การเซ็นชื่อแบบดิจิทัลในโครงการแมโครของคุณ

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

บทความนี้จะอธิบายเซ็นลายเซ็นดิจิทัล แมโครโปรเจ็กต์ โดยใช้ ใบรับรอง ถ้าคุณยังไม่มีใบรับรองดิจิทัล คุณต้องขอรับใบรับรองดังกล่าว เมื่อต้องการทดสอบโครงการแมโครบนคอมพิวเตอร์ของคุณเอง คุณสามารถสร้างใบรับรองแบบเซ็นชื่อด้วยตนเองได้โดยใช้เครื่องมือ Selfcert . exe

คุณสามารถขอรับใบรับรองดิจิทัลได้จาก ผู้ให้บริการออกใบรับรอง (CA) เชิงพาณิชย์ หรือจากผู้ดูแลระบบความปลอดภัยหรือผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ภายในองค์กรของคุณ

เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้ให้บริการออกใบรับรองที่ให้บริการสำหรับผลิตภัณฑ์ของไมโครซอฟท์ ให้ดูรายการสมาชิกโปรแกรมใบรับรองหลักของไมโครซอฟท์

เนื่องจากใบรับรองดิจิทัลที่คุณสร้างไม่ได้ออกให้โดยผู้ออกใบรับรองที่น่าเชื่อถืออย่างเป็นทางการ โครงการแมโครที่เซ็นชื่อโดยใช้ใบรับรองดังกล่าวจึงได้ชื่อว่า โครงการแบบลงนามด้วยตนเอง Microsoft Office จะเชื่อถือใบรับรองแบบลงนามด้วยตนเองเฉพาะบนคอมพิวเตอร์ที่มีใบรับรองแบบลงนามด้วยตนเองที่เพิ่มใน โฟลเดอร์ใบรับรองระดับสูงที่น่าเชื่อถือใน ใบรับรอง - ที่เก็บของผู้ใช้ปัจจุบัน

เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีสร้างใบรับรองแบบลงนามด้วยตนเอง ให้ดูที่ส่วนต่อไป

 1. ไปที่ C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\

 2. คลิก SelfCert.exe กล่อง สร้างใบรับรองดิจิทัล จะปรากฏขึ้น

 3. ในช่อง ชื่อใบรับรองของคุณให้พิมพ์ชื่อที่ให้คำอธิบายสำหรับใบรับรองนั้น

 4. คลิก ตกลง

 5. เมื่อข้อความ SelfCert สำเร็จ ปรากฏขึ้น ให้คลิก ตกลง

 1. ไปที่ C:\Program Files\Microsoft Office\<Office version>\.

 2. คลิก SelfCert.exe กล่อง สร้างใบรับรองดิจิทัล จะปรากฏขึ้น

 3. ในช่อง ชื่อใบรับรองของคุณให้พิมพ์ชื่อที่ให้คำอธิบายสำหรับใบรับรองนั้น

 4. คลิก ตกลง

 5. เมื่อข้อความ SelfCert สำเร็จ ปรากฏขึ้น ให้คลิก ตกลง

 1. คลิกเริ่มต้น ชี้ไปที่โปรแกรมทั้งหมด คลิกMicrosoft Office คลิกเครื่องมือ Microsoft Office แล้ว คลิ กใบรับรองดิจิทัลสำหรับโครงการ VBA
  กล่องสร้างใบรับรองดิจิทัล ปรากฏขึ้น

 2. ในช่อง ชื่อใบรับรองของคุณให้พิมพ์ชื่อที่ให้คำอธิบายสำหรับใบรับรองนั้น

 3. คลิก ตกลง

 4. เมื่อข้อความ SelfCert สำเร็จ ปรากฏขึ้น ให้คลิก ตกลง

การโต้ตอบสร้างลายเซ็นดิจิทัล

เมื่อต้องการดูใบรับรองในที่เก็บใบรับรองส่วนบุคคล ให้ทำดังต่อไปนี้

 1. เปิด Internet Explorer

 2. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ตัวเลือกอินเทอร์เน็ต แล้วคลิกแท็บ เนื้อหา

