การเช็คเอาท์และแก้ไขแฟ้ม

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

เมื่อคุณเช็คเอาท์แฟ้มจากไลบรารีบนไซต์ Microsoft Windows SharePoint Services คุณมั่นใจได้ว่าผู้อื่นไม่สามารถทำการเปลี่ยนแปลงกับแฟ้มนั้นในขณะที่คุณแก้ไขแฟ้ม ขณะที่แฟ้มถูกเช็คเอาท์ คุณสามารถแก้ไขและบันทึกแฟ้ม ปิดแฟ้ม และเปิดแฟ้มใหม่ได้ ผู้ใช้คนอื่นไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแฟ้มหรือเห็นการเปลี่ยนแปลงของคุณจนกว่าคุณจะเช็คอินแฟ้ม

ถ้าคุณกำลังทำงานในโปรแกรมที่เข้ากันได้กับ Windows SharePoint Services 3.0 คุณสามารถทำงานกับแฟ้มบนฮาร์ดดิสก์ของคุณและยังทำงานกับแฟ้มได้เวลาที่คุณไม่ได้เชื่อมต่อ ตัวอย่างเช่น ขณะที่คุณอยู่ในสำนักงาน คุณสามารถเช็คเอาท์แฟ้มลงในแล็ปท็อปแล้วทำงานกับแฟ้มในขณะที่คุณเดินทาง และการทำงานกับแฟ้มบนฮาร์ดดิสก์ของคุณมักจะเร็วกว่าการทำงานกับแฟ้มบนเซิร์ฟเวอร์

ภาพรวม

การเช็คเอาท์แฟ้มจะป้องกันไม่ให้คนอื่นๆ ทำการเปลี่ยนแปลงในเวลาเดียวกัน ซึ่งช่วยหลีกเลี่ยงความขัดแย้งและความสับสนในการเปลี่ยนแปลง การเช็คอินและเช็คเอาท์แฟ้มทำให้คุณควบคุมได้มากขึ้นเมื่อคุณติดตามรุ่น เนื่องจากรุ่นจะถูกสร้างเฉพาะเวลาที่คุณเช็คอินแฟ้ม ไม่ได้สร้างทุกครั้งที่คุณเปิดและปิดแฟ้มเพื่อทำงาน

เมื่อคุณเช็คเอาท์ไฟล์จากบางโปรแกรมที่เข้ากันได้กับWindows SharePoint Services 3.0 คุณสามารถทำงานกับไฟล์บนฮาร์ดดิสก์ของคุณ แม้ว่าคุณไม่ได้เชื่อมต่อ คัดลอกถูกเก็บไว้ในโฟลเดอร์ของคุณเซิร์ฟเวอร์แบบร่าง ซึ่งก็คือ ตามค่าเริ่มต้น โฟลเดอร์แบบร่างของ SharePoint ในโฟลเดอร์เอกสารของฉันของคุณ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถเปลี่ยนตำแหน่งที่ตั้งในบางโปรแกรมไคลเอ็นต์ ทำงานกับไฟล์บนฮาร์ดดิสก์จะบ่อยเร็วกว่าการทำงานกับไฟล์บนเซิร์ฟเวอร์ และช่วยให้คุณได้อย่างง่ายดายทำงานต่อในขณะที่คุณไม่อยู่สำนักงาน

เมื่อไฟล์ถูกเช็คเอาท์ ไม่สามารถแก้ไขได้ยกเว้นบุคคลที่ถูกเช็คเอาท์ ไอคอนในไลบรารีการเปลี่ยนแปลงเพื่อระบุว่า ไฟล์ถูกเช็คเอาท์ รูปไอคอน เมื่อคุณวางตัวชี้เมาส์บนไอคอนเช็คเอาท์ ชื่อของบุคคลที่ไฟล์ถูกเช็คเอาท์การปรากฏขึ้นในคำแนะนำ การเปลี่ยนแปลงที่บุคคลอื่นทำให้ไปยังไฟล์ในขณะที่ถูกเช็คเอาท์ จะไม่สามารถมองเห็นได้กับผู้อื่นจนกระทั่งไฟล์ได้รับการเช็คอินกลับ นี่คือจริงโดยไม่คำนึงว่าบุคคลกำลังทำงานกับไฟล์ บนฮาร์ดดิสก์ของพวกเขา หรือ บนเซิร์ฟเวอร์

