยอัตโนมัติ Excel จะเติมข้อมูลดังกล่าวให้สมบูรณ์โดยอัตโนมัติก็ต่อเมื่อข้อมูลนั้นประกอบด้วยข้อความหรือข้อความผสมกับตัวเลข ข้อมูลที่มีเฉพาะตัวเลข วันที่ หรือเวลาจะไม่ถูกทำให้สมบูรณ์โดยอัตโนมัติ

หลังจากที่ Excel เติมข้อมูลที่คุณเริ่มพิมพ์ให้สมบูรณ์แล้ว ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 • ถ้าต้องการยอมรับข้อมูลที่เสนอ ให้กด ENTER

  ข้อมูลที่สมบูรณ์จะตรงตามรูปแบบตัวอักษรพิมพ์ใหญ่และตัวอักษรพิมพ์เล็กของข้อมูลที่มีอยู่

 • เมื่อต้องการแทนที่อักขระที่เติมให้โดยอัตโนมัติ ให้พิมพ์ต่อไป

 • เมื่อต้องการลบอักขระที่ใส่ให้โดยอัตโนมัติ ให้กด BACKSPACE

หมายเหตุ: 

 • Excel จะเติมข้อมูลให้สมบูรณ์ก็ต่อเมื่อเคอร์เซอร์อยู่ที่ตำแหน่งสุดท้ายของเนื้อหาในเซลล์ปัจจุบันเท่านั้น

 • Excel จะยึดตามรายการของข้อมูล การทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติ ที่เป็นไปได้บนคอลัมน์ที่มีเซลล์ที่ใช้งาน แต่ข้อมูลที่มีการทำซ้ำในแถวจะไม่ถูกทำให้สมบูรณ์โดยอัตโนมัติ

ปิดการเติมค่าในเซลล์โดยอัตโนมัติ

ถ้าคุณไม่ต้องการให้ Excel เติมค่าในเซลล์ให้สมบูรณ์โดยอัตโนมัติ คุณสามารถปิดฟีเจอร์นี้ได้

 1. คลิกแท็บ ไฟล์

 2. ภายใต้ Excel ให้คลิก ตัวเลือก

 3. คลิก ขั้นสูง จากนั้นภายใต้ ตัวเลือกการแก้ไข ให้ล้างหรือเลือกกล่องกาเครื่องหมาย เปิดการใช้งานการทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติสำหรับค่าในเซลล์ เพื่อเปิดหรือปิดการเติมค่าในเซลล์ให้สมบูรณ์โดยอัตโนมัติ

ใช้จุดจับเติมเพื่อเติมข้อมูล

เมื่อต้องการเติมชุดข้อมูลหลายๆ ชนิดอย่างรวดเร็ว คุณสามารถเลือกเซลล์และลากจุดจับเติม จุดจับเติม ได้ เมื่อต้องการใช้จุดจับเติม ให้คุณเลือกเซลล์ที่คุณต้องการใช้เป็นพื้นฐานสำหรับการเติมเซลล์เพิ่มเติม จากนั้นลากจุดจับเติมตามแนวตั้งหรือแนวนอนในเซลล์ที่คุณต้องการเติมข้อมูล

ซ่อนหรือแสดงจุดจับเติม

ตามค่าเริ่มต้นแล้ว จะมีการแสดงจุดจับเติมให้เห็น แต่คุณสามารถซ่อนหรือให้แสดงขึ้นมาได้ในกรณีที่ถูกซ่อนไว้

 1. คลิกแท็บ ไฟล์

 2. ภายใต้ Excel ให้คลิก ตัวเลือก

 3. คลิก ขั้นสูง จากนั้นภายใต้ ตัวเลือกการแก้ไข ให้ล้างหรือเลือกกล่องกาเครื่องหมาย เปิดใช้งานจุดจับเติมและการลากแล้วปล่อยเซลล์ เพื่อซ่อนหรือแสดงจุดจับเติม

 4. เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงการแทนที่ข้อมูลที่มีอยู่เมื่อคุณลากจุดจับเติม ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่ากล่องกาเครื่องหมาย แจ้งเตือนก่อนเขียนทับเซลล์ นั้นถูกเลือกไว้ ถ้าคุณไม่ต้องการเห็นข้อความเกี่ยวกับการเขียนทับเซลล์ที่ไม่ว่าง คุณสามารถล้างกล่องกาเครื่องหมายนี้ได้

ใช้ ตัวเลือกการเติมอัตโนมัติ เพื่อเปลี่ยนวิธีการเติมส่วนที่เลือก

หลังจากที่คุณลากจุดจับเติม ปุ่ม ตัวเลือกการเติมอัตโนมัติ รูปปุ่ม จะปรากฏขึ้น คุณจะสามารถเปลี่ยนวิธีการเติมส่วนที่เลือกได้ ตัวอย่าง เช่น คุณสามารถเลือกเติมเฉพาะรูปแบบเซลล์ได้ด้วยการคลิก เติมรูปแบบเท่านั้น หรือคุณสามารถเลือกเติมเฉพาะเนื้อหาของเซลล์ได้ด้วยการคลิก เติมโดยปราศจากทำรูปแบบ

เปิดหรือปิด ตัวเลือกการเติมอัตโนมัติ

ถ้าคุณไม่ต้องการให้ปุ่ม ตัวเลือกการเติมอัตโนมัติ แสดงขึ้นทุกครั้งที่คุณลากจุดจับเติม คุณสามารถปิดการทำงานตัวเลือกนี้ได้ และถ้าปุ่ม ตัวเลือกการเติมอัตโนมัติ ไม่ปรากฏขึ้นเมื่อคุณลากจุดจับเติม คุณก็สามารถเปิดใช้งานตัวเลือกนี้ได้

 1. คลิกแท็บ ไฟล์

 2. ภายใต้ Excel ให้คลิก ตัวเลือก

 3. คลิก ขั้นสูง จากนั้นภายใต้ ตัด คัดลอก และวาง ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย แสดงปุ่ม ตัวเลือกการวาง เมื่อเนื้อหาถูกวาง

