การเตรียมใช้งานการส่ง/รับ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ถ้าคุณได้กำหนดค่าบัญชีผู้ใช้ของคุณให้ตรวจหารายการใหม่และทำงานอื่นตามกำหนดการปกติโดยอัตโนมัติ คุณสามารถเริ่มการส่ง/รับด้วยตนเองได้

หมายเหตุ: ชนิดของบัญชีผู้ใช้ เช่นจริง ๆ Simple Syndication (RSS) และการประกาศปฏิทิน บางชนิดจะไม่ได้รับการตรวจสอบสำหรับแต่ละครั้งที่ส่ง/รับจะเริ่มต้นรายการใหม่ บัญชีผู้ใช้เหล่านี้อาจรวมถึงข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์ที่ผู้ใช้เกี่ยวกับวิธีบ่อยMicrosoft Outlook ควรตรวจสอบหาโปรแกรมอัปเดได้

คุณต้องการทำสิ่งใด

เริ่มส่ง/รับสำหรับกลุ่มส่ง/รับทั้งหมด

เริ่มส่ง/รับสำหรับกลุ่มส่ง/รับเฉพาะเจาะจง

เริ่มส่ง/รับสำหรับบัญชีผู้ใช้เฉพาะเจาะจง

เริ่มส่ง/รับสำหรับสมุดรายชื่อ Microsoft Exchange

เริ่มส่ง/รับสำหรับดาวน์โหลดเฉพาะส่วนหัวในโฟลเดอร์ปัจจุบัน

เริ่มส่ง/รับสำหรับดาวน์โหลดส่วนหัวของเครื่องหมายทั้งหมด

เริ่มส่ง/รับสำหรับส่วนหัวที่ถูกทำเครื่องหมายดาวน์โหลดในโฟลเดอร์ปัจจุบัน

เริ่ม ส่ง/รับ สำหรับกลุ่ม ส่ง/รับ ทั้งหมด

  • บนเมนู เครื่องมือ ให้ชี้ไปที่ ส่ง/รับ แล้วคลิก ส่ง/รับ ทั้งหมด

    แป้นพิมพ์ลัด F9

ด้านบนของหน้า

เริ่ม ส่ง/รับ สำหรับกลุ่ม ส่ง/รับ กลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะ

  • บนเมนู เครื่องมือ ให้ชี้ไปที่ ส่ง/รับ แล้วคลิกกลุ่ม ส่ง/รับ ที่คุณต้องการหรือชี้ไปที่บัญชีผู้ใช้

  • คลิกการกระทำที่คุณต้องการ

ด้านบนของหน้า

เริ่ม ส่ง/รับ สำหรับบัญชีผู้ใช้บัญชีหนึ่งโดยเฉพาะ

  • บนเมนู เครื่องมือ ให้ชี้ไปที่ ส่ง/รับ แล้วชี้ไปที่บัญชีผู้ใช้ จากนั้นคลิกการกระทำที่คุณต้องการ

ด้านบนของหน้า

เริ่ม ส่ง/รับ สำหรับสมุดรายชื่อของ Microsoft Exchange

  • บนเมนู เครื่องมือ ให้ชี้ไปที่ ส่ง/รับ แล้วคลิก ดาวน์โหลดสมุดรายชื่อ

ด้านบนของหน้า

เริ่ม ส่ง/รับ สำหรับการดาวน์โหลดเฉพาะข้อมูลส่วนหัวในโฟลเดอร์ปัจจุบัน

  • บนเมนู เครื่องมือ ให้ชี้ไปที่ ส่ง/รับ แล้วคลิก ดาวน์โหลดส่วนหัวในโฟลเดอร์นี้

ด้านบนของหน้า

เริ่ม ส่ง/รับ สำหรับการดาวน์โหลดข้อมูลส่วนหัวที่ทำเครื่องหมายไว้ทั้งหมด

  • บนเมนู เครื่องมือ ให้ชี้ไปที่ ส่ง/รับ แล้วคลิก ดำเนินการกับส่วนหัวที่ทำเครื่องหมายไว้ทั้งหมด

ด้านบนของหน้า

เริ่ม ส่ง/รับ สำหรับการดาวน์โหลดข้อมูลส่วนหัวที่ทำเครื่องหมายไว้ในโฟลเดอร์ปัจจุบัน

  • บนเมนู เครื่องมือ ให้ชี้ไปที่ ส่ง/รับ แล้วคลิก ดำเนินการกับส่วนหัวที่ทำเครื่องหมายไว้ในโฟลเดอร์นี้

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×