 3. คลิก ใบรับรอง แล้วคลิกแท็บ ส่วนบุคคล

 1. เปิดไฟล์ที่มีโครงการแมโครที่คุณต้องการเซ็นชื่อ

 2. บนแท็บ นักพัฒนา ในกลุ่ม โค้ด ให้คลิก Visual Basic

  หมายเหตุ: ถ้าไม่มีแท็บ นักพัฒนา ให้คลิกแท็บ แฟ้ม คลิก ตัวเลือก คลิก กำหนด Ribbon เอง ในรายการ กำหนด Ribbon เอง ให้คลิก นักพัฒนา และคลิก ตกลง

 3. ใน Visual Basic บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ลายเซ็นดิจิทัล

 4. กล่องโต้ตอบ ลายเซ็นดิจิทัล จะปรากฏขึ้น

 5. เลือกใบรับรอง แล้วคลิก ตกลง

  หมายเหตุ: ถ้าคุณยังไม่ได้เลือกใบรับรองดิจิทัลหรือต้องการใช้ใบรับรองอื่น ให้คลิก เลือก เลือกใบรับรอง แล้วคลิก ตกลง

  หมายเหตุ: 

  • ขอแนะนำให้คุณเซ็นชื่อแมโครหลังจากทดสอบโซลูชันแล้ว และพร้อมที่จะนำไปแจกจ่ายเท่านั้น กล่าวคือ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงโค้ดในโครงการแมโครที่มีการเซ็นชื่อในแบบต่างๆ ลายเซ็นดิจิทัลจะถูกเอาออก อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณมีใบรับรองดิจิทัลที่ถูกต้องที่เคยใช้ในการเซ็นชื่อโครงการบนคอมพิวเตอร์ของคุณ โครงการแมโครจะได้รับการเซ็นชื่อใหม่ใหม่โดยอัตโนมัติเมื่อคุณบันทึก

  • ถ้าคุณต้องการป้องกันไม่ให้ผู้ใช้ที่ใช้โซลูชันของคุณแก้ไขโครงการแมโครโดยไม่ได้ตั้งใจและทำให้ลายเซ็นของคุณเป็นโมฆะ ให้ล็อกโครงการแมโครก่อนเซ็น ลายเซ็นดิจิทัลของคุณเป็นการรับรองว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในโครงการนับตั้งแต่คุณเซ็นชื่อ ลายเซ็นดิจิทัลของคุณไม่ได้พิสูจน์ว่าคุณเขียนโครงการนั้น ดังนั้น การล็อกโครงการแมโครของคุณจึงไม่ได้ป้องกันผู้ใช้อื่นแทนที่ลายเซ็นดิจิทัลด้วยลายเซ็นอื่น ผู้ดูแลระบบขององค์กรสามารถเซ็นชื่อใหม่ในเทมเพลตและ Add-in ได้ เพื่อที่จะควบคุมสิ่งที่ผู้ใช้เรียกใช้ในคอมพิวเตอร์ของพวกเขา

  • ถ้าคุณสร้าง Add-in ที่เพิ่มโค้ดให้กับโครงการแมโคร โค้ดของคุณควรกำหนดว่าโครงการนั้นมีการเซ็นชื่อแบบดิจิทัลหรือไม่ และควรแจ้งให้ผู้ใช้ทราบถึงผลที่ตามมาของการเปลี่ยนแปลงโครงการที่เซ็นชื่อก่อนที่พวกเขาจะดำเนินการต่อ

  • เมื่อคุณเซ็นชื่อแบบดิจิทัลในแมโคร จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องรับการประทับเวลาเพื่อให้ผู้ใช้อื่นสามารถตรวจสอบลายเซ็นของคุณได้ว่าใบรับรองที่ใช้สำหรับลายเซ็นนั้นหมดอายุ หรือถูกยกเลิกหลังจากเซ็นชื่อหรือไม่ ถ้าคุณเซ็นชื่อแมโครโดยไม่มีการประทับเวลา ลายเซ็นจะยังคงใช้ได้ในช่วงระยะเวลาที่ใบรับรองของคุณมีผลสมบูรณ์เท่านั้น

คุณสามารถขอรับใบรับรองดิจิทัลได้จากผู้ออกใบรับรอง (CA) เชิงพาณิชย์ หรือจากผู้ดูแลระบบความปลอดภัยของคุณ

เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้ให้บริการออกใบรับรองที่ให้บริการสำหรับผลิตภัณฑ์ของไมโครซอฟท์ ให้ดูรายการสมาชิกโปรแกรมใบรับรองหลักของไมโครซอฟท์