เติมข้อมูลในเซลล์ติดกันโดยใช้คำสั่ง เติม

คุณสามารถใช้คำสั่ง เติม เพื่อเติมข้อมูลลงในเซลล์ที่ใช้งานอยู่ หรือช่วงที่เลือกไว้ที่มีเนื้อหาของเซลล์หรือช่วงที่อยู่ติดกัน หรือคุณสามารถเติมเซลล์ที่อยู่ติดกันโดยการลาก จุดจับเติม จุดจับเติม

เติมเซลล์ที่ใช้งานอยู่ด้วยเนื้อหาของเซลล์ที่อยู่ติดกัน

 1. เลือกเซลล์ว่างที่อยู่ด้านล่าง ด้านขวา ด้านบน หรือด้านซ้ายของเซลล์ที่มีข้อมูลที่คุณต้องการใช้เพื่อเติมเซลล์ที่ว่าง

 2. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม การแก้ไข ให้คลิก เติม แล้วคลิก ลง ขวา ขึ้น หรือ ซ้าย

รูป Ribbon ของ Excel

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการเติมข้อมูลลงในเซลล์อย่างรวดเร็วโดยใช้เนื้อหาของเซลล์ที่อยู่ติดกัน คุณสามารถกด CTRL+D เพื่อเติมจากเซลล์ด้านบนหรือกด CTRL+R เพื่อเติมจากเซลล์ทางซ้าย เมื่อต้องการเติมเซลล์ด้วยเนื้อหาของเซลล์ด้านล่าง (ซึ่งก็คือการเติมขึ้น) บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม การแก้ไข ให้คลิก เติม จากนั้นคลิก ขึ้น เมื่อต้องการเติมเซลล์ด้วยเนื้อหาของเซลล์ด้านขวา (เติมไปทางซ้าย) บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม การแก้ไข ให้คลิก เติม จากนั้นคลิก ซ้าย

ลากจุดจับเติมเพื่อเติมข้อมูลลงในเซลล์ที่อยู่ติดกัน

 1. เลือกเซลล์ที่มีข้อมูลที่คุณต้องการเติมลงในเซลล์ที่อยู่ติดกัน

 2. ลากจุดจับเติมผ่านเซลล์ที่คุณต้องการเติมข้อมูล

 3. เมื่อต้องการเลือกวิธีที่คุณต้องการเติมส่วนที่เลือก ให้คลิก ตัวเลือกการเติมอัตโนมัติ รูปปุ่ม แล้วคลิกตัวเลือกที่คุณต้องการ

หมายเหตุ: ถ้าคุณลากจุดจับเติมขึ้นหรือไปทางซ้ายของสิ่งที่เลือก และหยุดที่เซลล์ที่เลือก โดยไม่ผ่านคอลัมน์แรกหรือแถวบนสุดในส่วนที่เลือกไว้ Excel จะลบข้อมูลภายในส่วนที่เลือกดังกล่าว และคุณต้องลากจุดจับเติมออกจากพื้นที่ที่เลือกไว้ก่อนที่จะปล่อยปุ่มเมาส์

เติมสูตรลงในเซลล์ที่อยู่ติดกัน

 1. เลือกเซลล์ที่มีสูตรที่คุณต้องการเติมลงในเซลล์ที่อยู่ติดกัน

 2. ลาก จุดจับเติม จุดจับเติม ผ่านเซลล์ที่คุณต้องการเติม

 3. เมื่อต้องการเลือกวิธีที่คุณต้องการเติมส่วนที่เลือก ให้คลิก ตัวเลือกการเติมอัตโนมัติ รูปปุ่ม แล้วคลิกตัวเลือกที่คุณต้องการ

  หมายเหตุ: ถ้าไม่มีการเปิดใช้งานการคำนวณเวิร์กบุ๊กอัตโนมัติ สูตรจะไม่ถูกคำนวณใหม่เมื่อคุณเติมเซลล์ เมื่อต้องการตรวจสอบตัวเลือกของการคำนวณเวิร์กบุ๊ก ให้ทำดังต่อไปนี้

 4. คลิกแท็บ ไฟล์

 5. ภายใต้ Excel ให้คลิก ตัวเลือก แล้วคลิกประเภท สูตร

 6. ภายใต้ ตัวเลือกการคำนวณ ให้ดูที่ด้านล่างของ การคำนวณเวิร์กบุ๊ก

  • อัตโนมัติ    คำนวณสูตรใหม่โดยอัตโนมัติ

  • ดำเนินการอัตโนมัติยกเว้นตารางข้อมูล    คำนวณสูตรใหม่ ยกเว้นสูตรที่อยู่ใน ตารางข้อมูล

  • ด้วยตนเอง    สูตรจะไม่ถูกคำนวณใหม่โดยอัตโนมัติ

  • คำนวณเวิร์กบุ๊กใหม่ก่อนบันทึก    ตัวเลือกนี้จะพร้อมใช้งานก็ต่อเมื่อตั้งค่า การคำนวณเวิร์กบุ๊ก ไว้เป็น ด้วยตนเอง ถ้าเลือกที่กล่องกาเครื่องหมายนี้ สูตรจะไม่ถูกคำนวณใหม่โดยอัตโนมัติจนกว่าคุณจะบันทึกเวิร์กบุ๊ก การกระทำอื่นๆ อาจทำให้เวิร์กบุ๊กถูกบันทึกได้ เช่น การใช้คำสั่ง ส่งไปยัง

เคล็ดลับ

 • คุณยังสามารถเติมสูตรของเซลล์ที่อยู่ติดกันลงในเซลล์ที่ใช้งานอยู่ได้โดยใช้คำสั่ง เติม (บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม การแก้ไข) หรือด้วยการกด CTRL+D หรือ CTRL+R เพื่อเติมสูตรลงในเซลล์ที่อยู่ด้านล่างหรือเซลล์ที่อยู่ด้านขวาของเซลล์ที่มีสูตร

