การเช็คเอาท์ การเช็คอิน หรือการละทิ้งการเปลี่ยนแปลงที่ทำกับแฟ้มในไลบรารีไซต์

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ถ้าคุณต้องการทำการเปลี่ยนแปลงแฟ้มที่อยู่ในไลบรารีไซต์ วิธีการที่ปลอดภัยที่สุดก็คือการเช็คเอาท์แฟ้ม วิธีนี้ทำให้คุณสามารถมั่นใจได้ว่าผู้อื่นจะไม่สามารถทำการเปลี่ยนแปลงแฟ้มในระหว่างที่คุณกำลังทำงานอยู่กับแฟ้มนั้นได้ เมื่อคุณเช็คเอาท์แฟ้มแล้ว คุณจะสามารถแก้ไขแฟ้มนั้นได้ทั้งในแบบออนไลน์และแบบออฟไลน์ และสามารถบันทึกแฟ้มนั้นได้หลายครั้งตามความจำเป็น

เมื่อคุณทำการแก้ไขเสร็จสิ้นและเช็คอินแฟ้มกลับเข้าไปในไลบรารีไซต์ของแฟ้มนั้นแล้ว บุคคลอื่นจะสามารถมองเห็นการเปลี่ยนแปลงที่คุณได้ทำไว้ และจะพร้อมให้บุคคลที่มีสิทธิ์ที่เหมาะสมสามารถเช็คเอาท์แฟ้มนั้นได้ และถ้าคุณตัดสินใจที่จะไม่ทำการเปลี่ยนแปลง หรือเก็บการเปลี่ยนแปลงใดๆ ไว้ในแฟ้ม คุณก็สามารถละทิ้งการเช็คเอาท์ของคุณได้เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบใดๆ ต่อประวัติรุ่น

คุณต้องการทำสิ่งใด

ภาพรวม

เช็คเอาท์ไฟล์

เช็คอินไฟล์

ละทิ้งการเช็คเอาท์

เช็คเอาท์ เช็คอิน หรือเลิกทำการเช็คเอาท์ไฟล์หลายไฟล์

ภาพโดยรวม

บางไลบรารีจะได้รับการกำหนดค่าให้จำเป็นต้องทำการเช็คเอาท์แฟ้ม ถ้าองค์กรของคุณได้กำหนดไว้เช่นนี้ คุณจะได้รับพร้อมท์ให้เช็คเอาท์แฟ้มใดๆ ที่คุณต้องการแก้ไข เมื่อคุณทำงานกับแฟ้มนั้นเสร็จสิ้นแล้ว คุณจะต้องเช็คอินแฟ้มกลับเข้าไป หรือละทิ้งการเช็คเอาท์

ในกรณีที่ไม่จำเป็นต้องทำการเช็คเอาท์ คุณจะสามารถเปิดเอกสารในไลบรารีของเอกสารนั้น ทำการเปลี่ยนแปลง บันทึก และปิดเอกสารนั้นได้ อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณทำในลักษณะนี้ อาจมีบุคคลอื่นทำงานอยู่ในเอกสารนั้นในเวลาเดียวกันกับคุณ และสามารถเขียนทับการเปลี่ยนแปลงของคุณได้ วิธีที่ดีที่สุดคือเช็คเอาท์แฟ้มก่อนที่คุณจะทำการเปลี่ยนแปลงใดๆ ยกเว้นในกรณีที่คุณมั่นใจอย่างเต็มที่ว่าคุณเป็นผู้เดียวเท่านั้นที่เปิดแฟ้มนั้นอยู่

สิ่งสำคัญ:  ถ้าคุณกำลังทำงานในฐานะผู้เขียนร่วมของเอกสารหนึ่ง (เมื่อมีบุคคลหลายคนทำงานบนเอกสารเดียวกันในเวลาเดียว) ห้ามเช็คเอาท์เอกสารนั้นยกเว้นในกรณีที่คุณต้องการเขียนเอกสารนั้นเพียงผู้เดียว

ด้านบนของหน้า

เช็คเอาท์แฟ้ม

เมื่อต้องการเช็คเอาท์แฟ้มจากไลบรารี ให้ทำดังต่อไปนี้

 1. นำทางไปยังไลบรารีที่แฟ้มของคุณอยู่

 2. เลือกวิธีการเช็คเอาท์แฟ้มวิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้

  • ชี้ไปที่ชื่อแฟ้ม แล้วคลิกลูกศรแบบหล่นลงที่อยู่ถัดจากชื่อแฟ้ม จากนั้นเลือก เช็คเอาท์

   รายการดรอปดาวน์สำหรับไฟล์ Word ที่เลือกในรายการ SharePoint “เช็คเอาท์" จะได้รับการเน้นไว้

  • เลือกกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ถัดจากชื่อแฟ้ม จากนั้น บน Ribbon ให้เลือกไอคอน เช็คเอาท์