เนื่องจากใบรับรองดิจิทัลที่คุณสร้างไม่ได้ออกให้โดยผู้ให้บริการออกใบรับรองอย่างเป็นทางการ โครงการแมโครที่เซ็นชื่อโดยใช้ใบรับรองดังกล่าวจึงเป็นโครงการแบบเซ็นชื่อด้วยตนเอง Microsoft Office จะเชื่อถือใบรับรองแบบเซ็นชื่อด้วยตนเองเฉพาะบนคอมพิวเตอร์ที่มีใบรับรองแบบเซ็นชื่อด้วยตนเองในที่เก็บใบรับรองส่วนบุคคลของคุณเท่านั้น

 1. คลิกปุ่ม เริ่ม ชี้ไปที่ โปรแกรมทั้งหมด คลิก Microsoft Office คลิก เครื่องมือ Microsoft Office จากนั้นคลิก ใบรับรองดิจิทัลสำหรับโครงการ VBA ในกล่อง ชื่อใบรับรองของคุณ พิมพ์ชื่อที่อธิบายใบรับรองนั้น

 2. เมื่อข้อความการยืนยันใบรับรองปรากฏขึ้น ให้คลิก ตกลง

เมื่อต้องการดูใบรับรองในที่เก็บใบรับรองส่วนบุคคล ให้ทำดังต่อไปนี้

 1. เปิด Internet Explorer

 2. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ตัวเลือกอินเทอร์เน็ต แล้วคลิกแท็บ เนื้อหา

 3. คลิก ใบรับรอง แล้วคลิกแท็บ ส่วนบุคคล

ด้านบนของหน้า

 1. คลิกปุ่ม เริ่ม ชี้ไปที่ โปรแกรมทั้งหมด ชี้ไปที่ Microsoft Office ชี้ไปที่ เครื่องมือ Microsoft Office จากนั้นคลิก ใบรับรองดิจิทัลสำหรับโครงการ VBA ในกล่อง ชื่อใบรับรองของคุณ พิมพ์ชื่อที่อธิบายใบรับรองนั้น

 2. เมื่อข้อความการยืนยันใบรับรองปรากฏขึ้น ให้คลิก ตกลง

เมื่อต้องการดูใบรับรองในที่เก็บใบรับรองส่วนบุคคล ให้ทำดังต่อไปนี้:

 1. เปิด Windows Internet Explorer.

 2. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ตัวเลือกอินเทอร์เน็ต แล้วคลิกแท็บ เนื้อหา

 3. คลิก ใบรับรอง แล้วคลิกแท็บ ส่วนบุคคล

ด้านบนของหน้า

 1. เปิดแฟ้มที่มีโครงการแมโครที่คุณต้องการเซ็นชื่อ

  • บนแท็บ นักพัฒนา ในกลุ่ม โค้ด ให้คลิก Visual Basic

   ถ้าแท็บ นักพัฒนา ไม่พร้อมใช้งาน ให้คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม Office จากนั้นคลิก ตัวเลือก Excel จากนั้นคลิก ได้รับความนิยม จากนั้นเลือกกล่องกาเครื่องหมาย แสดงแท็บนักพัฒนาใน Ribbon

   หมายเหตุ: Ribbon เป็นส่วนหนึ่งของ ส่วนติดต่อผู้ใช้ของ Microsoft Office Fluent

 2. ใน Project Explorer ของ Visual Basic เลือกโครงการที่คุณต้องการเซ็นชื่อ

 3. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ลายเซ็นดิจิทัล

 4. ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • ถ้าคุณยังไม่ได้เลือกใบรับรองดิจิทัลหรือต้องการใช้ใบรับรองอื่น ให้คลิก เลือก เลือกใบรับรอง จากนั้นคลิก ตกลง สองครั้ง

  • เมื่อต้องการใช้ใบรับรองปัจจุบัน ให้คลิก ตกลง

   หมายเหตุ: 

   • เซ็นชื่อแมโครหลังจากทดสอบโซลูชันของคุณและพร้อมนำไปแจกจ่ายแล้วเท่านั้น เนื่องจากเมื่อโค้ดในโครงการแมโครที่เซ็นชื่อมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ลายเซ็นดิจิทัลในโครงการจะถูกเอาออก อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณมีใบรับรองดิจิทัลที่ถูกต้องที่เคยใช้ในการเซ็นชื่อโครงการบนคอมพิวเตอร์ของคุณ โครงการแมโครจะได้รับการเซ็นชื่อใหม่โดยอัตโนมัติเมื่อคุณบันทึก