 • คุณสามารถเติมสูตรสำหรับทุกเซลล์ที่อยู่ติดกันลงมาโดยอัตโนมัติ ด้วยการดับเบิลคลิกที่จุดจับเติมของเซลล์แรกที่มีสูตรอยู่ ตัวอย่างเช่น เซลล์ A1:A15 และ B1:B15 มีตัวเลขอยู่และคุณพิมพ์สูตร =A1+B1 ในเซลล์ C1 เมื่อต้องการคัดลอกสูตรนั้นลงในเซลล์ C2:C15 ให้เลือกเซลล์ C1 และดับเบิลคลิกที่จุดจับเติม

เติมชุดตัวเลข วันที่ หรือรายการชุดข้อมูลอื่นๆ ที่มีอยู่

การใช้ จุดจับเติม ทำให้คุณสามารถเติมเซลล์ในช่วงอย่างเร็วด้วยชุดข้อมูลตัวเลข หรือวันที่ หรือชุดข้อมูลวัน เดือน ปีที่มีอยู่

 1. เลือกเซลล์แรกซึ่งอยู่ในช่วงที่คุณต้องการเติมข้อมูล

 2. พิมพ์ค่าเริ่มต้นสำหรับชุดข้อมูล

 3. พิมพ์ค่าลงในเซลล์ถัดไปเพื่อสร้างรูปแบบ

  ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณต้องการชุดข้อมูล 1, 2, 3, 4, 5..., ให้พิมพ์ 1 และ 2 ในสองเซลล์แรก หรือให้พิมพ์ 2 และ 4 ถ้าคุณต้องการชุดข้อมูล 2, 4, 6, 8... หรือถ้าคุณต้องการชุดข้อมูล 2, 2, 2, 2..., ให้คุณเว้นว่างเซลล์ที่สองไว้

ตัวอย่างเพิ่มเติมของชุดข้อมูลที่คุณสามารถเติมได้เพิ่มเติม

เมื่อคุณเติมชุดข้อมูล ส่วนที่เลือกไว้จะขยายออกตามที่ได้แสดงไว้ในตารางต่อไปนี้ ในตารางนี้ รายการซึ่งคั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาคจะมีอยู่ในแต่ละเซลล์ที่อยู่ติดกันบนเวิร์กชีต

ส่วนที่เลือกเริ่มต้น

ชุดข้อมูลเพิ่มเติม

1, 2, 3

4, 5, 6,...

9:00

10:00, 11:00, 12:00,...

จ.

อ., พ., พฤ.,...

จันทร์

อังคาร, พุธ, พฤหัสบดี,...

ม.ค.

ก.พ., มี.ค., เม.ย.,...

ม.ค., เม.ย.

ก.ค., ต.ค., ม.ค.,...

ม.ค.-50, เม.ย.-50

ก.ค.-50, ต.ค.-50, ม.ค.-50,...

15-ม.ค., 15-เม.ย.

15-ก.ค., 15-ต.ค.,...

2550, 2551

2552, 2553, 2554, ...

1-ม.ค., 1-มี.ค.

1-พ.ค., 1-ก.ค., 1-ก.ย.,...

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4, ไตรมาส 1, ไตรมาส 2,...

ข้อความ 1, ข้อความ A

ข้อความ 2, ข้อความ A, ข้อความ 3, ข้อความ A,...

ช่วงที่ 1

ช่วงที่ 2, ช่วงที่ 3,...

ผลิตภัณฑ์ 1

ผลิตภัณฑ์ 2, ผลิตภัณฑ์ 3,...

 1. เลือกเซลล์หนึ่งหรือหลายเซลล์ที่มีค่าเริ่มต้น

 2. ลากจุดจับเติม จุดจับเติม ผ่านช่วงที่คุณต้องการเติมข้อมูล

  เมื่อต้องการเติมค่าลำดับเพิ่มขึ้น ให้ลากลงด้านล่างหรือลากไปด้านขวา เมื่อต้องการเติมค่าลำดับลดลง ให้ลากขึ้นด้านบนหรือลากไปด้านซ้าย

เคล็ดลับ

 • คุณยังสามารถระบุชนิดของชุดข้อมูลได้โดยใช้ปุ่มเมาส์ขวาลากจุดจับเติมให้ครอบคลุมช่วง แล้วคลิกคำสั่งที่เหมาะสมบนเมนูทางลัด ตัวอย่างเช่น ถ้าค่าเริ่มต้นคือ ม.ค.-2550 ให้คลิก เติมเดือน สำหรับชุดข้อมูล ก.พ.-2550, มี.ค.-2550 ไปเรื่อยๆ หรือคลิก เติมปี สำหรับชุดข้อมูล ม.ค.-2550, ม.ค.-2551 ไปเรื่อยๆ

 • ถ้าส่วนที่เลือกมีตัวเลข คุณสามารถควบคุมชนิดของชุดข้อมูลที่คุณต้องการสร้างได้

เติมเซลล์ด้วยชุดข้อมูลตัวเลข

 1. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม การแก้ไข ให้คลิก เติม แล้วคลิก ชุดข้อมูล

  รูป Ribbon ของ Excel

 2. ภายใต้ ชนิด ให้คลิกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้

  • เชิงเส้น    สร้างชุดข้อมูลที่มีการคำนวณด้วยการเพิ่มค่าในกล่อง เปลี่ยนทีละ เป็นลำดับในแต่ละค่าเซลล์

  • เรขาคณิต    สร้างชุดข้อมูลที่มีการคำนวณด้วยการคูณค่าในกล่อง เปลี่ยนทีละ เป็นลำดับในแต่ละค่าเซลล์

  • วันที่    สร้างชุดข้อมูลที่เติมค่าวันที่ด้วยการเพิ่มค่าตามค่าที่อยู่ในกล่อง เปลี่ยนทีละ และตามหน่วยที่ระบุภายใต้ หน่วยวัน-เดือน-ปี

  • เติมอัตโนมัติ    สร้างชุดข้อมูลที่ให้ผลลัพธ์เดียวกันกับการลากจุดจับเติม

 3. คุณจะไม่แสดงชุดข้อมูล เติมอัตโนมัติ ก็ได้ด้วยการกดปุ่ม CTRL ค้างไว้ ขณะที่คุณลากจุดจับเติมของส่วนที่เลือกของเซลล์ตั้งแต่สองเซลล์ขึ้นไป หลังจากนั้นค่าที่เลือกจะถูกคัดลอกไปยังเซลล์ที่อยู่ติดกันและ Excel จะไม่ขยายชุดข้อมูล

