การเซ็นชื่อแบบดิจิทัลลงในแม่แบบฟอร์ม

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

การเซ็นชื่อแบบดิจิทัลในเทมเพลตฟอร์มรับรองความถูกต้องคุณเป็นผู้ออกแบบเทมเพลตฟอร์ในแบบเดียวกับที่ลายเซ็นดิจิทัลบนฟอร์มผู้ใช้ที่กรอกฟอร์มการรับรองความถูกต้อง เพิ่มลายเซ็นดิจิทัลลงในเทมเพลตฟอร์มยังทำให้เทมเพลตฟอร์เพื่อใช้งานในระดับความเชื่อถือแบบเต็ม ตัวอย่างเช่น แม่แบบฟอร์มที่ประกอบด้วยโค้ดที่มีการจัดการที่ใช้ระดับความเชื่อถือแบบเต็มของหลักทรัพย์ ต้องถูกติดตั้งอยู่บนคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ หรือเซ็นชื่อแบบดิจิทัล โดยตัวออกแบบเทมเพลฟอร์มเพื่อให้สามารถใช้

หมายเหตุ: When Microsoft Office Outlook 2007 users send a copy of an InfoPath form as an e-mail message to other Office Outlook 2007 users, and that form is set to run at the Full Trust security level, the associated form template must be signed with a digital signature in order to work properly.

เมื่อต้องการเพิ่มลายเซ็นดิจิทัลลงในฟอร์มหรือเทมเพลตฟอร์ม ใบรับรองดิจิทัลจำเป็นต้องใช้ คุณสามารถขอรับใบรับรองดิจิทัล ถึงใบรับรองเชิงพาณิชย์ หรือ จากผู้ดูแลระบบความปลอดภัยของคุณ การตัดสินใจเมื่อต้องการซื้อใบรับรองดิจิทัลขึ้นอยู่กับวิธีทั่วไปที่องค์กรของคุณแผนการปรับใช้เทมเพลตฟอร์มที่

ถ้าคุณเซ็นชื่อแบบดิจิทัลลงในเทมเพลตฟอร์มที่คุณกำลังออกแบบพร้อมใบรับรองหลักที่เชื่อถือได้ คุณจะสร้างความมั่นใจเกี่ยวกับความถูกต้องสมบูรณ์ของแม่แบบฟอร์ม นอกจากนี้ คุณยังสามารถตั้งค่าระดับความปลอดภัยให้กับแม่แบบฟอร์มเป็น 'ความน่าเชื่อถือแบบเต็มที่' ซึ่งหมายความว่าแม่แบบฟอร์มสามารถเข้าถึงแฟ้มและการตั้งค่าบนคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้หรือบนโดเมนอื่น ซึ่งจะทำให้คุณสามารถใช้คุณลักษณะที่หลากหลายยิ่งขึ้นได้ในแม่แบบฟอร์มของคุณ นอกจากนี้ ถ้าคุณเซ็นชื่อแบบดิจิทัลลงในแม่แบบฟอร์ม คุณสามารถใช้งานและปรับปรุงแม่แบบฟอร์มดังกล่าวด้วยการส่งแม่แบบฟอร์มรุ่นนี้และรุ่นที่ปรับปรุงไปยังบุคคลอื่นโดยใช้โปรแกรมอีเมล

  1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ตัวเลือกฟอร์ม

  2. คลิก ความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือ จากนั้นเลือกกล่องกาเครื่องหมาย เซ็นชื่อบนแม่แบบฟอร์มนี้

  3. คลิก เลือกใบรับรอง

  4. ในกล่องโต้ตอบ เลือกใบรับรอง ให้คลิกใบรับรองที่คุณต้องการเซ็นชื่อแบบดิจิทัลลงในแม่แบบฟอร์ม

    หมายเหตุ: ถ้าใบรับรองไม่ได้รับการเชื่อถือบนคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ InfoPath จะแสดงข้อความเกี่ยวกับความปลอดภัยและกำหนดให้ผู้ใช้ต้องเปิดใช้งานความน่าเชื่อถือแก่ผู้ออกใบรับรอง ก่อนที่ผู้ใช้จะสามารถเปิดฟอร์มที่ยึดตามแม่แบบฟอร์มของคุณ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×