   • ถ้าคุณต้องการป้องกันไม่ให้ผู้ใช้ที่ใช้โซลูชันของคุณแก้ไขโครงการแมโครโดยไม่ได้ตั้งใจและทำให้ลายเซ็นของคุณเป็นโมฆะ ให้ล็อกโครงการแมโครก่อนที่คุณจะเซ็น ลายเซ็นดิจิทัลของคุณเป็นการรับรองว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในโครงการนับตั้งแต่คุณเซ็นชื่อ ลายเซ็นดิจิทัลของคุณไม่ได้พิสูจน์ว่าคุณเป็นคนเขียนโครงการนั้น ดังนั้น การล็อกโครงการแมโครของคุณจึงไม่ได้ป้องกันผู้ใช้อื่นแทนที่ลายเซ็นดิจิทัลของคุณด้วยลายเซ็นอื่น ผู้ดูแลระบบขององค์กรสามารถเซ็นชื่อใหม่ในเทมเพลตและ Add-in เพื่อที่จะควบคุมสิ่งที่ผู้ใช้เรียกใช้ในคอมพิวเตอร์ของพวกเขาได้

   • ถ้าคุณสร้าง Add-in ที่เพิ่มโค้ดให้กับโครงการแมโคร โค้ดของคุณควรกำหนดว่าโครงการนั้นมีการเซ็นชื่อแบบดิจิทัลหรือไม่ และควรแจ้งให้ผู้ใช้ทราบถึงผลที่ตามมาของการเปลี่ยนแปลงโครงการที่เซ็นชื่อก่อนที่พวกเขาจะดำเนินการต่อ

   • เมื่อคุณเซ็นชื่อแบบดิจิทัลในแมโคร สิ่งสำคัญคือต้องรับการประทับเวลาเพื่อให้ผู้ใช้อื่นสามารถตรวจสอบลายเซ็นของคุณได้ แม้แต่หลังจากใบรับรองที่ใช้สำหรับลายเซ็นนั้นหมดอายุไปแล้ว ถ้าคุณเซ็นชื่อแมโครโดยไม่มีการประทับเวลา ลายเซ็นจะถูกต้องในขณะที่ใบรับรองของคุณยังคงใช้ได้เท่านั้น

 1. เปิดไฟล์ที่มีโครงการแมโครที่คุณต้องการเซ็นชื่อ

  • บนเมนู เครื่องมือ ชี้ไปที่ แมโคร จากนั้นคลิก Visual Basic Editor

 2. ใน Project Explorer ของ Visual Basic เลือกโครงการที่คุณต้องการเซ็นชื่อ

 3. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ลายเซ็นดิจิทัล

 4. ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • ถ้าคุณยังไม่ได้เลือกใบรับรองดิจิทัลหรือต้องการใช้ใบรับรองอื่น ให้คลิก เลือก เลือกใบรับรอง จากนั้นคลิก ตกลง สองครั้ง

  • เมื่อต้องการใช้ใบรับรองปัจจุบัน ให้คลิก ตกลง

   หมายเหตุ: 

   • เซ็นชื่อแมโครหลังจากทดสอบโซลูชันของคุณและพร้อมนำไปแจกจ่ายแล้วเท่านั้น เนื่องจากเมื่อโค้ดในโครงการแมโครที่เซ็นชื่อมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ลายเซ็นดิจิทัลในโครงการจะถูกเอาออก อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณมีใบรับรองดิจิทัลที่ถูกต้องที่เคยใช้ในการเซ็นชื่อโครงการบนคอมพิวเตอร์ของคุณ โครงการแมโครจะได้รับการเซ็นชื่อใหม่โดยอัตโนมัติเมื่อคุณบันทึก