เติมข้อมูลโดยใช้การเติมชุดข้อมูลแบบกำหนดเอง

เพื่อให้การสร้างลำดับเฉพาะของข้อมูล (เช่น รายชื่อหรือพื้นที่การขาย) ง่ายดายยิ่งขึ้น คุณสามารถสร้างการเติมชุดข้อมูลแบบกำหนดเองได้ การเติมชุดข้อมูลแบบกำหนดเองนั้นสามารถอ้างอิงกับรายการที่มีอยู่บนเวิร์กชีตที่มีอยู่แล้ว หรือคุณสามารถพิมพ์รายการเองได้ตั้งแต่ต้น คุณไม่สามารถแก้ไขหรือลบการเติมชุดข้อมูลที่มีอยู่แล้ว (เช่น การเติมชุดข้อมูลสำหรับเดือนและวัน) แต่คุณสามารถแก้ไขหรือลบการเติมชุดข้อมูลแบบกำหนดเองได้

หมายเหตุ: รายการแบบกำหนดเองจะต้องประกอบด้วยข้อความหรือข้อความผสมตัวเลขเท่านั้น สำหรับรายการแบบกำหนดเองที่มีเฉพาะตัวเลข เช่น 0 ถึง 100 คุณต้องสร้างรายการตัวเลขที่ถูกจัดรูปแบบเป็นข้อความก่อน

จัดรูปแบบตัวเลขเป็นข้อความ

 1. เลือกเซลล์ให้เพียงพอสำหรับรายการตัวเลขที่คุณต้องการจัดรูปแบบเป็นข้อความ

 2. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม ตัวเลข ให้คลิกลูกศรบนกล่อง รูปแบบตัวเลข แล้วคลิก ข้อความ

รูป Ribbon ของ Excel

เคล็ดลับ: คุณอาจต้องคลิก รูปแบบตัวเลขเพิ่มเติม เพื่อดูรูปแบบ ข้อความ ในรายการ

 1. ในเซลล์ที่จัดรูปแบบแล้ว ให้พิมพ์รายการตัวเลข

ใช้การเติมชุดข้อมูลแบบกำหนดเองตามรายการที่มีอยู่

 1. บนเวิร์กชีต ให้เลือกรายการที่คุณต้องการใช้ในการเติมชุดข้อมูล

 2. คลิกแท็บ ไฟล์

 3. ภายใต้ Excel ให้คลิก ตัวเลือก

 4. คลิก ขั้นสูง จากนั้นภายใต้ ทั่วไป ให้คลิก แก้ไขรายการแบบกำหนดเอง

 5. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเซลล์ที่อ้างอิงของรายการที่คุณเลือกแสดงอยู่ในกล่อง นำเข้ารายการจากเซลล์ แล้วจึงคลิก นำเข้า

  ข้อมูลในรายการที่คุณเลือกจะถูกเพิ่มลงในกล่อง รายการแบบกำหนดเอง

 6. คลิก ตกลง สองครั้ง

 7. บนเวิร์กชีต ให้คลิกเซลล์ แล้วพิมพ์รายการการเติมชุดข้อมูลแบบกำหนดเองที่คุณต้องการใช้เพื่อเริ่มต้นรายการ

 8. ลาก จุดจับเติม จุดจับเติม ผ่านเซลล์ที่คุณต้องการเติม

ใช้การเติมชุดข้อมูลแบบกำหนดเองตามรายการใหม่

 1. คลิกแท็บ ไฟล์

 2. ภายใต้ Excel ให้คลิก ตัวเลือก

 3. คลิก ขั้นสูง จากนั้นภายใต้ ทั่วไป ให้คลิก แก้ไขรายการแบบกำหนดเอง

 4. ในกล่อง รายการแบบกำหนดเอง ให้คลิก รายการใหม่ แล้วพิมพ์รายการลงในกล่อง รายการสิ่งที่ป้อน โดยเริ่มจากรายการแรกก่อน

 5. กด ENTER หลังรายการแต่ละรายการ

 6. เมื่อรายการเสร็จสมบูรณ์แล้ว ให้คลิก เพิ่ม แล้วคลิก ตกลง สองครั้ง

 7. บนเวิร์กชีต ให้คลิกเซลล์ แล้วพิมพ์รายการการเติมชุดข้อมูลแบบกำหนดเองที่คุณต้องการใช้เริ่มต้นรายการ

 8. ลากจุดจับเติม จุดจับเติม ผ่านเซลล์ที่คุณต้องการเติมข้อมูล

แก้ไขหรือลบการเติมชุดข้อมูลแบบกำหนดเอง

 1. คลิกแท็บ ไฟล์

 2. ภายใต้ Excel ให้คลิก ตัวเลือก

 3. คลิกประเภท ขั้นสูง จากนั้นภายใต้ ทั่วไป ให้คลิก แก้ไขรายการแบบกำหนดเอง

 4. ในกล่อง รายการแบบกำหนดเอง ให้เลือกรายการที่คุณต้องการแก้ไขหรือลบ แล้วเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการแก้ไขการเติมชุดข้อมูล ให้ทำการเปลี่ยนแปลงในกล่อง รายการสิ่งที่ป้อน แล้วคลิก เพิ่ม

  • เมื่อต้องการลบการเติมชุดข้อมูล ให้คลิก ลบ

ด้านบนของหน้า

คุณไม่จำเป็นต้องเติมข้อมูลในเวิร์กชีตเองอีกต่อไป เพียงแค่ใช้ฟีเจอร์ การเติมอัตโนมัติ ซึ่งจะช่วยเติมข้อมูลตามรูปแบบหรือตามข้อมูลในเซลล์อื่นๆ ได้ บทความนี้ไม่ได้อธิบายวิธีการใส่ข้อมูลด้วยตนเองหรือใส่ข้อมูลในเวลาเดียวกันบนหลายเวิร์กชีต สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใส่ข้อมูลด้วยตนเอง ให้ดูบทความ ใส่ข้อมูลด้วยตนเอง