   Ribbon ของ SharePoint ที่เลือก "เช็คเอาท์" ไว้

   กล่องข้อความจะเปิดขึ้นเพื่อแจ้งให้คุณทราบว่าคุณกำลังเช็คเอาท์แฟ้ม ถ้าคุณต้องการบันทึกไว้ในโฟลเดอร์ที่คุณได้กำหนดไว้สำหรับแบบร่างภายในเครื่องของคุณ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ใช้โฟลเดอร์แบบร่างภายในเครื่องของฉัน

   กล่องข้อความที่เสนอโอกาสในการเก็บไฟล์ที่เช็คเอาท์ไว้ในโฟลเดอร์แบบร่างบนเครื่อง

   สิ่งสำคัญ:  ถ้าคุณเลือกไฟล์ที่จะเช็คเอาท์อย่างน้อยสองไฟล์ คุณจะไม่มีตัวเลือกให้บันทึกไฟล์ไว้ในโฟลเดอร์แบบร่างภายในเครื่อง

 3. ตัดสินใจว่าคุณต้องการบันทึกแฟ้มไว้ในโฟลเดอร์แบบร่างภายในเครื่องของคุณหรือไม่ ข้อดีของการบันทึกแฟ้มไว้ในโฟลเดอร์ภายในเครื่อง คือ ความรวดเร็วและความสามารถในการเคลื่อนย้าย ข้อดีของการทำงานแบบออนไลน์คือแฟ้มจะได้รับการป้องกันมากขึ้น ถ้าคุณไม่จำเป็นต้องทำงานแบบออฟไลน์ การทำงานแบบออนไลน์น่าจะดีกว่า ถ้าคุณต้องการบันทึกแฟ้มไว้ในโฟลเดอร์แบบร่างภายในเครื่อง ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ใช้โฟลเดอร์แบบร่างภายในเครื่องของฉัน หรือไม่เช่นนั้น ไม่ต้องเลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้

 4. คลิก ตกลง

เมื่อไฟล์ถูกเช็คเอาท์ ไอคอนที่อยู่ถัดจากชื่อไฟล์จะครอบคลุมโดยลูกศรสีเขียว ชี้ลง รูปไอคอน บางส่วน ซึ่งบอกคุณ หรือบุคคลอื่น ว่า ไฟล์ถูกเช็คเอาท์ ถ้าคุณโฮเวอร์เหนือไอคอนของไฟล์ที่เช็คเอาท์ แนะนำเครื่องมือแสดงชื่อของเอกสารและชื่อของบุคคลที่มีการเช็คเอาท์

คำแนะนำเครื่องมือที่ปรากฏขึ้นใต้ไอคอนไฟล์ที่เช็คเอาท์ ข้อความนี้ทำให้ผู้ใช้ทราบชื่อแฟ้มและผู้ที่เช็คเอาท์แฟ้ม

ด้านบนของหน้า

เช็คอินแฟ้ม

แฟ้มของคุณและการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่คุณทำกับแฟ้มเหล่านั้นจะไม่พร้อมใช้งานสำหรับเพื่อนร่วมงานของคุณจนกว่าคุณจะเช็คอินแฟ้มเหล่านั้นกลับเข้าไปในไลบรารีของคุณ

เมื่อต้องการเช็คอินแฟ้ม ให้ทำดังต่อไปนี้

 1. นำทางไปยังไลบรารีที่แฟ้มของคุณอยู่

 2. เลือกวิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้เพื่อเช็คอินแฟ้มของคุณกลับเข้าไป

  • ชี้ไปที่แฟ้มที่คุณต้องการเช็คอิน แล้วคลิกลูกศรแบบหล่นลงที่อยู่ถัดจากชื่อแฟ้ม จากนั้นเลือก เช็คอิน

   กล่องแบบดรอปดาวน์ที่แสดงการเลือก "เช็คอิน"

  • เลือกกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ถัดจากไอคอนแฟ้ม จากนั้น บน Ribbon ให้คลิก เช็คอิน

   Ribbon ของ SharePoint ซึ่งเคอร์เซอร์ชี้ไปที่ไอคอน เช็คอิน

 3. เมื่อตัวเปิดกล่องข้อความเช็คอิน ทำการเลือกที่เหมาะสมในพื้นที่รักษาสถานะเช็คเอาท์

  • ถ้าคุณต้องการเช็คอินเป็นการชั่วคราวและจากนั้นก็ทำงานกับแฟ้มต่อไป ให้เลือก ใช่ ในพื้นที่ รักษาสถานะเช็คเอาท์

  • ถ้าคุณทำงานกับแฟ้มเสร็จสิ้นแล้ว และต้องการรักษาสถานะเช็คเอาท์ไว้ ให้เลือก ไม่ ในพื้นที่ รักษาสถานะเช็คเอาท์