   • ถ้าคุณต้องการป้องกันไม่ให้ผู้ใช้ที่ใช้โซลูชันของคุณแก้ไขโครงการแมโครโดยไม่ได้ตั้งใจและทำให้ลายเซ็นของคุณเป็นโมฆะ ให้ล็อกโครงการแมโครก่อนที่คุณจะเซ็น ลายเซ็นดิจิทัลของคุณเป็นการรับรองว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในโครงการนับตั้งแต่คุณเซ็นชื่อ ลายเซ็นดิจิทัลของคุณไม่ได้พิสูจน์ว่าคุณเป็นคนเขียนโครงการนั้น ดังนั้น การล็อกโครงการแมโครของคุณจึงไม่ได้ป้องกันผู้ใช้อื่นแทนที่ลายเซ็นดิจิทัลของคุณด้วยลายเซ็นอื่น ผู้ดูแลระบบขององค์กรสามารถเซ็นชื่อใหม่ในเทมเพลตและ Add-in เพื่อที่จะควบคุมสิ่งที่ผู้ใช้เรียกใช้ในคอมพิวเตอร์ของพวกเขาได้

   • ถ้าคุณสร้าง Add-in ที่เพิ่มโค้ดให้กับโครงการแมโคร โค้ดของคุณควรกำหนดว่าโครงการนั้นมีการเซ็นชื่อแบบดิจิทัลหรือไม่ และควรแจ้งให้ผู้ใช้ทราบถึงผลที่ตามมาของการเปลี่ยนแปลงโครงการที่เซ็นชื่อก่อนที่พวกเขาจะดำเนินการต่อ

   • เมื่อคุณเซ็นชื่อแบบดิจิทัลในแมโคร สิ่งสำคัญคือต้องรับการประทับเวลาเพื่อให้ผู้ใช้อื่นสามารถตรวจสอบลายเซ็นของคุณได้ แม้แต่หลังจากใบรับรองที่ใช้สำหรับลายเซ็นนั้นหมดอายุไปแล้ว ถ้าคุณเซ็นชื่อแมโครโดยไม่มีการประทับเวลา ลายเซ็นจะถูกต้องในขณะที่ใบรับรองของคุณยังคงใช้ได้เท่านั้น

ด้านบนของหน้า

 1. เปิดไฟล์ที่มีโครงการแมโครที่คุณต้องการเซ็นชื่อ

  • บนแท็บ นักพัฒนา ในกลุ่ม โค้ด ให้คลิก Visual Basic

   ถ้าแท็บ นักพัฒนา ไม่พร้อมใช้งาน ให้คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม Office จากนั้นคลิก ตัวเลือก PowerPoint จากนั้นคลิก ได้รับความนิยม จากนั้นเลือกกล่องกาเครื่องหมาย แสดงแท็บนักพัฒนาใน Ribbon

   หมายเหตุ: Ribbon เป็นส่วนหนึ่งของ ส่วนติดต่อผู้ใช้ของ Microsoft Office Fluent

 2. ใน Project Explorer ของ Visual Basic เลือกโครงการที่คุณต้องการเซ็นชื่อ

 3. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ลายเซ็นดิจิทัล

 4. ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • ถ้าคุณยังไม่ได้เลือกใบรับรองดิจิทัลหรือต้องการใช้ใบรับรองอื่น ให้คลิก เลือก เลือกใบรับรอง จากนั้นคลิก ตกลง สองครั้ง

  • เมื่อต้องการใช้ใบรับรองปัจจุบัน ให้คลิก ตกลง

   หมายเหตุ: 

   • เซ็นชื่อแมโครหลังจากทดสอบโซลูชันของคุณและพร้อมนำไปแจกจ่ายแล้วเท่านั้น เนื่องจากเมื่อโค้ดในโครงการแมโครที่เซ็นชื่อมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ลายเซ็นดิจิทัลในโครงการจะถูกเอาออก อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณมีใบรับรองดิจิทัลที่ถูกต้องที่เคยใช้ในการเซ็นชื่อโครงการบนคอมพิวเตอร์ของคุณ โครงการแมโครจะได้รับการเซ็นชื่อใหม่โดยอัตโนมัติเมื่อคุณบันทึก

   • ถ้าคุณต้องการป้องกันไม่ให้ผู้ใช้ที่ใช้โซลูชันของคุณแก้ไขโครงการแมโครโดยไม่ได้ตั้งใจและทำให้ลายเซ็นของคุณเป็นโมฆะ ให้ล็อกโครงการแมโครก่อนที่คุณจะเซ็น ลายเซ็นดิจิทัลของคุณเป็นการรับรองว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในโครงการนับตั้งแต่คุณเซ็นชื่อ ลายเซ็นดิจิทัลของคุณไม่ได้พิสูจน์ว่าคุณเป็นคนเขียนโครงการนั้น ดังนั้น การล็อกโครงการแมโครของคุณจึงไม่ได้ป้องกันผู้ใช้อื่นแทนที่ลายเซ็นดิจิทัลของคุณด้วยลายเซ็นอื่น ผู้ดูแลระบบขององค์กรสามารถเซ็นชื่อใหม่ในเทมเพลตและ Add-in เพื่อที่จะควบคุมสิ่งที่ผู้ใช้เรียกใช้ในคอมพิวเตอร์ของพวกเขาได้