ทำซ้ำค่าที่มีอยู่แล้วในคอลัมน์โดยอัตโนมัติ

ถ้าอักขระที่คุณพิมพ์แรกๆ ในเซลล์ตรงกับข้อมูลที่มีอยู่ในคอลัมน์นั้น Excel จะใส่อักขระที่เหลือให้คุณโดยอัตโนมัติ Excel จะเติมข้อมูลดังกล่าวให้สมบูรณ์โดยอัตโนมัติก็ต่อเมื่อข้อมูลนั้นประกอบด้วยข้อความหรือข้อความผสมกับตัวเลข ข้อมูลที่มีเฉพาะตัวเลข วันที่ หรือเวลาจะไม่ถูกทำให้สมบูรณ์โดยอัตโนมัติ

หลังจากที่ Excel เติมข้อมูลที่คุณเริ่มพิมพ์ให้สมบูรณ์แล้ว ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 • ถ้าต้องการยอมรับข้อมูลที่เสนอ ให้กด ENTER

  ข้อมูลที่สมบูรณ์จะตรงตามรูปแบบตัวอักษรพิมพ์ใหญ่และตัวอักษรพิมพ์เล็กของข้อมูลที่มีอยู่

 • เมื่อต้องการแทนที่อักขระที่เติมให้โดยอัตโนมัติ ให้พิมพ์ต่อไป

 • เมื่อต้องการลบอักขระที่ใส่ให้โดยอัตโนมัติ ให้กด BACKSPACE

หมายเหตุ: 

 • Excel จะเติมข้อมูลให้สมบูรณ์ก็ต่อเมื่อเคอร์เซอร์อยู่ที่ตำแหน่งสุดท้ายของเนื้อหาในเซลล์ปัจจุบันเท่านั้น

 • Excel จะยึดตามรายการของข้อมูล การทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติ ที่เป็นไปได้บนคอลัมน์ที่มีเซลล์ที่ใช้งาน แต่ข้อมูลที่มีการทำซ้ำในแถวจะไม่ถูกทำให้สมบูรณ์โดยอัตโนมัติ

ปิดการเติมค่าในเซลล์โดยอัตโนมัติ

ถ้าคุณไม่ต้องการให้ Excel เติมค่าในเซลล์ให้สมบูรณ์โดยอัตโนมัติ คุณสามารถปิดฟีเจอร์นี้ได้

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก ตัวเลือกของ Excel

 2. คลิก ขั้นสูง จากนั้นภายใต้ ตัวเลือกการแก้ไข ให้ล้างหรือเลือกกล่องกาเครื่องหมาย เปิดการใช้งานการทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติสำหรับค่าในเซลล์ เพื่อเปิดหรือปิดการเติมค่าในเซลล์ให้สมบูรณ์โดยอัตโนมัติ

ใช้จุดจับเติมเพื่อเติมข้อมูล

เมื่อต้องการเติมชุดข้อมูลหลายๆ ชนิดอย่างรวดเร็ว คุณสามารถเลือกเซลล์และลากจุดจับเติม จุดจับเติม ได้ เมื่อต้องการใช้จุดจับเติม ให้คุณเลือกเซลล์ที่คุณต้องการใช้เป็นพื้นฐานสำหรับการเติมเซลล์เพิ่มเติม จากนั้นลากจุดจับเติมตามแนวตั้งหรือแนวนอนในเซลล์ที่คุณต้องการเติมข้อมูล

ซ่อนหรือแสดงจุดจับเติม

ตามค่าเริ่มต้นแล้ว จะมีการแสดงจุดจับเติมให้เห็น แต่คุณสามารถซ่อนหรือให้แสดงขึ้นมาได้ในกรณีที่ถูกซ่อนไว้

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก ตัวเลือกของ Excel

 2. คลิก ขั้นสูง ด้านล่าง ตัวเลือกการแก้ไข ให้ล้างหรือเลือกกล่องกาเครื่องหมาย เปิดใช้งานจุดจับเติมและการลากแล้วปล่อยเซลล์ เพื่อซ่อนหรือแสดงจุดจับเติม

 3. เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงการแทนที่ข้อมูลที่มีอยู่เมื่อคุณลากจุดจับเติม ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่ากล่องกาเครื่องหมาย แจ้งเตือนก่อนเขียนทับเซลล์ นั้นถูกเลือกไว้ ถ้าคุณไม่ต้องการเห็นข้อความเกี่ยวกับการเขียนทับเซลล์ที่ไม่ว่าง คุณสามารถล้างกล่องกาเครื่องหมายนี้ได้

ใช้ ตัวเลือกการเติมอัตโนมัติ เพื่อเปลี่ยนวิธีการเติมส่วนที่เลือก

หลังจากที่คุณลากจุดจับเติม ปุ่ม ตัวเลือกการเติมอัตโนมัติ รูปปุ่ม จะปรากฏขึ้น คุณจะสามารถเปลี่ยนวิธีการเติมส่วนที่เลือกได้ ตัวอย่าง เช่น คุณสามารถเลือกเติมเฉพาะรูปแบบเซลล์ได้ด้วยการคลิก เติมรูปแบบเท่านั้น หรือคุณสามารถเลือกเติมเฉพาะเนื้อหาของเซลล์ได้ด้วยการคลิก เติมโดยปราศจากทำรูปแบบ

เปิดหรือปิด ตัวเลือกการเติมอัตโนมัติ

ถ้าคุณไม่ต้องการให้ปุ่ม ตัวเลือกการเติมอัตโนมัติ แสดงขึ้นทุกครั้งที่คุณลากจุดจับเติม คุณสามารถปิดการทำงานตัวเลือกนี้ได้ และถ้าปุ่ม ตัวเลือกการเติมอัตโนมัติ ไม่ปรากฏขึ้นเมื่อคุณลากจุดจับเติม คุณก็สามารถเปิดใช้งานตัวเลือกนี้ได้

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก ตัวเลือกของ Excel

 2. คลิก ขั้นสูง จากนั้นภายใต้ ตัด คัดลอก และวาง ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย แสดงปุ่มตัวเลือกการวาง