   กล่องข้อความที่ปรากฏขึ้นเมื่อเช็คอินไฟล์

 4. ในพื้นที่ ข้อคิดเห็น ให้เพิ่มข้อคิดเห็นที่อธิบายการเปลี่ยนแปลงที่คุณทำ คุณจะทำหรือไม่ทำขั้นตอนนี้ก็ได้ แต่เราขอแนะนำให้ทำโดยถือเป็นหลักปฏิบัติที่ดีที่สุด ข้อคิดเห็นสำหรับการเช็คอินจะมีประโยชน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีผู้ใช้หลายคนทำงานอยู่บนแฟ้ม ยิ่งไปกว่านั้น ถ้ามีการติดตามรุ่นในองค์กรของคุณ ข้อคิดเห็นจะเป็นส่วนหนึ่งของประวัติรุ่น ซึ่งอาจมีความสำคัญอย่างมากในอนาคต ถ้าคุณจำเป็นต้องกลับไปใช้แฟ้มรุ่นก่อนหน้าไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม

 5. คลิก ตกลง เพื่อสิ้นสุดการเช็คอินแฟ้ม หรือ ยกเลิก ถ้าคุณเปลี่ยนใจเนื่องด้วยเหตุผลบางประการ เมื่อเช็คอินแฟ้มกลับเข้าไปแล้ว ลูกศรสีเขียวบนไอคอนแฟ้มก็จะหายไป

ด้านบนของหน้า

ละทิ้งการเช็คเอาท์

ถ้าคุณเช็คเอาท์แฟ้มและไม่ได้ทำการเปลี่ยนแปลงใดๆ กับแฟ้มนั้น คุณก็สามารถละทิ้งการเช็คเอาท์ได้โดยไม่จำเป็นต้องบันทึกแฟ้มนั้น ถ้าองค์กรของคุณทำการติดตามรุ่น จะมีการสร้างรุ่นใหม่ขึ้นทุกครั้งที่คุณเช็คอินแฟ้มกลับเข้าไปในไลบรารี การละทิ้งการเช็คเอาท์ทำให้คุณสามารถหลีกเลี่ยงการสร้างรุ่นใหม่ ในกรณีที่คุณไม่ได้ทำการเปลี่ยนแปลงใดๆ กับแฟ้มได้

ในบางกรณี คุณอาจทำการเปลี่ยนแปลงที่คุณไม่ต้องการเก็บไว้ แทนที่จะบันทึกแฟ้ม คุณสามารถละทิ้งการเช็คเอาท์ซึ่งจะทำให้การเปลี่ยนแปลงต่างๆ สูญหายไปด้วย

เมื่อต้องการละทิ้งการเช็คเอาท์

 1. นำทางไปยังไลบรารีที่แฟ้มของคุณอยู่

 2. เลือกวิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้เพื่อเช็คอินแฟ้มของคุณกลับเข้าไป

  • ชี้ไปที่แฟ้มที่คุณต้องการเช็คอิน แล้วคลิกลูกศรแบบหล่นลงที่อยู่ถัดจากชื่อแฟ้ม จากนั้นเลือก ละทิ้งการเช็คเอาท์

   เมนูดรอปดาวน์ที่แสดงว่าได้เลือก "ละทิ้งการเช็คเอาท์" ไว้

  • เลือกกล่องกาเครื่องหมายถัดจากไอคอนไฟล์ จากนั้น บน Ribbon ให้คลิก ละทิ้งการเช็คเอาท์

   ไอคอน ละทิ้งการเช็คเอาท์ บน Ribbon ของ SharePoint

 3. เมื่อกล่องข้อความที่เปิดเอกสาร ทราบว่า คุณกำลังจะละทิ้งไฟล์ คลิกตกลง เพื่อเสร็จสิ้นการเช็คอินไฟล์ หรือยกเลิก ถ้าคุณเปลี่ยนใจ ลูกศรสีเขียวหายไปจากไอคอนไฟล์เมื่อไฟล์ถูกเช็คอินกลับ

ด้านบนของหน้า

เช็คเอาท์ เช็คอิน หรือเลิกทำการเช็คเอาท์แฟ้มหลายแฟ้ม

เมื่อต้องการเช็คเอาท์ เช็คอิน หรือเลิกทำการเช็คเอาท์แฟ้มหลายแฟ้มพร้อมๆ กัน ให้ทำดังต่อไปนี้

 1. เลือกกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ถัดจากไอคอนแฟ้มของแฟ้มแต่ละแฟ้มที่คุณต้องการเช็คอิน เช็คเอาท์ หรือละทิ้ง

  ไลบรารีเอกสาร SharePoint ที่มีไฟล์หลายไฟล์จะถูกทำเครื่องหมายสำหรับการเช็คเอาท์

 2. บน Ribbon ให้เลือก เช็คเอาท์ เช็คอิน หรือ ละทิ้งการเช็คเอาท์ ตามความเหมาะสม

 3. เมื่อกล่องข้อความปรากฏขึ้น ให้คลิก ตกลง

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×