   • ถ้าคุณสร้าง Add-in ที่เพิ่มโค้ดให้กับโครงการแมโคร โค้ดของคุณควรกำหนดว่าโครงการนั้นมีการเซ็นชื่อแบบดิจิทัลหรือไม่ และควรแจ้งให้ผู้ใช้ทราบถึงผลที่ตามมาของการเปลี่ยนแปลงโครงการที่เซ็นชื่อก่อนที่พวกเขาจะดำเนินการต่อ

   • เมื่อคุณเซ็นชื่อแบบดิจิทัลในแมโคร สิ่งสำคัญคือต้องรับการประทับเวลาเพื่อให้ผู้ใช้อื่นสามารถตรวจสอบลายเซ็นของคุณได้ แม้แต่หลังจากใบรับรองที่ใช้สำหรับลายเซ็นนั้นหมดอายุไปแล้ว ถ้าคุณเซ็นชื่อแมโครโดยไม่มีการประทับเวลา ลายเซ็นจะถูกต้องในขณะที่ใบรับรองของคุณยังคงใช้ได้เท่านั้น

ด้านบนของหน้า

 1. เปิดไฟล์ที่มีโครงการแมโครที่คุณต้องการเซ็นชื่อ

  • บนเมนู เครื่องมือ ชี้ไปที่ แมโคร จากนั้นคลิก Visual Basic Editor

 2. ใน Project Explorer ของ Visual Basic เลือกโครงการที่คุณต้องการเซ็นชื่อ

 3. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ลายเซ็นดิจิทัล

 4. ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • ถ้าคุณยังไม่ได้เลือกใบรับรองดิจิทัลหรือต้องการใช้ใบรับรองอื่น ให้คลิก เลือก เลือกใบรับรอง จากนั้นคลิก ตกลง สองครั้ง

  • เมื่อต้องการใช้ใบรับรองปัจจุบัน ให้คลิก ตกลง

   หมายเหตุ: 

   • เซ็นชื่อแมโครหลังจากทดสอบโซลูชันของคุณและพร้อมนำไปแจกจ่ายแล้วเท่านั้น เนื่องจากเมื่อโค้ดในโครงการแมโครที่เซ็นชื่อมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ลายเซ็นดิจิทัลในโครงการจะถูกเอาออก อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณมีใบรับรองดิจิทัลที่ถูกต้องที่เคยใช้ในการเซ็นชื่อโครงการบนคอมพิวเตอร์ของคุณ โครงการแมโครจะได้รับการเซ็นชื่อใหม่โดยอัตโนมัติเมื่อคุณบันทึก

   • ถ้าคุณต้องการป้องกันไม่ให้ผู้ใช้ที่ใช้โซลูชันของคุณแก้ไขโครงการแมโครโดยไม่ได้ตั้งใจและทำให้ลายเซ็นของคุณเป็นโมฆะ ให้ล็อกโครงการแมโครก่อนที่คุณจะเซ็น ลายเซ็นดิจิทัลของคุณเป็นการรับรองว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในโครงการนับตั้งแต่คุณเซ็นชื่อ ลายเซ็นดิจิทัลของคุณไม่ได้พิสูจน์ว่าคุณเป็นคนเขียนโครงการนั้น ดังนั้น การล็อกโครงการแมโครของคุณจึงไม่ได้ป้องกันผู้ใช้อื่นแทนที่ลายเซ็นดิจิทัลของคุณด้วยลายเซ็นอื่น ผู้ดูแลระบบขององค์กรสามารถเซ็นชื่อใหม่ในเทมเพลตและ Add-in เพื่อที่จะควบคุมสิ่งที่ผู้ใช้เรียกใช้ในคอมพิวเตอร์ของพวกเขาได้