เติมข้อมูลในเซลล์ติดกันโดยใช้คำสั่ง เติม

คุณสามารถใช้คำสั่ง เติม เพื่อเติมข้อมูลลงในเซลล์ที่ใช้งานอยู่ หรือช่วงที่เลือกไว้ที่มีเนื้อหาของเซลล์หรือช่วงที่อยู่ติดกัน หรือคุณสามารถเติมเซลล์ที่อยู่ติดกันโดยการลาก จุดจับเติม จุดจับเติม

เติมเซลล์ที่ใช้งานอยู่ด้วยเนื้อหาของเซลล์ที่อยู่ติดกัน

 1. เลือกเซลล์ว่างที่อยู่ด้านล่าง ด้านขวา ด้านบน หรือด้านซ้ายของเซลล์ที่มีข้อมูลที่คุณต้องการใช้เพื่อเติมเซลล์ที่ว่าง

 2. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม การแก้ไข ให้คลิก เติม แล้วคลิก ลง ขวา ขึ้น หรือ ซ้าย

  รูป Ribbon ของ Excel

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการเติมข้อมูลลงในเซลล์อย่างรวดเร็วโดยใช้เนื้อหาของเซลล์ที่อยู่ติดกัน คุณสามารถกด CTRL+D เพื่อเติมจากเซลล์ด้านบนหรือกด CTRL+R เพื่อเติมจากเซลล์ทางซ้าย เมื่อต้องการเติมเซลล์ด้วยเนื้อหาของเซลล์ด้านล่าง (ซึ่งก็คือการเติมขึ้น) บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม การแก้ไข ให้คลิก เติม จากนั้นคลิก ขึ้น เมื่อต้องการเติมเซลล์ด้วยเนื้อหาของเซลล์ด้านขวา (เติมไปทางซ้าย) บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม การแก้ไข ให้คลิก เติม จากนั้นคลิก ซ้าย

ลากจุดจับเติมเพื่อเติมข้อมูลลงในเซลล์ที่อยู่ติดกัน

 1. เลือกเซลล์ที่มีข้อมูลที่คุณต้องการเติมลงในเซลล์ที่อยู่ติดกัน

 2. ลากจุดจับเติมผ่านเซลล์ที่คุณต้องการเติมข้อมูล

 3. เมื่อต้องการเลือกวิธีที่คุณต้องการเติมส่วนที่เลือก ให้คลิก ตัวเลือกการเติมอัตโนมัติ รูปปุ่ม แล้วคลิกตัวเลือกที่คุณต้องการ

หมายเหตุ: ถ้าคุณลากจุดจับเติมขึ้นหรือไปทางซ้ายของสิ่งที่เลือก และหยุดที่เซลล์ที่เลือก โดยไม่ผ่านคอลัมน์แรกหรือแถวบนสุดในส่วนที่เลือกไว้ Excel จะลบข้อมูลภายในส่วนที่เลือกดังกล่าว และคุณต้องลากจุดจับเติมออกจากพื้นที่ที่เลือกไว้ก่อนที่จะปล่อยปุ่มเมาส์

เติมสูตรลงในเซลล์ที่อยู่ติดกัน

 1. เลือกเซลล์ที่มีสูตรที่คุณต้องการเติมลงในเซลล์ที่อยู่ติดกัน

 2. ลาก จุดจับเติม จุดจับเติม ผ่านเซลล์ที่คุณต้องการเติม

 3. เมื่อต้องการเลือกวิธีที่คุณต้องการเติมส่วนที่เลือก ให้คลิก ตัวเลือกการเติมอัตโนมัติ รูปปุ่ม แล้วคลิกตัวเลือกที่คุณต้องการ

หมายเหตุ: ถ้าไม่มีการเปิดใช้งานการคำนวณเวิร์กบุ๊กอัตโนมัติ สูตรจะไม่ถูกคำนวณใหม่เมื่อคุณเติมเซลล์ เมื่อต้องการตรวจสอบตัวเลือกของการคำนวณเวิร์กบุ๊ก ให้ทำดังต่อไปนี้

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก ตัวเลือกของ Excel จากนั้นให้คลิกประเภท สูตร

 2. ภายใต้ ตัวเลือกการคำนวณ ให้ดูที่ด้านล่างของ การคำนวณเวิร์กบุ๊ก

  • อัตโนมัติ    คำนวณสูตรใหม่โดยอัตโนมัติ

  • ดำเนินการอัตโนมัติยกเว้นตารางข้อมูล    คำนวณสูตรใหม่ ยกเว้นสูตรที่อยู่ใน ตารางข้อมูล

  • ด้วยตนเอง    สูตรจะไม่ถูกคำนวณใหม่โดยอัตโนมัติ

  • คำนวณเวิร์กบุ๊กใหม่ก่อนบันทึก    ตัวเลือกนี้จะพร้อมใช้งานก็ต่อเมื่อตั้งค่า การคำนวณเวิร์กบุ๊ก ไว้เป็น ด้วยตนเอง ถ้าเลือกที่กล่องกาเครื่องหมายนี้ สูตรจะไม่ถูกคำนวณใหม่โดยอัตโนมัติจนกว่าคุณจะบันทึกเวิร์กบุ๊ก การกระทำอื่นๆ อาจทำให้เวิร์กบุ๊กถูกบันทึกได้ เช่น การใช้คำสั่ง ส่งไปยัง

เคล็ดลับ

 • คุณสามารถเติมสูตรของเซลล์ที่อยู่ติดกันลงในเซลล์ที่ใช้งานอยู่ได้โดยใช้คำสั่ง เติม (บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม การแก้ไข) หรือด้วยการกด CTRL+D หรือ CTRL+R เพื่อเติมสูตรลงในเซลล์ที่อยู่ด้านล่างหรือเซลล์ที่อยู่ด้านขวาของเซลล์ที่มีสูตร

