การเซ็นชื่อฟอร์มแบบดิจิทัล

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อกรอกฟอร์ม คุณอาจเพิ่มลายเซ็นดิจิทัลไปยังฟอร์มบางส่วนหรือทั้งหมดได้

ในบทความนี้

ก่อนที่คุณเริ่มต้น

ลงชื่อเข้าใช้ฟอร์มที่มีทั้งหมด

ลงชื่อเข้าใช้อย่าง น้อยหนึ่งส่วนของฟอร์ม

เอาลายเซ็นดิจิทัลออกจากฟอร์ม

ตรวจทานลายเซ็นดิจิทัลในฟอร์ม

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น

คุณสามารถเซ็นชื่อฟอร์มแบบดิจิทัลได้ในกรณีที่ฟอร์มได้รับการออกแบบให้ยอมรับลายเซ็นดิจิทัลเท่านั้น

นอกจากนี้ คุณต้องมีผู้ออกใบรับรองดิจิทัลที่ติดตั้งในคอมพิวเตอร์ของคุณ ถ้าคุณไม่มีใบรับรองดิจิทัล ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณ หรือผู้อนุมัติใบรับรอง (เช่น VeriSign, Inc.) หรือขอใบรับรองจากผู้อนุมัติใบรับรองเริ่มต้นของเครือข่ายของคุณ

ด้านบนของหน้า

เซ็นชื่อทั้งฟอร์ม

เมื่อคุณเซ็นชื่อทั้งฟอร์มแบบดิจิทัล จะไม่เห็นลายเซ็นดิจิทัลภายในเนื้อหาของฟอร์มนั้น ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในฟอร์มที่ถูกเซ็นชื่อแล้ว จะทำให้ลายเซ็นดิจิทัลนั้นไม่ถูกต้อง

 1. บนแถบเครื่องมือมาตรฐาน คลิกลายเซ็นดิจิทัล Button image และในกล่องโต้ตอบลายเซ็นดิจิทัล คลิกเพิ่ม

 2. ในกล่องโต้ตอบ เลือกข้อมูลที่จะเซ็นชื่อ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือก ทั้งฟอร์ม แล้วคลิก ตกลง

  หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่เห็นตัวเลือกนี้ ตัวออกแบบฟอร์มอาจตั้งใจให้คุณเซ็นชื่อบางส่วนของฟอร์มแทนที่จะเซ็นชื่อทั้งฟอร์ม ในกรณีนี้ ให้ดูกระบวนงานสำหรับการเซ็นชื่อส่วนของฟอร์มอย่างน้อยหนึ่งส่วนที่จะปรากฏต่อไปในบทความนี้

 3. ในกล่องโต้ตอบ ลายเซ็น ให้พิมพ์ข้อคิดเห็นเพื่อบันทึกพร้อมกับลายเซ็นในกล่อง วัตถุประสงค์ในการเซ็นเอกสารนี้

 4. ที่ด้านล่างของกล่องโต้ตอบ ลายเซ็น ให้ตรวจทานข้อมูลใบรับรอง

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการใช้ใบรับรองอื่น ให้คลิก เปลี่ยน ในกล่องโต้ตอบ เลือกใบรับรอง ให้คลิกใบรับรองที่คุณต้องการใช้เป็นลายเซ็นดิจิทัลของคุณ แล้วคลิก ตกลง

 5. คลิก ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่คุณกำลังเซ็นชื่อ

 6. ในกล่องโต้ตอบ ข้อมูลเพิ่มเติม ให้ตรวจทานอย่างละเอียดว่าคุณตั้งใจจะเซ็นชื่ออะไร รวมทั้งรูปของเนื้อหาฟอร์มและข้อมูลที่เกี่ยวกับลายเซ็น จากนั้นให้คลิก ตกลง

 7. ในกล่องโต้ตอบ ลายเซ็น ให้คลิก เซ็นชื่อ

 8. ในกล่องโต้ตอบ ลายเซ็นดิจิทัล ให้ตรวจทานข้อมูลลายเซ็น จากนั้นคลิก ปิด

ด้านบนของหน้า

เซ็นชื่อส่วนของฟอร์มอย่างน้อยหนึ่งส่วน

 1. บนแถบเครื่องมือมาตรฐาน คลิกลายเซ็นดิจิทัล Button image และในกล่องโต้ตอบลายเซ็นดิจิทัล คลิกเพิ่ม

  หมายเหตุ: คุณสามารถคลิกคำสั่ง คลิกที่นี่เพื่อเซ็นชื่อให้ส่วนนี้ บนฟอร์มก็ได้ ถ้าคำสั่งนี้พร้อมใช้งาน