ไลบรารีสามารถถูกกำหนดค่าเพื่อให้คุณเช็คเอาท์แฟ้มก่อนแก้ไขแฟ้ม ถ้าไลบรารีของคุณต้องการการเช็คเอาท์ คุณจะได้รับการพร้อมท์ให้เช็คเอาท์แฟ้มก่อนคุณแก้ไขแฟ้ม ถ้าการเช็คเอาท์จำเป็นต้องมีในไลบรารีของคุณ คุณต้องเช็คอินแฟ้มใหม่เมื่อคุณสร้างแฟ้มหรืออัปโหลดแฟ้มลงในไลบรารี แฟ้มจะไม่พร้อมใช้งานสำหรับผู้อื่นจนกว่าคุณจะเช็คอินแฟ้ม

หลังจากคุณเช็คเอาท์แฟ้ม คุณมักจะแก้ไขแฟ้มแล้วจึงเช็คอินแฟ้มกลับเข้าไป

ถ้าไลบรารีของคุณต้องการให้แฟ้มถูกเช็คเอาท์ คุณสามารถเช็คเอาท์แฟ้มเมื่อคุณเปิดแฟ้มเพื่อการแก้ไข ถ้าจำเป็นต้องมีการเช็คเอาท์ คุณจะได้รับการแจ้งให้ทราบว่าแฟ้มนั้นกำลังถูกเช็คเอาท์ขณะที่คุณแก้ไข ถ้าแฟ้มยังไม่ได้ถูกเช็คเอาท์

 1. หากไลบรารีไม่ได้เปิดอยู่ ให้คลิก ชื่อไลบรารีใน 'เปิดใช้งานด่วน'

  ถ้าชื่อของไลบรารีของคุณไม่ปรากฏ ให้คลิก แสดงเนื้อหาไซต์ทั้งหมด จากนั้นคลิกชื่อของไลบรารีของคุณ

 2. ชี้ไปที่ชื่อแฟ้ม แล้วคลิกลูกศรที่ปรากฏ จากนั้นคลิก เช็คเอาท์

  ในไลบรารีรูปภาพ ให้คลิกแฟ้ม แล้วในคุณสมบัติที่ปรากฏขึ้น ให้คลิก เช็คเอาท์

 3. ถ้าโปรแกรมที่คุณกำลังใช้เพื่อแก้ไขแฟ้มเข้ากันได้กับ Windows SharePoint Services 3.0 คุณอาจเห็นข้อความซึ่งถามว่าคุณต้องการทำงานกับแฟ้มโดยเป็นแบบร่างในเครื่องหรือไม่ ถ้าคุณต้องการทำงานกับสำเนาของแฟ้มบนฮาร์ดดิสก์ของคุณ ให้มีการเลือกกล่องกาเครื่องหมาย ใช้โฟลเดอร์แบบร่างบนเครื่องของฉัน ถ้าคุณต้องการให้สำเนาแบบร่างถูกจัดเก็บบนเซิร์ฟเวอร์ในขณะที่แฟ้มถูกเช็คเอาท์ให้คุณ ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย

  หมายเหตุ: 

  • ถ้าคำสั่ง เช็คเอาท์ ไม่พร้อมใช้งาน แฟ้มอาจถูกเช็คเอาท์ให้คุณแล้วหรือให้คนอื่น

  • ในภายหลัง ถ้าคุณตัดสินใจจะเช็คอินแฟ้มโดยไม่บันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ คุณสามารถละทิ้งการเปลี่ยนแปลงของคุณได้ คุณจะสูญเสียการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่ทำขณะที่แฟ้มถูกเช็คเอาท์ แฟ้มจะแปลงกลับไปเป็นรุ่นที่เช็คอินครั้งสุดท้าย และไม่มีประวัติรุ่นถูกเก็บสำหรับการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ได้บันทึก

  • คุณสามารถเช็คอินแฟ้มเพื่อที่ผู้อื่นจะสามารถเห็นการเปลี่ยนแปลงของคุณและเช็คเอาท์แฟ้มเสมอขณะที่คุณทำงานกับแฟ้มต่อไป เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เช็คเอาท์เอกสารเสมอหลังจากที่เช็คอินรุ่นนี้ เมื่อคุณเช็คอินแฟ้มกลับเข้าไป

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×