 • คุณสามารถเติมสูตรสำหรับทุกเซลล์ที่อยู่ติดกันลงมาโดยอัตโนมัติ ด้วยการดับเบิลคลิกที่จุดจับเติมของเซลล์แรกที่มีสูตรอยู่ ตัวอย่างเช่น เซลล์ A1:A15 และ B1:B15 มีตัวเลขอยู่และคุณพิมพ์สูตร =A1+B1 ในเซลล์ C1 เมื่อต้องการคัดลอกสูตรนั้นลงในเซลล์ C2:C15 ให้เลือกเซลล์ C1 และดับเบิลคลิกที่จุดจับเติม

เติมชุดตัวเลข วันที่ หรือรายการชุดข้อมูลอื่นๆ ที่มีอยู่

การใช้ จุดจับเติม ทำให้คุณสามารถเติมเซลล์ในช่วงอย่างเร็วด้วยชุดข้อมูลตัวเลข หรือวันที่ หรือชุดข้อมูลวัน เดือน ปีที่มีอยู่

 1. เลือกเซลล์แรกซึ่งอยู่ในช่วงที่คุณต้องการเติมข้อมูล

 2. พิมพ์ค่าเริ่มต้นสำหรับชุดข้อมูล

 3. พิมพ์ค่าลงในเซลล์ถัดไปเพื่อสร้างรูปแบบ

  ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณต้องการชุดข้อมูล 1, 2, 3, 4, 5..., ให้พิมพ์ 1 และ 2 ในสองเซลล์แรก หรือให้พิมพ์ 2 และ 4 ถ้าคุณต้องการชุดข้อมูล 2, 4, 6, 8... หรือถ้าคุณต้องการชุดข้อมูล 2, 2, 2, 2..., ให้คุณเว้นว่างเซลล์ที่สองไว้

  ตัวอย่างเพิ่มเติมของชุดข้อมูลที่คุณสามารถเติมได้

  เมื่อคุณเติมชุดข้อมูล ส่วนที่เลือกไว้จะขยายออกตามที่ได้แสดงไว้ในตารางต่อไปนี้ ในตารางนี้ รายการซึ่งคั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาคจะมีอยู่ในแต่ละเซลล์ที่อยู่ติดกันบนเวิร์กชีต

ส่วนที่เลือกเริ่มต้น

ชุดข้อมูลเพิ่มเติม

1, 2, 3

4, 5, 6,...

9:00

10:00, 11:00, 12:00,...

จ.

อ., พ., พฤ.,...

จันทร์

อังคาร, พุธ, พฤหัสบดี,...

ม.ค.

ก.พ., มี.ค., เม.ย.,...

ม.ค., เม.ย.

ก.ค., ต.ค., ม.ค.,...

ม.ค.-50, เม.ย.-50

ก.ค.-50, ต.ค.-50, ม.ค.-50,...

15-ม.ค., 15-เม.ย.

15-ก.ค., 15-ต.ค.,...

2550, 2551

2552, 2553, 2554, ...

1-ม.ค., 1-มี.ค.

1-พ.ค., 1-ก.ค., 1-ก.ย.,...

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4, ไตรมาส 1, ไตรมาส 2,...

ข้อความ 1, ข้อความ A

ข้อความ 2, ข้อความ A, ข้อความ 3, ข้อความ A,...

ช่วงที่ 1

ช่วงที่ 2, ช่วงที่ 3,...

ผลิตภัณฑ์ 1

ผลิตภัณฑ์ 2, ผลิตภัณฑ์ 3,...

 1. เลือกเซลล์หนึ่งหรือหลายเซลล์ที่มีค่าเริ่มต้น

 2. ลากจุดจับเติม จุดจับเติม ผ่านช่วงที่คุณต้องการเติมข้อมูล

  เมื่อต้องการเติมค่าลำดับเพิ่มขึ้น ให้ลากลงด้านล่างหรือลากไปด้านขวา เมื่อต้องการเติมค่าลำดับลดลง ให้ลากขึ้นด้านบนหรือลากไปด้านซ้าย

เคล็ดลับ

 • คุณยังสามารถระบุชนิดของชุดข้อมูลได้โดยใช้ปุ่มเมาส์ขวาลากจุดจับเติมให้ครอบคลุมช่วง แล้วคลิกคำสั่งที่เหมาะสมบนเมนูทางลัด ตัวอย่างเช่น ถ้าค่าเริ่มต้นคือ ม.ค.-2550 ให้คลิก เติมเดือน สำหรับชุดข้อมูล ก.พ.-2550, มี.ค.-2550 ไปเรื่อยๆ หรือคลิก เติมปี สำหรับชุดข้อมูล ม.ค.-2550, ม.ค.-2551 ไปเรื่อยๆ

 • ถ้าส่วนที่เลือกมีตัวเลข คุณสามารถควบคุมชนิดของชุดข้อมูลที่คุณต้องการสร้างได้

  เติมเซลล์ด้วยชุดข้อมูลตัวเลข

  1. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม การแก้ไข ให้คลิก เติม แล้วคลิก ชุดข้อมูล

   รูป Ribbon ของ Excel

  2. ภายใต้ ชนิด ให้คลิกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้

   • เชิงเส้น    สร้างชุดข้อมูลที่มีการคำนวณด้วยการเพิ่มค่าในกล่อง เปลี่ยนทีละ เป็นลำดับในแต่ละค่าเซลล์

   • เรขาคณิต    สร้างชุดข้อมูลที่มีการคำนวณด้วยการคูณค่าในกล่อง เปลี่ยนทีละ เป็นลำดับในแต่ละค่าเซลล์

   • วันที่    สร้างชุดข้อมูลที่เติมค่าวันที่ด้วยการเพิ่มค่าตามค่าที่อยู่ในกล่อง เปลี่ยนทีละ และตามหน่วยที่ระบุภายใต้ หน่วยวัน-เดือน-ปี

   • เติมอัตโนมัติ    สร้างชุดข้อมูลที่ให้ผลลัพธ์เดียวกันกับการลากจุดจับเติม

 • คุณจะไม่แสดงชุดข้อมูล เติมอัตโนมัติ ก็ได้ด้วยการกดปุ่ม CTRL ค้างไว้ ขณะที่คุณลากจุดจับเติมของส่วนที่เลือกของเซลล์ตั้งแต่สองเซลล์ขึ้นไป หลังจากนั้นค่าที่เลือกจะถูกคัดลอกไปยังเซลล์ที่อยู่ติดกันและ Excel จะไม่ขยายชุดข้อมูล