 2. ในกล่องโต้ตอบ เลือกข้อมูลที่จะเซ็นชื่อ ให้เลือกส่วนของฟอร์มที่คุณต้องการจะเซ็นชื่อ จากนั้นให้คลิก ตกลง

 3. ในกล่องโต้ตอบ ลายเซ็น ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเซ็นชื่อส่วน ให้พิมพ์ชื่อของคุณในกล่องลายเซ็น

  • เมื่อต้องการใช้รูปสำหรับลายเซ็นแทนข้อความที่พิมพ์ ให้คลิก เลือกรูป แล้วค้นหาที่ตั้งและเลือกรูปที่คุณต้องการใช้

 4. ในกล่อง วัตถุประสงค์ในการเซ็นเอกสารนี้ ให้พิมพ์ข้อคิดเห็นเพื่อบันทึกพร้อมกับลายเซ็น

 5. ที่ด้านล่างของกล่องโต้ตอบ ให้ตรวจทานข้อมูลใบรับรอง

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการใช้ใบรับรองอื่น ให้คลิก เปลี่ยน ในกล่องโต้ตอบ เลือกใบรับรอง ให้คลิกใบรับรองที่คุณต้องการใช้เป็นลายเซ็นดิจิทัลของคุณ แล้วคลิก ตกลง

 6. คลิก ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่คุณกำลังเซ็นชื่อ

 7. ในกล่องโต้ตอบ ข้อมูลเพิ่มเติม ให้ตรวจทานอย่างละเอียดว่าคุณตั้งใจจะเซ็นชื่ออะไร รวมทั้งรูปของเนื้อหาฟอร์มและข้อมูลที่เกี่ยวกับลายเซ็น จากนั้นให้คลิก ตกลง

 8. ในกล่องโต้ตอบ ลายเซ็น ให้คลิก เซ็นชื่อ

 9. ในกล่องโต้ตอบ ลายเซ็นดิจิทัล ให้ตรวจทานข้อมูลลายเซ็น จากนั้นคลิก ปิด

ด้านบนของหน้า

เอาลายเซ็นดิจิทัลออกจากฟอร์ม

 1. บนแถบเครื่องมือมาตรฐาน คลิกลายเซ็นดิจิทัล Button image กล่องโต้ตอบลายเซ็นดิจิทัล แสดงลายเซ็นดิจิทัลที่เกี่ยวข้องกับฟอร์มทั้งหมด

 2. ในกล่องโต้ตอบ ลายเซ็นดิจิทัล ให้คลิกลายเซ็นที่คุณต้องการจะเอาออก จากนั้นให้คลิก เอาออก

  หมายเหตุ: ในบางกรณี คุณต้องเอาลายเซ็นล่าสุดออกก่อนจึงจะสามารถเอาลายเซ็นก่อนหน้านั้นออกได้

ด้านบนของหน้า

ตรวจทานลายเซ็นดิจิทัลในฟอร์ม

ลายเซ็นดิจิทัลอาจปรากฏในฟอร์มภายใต้ส่วนที่เซ็นชื่อแต่ละส่วน ขึ้นอยู่กับการออกแบบของฟอร์ม ถ้าเป็นกรณีเช่นนี้ คุณสามารถคลิกลายเซ็นที่คุณต้องการตรวจทาน ถ้าคุณไม่เห็นลายเซ็นดิจิทัลบนฟอร์มนั้นและเมื่อต้องการค้นหาว่าได้เซ็นชื่อฟอร์มแบบดิจิทัลหรือไม่และเมื่อต้องการตรวจทานข้อมูลเกี่ยวกับลายเซ็นดิจิทัลที่มีอยู่สำหรับฟอร์มนั้น คุณสามารถใช้กระบวนงานต่อไปนี้

 1. บนแถบเครื่องมือมาตรฐาน คลิกลายเซ็นดิจิทัล Button image กล่องโต้ตอบลายเซ็นดิจิทัล แสดงลายเซ็นดิจิทัลที่เกี่ยวข้องกับฟอร์มทั้งหมด

 2. ในกล่องโต้ตอบ ลายเซ็นดิจิทัล ใให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการดูรูปของฟอร์มที่เซ็นชื่อโดยใช้ลายเซ็นเฉพาะ ให้คลิกลายเซ็นนั้น แล้วคลิก แสดงฟอร์มที่มีลายเซ็น

  • เมื่อต้องการดูใบรับรองที่ใช้ในการเซ็นชื่อฟอร์ม ให้เลือกลายเซ็น แล้วคลิก ดูใบรับรอง

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×