   • ถ้าคุณสร้าง Add-in ที่เพิ่มโค้ดให้กับโครงการแมโคร โค้ดของคุณควรกำหนดว่าโครงการนั้นมีการเซ็นชื่อแบบดิจิทัลหรือไม่ และควรแจ้งให้ผู้ใช้ทราบถึงผลที่ตามมาของการเปลี่ยนแปลงโครงการที่เซ็นชื่อก่อนที่พวกเขาจะดำเนินการต่อ

   • เมื่อคุณเซ็นชื่อแบบดิจิทัลในแมโคร สิ่งสำคัญคือต้องรับการประทับเวลาเพื่อให้ผู้ใช้อื่นสามารถตรวจสอบลายเซ็นของคุณได้ แม้แต่หลังจากใบรับรองที่ใช้สำหรับลายเซ็นนั้นหมดอายุไปแล้ว ถ้าคุณเซ็นชื่อแมโครโดยไม่มีการประทับเวลา ลายเซ็นจะถูกต้องในขณะที่ใบรับรองของคุณยังคงใช้ได้เท่านั้น

ด้านบนของหน้า

 1. เปิดไฟล์ที่มีโครงการแมโครที่คุณต้องการเซ็นชื่อ

  • บนเมนู เครื่องมือ ชี้ไปที่ แมโคร จากนั้นคลิก Visual Basic Editor

 2. ใน Project Explorer ของ Visual Basic เลือกโครงการที่คุณต้องการเซ็นชื่อ

 3. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ลายเซ็นดิจิทัล

 4. ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • ถ้าคุณยังไม่ได้เลือกใบรับรองดิจิทัลหรือต้องการใช้ใบรับรองอื่น ให้คลิก เลือก เลือกใบรับรอง จากนั้นคลิก ตกลง สองครั้ง

  • เมื่อต้องการใช้ใบรับรองปัจจุบัน ให้คลิก ตกลง

   หมายเหตุ: 

   • เซ็นชื่อแมโครหลังจากทดสอบโซลูชันของคุณและพร้อมนำไปแจกจ่ายแล้วเท่านั้น เนื่องจากเมื่อโค้ดในโครงการแมโครที่เซ็นชื่อมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ลายเซ็นดิจิทัลในโครงการจะถูกเอาออก อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณมีใบรับรองดิจิทัลที่ถูกต้องที่เคยใช้ในการเซ็นชื่อโครงการบนคอมพิวเตอร์ของคุณ โครงการแมโครจะได้รับการเซ็นชื่อใหม่โดยอัตโนมัติเมื่อคุณบันทึก

   • ถ้าคุณต้องการป้องกันไม่ให้ผู้ใช้ที่ใช้โซลูชันของคุณแก้ไขโครงการแมโครโดยไม่ได้ตั้งใจและทำให้ลายเซ็นของคุณเป็นโมฆะ ให้ล็อกโครงการแมโครก่อนที่คุณจะเซ็น ลายเซ็นดิจิทัลของคุณเป็นการรับรองว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในโครงการนับตั้งแต่คุณเซ็นชื่อ ลายเซ็นดิจิทัลของคุณไม่ได้พิสูจน์ว่าคุณเป็นคนเขียนโครงการนั้น ดังนั้น การล็อกโครงการแมโครของคุณจึงไม่ได้ป้องกันผู้ใช้อื่นแทนที่ลายเซ็นดิจิทัลของคุณด้วยลายเซ็นอื่น ผู้ดูแลระบบขององค์กรสามารถเซ็นชื่อใหม่ในเทมเพลตและ Add-in เพื่อที่จะควบคุมสิ่งที่ผู้ใช้เรียกใช้ในคอมพิวเตอร์ของพวกเขาได้

   • ถ้าคุณสร้าง Add-in ที่เพิ่มโค้ดให้กับโครงการแมโคร โค้ดของคุณควรกำหนดว่าโครงการนั้นมีการเซ็นชื่อแบบดิจิทัลหรือไม่ และควรแจ้งให้ผู้ใช้ทราบถึงผลที่ตามมาของการเปลี่ยนแปลงโครงการที่เซ็นชื่อก่อนที่พวกเขาจะดำเนินการต่อ

   • เมื่อคุณเซ็นชื่อแบบดิจิทัลในแมโคร สิ่งสำคัญคือต้องรับการประทับเวลาเพื่อให้ผู้ใช้อื่นสามารถตรวจสอบลายเซ็นของคุณได้ แม้แต่หลังจากใบรับรองที่ใช้สำหรับลายเซ็นนั้นหมดอายุไปแล้ว ถ้าคุณเซ็นชื่อแมโครโดยไม่มีการประทับเวลา ลายเซ็นจะถูกต้องในขณะที่ใบรับรองของคุณยังคงใช้ได้เท่านั้น