เติมข้อมูลโดยใช้การเติมชุดข้อมูลแบบกำหนดเอง

เพื่อให้การสร้างลำดับเฉพาะของข้อมูล (เช่น รายชื่อหรือพื้นที่การขาย) ง่ายดายยิ่งขึ้น คุณสามารถสร้างการเติมชุดข้อมูลแบบกำหนดเองได้ การเติมชุดข้อมูลแบบกำหนดเองนั้นสามารถอ้างอิงกับรายการที่มีอยู่บนเวิร์กชีตที่มีอยู่แล้ว หรือคุณสามารถพิมพ์รายการเองได้ตั้งแต่ต้น คุณไม่สามารถแก้ไขหรือลบการเติมชุดข้อมูลที่มีอยู่แล้ว (เช่น การเติมชุดข้อมูลสำหรับเดือนและวัน) แต่คุณสามารถแก้ไขหรือลบการเติมชุดข้อมูลแบบกำหนดเองได้

หมายเหตุ: รายการแบบกำหนดเองจะต้องประกอบด้วยข้อความหรือข้อความผสมตัวเลขเท่านั้น สำหรับรายการแบบกำหนดเองที่มีเฉพาะตัวเลข เช่น 0 ถึง 100 คุณต้องสร้างรายการตัวเลขที่ถูกจัดรูปแบบเป็นข้อความก่อน

จัดรูปแบบตัวเลขเป็นข้อความ

 1. เลือกเซลล์ให้เพียงพอสำหรับรายการตัวเลขที่คุณต้องการจัดรูปแบบเป็นข้อความ

 2. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม ตัวเลข ให้คลิกลูกศรบนกล่อง รูปแบบตัวเลข แล้วคลิก ข้อความ

  รูป Ribbon ของ Excel

  เคล็ดลับ: คุณอาจต้องคลิก เพิ่มเติม เพื่อดูรูปแบ ข้อความ ในรายการ

 3. ในเซลล์ที่จัดรูปแบบแล้ว ให้พิมพ์รายการตัวเลข

ใช้การเติมชุดข้อมูลแบบกำหนดเองตามรายการที่มีอยู่

 1. บนเวิร์กชีต ให้เลือกรายการที่คุณต้องการใช้ในการเติมชุดข้อมูล

 2. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก ตัวเลือกของ Excel

 3. คลิก ยอดนิยม จากนั้นภายใต้ ตัวเลือกยอดนิยมสำหรับทำงานกับ Excel ให้คลิก แก้ไขรายการแบบกำหนดเอง

 4. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเซลล์ที่อ้างอิงของรายการที่คุณเลือกแสดงอยู่ในกล่อง นำเข้ารายการจากเซลล์ แล้วจึงคลิก นำเข้า

  ข้อมูลในรายการที่คุณเลือกจะถูกเพิ่มลงในกล่อง รายการแบบกำหนดเอง

 5. คลิก ตกลง สองครั้ง

 6. บนเวิร์กชีต ให้คลิกเซลล์ แล้วพิมพ์รายการการเติมชุดข้อมูลแบบกำหนดเองที่คุณต้องการใช้เพื่อเริ่มต้นรายการ

 7. ลาก จุดจับเติม จุดจับเติม ผ่านเซลล์ที่คุณต้องการเติม

ใช้การเติมชุดข้อมูลแบบกำหนดเองตามรายการใหม่

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก ตัวเลือกของ Excel

 2. คลิก ยอดนิยม จากนั้นภายใต้ ตัวเลือกยอดนิยมสำหรับทำงานกับ Excel ให้คลิก แก้ไขรายการแบบกำหนดเอง

 3. ในกล่อง รายการแบบกำหนดเอง ให้คลิก รายการใหม่ แล้วพิมพ์รายการลงในกล่อง รายการสิ่งที่ป้อน โดยเริ่มจากรายการแรกก่อน

  กด ENTER หลังรายการแต่ละรายการ

 4. เมื่อรายการเสร็จสมบูรณ์แล้ว ให้คลิก เพิ่ม แล้วคลิก ตกลง สองครั้ง

 5. บนเวิร์กชีต ให้คลิกเซลล์ แล้วพิมพ์รายการการเติมชุดข้อมูลแบบกำหนดเองที่คุณต้องการใช้เริ่มต้นรายการ

 6. ลากจุดจับเติม จุดจับเติม ผ่านเซลล์ที่คุณต้องการเติมข้อมูล

แก้ไขหรือลบการเติมชุดข้อมูลแบบกำหนดเอง

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก ตัวเลือกของ Excel

 2. คลิกประเภท ยอดนิยม จากนั้นภายใต้ ตัวเลือกยอดนิยมสำหรับทำงานกับ Excel ให้คลิก แก้ไขรายการแบบกำหนดเอง

 3. ในกล่อง รายการแบบกำหนดเอง ให้เลือกรายการที่คุณต้องการแก้ไขหรือลบ แล้วเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการแก้ไขการเติมชุดข้อมูล ให้ทำการเปลี่ยนแปลงในกล่อง รายการสิ่งที่ป้อน แล้วคลิก เพิ่ม

  • เมื่อต้องการลบการเติมชุดข้อมูล ให้คลิก ลบ

ด้านบนของหน้า

คุณทราบหรือไม่

ถ้าคุณไม่มีการสมัครใช้งาน Office 365 หรือ Office เวอร์ชันล่าสุด คุณสามารถทดลองใช้ได้ทันที:

ทดลองใช้ Office 365 หรือ Excel เวอร์ชันล่าสุด

คุณมีคำถามที่เฉพาะเกี่ยวกับการทำงานหรือไม่

โพสต์คำถามในฟอรั่มชุมชน Excel

ช่วยเราปรับปรุง Excel

คุณมีคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีที่เราสามารถปรับปรุง Excel เวอร์ชันถัดไปหรือไม่ ถ้ามี โปรดดูหัวข้อต่างๆ ที่ Excel User Voice

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×