 1. เปิดไฟล์ที่มีโครงการแมโครที่คุณต้องการเซ็นชื่อ

  • บนแท็บ นักพัฒนา ในกลุ่ม โค้ด ให้คลิก Visual Basic

   ถ้าแท็บ นักพัฒนา ไม่พร้อมใช้งาน ให้คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม Office จากนั้นคลิก ตัวเลือก Word จากนั้นคลิก ได้รับความนิยม จากนั้นเลือกกล่องกาเครื่องหมาย แสดงแท็บนักพัฒนาใน Ribbon

   หมายเหตุ: Ribbon เป็นส่วนหนึ่งของ ส่วนติดต่อผู้ใช้ของ Microsoft Office Fluent

 2. ใน Project Explorer ของ Visual Basic เลือกโครงการที่คุณต้องการเซ็นชื่อ

 3. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ลายเซ็นดิจิทัล

 4. ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • ถ้าคุณยังไม่ได้เลือกใบรับรองดิจิทัลหรือต้องการใช้ใบรับรองอื่น ให้คลิก เลือก เลือกใบรับรอง จากนั้นคลิก ตกลง สองครั้ง

  • เมื่อต้องการใช้ใบรับรองปัจจุบัน ให้คลิก ตกลง

   หมายเหตุ: 

   • เซ็นชื่อแมโครหลังจากทดสอบโซลูชันของคุณและพร้อมนำไปแจกจ่ายแล้วเท่านั้น เนื่องจากเมื่อโค้ดในโครงการแมโครที่เซ็นชื่อมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ลายเซ็นดิจิทัลในโครงการจะถูกเอาออก อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณมีใบรับรองดิจิทัลที่ถูกต้องที่เคยใช้ในการเซ็นชื่อโครงการบนคอมพิวเตอร์ของคุณ โครงการแมโครจะได้รับการเซ็นชื่อใหม่โดยอัตโนมัติเมื่อคุณบันทึก

   • ถ้าคุณต้องการป้องกันไม่ให้ผู้ใช้ที่ใช้โซลูชันของคุณแก้ไขโครงการแมโครโดยไม่ได้ตั้งใจและทำให้ลายเซ็นของคุณเป็นโมฆะ ให้ล็อกโครงการแมโครก่อนที่คุณจะเซ็น ลายเซ็นดิจิทัลของคุณเป็นการรับรองว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในโครงการนับตั้งแต่คุณเซ็นชื่อ ลายเซ็นดิจิทัลของคุณไม่ได้พิสูจน์ว่าคุณเป็นคนเขียนโครงการนั้น ดังนั้น การล็อกโครงการแมโครของคุณจึงไม่ได้ป้องกันผู้ใช้อื่นแทนที่ลายเซ็นดิจิทัลของคุณด้วยลายเซ็นอื่น ผู้ดูแลระบบขององค์กรสามารถเซ็นชื่อใหม่ในเทมเพลตและ Add-in เพื่อที่จะควบคุมสิ่งที่ผู้ใช้เรียกใช้ในคอมพิวเตอร์ของพวกเขาได้

   • ถ้าคุณสร้าง Add-in ที่เพิ่มโค้ดให้กับโครงการแมโคร โค้ดของคุณควรกำหนดว่าโครงการนั้นมีการเซ็นชื่อแบบดิจิทัลหรือไม่ และควรแจ้งให้ผู้ใช้ทราบถึงผลที่ตามมาของการเปลี่ยนแปลงโครงการที่เซ็นชื่อก่อนที่พวกเขาจะดำเนินการต่อ

   • เมื่อคุณเซ็นชื่อแบบดิจิทัลในแมโคร สิ่งสำคัญคือต้องรับการประทับเวลาเพื่อให้ผู้ใช้อื่นสามารถตรวจสอบลายเซ็นของคุณได้ แม้แต่หลังจากใบรับรองที่ใช้สำหรับลายเซ็นนั้นหมดอายุไปแล้ว ถ้าคุณเซ็นชื่อแมโครโดยไม่มีการประทับเวลา ลายเซ็นจะถูกต้องในขณะที่ใบรับรองของคุณยังคงใช้ได้เท่านั้น

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×